01 januari 2012

Årets första inlägg

Ett oskrivet blad, första dagen på ett nytt år... Undrar just vad 2012 kommer att bära med sig till mig, till oss och till världen?
Första dagen på det nya året har jag tillbringat i soffan, zappandes mellan olika filmkanaler medan snön singlat ner utanför fönstret.

Ett nytt år känns stort, många är de önskningar jag har för egen del, för Noras bästa och för moder jord. Lite positiva nyheter så här första dagen på det nya året känns rätt, att ha ett större perspektiv än mig själv och Nora känns också viktigt. Därför tänker jag dela med mig av Marit Paulsens "vinst" i Europaparlamentet.

Marit som är en av Folkpartiets tre skickliga EU-parlamentariker har länge drivit frågan om ett europeiskt djurskyddsnätverk.
Tanken har varit att ett sådant nätverk skulle kunna ge stöd till EU-kommissionen och till medlemsstaterna när det gäller djurskyddsrelaterad utbildning, bästa praxis samt information och konsumentupplysning. Dessutom skulle nätverket kunna vara en  remissinstans och bedöma framtida lag- och policyförslag på djurskyddsområdet, utvärdera djurskyddskrav och samordna förprövning av ny teknik.
Problemet har hela tiden varit att det inte funnits ekonomiska muskler vilket har inneburit att Marit drivit på ifråga om just ekonomin för strategin kring djurskyddsarbetet. Detta fick hon nu i december gehör för då EU:s budget antogs. Projektet om djurskyddsnätverk ingår i budgeten och har fått en miljon euro till sitt förfogande.
Framtiden för Europas djurskydd tycks vara säkrad och förhoppningsvis kan vi inom en inte alltför avlägsen framtid se fram emot ett modernt och väl fungerande djurskydd inom EU tack vare Marits enträgna arbete.

Inga kommentarer: