31 maj 2011

Snart i mål med första vallöftet!

Dagen har bjudit på värme och solsken men även en riktig regnskur och säkerligen även åska på sina håll.
Skriver detta blogginlägg sittandes på balkongen där fågelkvitter blandas med sista regndropparna. Ser fram emot en lång helg där vi förhoppningsvis får njuta av ett vackert sommarväder!

Folkpartiet liberalerna gick tillsammans med övriga allianspartier ut och gav tre vallöften. Det första handlade om att vi ville ha en kommunal musikskola som sedan skulle utvecklas till en kommunal kulturskola. När vi gick in i samverkan med övriga två partier hade vi inga svårigheter med att förankra det vallöftet även hos Miljöpartiet och Norapartiet.

Idag på nämndberedningen för barn- och utbildningsnämnden togs det första beslutet som säkerställer en start av kulturskola i september 2011. Det känns givetvis bra! Äntligen får vi en kulturskola som inte bara finns i den dagliga skolverksamheten utan även kommer att finnas för att fånga upp barnens intresse för musik, sång, teater, dans, foto och film på fritiden. Det finns säkert en mängd olika intresseinriktningar och förvaltningen har idag skickat ut en första förfrågan till barn och föräldrar.

Samverkanspartierna har på alla sätt skyndat på för att kunna sjösätta detta så snart som möjligt. När Musikbryggeriet nu lades ner brådskande det verkligen.

På sikt hoppas vi att denna kulturskola ska spänna över generationsgränserna och bli en naturlig mötesplats för alla åldrar.Det finns alldeles för få sådana mötesplatser i Nora och vi hoppas att detta kan bli den första i raden av fler.

29 maj 2011

Monarki kontra monark

För närvarande är kungahuset i fokus på ett mindre smickrande sätt och både statskicket som sådant och kungens vandel diskuteras flitigt i press, i sociala medier och bland medborgare i kungariket Sverige.
Jag anser dock att vi alltför enkelt blandar ihop ett ifrågasättande av kungens moraliska och etiska principer med diskussionen om monarki som statskick.

Uppdraget som kung eller drottning i kungariket Sverige innebär att vara neutral och opartisk, att stå höjd över politiska konfilkter och inte ta ställning i samhällsfrågor. 
Personligen förespråkar jag att krav ställs på en hederlig vandel och att vara ett gott föredöme, exempelvis på jämställdhetens område för en person som skall representera Sverige både inrikes och utrikes och som är "avlönad" av skattemedel genom sitt apanage. Kungahuset skall förtjäna folkets förtroende.
Jag är rojalist och anser att debatten snarare skall handla om att utreda vad som kan styrkas i de beskyllningar som förts fram än om monarkins vara eller inte vara. Om beskyllningarna visar sig vara korrekta bör det tas en diskussion om lämpligheten i att kungen sitter kvar, eller om han kanske bör stiga åt sidan och efterträdas enligt successionsordningen. Som sagt, kungahuset skall förtjäna folkets förtroende...

28 maj 2011

Kom nära, men inte för nära, eller?

Läser i Svenska Dagbladet att Stockholm nu öppnar för vargjakt...!?
Enligt alla tidigare undersökningar är stockholmare mycket mer positiva till varg än rikets invånare i övrigt så jag undrar stillsamt vad som hänt?
Jo, det har inträffat tre incidenter där en oskygg varg kommit nära människor och bland annat angripit en hund bara 80 meter från hundens matte som var ute med sitt barn i barnvagn. I ett annat fall träffas en man med en kopplad hund och en varg. Mannen skriker åt vargen som dock inte ger sig förrän mannen kastar en tidning på den.
Precis som på andra ställen i landet handlar det alltså om vargar som beter sig udda och annorlunda mot vad de förmodas göra. Och tre tillfällen är tre tillfällen för mycket tycks stockholmarna anse och har nu uppdragit åt Naturvårdsverket att avgöra om det är dags att acceptera ett visst inslag av skyddsjakt i det Stockholmsnära reviret.

Den stora frågan, som ingen tycks våga tala om, varken på myndighetsnivå eller lokalt är frågan om varför två tredjedelar av Sveriges yta fortfarande får vara vargfri? Jag talar naturligtvis om samernas renbetesland som är förklarat som vargfritt territorium.
Vad är orsaken till att vargstammen inte kan tillåtas över hela Sveriges yta, då skulle sannolikt dessa problem med oskyggt och udda beteende minska i antal och vargen skulle ha stora arealer att vandra på? Den diskussionen väntar jag fortfarande på...det är hög tid att ta den anser jag.

27 maj 2011

Ännu en krigsförbrytare skall inför rätta!

Serbisk polis och säkerhetstjänst har - möjligen som en eftergift för att snabba på Serbiens EU-anslutning - gripit mannen som kallas "Balkans slaktare", Ratko Mladic. Äntligen kan mannen som står anklagad för massakern i Srebrenica och belägringen av Sarajevo där 10 000 dödsoffer krävdes, ställas inför krigstribunalen i Haag och dömas.

Mladic har hållit sig gömd sedan början på 2000-talet efter att president Milosevic överlämnades till krigsförbrytartribunalen. Att han nu grips är en tydlig signal till andra krigsförbrytare i världen, förr eller senare kommer era dagar i frihet att vara slut.
Gripandet innebär att rättvisa nu kan skipas och offren ges nu äntligen, efter tjugo år, möjlighet till upprättelse.

26 maj 2011

Folkpartiet vill stärka rättigheterna för omhändertagna barn i Nora

Folkpartiet har under maj månad en kampanj runt om i hela Sverige för att förbättra situationen för de utsatta barnen, för att stärka deras rättsliga ställning och för att se till att dessa barn får den trygghet, det skydd och den omsorg som de har rätt att kräva av oss, av samhället, när vi omhändertar dem. Vi har tagit fram en rapport som du kan läsa i sin helhet här

Runt de barn som samhället omhändertar på olika sätt behöver skyddet förbättras och förstärkas, både på skolans område och på socialtjänstens område. Vi behöver säkerställa att de metoder som används i HVB hem och familjehem är evidensbaserade och att dessa hem följs upp med jämna mellanrum.

Som Folkpartiets representant och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden kommer jag att ta initiativ för att förändra där det behövs i regelverket, förbättra det regelverk som finns idag och förstärka skyddet kring de barn som vi har placerade i Nora. Redan tidigare har vi i majoriteten sagt att vi vill införa Barnkonventionen i Nora, detta är ett steg på vägen.

25 maj 2011

Kvinnors ägande - politikens blinda fläck

Idag låter jag dig ta del av en viktig debattartikel, skriven av Bonnie Bernström, ordförande för Liberala kvinnor:


Kvinnors ägande i Sverige är politikens blinda fläck. Inget politiskt parti har analyserat orsak och konsekvens av ojämlikheterna mellan könen, trots att det är prioriterat i biståndspolitiken. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns ägande ökar starkt under de barnafödande åren. Bara en Alliansregering kan göra något åt detta.

Kvinnors ägande är en viktig del av den internationella biståndspolitiken. Organisationer såsom FAO, Världsbanken och Sida driver detta. Även svenska lantmäteriföretaget Swedesurvey har lett konkreta projekt för att få till stånd kartläggning och dokumentation av kvinnors ägande samt medvetandegörande av genus inom lantmäterier i utvecklingsländer.
Ägandet kan avgöra kvinnors försörjning i utvecklingsländer. Det bestämmer om deras arbete kan planeras långsiktigt och säkert. Jordbrukssektorn är särskilt viktig där kvinnan ofta är brukare av jorden men med äganderätten skriven på mannen. Fastighetsinnehav är viktig likaså eftersom det kan öppna möjligheter för affärsverksamhet.

Detta ägande handlar inte om redan rika kvinnors villkor utan de fattigaste kvinnornas livssituation. Lika lön för lika arbete är däremot en lyxigare fråga eftersom kvinnor i fattiga länder i stor utsträckning inte blir löneanställda utan måste finna försörjning genom egen verksamhet. Så kommer det att vara många decennier framöver.
I den svenska politiken är det tvärtom. Det finns idag inget parti som driver explicit kvinnors ägande – eller egentligen genusmönster i ägandet – men däremot talas det mycket om de ojämnställda lönerna.

Alliansregeringens satsningar på privatiseringar inom vården och RUT-avdragen har breddat marknaden för kvinnors företagande vilket innebär att fler kvinnor kan skapa sig ett kapital. Men Alliansens stora stimulanser till kvinnors företagande utgår mer från behovet av fler jobb och reformering av den offentliga sektorn men sällan för att skapa lika genusvillkor i ägandet.
SCB har viss statistik, som i varje fall fram till att förmögenhetsskatten avskaffades 2007, beskriver genusmönster i ägandet. Några exempel:

Kvinnor äger 76% av nettotillgångarna (reala och finansiella) i förhållande till män men har däremot 78% av skulderna. Kvinnors längre studier ger högre studielån och påverkar nettot.
Av de reala tillgångarna är det innehavet av småhus och fritidshus som är jämnast fördelat men ändå ojämnt. Kvinnorna har 80% respektive 91% av innehaven.


Hyresfastigheter och lantegendomar är ojämnast fördelat av de reala tillgångarna med 47% respektive 38%. Den stora skillnaden i fråga om lantegendomar förvånar med tanke på att familjejordbruket kräver både makars insatser.


Däremot har kvinnor ett större innehav av bostadsrätter. 110% jämfört med män vilket är intressant mot bakgrund av den politiskt heta potatis som bostadsrätter utgör i framförallt Stockholms innerstad.


Enligt SCB i Dagens Industri (2011-02-17) har ROT-avdraget gjort kvinnor rikare. 10.366 stycken gåvobrev mellan makar registrerades år 2010 mot cirka 3000 per år 2008. Med båda makars namn på lagfarten kan ett större ROT-avdrag utnyttjas. Ett skäl gott som något om än slumpmässig.
Av de finansiella tillgångarna har kvinnor i snitt 74% i förhållande till män. Skillnaderna ökar kraftig med stigande ålder. Före barnafödande ålder (20-29 år) har kvinnor 86% i förhållande till män. När barnen har flyttat hemifrån innehar kvinnor 60%.


Om man sen tittar i slutändan av människors liv får kvinnor 68% i förhållande till mäns pensioner. Med det nya EU-förbudet mot könsdiskriminering i försäkringar borde kvinnors pensioner öka. Men den politiska medvetenheten är stor om att pensionerna är framtidens knappa resurs i det åldrande Europa och i den globaliserade ekonomin. Eget kapital behövs.
Genusmönstret i ägandet visar upp minst lika stora skillnader som i fråga om lönerna. Därför borde ägandet diskuteras i samma utsträckning.
Sannolikt är det bara en Alliansregeringen som kan göra något åt detta. Det är bråttom. Det tar tid att finna förklaringar till skillnaderna och det tar ännu längre tid att ändra mönster. Det har betydelse för framtida kvinnliga pensionärerna men också för att fler kvinnor ska kunna starta och utveckla egna företag. Kvinnors ägande är lika viktigt i Sverige som i utvecklingsländerna om än på olika nivåer.

24 maj 2011

Tack Sanna Rayman!

Idag säger jag tack till Sanna Rayman, ledarskribent på Svenska Dagbladet för att hon vågar ta upp det faktum att vi idag kan rädda foster from v 23-24 samtidigt som vi aborterar foster så sent som i vecka 22.  Visserligen krävs särskilt tillstånd för så sena aborter och de är inte vanliga, men de genomförs. Du kan läsa ledaren här.

Mellan dessa två rakt motsatta och vitt skilda syften finns en hel värld av synpunkter, åsikter, moral och etik diskussioner, samt frågan om kvinnors rättigheter till sin kropp och till sin sexualitet.

Jag ifrågasätter inte rätten till abort, för mig är den självklar, men jag håller med Sanna Rayman om att vi måste våga ta en seriös diskussion om det kan vara så att den övre gränsen för abort måste ses över. Forskning och utveckling går framåt och ibland måste vi ha modet att ompröva våra ståndpunkter när nya fakta presenteras.  

23 maj 2011

Överdriv lagom!

Som folkpartistisk skolpolitiker är jag förstås en varm anhängare av friskolor.
När friskolor etableras innebär det oftast att friskolans elever lär sig mer, att föräldrar och lärare är nöjdare, att verksamheten är effektivare, och just mångfalden skänker glädje och utveckling. Detta hänger givetvis ihop med kortare beslutsvägar, ett närmare engagemang då du som förälder till barn på en friskola ofta får vara med och städa, snickra och måla eller engagera dig på andra sätt för att få ekonomin att gå ihop. Kravet på föräldraengagemang innebär att du känner en större delaktighet och följdaktligen blir du en självklar del av föräldragruppen på friskolan och en självklar del av engagemanget kring ditt/dina barns utbildning.

De flesta friskolor ingår inte i stora vinstdrivande koncerner utan är små enskilda skolor som drivs av engagerade lärare och pedagoger som vill dela med sig av sitt engagemang. Deras etablering på orten innebär valfrihet för barn och föräldrar och innebär oftast att redan bra kommunala skolor blir ännu bättre.
Visst finns det avarter bland friskolorna likväl som i den kommunala skolan men de är lika vanligt förekommande som stora vinstdrivande friskolekoncerner....En uppmaning till partierna på vänsterkanten - sluta upp med hetsjakten på friskolorna! Visst ska friskolor kontrolleras, det är lika självklart som att lärarnas status och löner måste höjas! Men att backa tillbaka till tiden före friskolornas engagerade etableringar vore ett stort misslyckande för våra barns utbildning...

22 maj 2011

Hallå, hallå, SOS Alarm...

Läser med stigande förvåning att den nya styrelsen i SOS Alarm plötsligt kräver 11.5 % högre vinst i år än förra året, en höjning från 0,5 till 12 %...detta samtidigt som tre landsting och region Gotland har valt att lämna det samarbete som startades av SKL och staten då man anser att sig missnöjd med kompetensen hos SOS Alarms operatörer.

Detta borde vara en varningsklocka för styrelsen och ge upphov till helt andra åtgärder än att höja vinstkravet i bolaget kan jag tycka. SOS Alarm bör i första hand inte ge vinst till ägarna utan se till att ha rätt bemanning och rätt kompetens för att rädda liv och ge kompetent hjälp i de akuta nödsituationer som numret till SOS Alarm är till för! Om det inte är så att man i första hand är intresserad av att ge medlemmarna i styrelsen ett högt arvode förstås...??

21 maj 2011

Ja till ett europeiskt FBI!

Efter en fantastisk dag i trädgården där vi fått massor gjort har det grillats lax och njutit av middagen utomhus. Nu tänker jag låta dig ta del av Jan Björklunds nyhetsbrev där han bland annat skriver om att det behövs ett europeiskt FBI, inte fler stängda gränser modell Danmark:

Den fria rörligheten är en av grundbultarna i det europeiska samarbetet. Människor ska kunna röra sig fritt inom unionen. Folkpartiet har under lång tid varit pådrivande för den fria rörligheten, för Schengenavtalet och för en fördjupad europeisk samverkan. Vi ogillar förslag som innebär inskränkningar i den fria rörligheten.

