27 februari 2011

Vart femte barn i Sverige

400 000 barn i Sverige, eller 20 % av alla barn i Sverige,  vilket skulle innebära mellan 4-6 barn i varje klass, lever i familjer där någon av föräldrarna har ett riskmissbruk av alkohol, läkemedel eller narkotika.
För att hjälpa dessa barn infördes i Sverige en ny lag 1 januari 2010, för ett år sedan, en lag som säger att personal som arbetar med missbrukare och psykiskt sjuka måste fråga om det finns barn i familjen och se till att barnen i så fall får hjälp.
I värsta fall, om inget görs för att fånga upp barnen, kan barnen annars gå hela livet och inte veta varför mamma eller pappa använder droger eller dricker. I sammanhanget bör vi ta med att vi vet att barnen ofta skuldbelägger sig själva i såna här situationer. Barnen till missbrukande föräldrar löper även en större risk att själva utveckla ett beroende eller att få psykiska problem.

En rundringning som gjorts av Svenska Dagbladet visar att den nya lagen inte kommit mycket längre än till diskussionsstadiet på många håll. De olika enheterna runt om i landet som kommer i kontakt med missbrukare av olika slag sitter fortfarande och diskuterar hur rutinerna för det som stadgas i lagen skall se ut. Nu tänker Socialstyrelsen göra en kartläggning av hur landets mottagingar arbetar med barnperspektivet. Är kanske ett av problemen att det inte händer något, dvs det finns inga sanktioner för mottagninarna, om de inte följer lagen?
Jag tolkar det som att det finns 400 000 barn i Sverige som har en lagstadgat rätt till stöd men som inte får den hjälpen för att mottagningarna tolkar lagen lättvindigt, är det korrekt uppfattat?
Med barnen i fokus borde det vara självklart att så snabbt som möjligt skaffa sig den kunskap som fordras för att kunna hjälpa dessa barn på ett professionellt sätt. Vi ska aldrig acceptera att barn far illa på grund av vuxna och vi måste alla hjälpas åt, både de professionella runt barnen, men även vi "vanliga" medmänniskor att se till att barnen får den hjälp de behöver för att kunna växa upp till hela människor.

26 februari 2011

Tuffare skolregler

Som med alla nya företeelser var även friskolornas framtida utmaningar svår att förutse. Att vi 2011 skulle ha miljardkoncerner som var intresserade av friskolor var inget vi kunde förutse när friskolereformen genomfördes  på 1990-talet. Idag ser vi att lagstiftningen har sådana luckor så att friskolor kan plocka ut stora ekonomiska vinster trots att man varken har skolsköterskor, bibliotek och studievägledning, i vissa fall inte ens utbildade lärare och lärarledda lektioner. Friskolorna har idag en given roll i Sverige och ger möjlighet för barn och föräldrar att göra egna val utifrån förutsättningar och intresse. Friskolorna har ofta en speciell inriktning pedagogiskt och har visat att man kan göra saker annorlunda, men lika bra eller bättre än den kommunala skolan.

Pengarna till friskolor kommer från kommunen, dvs det är dina och mina skattepengar. Förutom det så är kommunen skyldig att ha plats i den kommunala skolan även för friskolans elever, ifall friskolan av någon anledning skulle gå omkull.  
Självklart måste det råda en tydlighet om vad som gäller för de verksamheter som drivs med skattemedel. Därför är det välkommet att höra utbildningsminister Jan Björklund bekräfta att man nu ska se över regelverket. Redan har Skolinspektionen fått tydliga mandat för att göra inspektioner ute på skolorna, förändringarna i den nya skollagen kommer till sommaren och dessutom skall regeringen tillsätta en utredning som bland annat sannolikt kommer att föreslå skärpta krav just för att förhindra att friskolor delar ut vinster trots en undermålig kvalitet.

Malaria dödar nästan en miljon barn varje år

Det är mycket som sker i världen just nu, både i smått och stort. Idag vill jag uppmärksamma barnen och därför låter jag dig ta del av nyhetsbrevet från Unicef:


”Jag saknar mina barn och jag är rädd för att jag också kommer att förlora den yngsta.” Inom loppet av ett år förlorade Saweba Abu i Ghana två barn i malaria. Deras liv kunde ha räddats med hjälp av ett myggnät, men Saweba hade inte råd.

Sawebas historia är tyvärr inte den enda i sitt slag. Varje år dör nästan en miljon barn i malaria. Det kan vi förhindra. För 44 kr kan du köpa ett myggnät nu.

Malariamyggorna sticker oftast på nätterna och det bästa sättet att skydda barnen är att se till att de sover under myggnät. UNICEFs nät är impregnerade med anti-insektsmedel och har visat sig vara mycket effektiva. Rätt använda kan de minska antalet sjuka i malaria med 50 procent – och det behövs verkligen.

