31 januari 2012

Övningsskolor för lärare

Regeringen kommer att utreda om det är lämpligt att införa övningsskolor för lärarstudenter enligt liknande modell som det finns i Finland. Förslaget skall presenterars i juni i år och hänger samman med den nya lärarutbildningen som gick igång i höstas.

Lärarutbildningen har sedan hösten 2011 fått ett skärpt regelverk och en tydligare struktur. Dessutom tillför regeringen nu ytterligare ekonomiska medel för att utveckla metoder och förbättra kvaliten på den lärarledda handledningen ute på skolor. Tidigare praktik för lärarstudenter har ofta haft stora brister i uppföljning och handledning.

Tanken med övningsskolorna är att de ska samla en större grupp lärarstudenter som får handledning av en grupp av erfarna, duktiga pedagoger. Dessa kvalificerade handledare skall efter lektionerna ge feedback till lärarstudenterna på vad som var bra och vad som behöver förbättras. "Om vi i Sverige menar allvar med att höja resultaten i skolan måste vi lyfta kvalitén i lärarutbildningen", säger utbildningsminister Jan Björklund.

Eva-Lis Sirén som är ordförande i Lärarföbundet tycker det är ett intressant initiativ. Hon pekar på vikten av att som lärarstuderande få en inblick i "skolvardagen" så att skolans verklighet inte blir en chock för nyutexaminerade lärare. Hon menar också att det är viktigt att dessa övningsskolor i så fall placeras över hela Sverige.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund har inte kommenterat. Själv tycker jag att det är ett spännande förslag. Om vi ska komma tillrätta med resultaten i svenska skolor måste vi jobba på alla fronter...

Inga kommentarer: