30 september 2010

Förhandlingstider...

Så här efter valet är det förhandlingar som pågår både på riksdagsnivå men givetvis även i kommunerna, där är Nora inget undantag. Allt för att få till en hållbar majoritet som kan utveckla den politiska visionen i kommunen.
När poster i nämnder och styrelser skall fördelas är det inte helt enkelt alla gånger och när det gäller arvoderade kommunalrådsposter är det en delikat uppgift att få rätt person på rätt plats. Några viktiga tumregler finns det att förhålla sig till som jag hittade i dagens nummer av tidningen nu som talat med personer som har erfarenhet av arbetet med att få till en smidig process för detta arbete...

Tydliga motivationer om varför en person föreslås är viktigt, där bör både kunskaper och debattförmåga vara viktiga ingredienser, likväl som att det kan vara viktigt att premiera en bra insats i valrörelsen. Finns det konflikter i gruppen eller mellan kandidater så är det lika bra att ta dessa nu istället för att skjuta dem framför sig, förr eller senare kommer de upp till ytan igen.
En annan sak som det bör finnas en samsyn kring är att det är partiet som "äger" posten i en nämnd och inte en enskild kandidat. Efter ett val börjar man om från noll.

Om de tyngsta uppdragen går till de största partierna bör en kompensering ske genom att de mindre partierna kompenseras med fler poster än om det funnits en exakt matematisk fördelning. Den enda begränsningen som finns för Folkpartiet är att vi inte samarbetar med SD under några som helst förhållanden. Så långt tidningen nu.

I Nora har vi i Alliansen nu i veckan inlett ett arbete med att försöka hitta en gemensam lösning tillsammans med Norapartiet och Miljöpartiet. En lösning som skall gagna alla inblandade men givetvis i första hand Noraborna. Det vi vill är att tillsammans hitta en väg för att gemensamt styra Nora de kommande fyra åren. Vi har samsyn kring mycket när det gäller det rent politiska, återstår nu att se om och hur vi kommer överens om det praktiska. Jag kan väl säga att läget är försiktigt positivt så här långt...

29 september 2010

Mer om kyrkan...

Idag fortsätter diskussionen om kyrkan med ett kortare inlägg då Andreas valt att återkomma i diskussionen, vilket är kul.
Utan att gå i politisk polemik vill jag hävda att din rädsla för att kommuner och landsting ska dra ner på sin verksamhet är ogrundad, snarare handlar det om att kommuner och landsting inte kommer att räcka till, om vi inte vill höja kommunalskatten till omkring 50:-....därför anser jag det så viktigt att vi får fler aktörer som kan vara med och dela på ansvaret, som kan visa kommunen och landstingen andra sätt att utföra verksamheten på, att vi kan lära av varandra. Kyrkan måste givetvis själv avgöra ad man har kompetens till  men bensinstations känns inte helt rätt i mina öron.

Den andra delen i mitt inlägg handlar inte om näringslivsverksamheten utan om kyrkans plats i det moderna samhället. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är kärnverksamheten i kyrkan skriver Andreas. Och jag har inget att invända men tror att istället för att bara försöka locka människor till kyrkorummet på "gammalt" sätt är det viktigt att kyrkan finns där människorna befinner sig, och då menar jag inte kyrkan som byggnad.
Kyrkan "måste flytta ut" och inte sudda ut sin identitet skriver Andreas slutligen och jag kan bara hålla med.

28 september 2010

Kyrkan mitt ibland oss...?

Jag har fått en intressant kommentar kring mitt inlägg igår om att jag välkomnar kyrkans engagemang på näringslivsområdet. Det är sant att det inte är något nytt utan förekommer i flera kommuner, Knivsta nämns här som en föregångare.


Jag tackar för kommentaren och ska försöka besvara den något i detta inlägg.
Personligen tror jag att den utmaning som samhället har framför sig på välfärdsområdet kommer att kräva fler aktörer än landsting och kommuner. Kyrkan menar jag är ytterst lämplig utifrån sin ställning som medmänsklig aktör, som en part som alltid tar de svagas parti. Samtidigt som det ju blir en affärsmöjlighet för kyrkan om debet och kredit går ihop och även ger ett överskott som kan användas till annat i den kyrkliga verksamheten. Inte minst till att bevara det stora kulturarv som våra kyrkobyggnader utgör.
Men visst finns det fler aktörer och jag välkomnar en bättre dialog med civilsamhället på många områden för att hitta samarbetsformer, inte minst när det gäller äldreomsorg och ungdomsverksamhet.

Visst är det så att kyrkan måste bli bättre på att tala om vad den gör, men jag ser det även som att kyrkan måste flytta ut i samhället och på ett tydligare sätt bli en del av det. Att förändra sin verksamhet, anpassa den till människornas vardag och behov utan att för den skull sudda ut Gudsbudskapet tror jag är centralt i sammanhanget. I Almedalen i somras fanns kyrkans tält bland alla andra tält, där erbjöds besökarna en stunds frid, information, vatten och möjlighet till samtal i den kokande kittel som Almedalen är. Var ska kyrkan vara om inte där människorna är?
Att hitta nya vägar med att nå ut med budskapet, att finnas där människorna finns, att erbjuda en rofylld plats mitt i allt vardagslarm kan vara en väg att hitta tillbaka till människor. Kyrkan får inte förpassas till att bli en enda stor samtalspartner bara när stora katastrofer inträffar i vårt samhälle utan måste hitta möjligheter att nå dig och mig i vardagen.

27 september 2010

Ska kyrkan driva företag?

Känner mig positivt inställd till det jag läser i dagens SvD om att kyrkomötet idag ska diskutera och ta beslut om kyrkan ska satsa på att driva näringsverksamhet. Det handlar om gruppboenden och hemtjänst, även skola och förskola finns på sina håll. Kyrkan med sin historia av medmänsklighet och omsorg om de svaga i samhället borde vara en utmärkt aktör i dessa sammanhang. Själv saknar jag kyrkans närvaro i flera sammanhang i Nora ex, nattvandring och ungdomsverksamheten på fritidsgården där kyrkan borde ha en uppgift att fylla tillsammans med de övriga aktörerna som finns idag.
Flera församlingar driver redan gruppboenden och hemtjänst idag inom sin diakonala verksamhet så det är inget kontroversiellt beslut att ta. För kyrkan kan det även vara en ekonomisk satsning som ger utdelning på sikt och ger det överskott kyrkan behöver för att hålla sina kyrkor i skick.
Om det däremot är som förslaget ser ut - kyrkoherden som skall vara verkställande direktör ställer jag mig tveksam till - de två uppdragen ligger ganska långt ifrån varandra enligt mitt sätt att se. Att vara kyrkoherde är ett själasörjande arbete och har ingenting att göra med att affärsmässigt driva en verksamhet.