Saweba har nu fått ett myggnät. ”Jag är så lycklig, eftersom jag vet att mina barn inte kommer att få malaria”, säger hon. Nu kan Sawebas lilla dotter sova i lugn och ro. Men, det finns miljoner barn i Afrika som är tvungna att tillbringa natten utlämnade åt malaria-myggorna. Du kan hjälpa dem. Köp ett myggnät nu.


Tillsammans kan vi ge de här barnen en framtid.
Stort tack.


Vänliga hälsningar,
Marion Faillard


P.S. När du handlar myggnät i vår gåvoshop skickar vi de till de barn som behöver de mest. Som tack får du ett fint gåvobevis som du kan spara eller ge till någon du tycker om. Mer information på http://www.unicef.se/

25 februari 2011

Hemmafruar & vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna sägs vara beredda att överge sin hjärtefråga om vårdnadsbidraget. Kd:s ungdomsförbund kommer med ett förslag om att lansera en barnomsorgspeng som skall ge föräldrar en möjlighet att själva välja vad som är bäst för deras barn,
När Göran Hägglund i höstas talade om att det var dags att ompröva vårdnadsbidraget fick han hård, intern kritik. Nu talas det om att stärka egenmakten och ge föräldrar valfrihet att själva få bestämma. Ungdomsförbundets tanke med sin nya lansering är att ge en summa pengar till alla föräldrar som baseras på kostnaden av en kommunal barnomsorgsplat (ca 130 000:-) Idag är vårdnadsbidraget 3000:-/mån.
Endast 104 kommuner runt om i Sverige har infört ett kommunalt vårdnasbidrag, 2008 införde alliansregeringen återigen möjligheten till vårdnadsbidrag. För kommunerna är det en frivillig åtgärd. Internt i Kd menar kvinnoförbundet att tiden kanske har sprungit ifrån vårdnadsbidraget, kvinnoförbundet vill istället kvotera föräldraförsäkringen för att få mammor och pappor att ta lika stort ansvar.
Samtidigt som vårdnadsbidraget kritiseras på olika sätt rasade häromkvällen en hemmafrudebatt på Kvällsöppet som visar att unga föräldrar alltmer återgår till forna tiders hemmafrumodell där mamma är hemma med barnen när de är små. För- och nackdelar för kvinnan, och mannen, diskuterades högljutt.

24 februari 2011

Libyerna förtjänar frihet

Idag ger jag dig möjlighet att ta del av Jan Björklunds nyhetsbrev:

Libyens brutala diktatur har de senaste dagarna visat sig från sin sämsta sida. Obeväpnade demonstranter har dödats. Kravet från folket är mänskliga fri- och rättigheter. Att Libyen använder stridsflyg för att skjuta på fredliga och obeväpnade demonstranter visar på en desperation och en brutalitet som är helt oacceptabel. Khadaffis vidriga agerande förtjänar vårt skarpaste fördömande.Tunisien, Egypten, Bahrain, Iran, Jemen, Jordanien, Algeriet och nu Libyen. Vi har under de senaste månaderna fått se något som många trodde var omöjligt i arabvärlden. Fredliga demonstranter har samlats med krav på öppna demokratiska samhällen, yttrandefrihet och utveckling. Människor som har varit förtryckta i årtionden har nu börjat uttrycka sin önskan efter något nytt. Kraften i protesterna har fått diktaturer på fall. Det är fantastiskt!
Islamisterna har under lång tid varit de som förutsatts stå för en eventuell revolution i dessa länder. Men de här demonstrationerna tillhör inte islamisterna. De tillhör folket.
Demonstrationerna visar att diktatorerna i arabvärlden lever på övertid. Västvärlden, EU och Sverige måste kraftfullt stödja de som tar över, för att hjälpa länderna att slå in på en demokratisk väg. Liberaler och demokrater som vill ta ansvar för en ny utveckling ska få den hjälp de behöver.
Folkpartiet har under många år kämpat för att demokratimålet ska vara en del av biståndet. Vi hade rätt. Utveckling och demokrati går hand i hand. Demokratibiståndet blir allt viktigare. Organisationer som exempelvis Silc (Swedish International Liberal Centre) kommer att spela en viktig roll i framtiden för att stödja de liberaler som kämpar för demokrati runt om i världen.
Utgången av protesterna är fortfarande mycket oviss. I Iran blev demonstrationerna brutalt nedslagna. I Bahrain har militären skjutit på obeväpnade demonstranter med gummikulor. I Egypten, det största, folkrikaste och på många sätt kanske viktigaste landet i regionen har demonstranterna vunnit en stor seger. Diktatorn Moubarak har avgått. Men ett demokratiskt styre ligger fortfarande långt bort för Egypten.
En mycket viktig slutsats går att dra av den senaste tidens händelser. Människors drivkraft för att uppnå demokrati och yttrandefrihet finns över hela världen. Det bådar gott inför framtiden!


Liberala hälsningar,


Jan Björklund

23 februari 2011

Upptrappning av våldet i Libyen

100 tals civila bedöms ha fått sätta livet till och tidigare ledamöter i Gadaffis regering som hoppat av säger att det nu startats ett folkmord i Libyen. USA överväger sanktioner och Gaddafi framstår alltmer som en ledare som helt tappat greppet om verkligheten.

FN:s säkerhetsråd fördömer i inte alltför skarpa ordalag det som sker i Libyen samtidigt som det är svårt att via media få någon riktigt överblick över läget. Nyheterna berättar om att människor lämnar Libyen och risken är överhängande att landet kollapsar inom kort. Rykten gör gällande att utländska legosoldater flygs in som sedan skjuter urskillningslöst mot demonstranter.

På Libyens ambassad i Stockholm hissades  igår eftermiddag oppositionens befrielseflagga, den röd-svart-gröna flagga som användes av kungariket Libyen fram till Gaddafis statskupp 1969. Sverige utrikesminister Carl Bildt får kritik för att han inte tydligare fördömer Gaddafi men hänvisar till att EU:s utrikesministrar uttalat sig. Mina tankar går till människorna i Libyen.

22 februari 2011

Libyens folk kämpar för demokrati

Tidningar och Tv rapporterar varje dag från Libyen och det blodbad som nu utspelar sig där, i sociala medier finns virtuella marscher för Libyen som människor kan delta i för att visa sitt stöd. Det som utspelar sig i landet är förfärligt och givetvis helt oacceptabelt. Ledaren Gaddafi framträdde tidigare idag och förklarade krig mot sitt eget folk. Inrikesministern har avgått och uppmanar militären att ställa sig på folket sida. Hittills uppges 60 människor ha fått sätta livet till sedan demonstrationerna började.

Medborgare i Libyen, anställda vid Libyens ambassad i Stockholm uppges ha hoppat av, samma sak gör ambassadörerna på Libyens ambassader i Indien och Kina. Genom arabvärlden blåser det just nu en demokrativind och frihetskampen pågår i flera länder. I Jemen växer demonstrationerna och i Bahrain fortsätter
protesterna på Pärltorget, även i Sudan är makten påverkad av den demokratisträvan som just nu sveper över arabvärlden.
Vi som lever just nu får vara med om samma historieskrivning som skedde på 1980- talet i Sovjetunionen och Östtyskland. Men ännu är vägen lång innan man når fram till en demokratiskt styrd stat. Låt nu inte EU:s utrikesministrar förblindas av oljetillgångar och handelsintressen i Libyen utan visa stöd och sympati för människorna och mot våldet mot civilbefolkningen.

21 februari 2011

Girigheten / Jämställdheten

Jag hör på nyheterna att girigheten breder ut sig bland banker och fondbolag enligt en kartläggning som Finansinspektionen har gjort. Vi konsumenter får dock ännu inte reda på i vilka bolagsstyrelser man väljer att strunta i det nya regelverket för bonusar och rörliga löner.
Finansmarknadsministern varnar och säger att detta kan innebära ännu strängare regler - "Finansinspektionen bör vidta ytterligare åtgärder om det krävs för att säkra att bonusar i finanssektorn inte ska skapa drivhus för girighet och ökat risktagande", säger Norman. FI menar att det är uppseende väckande dåliga resultat som framkommit och som tydligt visar på att det behövs en attitydförändring i finansbranschen. Jag ser fram emot att få namnen på dessa bolag...

Snart kan vi se fram emot en 100 års jubilar - den 8 mars firar den internationella kvinnodagen sin födelsedag. Kvinnors ojämlikhet uppmärksammades första gången våren 1910...Förslaget kom från en tysk kommunist vid namn Clara Zetkin.
Orsaken till att dagen firas just 8 mars är att det var kvinnors demonstrationer som orsakade tsarens fall i Ryssland våren 1917.  
Här kan jag givetvis inte undgå att dra paralleller till de kvinnodemonstrationer som just nu hålls i Italien - beware Berlusconi...rörelsen kallas "den 13 februari" och är en gräsrotsrörelse, vill du visa din sympati, bär en vit halsduk. Mina tankar går även till de demonstrationer som hålls runt om i Nordafrika, Iran och Kina för närvarande, där både män och kvinnor förenat sig i kampen mot despoter, för demokrati och mänskliga rättigheter.
Det glädjer mig att den politiska ursprunget till internationella kvinnodagen kommer från liberalt håll, det var liberala partier som låg bakom den kvinnliga rösträtten där den infördes!

Till sist kan jag rekommendera filmen "Sarahs nyckel" en mycket gripande berättelse som hjälper oss att aldrig glömma de fasansfulla åren 1939-1945.

20 februari 2011

FN:s Kvinnokommission 2011

Helgen har bjudit på fantastiskt, men kallt vinterväder. Igår härlig promenad på Norasjön, idag blev det den vanliga rundan. Vackert är det, men jag längtar galet mycket efter våren just nu....Idag blir det några rader om den kommande veckans möte i FN, för jämställdhet.

Nästa vecka skall jämställdhesminister Nyamko Sabuni tala på FN:s årliga möte som tar sikte på de globala jämställdhetsutmaningarna. Över 3 500 delegater från hela världen deltar vid FN:s Kvinnokommission, som i år fokuserar på flickor och kvinnors tillgång till utbildning. I sitt tal kommer statsrådet att fokusera på de traditioner som diskriminerar och hindrar flickor från att gå i skolan, t ex barnäktenskap. Om du klickar på länken svtplay kan du se inslaget om barnäktenskap.

- Barnäktenskap är ett av de största hindren för flickor att gå i skolan säger Nyamko Sabuni. Med mitt tal vill jag uppmana världens ledare att aktivt arbeta för att motverka barnäktenskapen.
Sverige håller också i ett eget seminarium om jämställdhet, utbildning, och utveckling den 22 februari.

19 februari 2011

Tummen upp & tummen ner

Idag gör jag tummen upp för Schweiz som from 1 februari inte längre är ett favoritland för blodspengar. Numer kommer man att lämna tillbaks pengar som despoter, som ex Hosni Mubarak från Egypten satt in på schweiziska banker. Lex Duvalier som den nya lagen heter, är utformad efter att Jean Claude Duvalier, Haitis förre diktator satt in blodspengar på schweiziska konton. Andra despoter som gömt undan pengar som rättmätigen tillhör landets befolkning är Suharto från Indonesien, Ferdinand Marcos från Filippinerna och Sese Seko Mobuto från Zaire.

Tummen upp oxå för Sida:s nya generaldirektör som säger "mitt viktigaste bidrag är att skapa en effektiv myndighet som ger ett bra bistånd." Hon säger även att det är viktigt att komma ihåg "vad vi är till för - att skapa förutsättningar för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor."

Tummen ner gör jag däremot för Svenskt Näringsliv som idag går ut och menar att de kommande löneförhandlingarna skall vara återhållsamma för att det skulle äventyra tillväxten. Det är nog bra att Svenskt Näringsliv värnar om industrins möjlighet att vara konkurrenskraftig, men Sverige måste även ha en konkurrenskraftig lönesättning så att det finns drivkrafter kvar för människor i Sverige att satsa på en längre universitetsutbildning.
Sen bör kanske det allra högsta chefsskiktet fundera på sin löne- och bonussättning...
Hörde en intressant siffra - på 1980-talet tjänade en vd 20 ggr så mycket som en vanlig arbetare - idag har skillnaden blivit mycket större. En vd tjänar i snitt 500 ggr mer än en arbetare idag... Det kan aldrig vara rimligt anser jag. Som en jämförelse ligger en lägsta lön i Kommunals avtalsområde, ett ganska typiskt kvinnodominerat avtalsområde, på 16 000. 

18 februari 2011

Hur (s)ka det gå?

Idag läser jag att det finns fyra förslag till ny partiledare i socialdemokratiska partiet. två av dem verkar falla bort direkt - Östros och Österberg - vilka redan har funnits med i två val, där partiet har backat varje val. Östros har varit ansvarig för den ekonomiska politiken och Österberg har ansvarat för jobbfrågan i bägge valen. Resultatet minns vi...

Lena Sommestad känns kanske lite tunn i sin framtoning, annars gillar jag tanken på en kvinna. Mikael Damberg säger att han gärna vill leda partiet vilket är klädsamt, kanske ett delat ledarskap mellan Sommestad och Damberg kan vara något? De är bägge sympatiska människor med en ödmjuk framtoning och skulle säkert komplettera varandra på ett bra sätt. Samtidigt är åtminstone Damberg en kandidat som ligger till höger i partiet, Sommestad mer tydligt mitten/vänster orienterad.

Den socialdemokratiska krisrapporten som läggs fram menar att partiet bör göra en tydlig vänstersväng vilket talar till Sommestads fördel. Men frågan är om ledningen i partiet håller med om att vänstersvängen är den mest effektiva vägen till framgång? Du kan läsa mer på Dagens Industri

17 februari 2011

Folkpartiet och värnskatten

Folkpartiet liberalerna vill att ingen ska betala mer än hälften i skatt på den sist tjänade hundralappen. Vi vill ta bort den så kallade värnskatten.

Sverige har världens högsta marginalskatter. I vissa kommuner betalar de som arbetar upp till 59 procent i marginalskatt.
Den högsta marginalskatten, den s.k. värnskatten, infördes av Socialdemokraterna 1995 som en tillfällig skatt men har blivit kvar. Den är en straffskatt på utbildning och risktagande och minskar våra möjligheter att konkurrera med andra länder. Vi vill att marginalskatten ska vara högst 50 procent för alla, så att ingen ska betala mer än hälften i skatt på den sista intjänade hundralappen.
Hittills är Folkpartiet det enda parti som driver frågan om att avskaffa värnskatten i Alliansen. Extra glädjade då att läsa den debattartikel som sjutton moderata kommunalråd har skrivit i dagens SvD där det ställer sig bakom kravet på avskaffad värnskatt. Det största problemet med värnskatten är att den gör det mindre lönsamt att skaffa sig en längre utbildning. Det känns inte rätt - utbildning måste alltid löna sig. för mig som ofta talar om att vi borde avskaffa Jante så är det en självklarhet att denna skatt som infördes 1995 som en tillfällig skatt skall avskaffas! 
Rasmus har också bloggat om värnskattens avskaffande läs mer här,  men även Pia Närmans blogg tar upp frågan

16 februari 2011

Ett arbetsliv för alla

Vill vi ha full sysselsättning eller vill vi skapa ett arbetsliv som ger alla möjlighet att bidra utifrån sin förmåga?
En relevant fråga anser jag då vi idag talar enbart om full sysselsättning, något som är önskvärt, men knappast realistiskt om vi ser oss omkring.
Redan idag vet vi att vi har många som av olika orsaker inte klarar av ett arbete i det tempo som råder på arbetsplatserna idag. I takt med att Sverige får en allt äldre befolkning kommer krav att ställas på att kunna gå ner i arbetstid, eller vara flexibel på annat sätt, ex genom distansarbete, eller genom att vara coach och mentor för nya anställda som så småningom ska ta över arbetsuppgifter.
Sverige är ett högproducerande land där vi  har relativt höga löner och höga skatter på arbete som gör det omöjligt för en arbetsgivare att tänka sig att anställa någon som inte kan prestera 100 %.

Samtidigt har vi människor som inte kan läsa, räkna och skriva fullt ut, vi har människor som är bräckliga fysiskt eller psykiskt och som av den anledningen behöver en annan typ av arbete än ett som kräver att du är hundraprocentigt produktiv. Här måste vi tillsammans tänka till på vad som krävs för att även dessa medborgare ska kunna få vara med i arbetslivet och känna stolthet över att få vara med och bidra till sin egen försörjning och till utveckling i landet. 
Jag tror att vi behöver titta på arbetsmarknaden och göra det billigare att anställa så att det blir intressant för en arbetsgivare att delvis även ta ett socialt ansvar, ett samhällsansvar som borgar för att även de som står längst ifrån arbetsmarknaden idag tas tillvara och erbjuds möjligheter till egenförsörjning. Det är en utopi att alla ska kunna vara 100 % produktiva under ett helt liv.

15 februari 2011

Direkt från Strasbourg: Cecilia Wikström, Europaparlamentariker

Direkt från Europaparlamentet i Strasbourg:
Cecilia Wikström berättar om utskottsarbetet kring hur EU kan bekämpa barnpornografibrott. Det handlar inte om yttrandefrihet, det handlar om grova våldsbrott som måste angripas från flera olika håll samtidigt, och ja - blockering av internetsidor kan vara en av metoderna som kan användas, i vissa fall - att helt enkelt utplåna vid källan..
"Min rätt att uttala mig, att skriva och att publicera mig fritt, den rätten slutar där någon annans rättigheter kränks, säger Cecilia". 


14 februari 2011

Kärlek

Kärleken, så enkel och ändå så svår...

Idag på Alla hjärtans dag förväntas vi skänka bevis på kärlek till våra nära, ty kärleken är meningen med livet, eller hur?
Ser vi till konungariket Sverige är det dock varannan person som lever i ett ensamhushåll. Det må vara självvalt eller inte, men säger oss en del om att kärlek är svårt...

Så här kan det vara:

Att älska är nog så lätt. Det är att leva med kärlek som är det svåra. Ibland kommer livet och dess allmänna stökighet i vägen för ”tillsammans”. När det händer är det lätt att glömma var man började, vart man är på väg och varför man överhuvudtaget slog sig ihop.

Å andra sidan:
Älska – det du är, det du gör och dem du lever nära – det är allt.

Hoppas att du har haft en fin Alla hjärtans dag...


Reflektioner kring girighet - en av de sju dödssynderna

Läser i dagens tidning att Hosni Mubarak, avsatt ledare i Egypten, ägnat de sista veckorna vid makten åt att säkra sina ekonomiska tillgångar utomlands. Man tror att hans tillgångar motsvarar ett värde på 445 miljarder kronor...

Girigheten verkar vara  enorm hos många av världens statsöverhuvuden, ofta samtidigt som landets befolkning lever under svåra omständigheter och det finns mycket övrigt att önska när det gäller folkhälsa, skolgång och mänskliga rättigheter i dessa länder där statsöverhuvudet tycks ha som första prioritet att berika sig själv och sina närmaste.

I Egypten uppges 40 % av befolkningen leva på mindre än 2 dollar om dagen (motsvarar ca 12 kronor). Beklämmande statistik visar att Egypten återfinns på plats 98 på korruptionsrankingen där länder som Danmark och Nya Zeeland toppar statistiken.

Jag har full förståelse för de röster som nu höjs för att Mubaraks enorma tillgångar utomlands skall återföras till landet.

13 februari 2011

Länge leve kärleken


Imorgon är det Alla hjärtans dag och Folkpartiet liberalerna vill i samband med det uppmärksamma den fråga om parboendegaranti som vi driver.


Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende. Det måste därför finnas äldreboenden och omsorg som är anpassade för par.
Se filmen här


Folkpartiet driver på för en parboendegaranti i hela landet. Alla par ska ha rätt att, om de så vill, bo tillsammans livet ut. För kärleken, den finns hela livet igenom.

Här kan du se en solskenshistoria på svt play

12 februari 2011

Politiskt engagemang

Att brinna för något är alldeles fantastiskt och underbart, oavsett vad det är. Hörde idag på radion om två engagerade ungdomar som "fastnat" för politik, den ena för SD och den andra engagerad i Ung Vänster. Två sextonåriga ungdomar som på varsitt håll hittat de åsikter och den sakpolitik som engagerat dem, utifrån två helt olika utgångslägen. De hade bägge varit med om manifestationer av olika slag och var delaktiga i sin lokalförening.
Gott så tänkte jag, tills jag hörde reportern fråga "skulle du kunna tänka dig att bli politiker"? och svaret är "nej, absolut inte, det skulle kännas fel att tjäna pengar på mitt engagemang, jag är engagerad för att jag brinner för vänsterns frågor".

Så rätt men ändå så fel... Det är bara 349 politiker som har en riksdagslön, den lön som de flesta tycks tro att alla politiker har...
I Sverige är 97 % av politikerna är fritidspolitiker och tjänar oftast inte en krona på sitt engagemang, mer än att de får ersättning för den arbetsinkomst de förlorar när de går på nämnd- och styrelsemöten. De flesta politiker är, precis som ungdomarna i radioprogrammet, engagerade människor som brinner för en eller flera frågor och har hittat ett parti att kanalisera sitt engagemang igenom.
Tänk så värdefullt det vore, för dem, för Sverige och för politiken om de sagt " ja, självklart, om mitt samhällsengagemang kan komma till nytta i politiken skulle det bara kännas positivt."

11 februari 2011

Demokratin har segrat!

Svårt att tänka sig en bättre inledning på helgen än att få höra att det egyptiska folkets manifestation och kamp på Tahir torget äntligen har gett resultat. Vilken seger för demokratin!
Nu är det viktigt dels att militären respekterar folkets vilja, att dialog förs och att fria och demokratiska val kan hållas så snart som möjligt för att säkra en fortsatt demokratiutveckling i Egypten. Mycket arbete återstår ännu, men Egypten tar sin första stapplande steg på väg mot en demokratisk stat, tack vare
människors kamp - 18 dagar tog det att nå målet. Människor har fått sätta livet till och skadats i kampen mot Mubaraks regim men idag säger att det varit värt det. Här kan du läsa mer.

Demokratin har vunnit en seger även på närmare håll- idag kom beslutet från Valprövningsnämnden att valet i Örebro skall göras om i valdistrikt nordost. Huvudskälet till att beslutet om omval togs uppges vara de kampanjaktiviteter och främst den valskola som socialdemokraterna höll. Fria och demokratiska val är inte alltid enkelt, inte ens i Sverige.  Men kampen för demokratin måste hela tiden fortgå.

10 februari 2011

Långtidsutredningen

Något som har ett så trist namn som "Långtidsutredningen" kan mot alla odds innehålla intressanta resonemang kring väsentligheter.
Folkpartiet liberalerna väljer att lyfta fram tre viktiga punkter ur utredningen:

  • Dax att avskaffa värnskatten. Utbildning och arbete måste löna sig.
  • Inför obligatorisk a-kassa. Det är inte acceptabelt att en miljon människor står utanför arbetslöshetsförsäkringen.
  • Satsa på lärlingsutbildningar. Sveriges ungdomsarbetslöshet är alldeles för hög. Långtidsutredningen konstaterar att vi i Sverige måste öka kontakten mellan yrkesutbildningarna och arbetslivet.
Alla punkterna ligger i linje med de reformer för framtiden som folkpartiets partisekreterare Nina Larsson tidigare skrivit om i Dagens Industri. Jag kan bara hålla med i ovanstående.
Värnskatten har länge varit en orättfärdig skatt på utbildning, jag menar att det måste löna sig att studera. När det gäller lärlingsutbildningar så har jag senast igår skrivit om att vi gemensamt måste ta krafttag för att komma tillrätta med Sveriges höga ungdomsarbetslöshet. Och slutligen, en obligatorisk a-kassa behövs för att säkerställa att ingen står utan skyddsnät och på sikt bör även taket i a-kassan höjas.

09 februari 2011

Nedskärningar på Noras bibliotek?

Nedan kan du läsa ett inlägg av kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Borg (fp) i Nora.

Läste i lördagens NA om nedskärningar på biblioteket. Man kan av artikeln få uppfattningen att den nya majoriteten har skapat den beskrivna situationen, vilket ju inte alls är fallet.


Bakgrunden är att den S-ledda majoriteten i höstas lade ett sparbeting på 1 mkr som skulle genomföras genom att personer med vissa födelseår verksamma inom administrationen skulle erbjudas förtida uttag av pension. I första hand skulle detta gälla assistenttjänster. Redan där gjorde man en alltför vid bedömning när man lät erbjudandet även gälla biblioteksassistenter, som ju inte är en i huvudsak administrativ funktion utan en kundrelaterad sådan. Om man varit mån om biblioteket och dess viktiga funktion hade man dessutom kunnat tydliggöra att sparbetinget inte fick leda till att verksamheten försämrades.

Nu får vi i samverkanspartierna städa efter den tidigare majoriteten! Det finns många frågor som vi behöver se över vilket vi kommer att göra fram till mars/april då vi genomför en budgetrevision. Här kommer vi också att se över bibliotekets behov. Vi kommer också att arbeta utifrån tanken att effektivisering kan ske på flera sätt t ex genom aktiva samarbeten. Jag har redan väckt frågan hos ett studieförbund om effektivare samarbete med biblioteket. Vi i samverkanspartierna uppfattar biblioteket som en mycket viktig funktion i samhället och jag är övertygad om att vi genom att hantera frågorna mer aktivt kommer att kunna nå de mål vi har satt upp, nämligen att biblioteket ska vara tillgängligt när människorna vill/kan besöka det och ha en anständig bemanning. Det är också min ambition att stickcaféet ska komma tillbaka. Biblioteken är den enda offentliga plats i kommunen där invånarna enkelt kan komma för en stunds tidningsläsning, utnyttjande IT eller botanisering bland ny och spännande litteratur. Vi bör vara rädda om bibliotekens verksamhet och inte slentrianmässigt genomföra besparingsbeting.


Birgitta Borg (fp)
Ordf i kultur- och fritidsnämnden

Hemkommen igen efter två dagars konferens & kickoff med bästa kollegorna. Härligt och inspirerande att träffa alla och planera kommande mål och aktiviteter. Denna gång var vi på Lanna Lodge, strax väster om Örebro, ett ställe jag verkligen kan rekommendera! Fräscha rum och konferenslokaler, supergod mat, mycket bra service och ett härligt spa, vad mer kan man begära?
Möjligtvis att våren snart aviserar sin ankomst - jag längtar!

I söndagens SvD fanns en intressant debattartikel apropå ungdomsarbetslösheten med anledning av att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa vad gäller att ge unga människor jobb.
I Södertälje startas ett intressant samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet i syfte att halvera arbetslösheten bland unga människor inom loppet av tre år. Glädjande tycker jag, som anser att vi måste samarbeta över gränserna för att lösa arbetslösheten. Det är ett enormt resursslöseri på många sätt att låta unga människor ambitioner med att skapa sig en karriär, ett vuxenliv och en framtid sluta med att de istället får gå på försörjningsstöd.

Problemen med den höga ungdomsarbetslösheten har hittills setts enbart som något för Sveriges riksdag och regering att lösa. Men jag tror, precis som ambitionen nu är i Södertälje, att fler måste samarbeta för att hitta kreativa lösningar...
Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det en arbetskraftsbrist som företagen redan nu måste förhålla sig till. Kan företagen locka till sig ungdomarna på olika sätt redan idag så kan man ha försäkrat sig om personal imorgon. Att få in ungdomar skapar ofta nytänkande, kreativa lösningar och kanske även helt nya affärsidéer på sikt. Att ta in ungdomarna i god tid ger även utrymme för att utbilda i specialistkompetenser som företagen har behov av. Idag finns en stor grupp arbetssökande som inte matchar den kompetens som näringslivet söker - här kan utbildningsinsatser vara en framkomlig väg.

Samarbete mellan näringsliv och samhälle kan vara modellen för att utrota ungdomsarbetslösheten i Sverige. En utmaning som fler inom näringslivet borde anta!