Den danska regeringen har, som en eftergift till Dansk Folkeparti och Pia Kjærsgaard, föreslagit att skärpa gränskontrollerna till sina grannländer. Det är ett förslag som sänder helt fel signaler om hur länderna i Europa ska förhålla sig till varandra. Med största sannolikhet är det dessutom ett slag i luften.
En ökad dansk gränskontroll kommer drabba alla som sköter sig, arbetspendlar eller bara reser mellan Danmark och Sverige. Men det har liten sannolikhet att stoppa organiserad brottslighet, vilket är tanken, som till exempel barnpornografi, terrorism och penningtvätt. Att stoppa organiserad brottslighet från grunden - både i och även utanför Europa – kräver snarare samarbete än fler nationella initiativ.
Jag välkomnar EU-kommissionens granskning av det danska förslaget och krav på ytterligare klargöranden. Det är viktigt att den danska regeringen i samråd med kommissionen ser över förslaget.
Sverige behöver verka för att Europa tar krafttag mot brottsligheten. EU behöver en smartare och starkare organisation – ett europeiskt FBI. En europeisk polismyndighet som har yttersta ansvaret för brottsutredningar som gäller flera länder och en polisstyrka som kan hjälpa medlemsländer när det behövs. Sverige bör också arbeta för att det kommer till stånd en gemensam europeisk åklagarmyndighet med rätt att bedriva förundersökningar och beordra spaning och tillslag i flera länder samtidigt.
Vi får inte vara naiva. Narkotikasmuggling, terrorism, penningtvätt, organhandel och människosmuggling är alla exempel på internationell brottslighet som dagligen pågår i Europa. Det är ett ökat europeiskt samarbete som är förutsättningen för att bedriva brottsbekämpning från grunden i Europa. Inskränkt rörlighet är fel väg att gå.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund

20 maj 2011

Mp:s nya språkrör

I helgen har miljöpartiet kongress där nya språkrör ska väljas. Det blir spännande att se vilka som får förtroendet att leda partiet de kommande åren.
Själv gillar jag Mikaela Valterssons inställning: - som Sveriges tredje största parti måste vi klara av att ta ansvar fullt ut och ha en genomförbar politik på alla områden.

Jag gillar även hennes inställning till ett eventuellt samarbete med alliansen, som ett femte alliansparti eller Mp, S och ett alliansparti som alternativ. Ett miljöparti som strävar efter att profilera sig själv istället för att sammankopplas med självklarhet med socialdemokraterna och vänstern, ett miljöparti som vill samarbeta med regeringen om klimat, migration och socialförsäkringarna kan bli en utmaning för många partier.

Maria Wetterstrand och Peter Eriksson har gjort ett gott jobb med att förflytta partiet bort från medborgarlön och EU-motstånd, likväl som de fått partiet att revidera sin syn på betyg i skolan och dämpat kraven på sextimmarsdag.

19 maj 2011

Konsulter för miljoner

Oerhört trist och i högsta grad graverande för tidigare majoritet i Nora är artikeln i dagens nummer av Nerikes Allehanda då det har uppdagats att Nora kommun handlat konsulttjänster för oerhört mycket pengar utan att ha gjort en upphandling.

Att använda sig av konsulttjänster är inte fel och ibland rent nödvändigt i en organisation, felet som begåtts är att Nora kommun inte har gjort någon upphandling utan enbart vänt sig till en leverantör och handlat långt över det som är tillåtet utan ett upphandlingsförfarande (= 5 basbelopp). Det innebär att inga andra leverantörer har fått chansen att svara på en upphandling och det innebär oxå att priset inte har kunnat förhandlas. Så är det givetvis inte OK att hantera skattepengar!

Ett steg i rätt riktning är det givetvis att en upphandling nu genomförs och att en rekryteringspolicy nu är på plats i kommunen som kommer att styra upp rekryteringsprocesserna på ett tydligare sätt. Jag förväntar mig även en genomlysning av orsakerna bakom den sneda fördelningen av konsultkostnaderna mellan förvaltningarna i kommunen.

18 maj 2011

Betyg & gränskontroll

Vädret har varit nästan lika ruggigt idag som igår. Trots att jag har hämtat krolliljor och även sten till dammen vill vårkänslorna inte riktigt infinna sig...
Så dax att blogga lite -dagens inlägg får handla om två så skilda saker som gränskontroller och möjligheten för elever att överklaga sina betyg.

Det första är enkelt -när det gäller idéen om gränskontroller så vill jag sälla mig till Sveriges EU-minister som menar att det inskränker rörligheten i EU och det känns inte rätt. Just nu när stödet för EU är som starkast, i alla fall i Sverige, verkar detta vara ett steg helt i fel riktning. Det troliga är dessutom att det strider mot EU:s regler för den fria rörligheten. Här är det befogat att framföra kritik från vår svenska regering till Danmark, speciellt med tanke på att det är våra svenska gränser man avser att kontrollera!

Det andra är svårare - att få möjligheten att överklaga sin betyg verkar vid första påseendet så självklart. Det handlar om rättssäkerhet för eleverna, även om det sällan talas om det så förekommer det mobbing mot elever, av lärare, vilket innebär att risken finns att elever blir orättfärdigt behandlade. Det känns först enkelt för en liberal att ställa sig på Luf:s sida, mot partiledningen, i detta.

Men, som alltid har myntet två sidor - det Jan Björklund så riktigt påpekar - att lärarna ska vara lärare och inte byråkrater är viktigt i sammanhanget! Redan idag har lärarna ett stort dokumenteringsansvar som ofta lyfts upp i samband med att jag träffar lärarkåren. Det tar mycket tid i anspråk, hur ska det göras på bästa sätt, det finns för få datorer på skolorna etc.
Om någon utomstående i efterhand ska ges möjlighet att bedöma elevers prestationer kräver detta mycket omfattande och noggrann dokumentation av lärarna. Det innebär att ännu mer av skolans resurser kommer att gå åt till byråkrati. Lärarförbundet hävdar, mycket riktigt, att lärare redan idag enligt skollagen är skyldiga att ändra felaktiga betyg. Lärarförbundet har även ett förslag på att betygssättning alltid skall göras tillsammans med en kollega för att förbättra rättssäkerheten. Räcker det??

17 maj 2011

Dåliga enskilda avlopp, finns dom?

Tro mig, det gör de! Även i Nora kommun finns det enskilda avlopp till fastigheter som inte uppfyller kraven på rening, där orenat avlopssvatten rinner rakt ut i Norasjön eller i annat vattendrag.
Totalt räknar man med att det finns fler än 850 000 fastigheter, av dessa är omkring 500 000 permanentbostäder, i Sverige som saknar anslutning till kommunalt reningsverk. Då har ägaren istället en slamavskiljning, en infiltrationsanläggning, markbädd och ibland även ett minireningsverk.
Förbättrad rening av små avlopp räddar hav, vår Östersjö exempelvis. Men framförallt har reningsåtgärderna positiv inverkan på den egna badviken, den egna brunnen och den egna dricksvattentäkten.
Kvarnarna mal dock alldeles för långsamt och åtgärdstakten hos miljönämnderna för att hitta bristerna måste öka, annars kommer det att ta uppemot 90 år innan man har kommit runt och tittat på alla avlopp.
Kanske är det dags att regeringen sätter till ett stimulanspaket för att öka takten på utbytet av undermåliga avlopp. Samma modell har framgångsrikt använts för att byta ut oljepannorna och sänka radonhalten i inomhusluften i våra bostäder. Mer måste göras för att i förlängningen rädda ett av världens mest utsatta och förorenade innanhav - Östersjön!

16 maj 2011

Varför typiskt politisk?

Fick en kommentar på gårdagens inlägg om att jag var så typiskt politisk i min frågeställning apropå socialdemokratiska kvinnoförbundets debattartikel i går. Bertil som skrivit kommentaren undrade vad jag själv gjort i frågan.
Min kommentar är att jag alltid varit en förespråkare för dels jämställdhet och dels för att mycket av jämställdheten sitter i plånboksfrågor, kan man inte försörja sig själv står man alltid i en beroendeställning. Att strida för jämställdheten på olika sätt och i olika sammanhang har varit mitt sätt att strida även för den här gruppen kvinnor.

Men det var inte min poäng, utan min poäng är att det är märkligt att det nu talas så mycket från socialdemokratiskt håll om dessa frågor.
 Ett parti som nästan oavbrutet haft makten dels i regeringen, dels i många kommuner, i mer än sextio år och som dessutom har en mycket nära relation med LO och fackföreningsrörelsen har inte på alla dessa år kunnat skapa bättre arbetsvillkor för hälften av dem man säger sig företräda - kvinnorna. Nu försöker man istället att ställa nuvarande regering i skamvrån som suttit vid makten i knappa fem år....Märklig retorik kan jag tycka.

15 maj 2011

Märkligt (s)...

Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande och vice ordförande skriver idag en debattartikel  i Svenska Dagbladet. Ämnet är barnfattigdom, ett angeläget ämne som är viktigt att diskutera.
Det jag tycker är märkligt är dock det faktum att socialdemokraterna, som är det parti som innehaft regeringsmakten längst och i över 60 år obrutet i Sverige, först nu kommer med åtgärdsförslag till hur barnfattigdomen kan bekämpas...Ett av de viktigaste argumenten i artikeln är att barnfattigdomen hänger samman med om föräldrarna kommer ut på arbetsmarknaden och om de har tillgång till barnomsorg. Ett annat viktigt argument är  sambandet mellan barns fattigdom och kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden med osäkra anställningsförhållanden, deltidsarbete och låga löner.

Här menar jag att socialdemokraterna har haft hela sin långa regeringsperiod på sig att förändra kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden, deras osäkra anställningsförhållanden, låga löner och många gånger deltidsarbete. Jag hävdar att det finns en stor grupp kvinnor som (s) för länge sen, både på kommunal nivå och på riksnivå hade kunnat lyfta betydligt och det är alla de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg.
Alltför ofta erbjuds dessa kvinnor en osäker timanställning, en timanställning där ingen procentuell sysselsättningsgrad är garanterad, där lönerna är låga, där delade turer fortfarande tillämpas och där även fasta tjänster företrädesvis är på deltid istället för heltid.
Hur kan det komma sig att socialdemokraterna under sitt tidigare långa och obrutna maktinnehav aldrig lyft frågan om kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden och hur detta relaterar till barnfattigdom??

13 maj 2011

Öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund

Det finns många utmaningar att ta tag i på skolområdet och du gör det bra, mycket bra!

Jag har en sak som jag vill lyfta till "ditt bord" som inte bara har med skolan att göra utan egentligen är mycket större än så.
Det handlar om bristen på sjuksköterskor som idag finns och bristen på undersköterskor som är ett kommande problem, om ca 5-10 år, ungefär samtidigt som äldreboomen "slår till".


En del av problematiken handlar om: kan vi göra dessa yrken attraktivare, hur kan vi få fler att välja dessa yrken, det ena ett bristyrke redan idag, det andra ett kommande bristyrke?
Det är en diskussion som givetvis måste föras av arbetsgivare i kommuner, landsting, privata vårdinrättningar och i våra gymnasieskolor. Vård och omsorgscollege är en satsning i rätt riktning men mer behöver göras vill jag hävda. Undersköterskeyrket måste göras attraktivare, genom bättre anställningsformer, högre löner och attraktiva karriärvägar.


Det andra handlar om utbildningsvägarna fram till dessa yrken och det är här du kommer in, Jan Björklund. Hur kan vi göra det attraktivare att fortbilda sig till sjuksköterska om jag redan är undersköterska? Idag är vägen till sjuksköterskeyrket lika lång oavsett om jag har flerårig vana från undersköterskearbete eller inte. Studier i tre år, med tillhörande studielån ger en ingångslön som ny sjuksköterska på flera tusen kronor mindre än en erfaren undersköterska. Det ökar inte direkt lusten att satsa tre intensiva år på studier...

Min fråga är varför vi idag, när vi vet att det är ett bristyrke och kommer att fortsätta vara det, inte ser över och skapar möjligheter till attraktiva fortbildningsvägar för undersköterskor som vill bli sjuksköterskor? Ett antal år i yrket borde innebära en kortare väg till legitimering än för den som inte alls har vårderfarenhet. Även här spelar lönen naturligtvis in, karriärvägarna likaså.


Jag föreslår någon form av utredning via departementet och sedan en proposition i denna så viktiga fråga. Om ingen vill utbilda sig till dessa så viktiga yrken är jag rädd att ättestupan måste återinföras, om vi inte vill att robotar och kameror skall sköta äldreomsorgen och vården....

10 maj 2011

Firade du Europadagen?

Igår firades Europadagen runt om i EU. Jag deltog inte själv i något firande men är en sann EU-vän. Nedan kan du se hur Folkpartiet liberalerna vill utveckla EU:

Vi vill:


• Att EU måste kunna bekämpa gränsöverskridande kriminalitet i form av människohandel, narkotikasmuggling, penningtvätt och terrorism. För att uppnå detta vill Folkpartiet skapa ett europeiskt FBI.


• Att EU:s jordbrukspolitik reformeras radikalt. Av dagens jordbruksbudget bör en stor del styras över till miljöskydd och landsbygdsutveckling.


• Att EU måste bli starkare för att skapa fred, rättvisa och demokrati i världen. Utrikespolitiken måste samordnas mer och större resurser måste satsas på gemensamma insatser för fred, demokrati och utveckling.


• Att EU:s flyktingpolitik måste bli humanare än idag och värna asylrätten inom ramen för Genévekonventionen.


• Att EU ska fortsätta att växa och vara öppet för alla europeiska länder som uppfyller kraven på demokrati, mänskliga rättigheter, rättstatens principer och avskaffat dödsstraff.

Folkpartiets vision för Europa är en kontinent som ger alla människor nya möjligheter och friheten att förverkliga sina drömmar. För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen fred, frihet och demokrati.

Europas länder – till och med de största – är för små för att på egen hand klara de utmaningar Europas folk nu står inför. Dit hör den växande brottsligheten. Dit hör klimatförändringarna. Dit hör behovet av att ytterligare stärka sin konkurrenskraft i globaliseringens tid. Och inte minst de allt större kraven på att agera utanför unionens eget område för att motverka krigsrisker, förtryck, fattigdom och terrorism.

Tydligare krav på alla förskolor i nya skollagen

Idag låter jag dig ta del av jämställdhetsminister Nyamko Sabunis nyhetsbrev:

Förskolan spelar en nyckelroll i samhället för att barn från alla typer av hem ska ha jämlika chanser inför skolstart. Och en femtedel av alla förskolebarn går i en fristående förskola. Därför är det oroande att många kommuner brister i sin granskning av dessa förskolor.
En av fem kommuner gör ingen tillsyn alls, enligt en rapport som Skolinspektionen presenterar idag. Kommunen, som ansvarar för tillstånd och bidrag till förskolorna, vet ofta inte hur barnen har det. Så får det inte gå till. Jag hoppas att denna rapport blir en väckarklocka för många kommunpolitiker.

Jag vill poängtera att generellt sett är föräldrar till barn i fristående förskolor minst lika nöjda som de med barn i kommunala förskolor. Både kommunala och fristående förskolor är viktiga för att vi ska kunna erbjuda alla barn förskoleplats i tid, och för att föräldrar ska kunna välja en typ av förskola som passar just dem och deras barn. Fristående förskolor har också gjort det möjligt de som arbetar i förskolan att välja arbetsgivare eller starta eget. Det gynnar kvinnors företagande.

Från regeringens sida har vi redan tidigare sett varningssignaler när det gäller tillsynen av fristående förskolor. Lagstiftningen har inte varit tillräckligt tydlig. Därför har vi förtydligat kraven i den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli. Då blir det samma krav på fristående som på kommunala förskolor. Läroplanen kommer att gälla fullt ut även i fristående förskolor, och vi ställer krav på att alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom ger vi kommunerna möjlighet att utdöma vite till de förskolor som inte rättar till sina brister.
Jag vill också nämna vikten av att personal i alla förskolor känner sig trygga i att slå larm om missförhållanden. Jag vet att det inte är så idag. Från regeringens sida vill vi införa en anmälningsplikt, en lex Sarah i skolväsendet, och jag menar att den ska gälla även fristående verksamheter.
Många kommuner behöver få hjälp med att bygga upp ett bra tillsynsarbete. Skolinspektionens rapport innehåller rekommendationer för hur tillsynsarbetet kan förbättras och utgör ett bra hjälpmedel för det fortsatta arbetet. Det är också positivt att Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund redan har tagit initiativ till en serie konferenser för att stödja både kommuner och fristående skolor i deras respektive ansvar.

Förskolan erbjuder en av de mest omtyckta offentliga verksamheterna. Den ligger i topp när Svenskt kvalitetsindex mäter kundnöjdheten. För att fortsätta upprätthålla detta förtroende är det viktigt att tillsynen fungerar. Kommunerna måste säkerställa att verksamheten i både kommunala och fristående förskolor är trygg och håller god kvalitet. Den ska främja lek, kreativitet och stimulera till lustfyllt lärande och allsidig utveckling.


Vänligen,


Nyamko Sabuni

09 maj 2011

Får jag LOV?

Folkpartiet liberalerna i Nora var visionära inför valet och förespråkade en hel del förändringar på näringslivsområdet i kommunen. Vi gick till val på att införa både intraprenader (efter en tidigare motion), utmaningsrätt och Lagen Om Valfrihet. Nu styr vi Nora tillsammans med ytterligare fem partier och så sakteliga växer våra visioner fram på näringslivsområdet.

Sitter i kväll i trädgården och lyssnar på fågelkvitter och vattenporl och läser i Svenskt Näringslivs nya nummer av tidningen 290 att just LOV öppnar möjligheter för framförallt kvinnors företagande. Detta eftersom LOV ju är den lag som skapar möjligheter i typiskt kvinnodominerade verksamheter - vård och omsorg.
Tidigare har det varit så, för att utrycka det lite krasst, ,att kvinnor haft att välja mellan två arbetsgivare - familjen eller den kommunala sektorn - om man har velat arbeta med vård och omsorg. Det är hög tid att detta förändras och att kvinnor ges möjligheter till eget företagande och möjligheten att dels skapa kvinnliga företagarförebilder, dels ge kvinnor möjlighet till ägande, ekonomisk vinst och entreprenörskap inom en sektor som de har stor kunskap om och erfarenhet av.

Att LOV dessutom ökar mångfalden och skapar nya småföretag med lokal förankring är inte minst viktigt i en liten kommun som Nora. LOV kan vitalisera den kommunala verksamheten och dessutom ge stöttning till lokalt kvinnligt företagande.

08 maj 2011

Självklart med samtycke!

Professor emerita i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, tycker att det är dags att män får ta eget och fullt ansvar för sin sexualitet och jag vill instämma i hennes begäran!

Jag har tidigare vid flera tillfällen bloggat om det faktum att vi alltför ofta lägger ansvaret för våldtäkten på offret istället för förövaren - vad får killar/män att tro att det är OK att våldta en flicka/kvinna? Hur kommer det sig att advokater ofta i dag ställer kränkande frågor om offrets dryckes- och sexualvanor?
Varför ställer vi inte frågan till förövaren om han ofta våldtar flickor/kvinnor när han träffar nya bekantskaper, om han anser att det är rätt att förgripa sig mot någon mot personens vilja bara för att personen i fråga är onykter?

Nej, inför brottsrubriceringen sexuellt övergrepp för att tydliggöra än mer vad det handlar om - att sex skall vara en ömsesidig överenskommelse och inte ett övergrepp där det är fritt fram att utnyttja halvfulla flickor/kvinnor om det är möjligt!  

06 maj 2011

Äntligen har trenden vänt!

Äntligen har trenden vänt i Nora och nu påbörjar vi klättringen uppåt!
Vad jag pratar om? Svenskt Näringslivs ranking förstås, där Nora nu äntligen efter flera år av tillbakagång har klättrat uppåt med 21 placeringar till plats 254. Fortfarande långt ner men den vikande trenden är bruten och det bådar gott för framtiden.

Mycket av arbetet skall vi tacka Noras näringslivschef för, han har på ett genomgripande sätt och mycket strukturerat haft kontakter med och besökt Noras många företagare. Allt för att lyssna in och bilda sig en uppfattning om behov och synpunkter som finns hos företagen i Nora.
Firmafesten i höstas var ett arrangemang som näringslivschefen initierat tillsammans med både Företagarna i Nora och Köpmannaföreningen, ett mycket lyckat tillfälle för företagare och politiker, styrelseledamöter i Nora Utveckling med flera att träffas och samtala om viktiga näringslivsfrågor samtidigt som hotellet gjort en utmärkt meny och kringarrangemangen var trevliga.

Förhoppningsvis innebär detta de första stegen på en positiv näringslivsutveckling i kommunen där många fler företag lockas att etablera sig i Nora och där många fler företagare anser att kontakterna med kommunen är fruktbara och framåtsträvande. Företag och företagare är en av flera viktiga byggstenar i en framtida positiv utveckling för kommunen som helhet.

05 maj 2011

Småföretagen ger de nya jobben!

Småföretagarbarometern visar att det skapats ca 40 000 nya jobb i år och fler jobb väntas det blir. Uppgången kan dock bromsas av att det finns risk för brist på arbetskraft och då bromsas tillväxten.

Jag har skrivit om det förut, det faktum att det finns arbetssökande och arbeten som dessvärre inte matchar varandra. Det är en stor utmaning att i en växande ekonomi som Sveriges kunna hitta rätt kompetens för företagen så att de kan fortsätta att utvecklas och skapa nya jobb. Bristen på arbetskraft verkar öka och det innebär att företag tvingas tacka nej till order. Tre av tio företag uppger att de har sagt nej till order på grund av brist på arbetskraft. Jämfört med den förra mätningen visar Småföretagarbarometern att arbetskraftsbristen ökar i alla sektorer utom i byggbranschen.

Här måste alla parter som är involverade bli bättre på att matcha arbete och arbetstagare med varandra, skolan måste bli bättre på att informera om vilka yrken som har behov av förstärkning och företag måste bli bättre på att ta emot och skapa lärlingsplatser och ev ha mentorer för nyanställda. Viktigt är givetvis även en bra kontakt med skola och universitet för att gemensamt i dialog söka nya vägar på arbetsmarknadens största utmaning.

04 maj 2011

Ska äldre kameraövervakas...?

På gårdagens nyheter fanns ett inslag om kameraövervakning av äldre som ersättning för hemtjänstens besök på natten. Personalen som testat detta tyckte att det fungerade bra, de äldre som intervjuades tyckte genomgående inte att det kändes bekvämt och var rädda för att detta så småningom kommer att ersätta den mänskliga kontakten.

Själv tycker jag att det känns förfärligt utifrån just det mänskliga perspektivet. För mig blir det så uppenbart att vi måste öka attraktiviteten för de yrken som finns inom hemtjänst och/eller äldreomsorg så att fler vill arbeta där. Vi står inför en gigantisk utmaning med den äldreboom som kommer samtidigt som undersköterska kommer att vara ett bristyrke om vi inte gör insatser nu för bättre arbetsförhållanden, karriärutvecklingsmöjligheter och högre löner. 

En kollega till mig som har vårderfarenhet menade dock när vi diskuterade detta att det finns fördelar i den nattliga kameraövervakningen. Kameran slås på när besöket skulle ha gjorts och på så sätt skaffar sig hemtjänsten snabbt en överblick samtidigt som personen som är berörd slipper väckas av att hemtjänstpersonalen skramlar med nycklar och tassar in i lägenheten. Jag är trots allt inte helt övertygad, vad tycker du?

03 maj 2011

Åtgärder mot huliganismen

Barn och ungdomsvård

Mer måste göras för de utsatta barnen och därför har Folkpartiet tagit fram en rapport som du kan läsa i sin helhet här.
Nedan publicerar jag en text från Folkpartiets hemsida:

Vi vill:Ge utsatta barn extra stöd i skolarbetet.


•Få bort det lösa tyckandet i socialtjänsten och satsa på metoder som fungerar.


•Göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Utsatta barns rättigheter behöver stärkas. FN:s barnkonvention bör därför bli svensk lag


Genom rätt hjälp och positiva förväntningar får familjehemsplacerade barn och andra socialt utsatta barn samma chans som andra i skolan. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid.

Tydligare krav måste ställas på dem som tar hand om samhällets mest utsatta barn. Vi vill införa auktorisation för att få driva HVB-hem (hem för vård och boende).

Vi vill göra en flerårig, nationell satsning på utvärdering och metodutveckling. I dag är det ett problem att så många metoder inom den sociala barn- och ungdomsvården inte är ordentligt utvärderade.

Det här har vi gjort:


•Skärpt kraven på tillsyn och flyttat den till Socialstyrelsen.


•Stärkt barns rätt att komma till tals.


•Infört registerkontroll för personal på HVB-hem.

02 maj 2011

Konsumtion & jämställdhet

En artikel i dagens SvD får mig att fundera över vår konsumtion. Många som köper dyra märkesvaror har säkerligen en tro på att varorna är tillverkade under goda förhållanden, med bra arbetsvillkor.

Istället visar nu internationella textil-, beklädnads- och läderarbetarefederationen som granskat 83 fabriker i Indonesien, Sri Lanka och Filipinerna på raka motsatsen. Usla villkor, dåliga löner, osäkra anställningsvillkort och omänskliga bestraffningsåtgärder om produktionsmålen inte uppnås. Du kan läsa hela rapporten här.

Dessa förhållanden är naturligtvis fullständigt oacceptabla. Dessutom drabbas kvinnor hårdast då så mycket som 85 % av arbetsstyrkan består av unga kvinnor ex i Sri Lanka. Arbetsgivare ställer krav på att de helst inte vill att medarbetarna skall vara gifta, vissa av bolagen nekar gravida (efter graviditetstester !) anställning och könsdiskriminering är vanligt förekommande.

Tyvärr är detta inte något som är ovanligt eller sällan förrekommande i branschen utan rapporten menar att de slavliknande villkoren verkar vara en norm inom industrin då företagen som granskats alla har valts ut slumpmässigt.
Så hur ska jag som konsument kunna göra rätt val? När kommer det en rättvisemärkning inom kläd- och skobranschen som hjälper oss att sålla agnarna från vetet? Vem vill konsumera lyxvaror på andras bekostnad?

01 maj 2011

Individuell lönesättning, även i skolan!

Visst ska skickliga lärare ha högre löner!

Lönen är för många en otrolig morot för att uppnå prestationer utifrån de mål man satt tillsammans med sin chef. Här är säkerligen lärare inte annorlunda än andra anställda medarbetare i olika typer av verksamheter.
I förra årets avtalsrörelse öppnade de fackliga organisationerna för att skickliga lärare ska kunna få högre lön och nu måste kommunerna ta sitt ansvar och tillämpa denna möjlighet.

Lärare som är öppna för att arbeta på nya sätt, lärare som satsar på att kompetensutveckla sig och lärare som presterar goda resultat är väl värda en satsning på högre lön. Ytterst kommer skolan som helhet och våra barn och ungdomar att kunna ta del av de satsningarna.

Viktigast är dock att kriterierna för den individuella lönesättningen är tydlig och klargjord för alla, så att inte diskussioner uppstår kring lönesättningen. Verksamhetsansvariga måste vara tydliga i sitt budskap - vad krävs, vilka förväntningar på verksamheterna och medarbetarna har man? Oh, inte minst viktigt, hur följer man upp?