Kyrkan måste, tror jag, hitta nya vägar för att delta i det samhällsbärande arbetet och öppet välkomna medborgare till sina verksamheter utan en fördömande attityd. Detta kanske kan vara en framkomlig väg att tydliggöra kyrkans ställning och uppdrag och att marknadsföra sig. Idag när kyrkan inte längre är statlig utan mer är en del av det civila samhället är det viktigt att finnas med i samhället på olika områden. Finns man inte som en aktör i människors medvetande är det alltför lätt att börja räkna kronor och ören och välja bort kyrkan.

26 september 2010

Berglins från SvD

http://www.svd.se/kulturnoje/serier/berglins_5017.svd?ref=nf

Faran med att vara politiskt aktiv...

2010 års val kommer troligtvis att gå till historien som det val som på ett tydligt sätt visar att även en enstaka röst har betydelse. På många håll i landets kommuner är majoriteten inte självklar, nya partier har röstats in och SD har fått en vågmästarroll på alltför många platser.
Min personliga åsikt är att politikerföraktet fått många att rösta annorlunda denna gång. För många väljare är nya partier detsamma som frälsare, partier som inte har så stor förankring i etablissemanget blir en möjlighet för de förhoppningsfulla väljare som tror att det är etablissemanget det är fel på och att detta enklast avhjälps med fler "vanliga människor" i politiken.
Jag vill hävda att man ganska snabbt blir en del av etablissemanget. Det blir man när man inser hur det parlamentariska systemet fungerar, när man inser att det finns lagar och regler att förhålla sig till och när man inser att demokrati tar tid...Jag skulle önska att alla väljare hade en klar bild av hur politiken fungerar, rent parlamentariskt, jag skulle önska att fler ställde sina frågor direkt till sina politiska företrädare! Vi finns ju där för dig, via telefon, mail, sms, brev eller ett vanligt samtal kan du få svar på dina frågor.

Jag vill hävda att väljarna många gånger inte förstår att även kommunpolitiker är "vanliga människor". Människor som har vanliga arbeten, vanliga löner och vanliga familjer. Det är människor som av någon orsak valt att engagera sig politiskt, troligtvis för en sak som de brinner för. Det kan vara en hotad skola, en äldreomsorg som kan bli ännu bättre eller helt enkelt för att man tror att man har en idé om hur just min kommun ska bli lite bättre att leva i.
Det ovanliga med dessa människor är att de har politiken som sitt fritidsintresse, att de tillbringar sin fritid med att diskutera politik på möten, med att läsa handlingar inför möten och med att delta i möten - allt detta istället för att sitta framför tv:n och kolla senaste såpan, eller göra något av allt det andra som "vanliga människor" gör...
Tidvis försakar de både sina intressen och sin familj för att delta i politiken utifrån sin ideologiska övertygelse, utifrån sin tro att de kan vara med och påverka och göra livet lite bättre för kommunens invånare.

De flesta av dina vanliga (kommun)politiker har inga eller små arvoden, de flesta av dina vanliga politiker får endast en ersättning för förlorad arbetsförtjänst - eftersom de får löneavdrag från sitt arbete för de timmar de är tjänstlediga. Dina företrädare i kommunalpolitiken har ingen riksdagslön om 50 000:-/mån, ett fåtal är heltidsarvoderade. I min egen kommun Nora har vi 3 kommunalråd och ett oppositionsråd - en enda av tjänsterna är på 100 %, de andra på 75 %. (Om du vill veta mer så är ersättningsnivåerna faktiskt offentlig handling).
Det är inte ovanligt att man faktiskt gått ner i lön för att få möjlighet att ägna sig åt det man brinner för...Och även om man brinner så försakar man många saker som för andra människor är självklara. Att vara folkvald är ett tungt ansvar men också något av det finaste man kan vara.
Det är inte heller ovanligt att människor hoppar av politiken för att de sammantaget ställer sig frågan - är det värt det?

25 september 2010

Hur viktiga var sociala medier i valet?

Långt innan valet ställdes frågan om hur viktiga de sociala medierna skulle vara i årets val, nu efteråt finns det många som anser att inflytandet inte blev så stort som man trott.
Men visst har sociala medier haft ett stort inflytande - se bara det exempel där en tjej uppmanade människor via Facebook att komma till Sergels torg för att demonstrera mot Sverigedemokraterna - några timmar senare står 7000 personer där! Likaså när de rödgröna  kritiserade de nya sjukförsäkringsreglerna genom att lyfta upp enstaka ömmande fall - det spred sig blixtsnabbt på Facebook.Känsloladdade frågor är naturligtvis extremt lämpliga att twittra eller "facebooka" om.
Det viktigaste med att finnas på sociala medier för oss folkvalda är ju ändå att öppna ännu en kanal för dialog med medborgarna. Det är inte helt enkelt och och även om många läser blogginlägg är det få som kommenterar. Vi måste försöka åstadkomma en vardaglig dialog om de lokala problem som finns. Kanske är Facebook och Twitter enklare, snabb respons via likeknappen eller en kort kommentar i statusraden, på Facebook är man ändå, till bloggen måste man liksom ta sig... Här finns en stor utvecklingspotential och mycket att lära...

24 september 2010

Valresultatet, det slutliga...?

Nu verkar det som om det äntligen är klart i Nora - Länsstyrelsens protokoll ligger ute justerat och klart. Fördelningen ser ut så här:

Socialdemokraterna 15 mandat
Vänstern 1
Moderaterna 5
Folkpartiet 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 1
Norapartiet 5
Personkryssbästa dvs minst 50 och 5 % innehar Svenerik Nykvist 254 st, Anna Magnusson 117, Gabrielle 94, Helena Vilhelmsson 73, Eva Turesson 63, Tom Rymoen 52, Johan Lundkvist 60.

Inget enkelt och självklart resultat... 
Jag vill i alla fall rikta ett stort och varmt tack till alla som kryssat mig och som valt att rösta på folkpartiet. Jag ska givetvis göra mitt bästa för att förvalta ert förtroende!

23 september 2010

Sverigedemokraterna

I Nora ser det ut som om SD:s stol får fortsätta att stå tom då inget namn verkar ha skrivits på någon valsedel. Givetvis känns det bra att Sverigedemokraternas invandrarfientliga politik inte fått större gehör i detta val än i förra, vilket många fruktade.

Å andra sidan har SD fått många mandat i Sveriges finrum - riksdagen - och i andra kommuner. På olika sätt försöker man nu "spärra ut" SD genom att säga att utskottsplatserna skall förändras ex. och med rätta oroar man sig för hur partiets vågmästarroll i riksdagen skall hanteras. Att förändra arbetssätt för att utesluta ett parti som inte gillas av de övriga partierna tror jag inte är rätt väg att gå. De är lika folkvalda som alla övriga representanter som valts in i riksdag, landssting och kommuner och det skulle vara respektlöst mot de väljare som lagt sin röst på SD.

En som har lång erfarenhet av att regera en kommun med ett starkt SD är Torkild Strandberg, folkpartist i Landskrona. Torkild menar att man erkänt en del av de problem som SD:s väljare anser finns. När bristerna åtgärdas så krymper även partiets utrymme. I årets val har SD i Landskrona backat med tre mandat.
En annan sak som måste påpekas när Sverigedemokraternas politiker diskuteras är att samma krav kommer att ställas på dem som på andra politiker. Dvs att läsa handlingar för att vara väl insatt i de olika ärenden som kommer upp i styrelser och nämnder för att på så sätt diskutera och kunna ta ställning. Det kommer både deras väljare och de politiska kollegorna att kräva. Det är det som arbetet i demokratins tjänst handlar om. Det arbetet måste de nu som folkvalda visa sig mogna.

22 september 2010

Fp behåller sista mandatet...

Så var de sista rösterna räknade och folkpartiet ser ut att behålla sista mandatet vilket ger ett 17-17 läge…

Det som nu återstår är personkryssen, men de förändrar ju inte ställningen i sak utan är mer till för att stärka det egna egot ;)

Givetvis är jag besviken att vi, efter vår valrörelse med allianskamraterna, inte på ett tydligare sätt lyckades vinna väljarnas förtroende utan i stället hamnar i ett parlamentariskt besvärligt läge.
Men så är spelets regler och till dig som röstat på folkpartiet och kanske till och med kryssat mig så säger jag givetvis tack för ditt stöd och din support, det värmer!

Jag vill tacka alla allianskollegor som kämpat tillsammans med mig för en borgerlig valseger i Nora, tack för glada skratt, för stöd när det varit kämpigt och tack för en härlig teamkänsla. De som varit med längre än jag säger att vi gjort vår bästa valrörelse någonsin – det känns bra.

Vi har jobbat fram ett antal frågor som vi anser är viktiga för Noras utveckling och framtid som vi gärna vill utveckla under mandatperioden.
Nu återstår att se om vi lyckas förhandla så att vi kan hitta en parlamentariskt läge där vi känner att vi har en hållbar plattform att utgå ifrån för de kommande fyra åren…

21 september 2010

Pedagogiska luncher...

Förmiddagen har ägnats åt beredningsnämnd i Barn- och utbildningsnämnden där bland annat de pedagogiska luncherna - återigen - diskuterades. Vi är i dagsläget två partier - kristdemokraterna och folkpartiet- som anser att kostnaden för pedagogiska luncherna i sin helhet bör avskaffas. Inte bara för förskolan utan även för grundskolans personal.

Orsaken är att det helt enkelt inte känns rätt att göra skillnad på personalen, all personal är anställd i Nora kommun och bör följdaktligen behandlas lika. I förlängningen innebär detta att jag som folkpartist även tänker mig att pedagogiska luncher skall vara fria för äldreomsorgens personal. Personalen är anställd i Nora kommun och inte på en speciell förskola eller en specifik hemtjänstgrupp...
Barnperspektivet som (s) menar att man utgår ifrån ger bara utrymme för förskolans personal. Men vi vet redan nu, efter den korta tid som detta funnits, att vi har barn och ungdomar på våra skolor som av olika orsaker behöver vuxentillsyn vid matsituationen. Att då införa rutiner för hur och vem som skall avgöra undantagen anser jag blir en för stor apparat för att få in 20:- per pedagogisk portion. Nej, det är bara att erkänna att detta inte blev en bra och rimlig besparingsåtgärd!

20 september 2010

Valresultat 2010

Det preliminära resultatet av gårdagens val är klart och de stora vinnarna är Norapartiet. Än återstår räkningen av de sista rösterna så ett slutligt resultat kommer vi att få först på onsdag denna vecka. Innan dess kan inga kontakter tas åt något håll.
För egen del är jag inte nöjd, mina mål som jag satt upp nåddes inte, folkpartiet har tappat röster men verkar än så länge ha kvar samma antal mandat. Nu återstår självrannsakans tid i Nora, både för Alliansen som helhet, men även för varje parti och person som varit involverad i valet på topplatserna. Återstår att se vad som kommer ut av detta...

Det parlamentariska läget i Nora inför kommande fyraårsperiod är inte enkelt och det kvarstår att se om och hur berörda partier kan hitta en lösning som är hållbar på lång sikt. Långsiktighet är viktig för att säkra utvecklingen av Nora, en polsk riksdag med hoppande majoritet vinner inte invånarna på.

Glädjande förstås att Alliansen blev omvald på riksplanet och att nu den socialdemokratiska makthegemonin är bruten. Det som är mest skrämmande tycker jag är det faktum att SD fått 20 mandat i Sveriges riksdag, det känns riktigt obekvämt.

Mer om valet i Nora kan du se på nedanstående länk:

http://www.val.se/val/val2010/valnatt/K/kommun/18/84/index.html

18 september 2010

Dan före dan....

Idag är det dan före dan - dan före valdagen alltså. Ute gör sig hösten påmind med hög och klar luft och regnet blandar sig med solglimtar. Denna sista dag av kampanjande före valet har vi varit på fotbollsmatch, på stadens gator, på chokladgästabud i Församlingshemmet och i Pershyttan där kolmilan tändes och ätit kolbulle förstås.

Nu är det snart dags för lördagsmiddag med familjen för att sedan gå tidigt till sängs. Imorgon klockan åtta - om 14 timmar - öppnar vallokalen och då ska alla namnvalsedlar ut i vallokalerna. Sen återstår bara väntan på resultatet, både lokalt och på riksplanet.Självklart är det valvaka imorgon kväll där vi med spänning väntar in resultatet.

Så här sista dagen före valet vill jag för det första än en gång be dig att ta vara på din rösträtt, för det andra be dig att kryssa mig. Skälen för detta har jag redogjort för i ett antal blogginlägg och i folkpartiets och mitt eget kampanjmaterial under valkampanjandet. Om du har frågor i sista minuten når du mig enklast via min mobil 070 374 7670. 

Jag vill till sist bara påminna dig om

Mina ♥ frågor för Nora

en trygg skola med tydliga kunskapsmål
en äldreomsorg i Tyra Franks anda
ett näringslivsklimat i världsklass för jobbens skull!

17 september 2010

Folkpartiet om sjukförsäkringen

Det ställs nu mycket frågor om sjukförsäkringen i valstugorna runt om i Sverige.  Några saker är viktigt att slå fast...

Den som är för sjuk för att arbeta ska ha en god sjukersättning eller förtidspension. Efter två och ett halvt års sjukskrivning görs en prövning under tre månader om det finns arbetsförmåga. Om någon då bedöms sakna förmåga att arbeta går hon eller han därefter tillbaka i sjukskrivning eller förtidspension. Under de tre månaderna får man ersättning på a-kassenivå.
Anledningen till att Alliansregeringen lagt om sjukförsäkringen är att vi var i en situation då människor stängdes ute från möjligheten att komma tillbaka genom långa sjukskrivningar och slentrianmässiga förtidspensioneringar. Världens friskaste folk var bland världens mest sjukskrivna och människor hamnade allt längre från arbetsmarknaden. Numera satsas på tidig rehabilitering och hjälp för dem som kan att komma tillbaka i arbete.Mer om det kan du läsa här  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fopinion%2Fbrannpunkt%2Fratt-stod-i-ratt-tid-ger-nya-mojligheter_5322889.svd&h=a77a4

När större reformer genomförs kan självklart människor komma i kläm och drabbas av kantigheter i systemet. Det beklagar vi och det har därför gjorts förändringar av regelverket efter hand.

I debatten förekommer även en del enskilda fall där det framstår som direkt stötande att de inte har fått sjukpenning. I Aftonbladet i dag står om Annica Holmquist som lider av en svår muskelsjukdom och som Försäkringskassan hänvisat till socialbidrag. Så ska regelverket inte tolkas - människor som bedöms att de aldrig kan komma tillbaka i arbete ska ha en god ersättning i form av sjukskrivning eller förtidspension.
Efter att Annicas fall nu uppmärksammats har Försäkringskassan meddelat att det tas upp till ny prövning. Det är bra - självklart ska hon inte tvingas leva på socialbidrag!


Mona Sahlin påstod i går i debatten att en döende cancersjuk person inte fick sjukpenning och viftade med en sådan tidningsrubrik. Så är inte regelverket - den som är döende eller svårt sjuk i cancer har rätt till sjukpenning utan tidsgränser. (delar av texten är ur Erik Ullenhags nyhetsbrev).

16 september 2010

Varför ska du rösta på Folkpartiet liberalerna i Nora?

Om mindre än 72 timmar öppnar vallokalerna. Nedan har jag listat de tre viktigast skälen till varför du ska lägga din röst på mig och Folkpartiet liberalerna i Nora. Har du frågor kring detta? Hör av dig direkt här på bloggen eller via gabrielle.peteri@liberal.se eller på 070 374 7670

Folkpartiet vill ha en skola med resultat som vi kan vara stolta över och det

är en trygg skola med tydliga kunskapsmål – en läsa skriva räkna garanti, tidigt stöd för dem som behöver, och ytterligare stimulans för de elever som lätt når målen. Folkpartiet vill ha alternativ i barnomsorgen, framförallt för de minsta barnen.

Folkpartiet vill ha en äldreomsorg i Tyra Franks anda – ett hem där man älskar att bo och inte en institution. Vår äldreomsorg skall ta hänsyn till dig som individ. Folkpartiet vill bygga trygghetsboende med personal, tillgång till gemensamma måltider och sociala aktiviteter. Givetvis ska du själv få bestämma vem som skall utföra hemtjänsten hos dig.


Folkpartiet vill ha ett näringslivsklimat i världsklass för jobbens skull! Företagsklimatet måste stärkas på alla områden för att både nya och gamla företag skall vilja utveckla sin verksamhet i vår kommun. Det är genom de små och medelstora företagen som framtidens jobb skapas. Vi vill etablera rådgivande verksamhet på Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Skapa goda möjligheter till lärlingsutbildningar i våra lokala företag för att främja företagens behov av kompetent personal.

15 september 2010

Låt Na bli en del av länets sammanhållande kraft

Som regionpolitiker deltar jag ofta i diskussioner som handlar om Örebro län, eller "the heart of Sweden" som varumärket numer är. Inom Regionförbundet arbetar vi mycket med länsövergripande planer och strategier för att få hela länet att dra åt samma håll. Den regionala utvecklingsstrategin är ett exempel. Vid våra diskussioner framskymtar ofta att vi saknar en självklar sammanhållande kraft i länet eftersom de geografiska delarna sinsemellan är så olika. Detta får en negativ påverkan på regionen som helhet. Det blir helt enkelt svårare att få alla att känna sig delaktiga i den så viktiga utvecklingen för länet som helhet.

Det Örebro län behöver är mer av sammanhållande krafter, inte mindre. Då kommer jag till något som jag redan 2007 tog upp i ett par debattartiklar.Vi som bor och verkar i vår norra länsdel har inte förmånen att synas varje dag i vår länstidning så som är fallet med länets sydligare kommuner. Norra och även västra länsdelarna kommer i skymundan eftersom de inte syns i Örebroversionen av tidningen mer än i undantagsfall, medan Örebroarna har tillgång till nyheter om Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersund dagligen. Många Örebroare har endast en diffus bild av något som heter Bergslagen och som då och då syns i Na. 
Att alla, även mindre kommuner, får en chans att marknadsföra sig är av yttersta vikt för att de inte skall tappa ytterligare marknadsandelar och/eller befolkningsunderlag. Det är viktigt att inte vissa delar av vårt län enbart blir rekreationsområden för andra länsdelar.
Jag menar att detta sätt att lägga upp tidningen påverkar regionen på ett negativt sätt ur tillväxt- och befolkningshänseende och skulle önska att Na Allehanda/Na Bergslagsposten blir en länstidning med länstäckning som gynnar alla delar av länet. Tidningens närmast monopolliknande ställning i länet manar till stort ansvarstagande. Som länsbo kan det vara intressant att läsa om Askersund där jag tidigare bott även om jag idag bor i Ljusnarberg. Förslagsvis låter man de allra minsta men ändå viktiga lokala nyheterna få egna sidor i webtidningen där man kan läsa om sportresultat och annat med tydlig lokal anknytning.

På så sätt skulle Na kunna vara en del av den sammanhållande kraften som så väl behövs i länet.

Hemtjänst utan biståndsprövning

Alliansen har släppt sitt tredje vallöfte som denna gång handlar om våra äldre. Vi har tidigare gett löfte om en kommunal musikskola för barnen och ett bättre näringslivsklimat, jobb och nya företag för dem som är vuxna. Denna gång vill vi rikta oss till den äldre, våra pensionärer, på så sätt inkluderar våra tre vallöften något för alla åldersgrupper. Vi vill att alla över 75 år får rätt till 8 timmars hemtjänst utan biståndsbedömning.

I praktiken innebär det att du själv får välja vad hemtjänsten skall göra - vill du att de ska läsa tidningen eller en bok, vill du att de ska baka bullar och en sockerkaka, eller vill du att de ska städa? Det viktiga är att det är ditt val!

Det kommer inledningsvis att handla om servicetjänster men i förlängningen även omsorgstjänster. Meningen är att vi ska öppna för hemtjänstföretag att kunna erbjuda dessa tjänster parallellt med hemtjänsten. Men vi börjar med att låta dig bestämma över dessa 8 timmar och vad du vill att hemtjänstens personal skall hjälpa dig med.
Alliansen har tidigare talat om att det behövs en attitydförändring för att få ett bättre näringslivsklimat. Även detta löfte handlar till stor del om en attitydförändring. Människor är individier hela livet och om någon vill ha en matlåda från en lokal restaurang istället för från kommunens centralkök måste det kunna ordnas. Även som anställd i hemtjänsten måste man ställa sig frågan - vem är jag till för? 
Alliansens menar att hela livet skall levas, även den sista sträckan!

14 september 2010

Socialdemokratisk idétorka?

Idag kom en kampanjfolder från det socialdemokratiska partiet i brevlådan som jag blev besviken på...Innehållet är de strategiska målen som vi gemensamt över partigränserna har arbetat fram under två dagar i maj. Inget nytt, inget eget...

Är det så att socialdemokraterna efter 15 år vid makten i Nora har mist gnistan när det gäller att förnya och förändra Nora till det bättre? Är det så att socialdemokraterna i Nora helt enkelt bjöd in tjänstemän och opposition de där dagarna i maj för att få till förnyande idéer eftersom de själva har slut på goda idéer för Noras utveckling den närmaste mandatperioden?

Det som uppenbarar sig i foldern är de strategiska målen och en tillbakablick på vad (s) säger sig ha åstadkommit under den gångna mandatperioden och när det inte handlar om det handlar det om att slå in öppna dörrar
- att (s) har ändrat upphandlingsbestämmelserna (!) vilket ju inte är sant då det inte är något kommunalt ansvarsområde...eller att (s) vill skärpa kvalitetskraven på friskolor genom att dessa ska ha samma villkor och samma krav på sig som kommunala skolor, och att de ska följa samma läroplaner och kursplaner...Det är inte heller något som (s) i Nora bestämmer utan det regleras i nya skollagen som äntligen kommer att kunna tas om Alliansregeringen blir omvald den 19 september.
Nej fram för ett ledningsteam som tänker nytt och i annorlunda banor, som har egna idéer och högt ställda mål och som sätter demokratin främst...

13 september 2010

Lärlingsplatser & ungdomsarbetslösheten

SCB:s siffror visar att ungdomsarbetslösheten i Örebro län pendlar mellan 25-30 procent vilket verkar vara en alarmerande hög siffra. Men i den siffran finns alla ungdomar med, även de mellan 15-19 år - alltså de som studerar på gymnasiet. Även studenterna på universitetet är med, så totalt är det en grupp på ca 50 procent som faktiskt pluggar. Om man även räknar bort gruppen som pendlar mellan studier och jobb så kvarstår 7,5 procent och det är en mer korrekt siffra på arbetslösheten. Alldeles för hög även den!
I den gruppen finns det många som gått arbetslösa under en mycket lång tid med risk för att de kommer att fastna där...varför är de då arbetslösa? En gemensam nämnare är ofta att de inte gått ut gymnasiet och för de allra flesta arbetsgivare är ett fullständigt gymnasiebetyg ett minimikrav.
Orsaken till att ungdomarna inte klarat gymnasiet är att det under de senaste 10-12 åren funnits stora brister i gymnasieutbildningen. När socialdemokraterna valde att lägga ner de mer praktiskt inriktade gymnasielinjerna och införde de teoretiska programmen så tappade många ungdomar som inte vill plugga sugen. Det har sagts förut - alla vill inte bli akademiker.
Vi måste skapa en skola som passar alla och det allra viktigaste är att ställa krav på en läsa, skriva, räkna garanti redan i årskurs 3! Det får inte vara så att lärarna i årskurs 7 upptäcker att Kalle inte kan läsa ordentligt eller att Lisa inte kan mulitplikationstabellen, det måste upptäckas tidigare för att Kalle och Lisa ska ha en chans att ta igen och komma ifatt. Det är oerhört centralt i sammanhanget!
Att få till stånd yrkesutbildningar med möjlighet till lärlingsplatser är en viktig del i att få fler ungdomar i arbete. Dessa lärlingsplatser är en viktig del i att öka inslussningen mellan arbetsliv och gymnasium. Andra viktiga delar är att lokalt skapa samarbete mellan företag och skola där företagarnas behov av kompetens tydliggörs och där kontakter skapas mellan ungdomar och företag. Det ska inte vara första gången ungdomarna träffar en arbetsgivare när de står där som "nybakade studenter" med studentmössan i hand. Här måste skolan ta sitt ansvar för att bjuda in. Alla dessa åtgärder är viktiga att komma till rätta med. Vi riskerar annars att den här gruppen ungdomar blir de stora förlorarna de kommande åren.

12 september 2010

Vi behöver fler lärlingsplatser i Nora!

Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har mycket svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke genom att gå som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – det kommer att ge jobb åt fler unga.

I Nora och i Sverige har vi idag hög ungdomsarbetslöshet. Visserligen är de allra flesta unga arbetslösa under kortare perioder. Erfarenheter från 1990-talskrisen visar dock att även kortare arbetslöshetsperioder påverkar ungas möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden negativt. I en period med hög arbetslöshet är det därför extra viktigt att se till att unga inte fastnar i passivitet.
Flera länder som har mycket lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige, som Tyskland och Danmark, har ett utbyggt lärlingssystem. En stor del av de praktiska yrkesutbildningarna sker där direkt på arbetsplatsen istället för på en gymnasieskola. Det gör att eleven får bättre kontakt med arbetslivet och får de kunskaper som behövs på en arbetsplats, samtidigt som lärlingen får betalt under studietiden istället för att genomgå praktiska gymnasie- eller högskoleutbildningar utan att få inkomst.
Regeringen har därför infört lärlingsutbildningar på försök. Om utvärderingen av försöken är positiv vill Folkpartiet bygga ut verksamheten. Lärlingsanställningar kan förmedlas av gymnasiet och utbildningen förläggas till en arbetsplats.
Eleven, skolan och arbetsgivaren etablerar ett utbildningskontrakt där det framgår villka mål och färdigheter eleven ska uppnå under sin lärlingsperiod. Utöver utbildningskontrakt är eleven även anställd direkt av arbetsgivaren och erhåller en lärlingslön som är något lägre än en full lön.

11 september 2010

Nora utveckling AB

Oppositionen har i en debattartikel redogjort för sin syn på utvecklingsbolaget och i dagens Na förtydligade en av Allianskollegorna ytterligare vår syn på vad vi vill att huvuduppgiften skall vara för bolaget.
Näringsliv, marknadsföring och turism är det som bolaget skall fokusera på, inte förvaltning av lokaler. Om vi får väljarnas förtroende kommer styrelsen att få en annorlunda sammansättning då vi gärna vill bjuda in näringslivsrepresentanter, styrelseordföranden skall vara en annan person än kommunstyrelsens ordförande - en annan viktig förändring. Vi vill ha en arbetande styreselseordförande och vill tydligt skilja på kommunstyrelse och kommunens bolag.
Det förslag som nu låg gällande övertag avytterligare idrottsanläggningar och dessutom turistanläggningarna tillsammans med Alntorps ö riskerar att utarma kultur- och fritidsnämnden som ju är den nämnd där fackkunskapen finns för att hantera kontakter och förfrågningar med idrottslivet i Nora. Därför är det viktigt att markera att kontakterna även fortsättningsvis skall vara mellan kultur- och fritidsnämnden och föreningarna och inte åläggas utvecklingsbolaget.
Sen återstår frågan om maktkoncentration och även här finns det olika synsätt mellan majoritet och opposition...

10 september 2010

Apropå Uppdrag granskning

Tv-programmet Uppdrag Granskning i onsdags handlade om allvarliga missförhållanden på ett demensboende i Piteå, där äldre dementa har låsts in nattetid och lämnats ensamma. Programmet har upprört många och väckt debatt om brister i vården vid landets demensboenden.

Folkpartiets Barbro Westerholm har i radiointervjuer markerat att missförhållandena i demensvården är oacceptabla och att det är bra att Socialstyrelsen har fått skärpta befogenheter i tillsynen av äldreomsorgen. Intervjun med Barbro kan du läsa här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3998118

Som Folkpartist vill jag vara tydlig med att det är vårt politiska ansvar att se till att dementa äldre får den goda vård och omsorg som de behöver. Det missförhållanden som programmet pekat på är fullständigt oacceptabla!
Teknik kan aldrig ersätta människor inom vården. Saknas det personal och kompetens då måste resurser tillföras omgående!

09 september 2010

Gilla Rut!

Att Rut är en bra reform är jag övertygad om av flera skäl. Nu visar det sig även att Rutreformen är gratis enligt KI, mer om det kan du läsa här: http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=20472

Rut har skapat både jobb och företag även i Nora och Örebro län. Folkpartiet och Liberala Kvinnor vill bevara RUT avdraget på grund av att det skapar arbete för många kvinnor, inte endast som anställda utan som ägare av tjänsteföretag. Enligt siffror från Skatteverket finns det i Nora 12 RUT-företag, i Örebro län drygt 300 RUT-företag, i hela landet nästan 11 400!


Enbart i Örebro län finns enligt skatteverket nära 6000 köpare av RUT, totalt i Sverige är motsvarande siffra nära 239 000. RUT avdraget har inneburit att omkring 11 000 jobb runt omkring i Sverige har skapats, enligt Almega. Många av dem som tidigare använde hushållsnära tjänster gjorde det svart med följden att många kvinnor kom att arbeta svart utan möjlighet till vare sig socialt skyddsnät eller pension. Självklart ska Rut behållas säger jag och Folkpartiet!

08 september 2010

Förskola & fritidshem

Skolan är så mycket mer än årskurs f-9, det handlar ju även om förskolan och fritidshemmen. Tre saker vill jag ta upp:

1) Folkpartiet i Nora håller med Lärarförbundet om att barngrupperna idag är för stora på fritids och menar att detta måste åtgärdas. Samtal med dem som arbetar på fritids för att hitta en nivå och en storlek på barngrupperna som är optimal ska vi inleda direkt om vi får förtroendet att leda Nora.

2) Något som måste åtgärdas omgående är att vi måste se till att vi i Nora kan erbjuda nattis och/eller barnomsorg på obekväm arbetstid! Alla arbetar inte mellan 8-17 och framförallt för ensamstående föräldrar blir det en ohållbar situation om man måste tacka nej till jobb för att barnomsorgen inte kan lösas. Att vara tvingad att förlita sig på släkt och vänner blir i längden omöjligt. Kommunen är till för kommuninvånarna och måste kunna ordna detta i egen regi eller på annat sätt. Barnsomsorgspengen öppnar ju upp för en del lösningar som föräldrar kan sköta själva till exempel. Att undersöka behovet av nattis och eller barnomsorg på obekväm arbetstid är en sak vi prioriterar om vi får förtroendet att leda Nora.

3) Det sista jag vill ta upp idag är alternativ för de riktigt små barnen i barnomsorgen. För de föräldrar som själva vill ta hand om sina små barn så kommer vi tillsammans med övriga Allianspartier att införa vårdnadsbidrag som ett alternativ. Att dagbarnvårdare och deltidsförskolor skall finnas som ett alternativ. Jag tror att vi behöver en mix av kommunala förskolor tillsammans med fristående förskolor med varierad pedagogisk inriktning som ger föräldrar möjlighet att välja det bästa för just sitt/sina barn.

07 september 2010

Mer om vad Folkpartiet vill med skolan i Nora...

En av de viktigaste sakerna som vi vuxna i och omkring skolan måste säkerställa är tryggheten för barnen. Barnen ska kunna lita på att de vuxna kan åstadkomma lugn och ro i klassrummet samt ordning och reda när det gäller vad man får och inte får göra på skoltid - detta är enligt Folkpartiet och mig en av de viktigaste uppgifterna för skolchefen/rektor och naturligtvis blir min roll som politiker att ge förutsättningar för detta.

Att som barn gå omkring med ont i magen när det är dax att gå till skolan ger ingen bra grund för att kunna prestera på ett bra sätt i klassrummet. Mobbning i skolan har vi ett strukturerat arbetssätt för i Nora där vi arbetar med Olweusmetoden - det är viktigt att det arbetet inte avstannar utan fortsätter och utvecklas!
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Det är alltid eleverna med störst svårigheter i skolarbetet som förlorar mest när det är stökigt i klassrummet. Därför har Folkpartiet länge arbetat för mer arbetsro i skolan. Regeringen har genomfört flera av våra förslag - sedan något år är det t ex tillåtet att flytta mobbare och beslagta mobiltelefoner.


Folkpartiet tillsammans med övriga Allianspartier vill genomföra en stor satsning på bättre elevhälsa. Vi vet att svenska barn och elever mår sämre än tidigare, det har flera undersökningar visat. Särskilt dåligt mår unga tjejer och att förbättra elevhälsan är därför också en viktig jämställdhetsåtgärd.
Alliansen har nu kommit överens om en satsning på totalt 650 miljoner kronor enbart på elevhälsan 2012 och 2013. Om man försöker räkna om det till personalförstärkningar motsvarar det på ett ungefär 700 fler anställda inom elevhälsan 2014, till exempel sjuksköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer.
Det ger en betydande förstärkning av en mycket viktig verksamhet och är något som jag stödjer helhjärtat!

Vad vill Folkpartiet med skolan i Nora?

För Folkpartiet liberalerna är skolan högt prioriterad, ska Sverige som nation kunna vara framgångsrik i kommande generationer är skolan det absolut viktigaste politikområdet. Som folkpartist är jag väldigt nöjd med att nästan alla partier mer eller mindre har anammat en liberal skolpolitik, men givetvis är originalet bäst!

Nora skall vara en ledande skolkommun. Mycket finns redan i Nora – engagerade lärare, kunskapstörstande elever och en förvaltning som prioriterar kunskap. Ett fortsatt förändringsarbete behövs dock för att vi ska nå ända fram. I Nora vill vi:• ha en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre

• att stöd i skolan bör sättas in så tidigt som möjligt för de elever som är i behov av detta


• erbjuda läxhjälp till elever. Det kan se olika ut på olika skolor och bedrivas i samarbetemed lärare, lokala föreningar eller frivilligorganisationer

• att även de elever som lätt når målen uppmärksammas och får stimulans för att utvecklas vidare.

Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på
http://www.folkpartiet.se/ och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora.
Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se05 september 2010

Skolan...

Det finns klassrum där det ser ut precis så här...Ge folkpartiet mandat att fortsätta förändra skolan till en kunskapsskola för våra barn och ungdomars skull - resan till framtiden börjar i skolan!Sjukförsäkringsreformen

Se nyhetsinslaget om Bo-Göran som tack vare sjukförsäkringsreformen och att han blivit omförsäkrad är på väg tillbaka till arbetslivet. Han är en av tiotusentals som i år får hjälp att gå från utanförskap till arbetsgemenskap.
Klicka och ta del av en solskenshistoria!

See More

04 september 2010

Helgens idéella insats

Ja så var den färdig, boulebanan vid Hagby ängar som Alliansen byggt med hjälp av sponsorer och frivilliga krafter från alliansens fyra partier. Den kan naturligtvis ses som en form av valfläsk, men den är en del av något mycket större än så...
Att vi tillsammans har byggt den är i sig en nyttig teambuilding för "vårt lag" som vi kommer att ha glädje av länge internt i gruppen. Att vi gjort något för andra är även det något som kommer att kännas bra länge, naturligtvis!

Vi har visat att tillsammans kan man åstadkomma något som kommunen inte kunnat ordna för sina verksamheter, vi har hjälpt en verksamhet i kommunen att få något som de länge önskat för sin verksamhet, något som de vet kommer att betyda att de kan göra ännu mer än tidigare för dem som de har hand om dagligen. Deras förhoppning är att banan även ska kunna användas av fler på Hagby ängars område, barnen på dagis, de boende i området och övriga boende inom omsorgen naturligtvis. Att den ska bli en samlingsplats där människor rör sig! Det hoppas vi också!

Den här insatsen är den första som alliansen gör, vi siktar på att varje år i september kunna göra en idéell insats för någon verksamhet. Genom att göra detta hoppas jag att vi går före och visar vägen för ett engagemang där det civila samhället får chansen att medverka och göra en insats som kan förändra Nora. Inte bara genom att bygga något utan genom att den ideburna sektorn ges möjlighet att samverka för att vara ett komplement, att det offentliga ses som ett komplement till det allt det arbete som sker i den idéella sektorn. Jag vill stärka den idéburna sektorn och jag vill i likhet med den överenskommelse som alliansregeringen tagit fram bekräfta den ideella sektorns engagemang, kreativitet och vilja att bidra till utvecklingen av samhället. Att ta tillvara människors vilja och engagemang att bidra med något för andra kommer att göra skillnad. Jag ser fram emot ett gott samarbete!

03 september 2010

Svaret på motionen om utmaningsrätt...

Igår skrev jag om folkpartiets motion om utmaningsrätt, idag tänkte jag att du skulle få läsa svaret. Jag har kopierat det rakt av från handlingarna till fullmäktige i februari 2010 som du även kan läsa direkt på Noras hemsida. I svaret tycker jag att majoriteten visar hur man ser på företagande och företagare...Läs och döm själv. Jag vill mena att majoriteten helt har feltolkat begreppet utmaningsrätt, man har inte ens förstått begreppet!

Det är svårt att se hur utmaningsrätten skulle kunna innebära något positivt för medborgarna. Utmaningsrätten innebär inte ökad valfrihet eller fler nya verksamheter, den gynnar enbart de få privata intressenter som vill ta över gemensamma och kommunala verksamheter. Noraborna kommer inte att kunna välja fler bibliotek, äldreboenden eller andra verksamheter. Utmaningsrätten gynnar alltså enskilda företag mer än medborgarna.För det andra kan jag inte se hur detta gynnar en levande demokrati. Utmaningsrätten innebär att företag på eget initiativ utmanar kommunen om att få utföra tjänster. Det innebär även att företag har rätt att begära en prövning av om verksamhet ska säljas eller överhuvudtaget ska finansieras av kommunen. Denna rätt borde vara medborgarnas och deras företrädare eftersom de finansierar välfärden. I förlängningen verkar det handla om att minska medborgarnas inflytande och öka enskilda intressens makt. Vi avvisar kravet på att privata företag ska ha rätt att pröva vilken verksamhet som ska privatiseras eller säljas.

I sin förlängning innebär utmaningsrätten att demokratin kan komma i konflikt med minskad insyn och privata vinstintressen. Utmaningsrättens syfte är att skapa fler privatinitierade entreprenader och försäljningar av gemensam välfärd. Det innebär att anställningstrygghet, offentlighetsprincip och meddelarfrihet är hotade.

För det tredje kommer utmaningsrätten att handla om godtycklig privatisering, utmaningen kan komma från vem som helst, när som helst. Det leder både till otrygghet, kortsiktighet och till otydlighet. De enda som inte får utmana är kommunens egna anställda och egna verksamheter.

För det fjärde skapar regelverket ökad byråkrati. Godtyckligheten och en stor ärendehantering kommer att göra det svårt för medborgare och företag att förstå vad som händer. Överblickbarheten och genomskinligheten kommer att minska i samma takt som byråkratin växer.

Att skapa ytterligare byråkrati och otydlighet är onödigt och handlar mest om en högerideologisk övertygelse. Privatisering i blindo gynnar inte skattebetalarna. Att dessutom inte kunna visa hur medborgarnas valfrihet kommer att öka gör utmaningsrätten både krånglig och odemokratisk.

02 september 2010

Låt mig förklara utmaningsrätten!

Igår blev det inget inlägg på bloggen på grund av ett styrelseinternat med Intresseföreningen Bergslaget. Det hölls på Bredsjö herrgårdar där det trådlösa nätet inte fungerar i alla hus. Å andra sidan må det vara förlåtet då Bredsjö är en fantastisk plats med utmärkt service och superb mat - rekommenderas!

Nåväl, idag tänkte jag fortsätta på näringslivslinjen och skriva lite om utmaningsrätten. Redan i juni 2008 motionerade folkpartiet om denna "rättighet". I februari 2010 fick folkpartiet svar...och vilket svar!

Men låt mig börja med att förklara begreppet utmaningsrätt. När en kommun inför det, innebär det att företag ges rätt att utmana kommunen om det tror  att de kan driva en skola eller ett äldreboende till ett lägre pris med bibehållen kvalitetsnivå. Den ansvariga nämnden bestämmer då om de vill anta utmaningen eller inte. Utmaningen är alltså inte tvingande!
Om nämnden bestämmer sig för att anta utmaningen så träder lagen om offentlig upphandling in (LOU) vilket innebär att det blir ett upphandlingsförfarande där alla företag som finner det intressant kan lämna bud. Det är alltså inte på förhand bestämt vem som vinner upphandlingen och det behöver inte innebära att samma företag som utmanat vinner upphandlingen!

Att införa utmaningsrätt är ett sätt att visa att kommunen är öppen för att även andra än kommunen själv kan bedriva verksamhet med god kvalitet och till ett kostnadseffektivt pris. Tillsammans med lagen om valfrihetssystem (LOV), entreprenader och intraprenader/självstyrande enheter är det ett sätt att bjuda in företagen "till dans" om man så vill.
Det är inte så självklart att kommunen är bäst på att driva kommunal verksamhet, det finns det flera exempel på runt om i vårt avlånga land. Tydliga kvalitetskriterier och uppföljningar är självklara inslag i sammanhanget för att säkra kvalitén för medborgarna!
Vi har stora utmaningar framför oss på välfärdens område - att då inte ta tillvara på kompetensen även hos dem utanför offentlig sektor vore resursslöseri anser jag!

Läs mer i morgon om svaret på motionen...