07 februari 2011

Nolltolerans mot mobbing

Jag har skrivit om det förut men det förtjänas att påpekas igen, vi skall i Nora, och i Sverige, ha en skola med nolltolerans mot kränkningar.Men, vi har en lång väg att gå – barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius och hans medarbetare räknar med att under året ta emot omkring tusen anmälningar om kränkningar i skolan.
Kränkningarna är vanligast i grundskolan, bara ett fåtal anmälningar kommer in som handlar om elever i förskolan eller gymnasiet.
Till detta kommer det faktum att kränkningarna på nätet ökar som en fortsättning på mobbingen i skolan. Självklart är det enklare att kränka på nätet, det får en enorm spridning och kränkningarna finns kvar under en lång tid. Nätkränkningar är vanligare bland flickor än bland pojkar. Även här har skolan ett ansvar att agera.
Självklart är det de vuxnas ansvar att skapa en skolmiljö som är trygg och fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar. Alla barn har rätt till en trygg skolgång.

Om något händer skall de vuxna ta reda på vad som hänt och förhindra att det sker fler gånger. Vid utebliven åtgärd kan Barn- och elevombudet kräva skadestånd. Skadestånden innebär upprättelse och ersättning till det barn som utsatts men sätter även press på skolan att aktivt arbeta förebyggande med det viktiga antimobbingsarbetet.

Lars Arrhenius säger att han nästan dagligen har kontakt med elever som upplever att de är så mobbade och trakasserade att de inte längre vill leva. Men han tror på att vi kan skapa förändring genom att ha en hög vuxennärvaro i skolan och med vuxna som tar barnens oro på allvar kommer mobbningen att minska. Jag hoppas han har rätt, för barnens skull.

06 februari 2011

Barn i kläm, fortsättning....

I fredags skrev jag om Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige och vill komplettera med siffror för Nora.

2007 fanns 2252 barn i Nora, 2008 2171. Av dessa barn fanns det 2007 278 barn i ekonomiskt utsatta familjer, 2008 hade siffran ökat till 286 barn. Än så länge är det dessa siffror som finns.
Ur rapporten har jag lagt in en förklaring på begreppet barnfattigdom:
Rädda Barnen har valt att utgå från två separata mått i sitt fattigdomsindex:• Låg inkomststandard


• Försörjningsstöd (socialbidrag)


Med denna definition räknas barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller lever med försörjningsstöd som fattiga. Det innebär att överlappningen – barn i familjer som har både låg inkomststandard och försörjningsstöd räknas bort (annars skulle dessa familjer räknas in två gånger).

Rullande pedagogik?

Läser om Eslöv i Skåne där Folkpartiet vill prova på att starta en mobil förskola. Tanken är att en specialanpassad buss skall köpas in med plats för 22 barn. Man samlas på en förskola på morgonen, bestämmer ett mål för dagen som kan vara ett badhus, en utställning, en utflykt i naturen och sedan på eftermiddagen samlas man på förskolan igen.

Ett alternativ i stället för att hyra in paviljonger som temporärt ställs upp. Här  kan du läsa mer om företaget Helianthus som specialiserat sig på mobil pedagogik.
Om jag förstått det rätt så startades konceptet med mobil förskola 2006 i Sverige och finns idag i flera kommuner i Stockholm, Borlänge, Uppsala, Malmö m.fl. Läs också på Ann-Catrin Brockmans blogg om förslag till mobil förskola i Sandviken.

Om du har erfarenhet av mobil förskola får du gärna kontakta mig.

05 februari 2011

Den viktiga barnomsorgen

Den nya majoriteten i Nora får ärva en del problem efter det föregående styret. Dit hör bland annat problemet med det stora behovet av barnomsorg som funnits ända sedan i höstas i Nora.
Förtätningar har gjorts men nu är de förskolor vi har fulla och vi kan inte förtäta ytterligare om vi vill ha en kvalitativt bra barnomsorg för barnen i Nora. Vi måste naturligtvis även värna om medarbetarnas arbetsmiljö och varken för barnens eller medarbetarnas bästa kan vi ha för stora barngrupper.

En kortsiktig lösning blir att öppna en avdelning på Järntorgsskolan, trots att varken lokaler eller den lilla skolgården som skall rymma alla barn är optimal. Det viktigaste är dock att lösa problemen så att de föräldrar som behöver återgå i arbete kan göra det och att vi erbjuder barnomsorg inom tre månader.
På sikt diskuteras andra lösningar där bland annat ur- och skurdagis finns som ett alternativ, men även andra lösningar kan tänkas komma ifråga för till exempel de mindre barnen. Här är det viktigt att få med föräldrarna i diskussionerna kring alternativa lösningar. Den nya regeringen har ju öppnat för en del alternativ som kan vara intressanta och det finns även privata alternativ inom förskoleområdet som kan vara idé att titta närmare på.

04 februari 2011

Barn i kläm

Rädda Barnen kritiserar Sverige för att inte följa artikel 4 i Barnkonventionen vilket vi naturligtvis skall ta till oss. Även om Sverige faktiskt hör till de länder där barns intressen tillvaratas på ett mycket bra sätt, inte minst om vi jämför oss med många andra länder.
Men visst är det fruktansvärt att barn kommer i kläm på grund av att deras föräldrar påverkats negativt av den ekonomiska krisen som vi upplevt sedan 2008, eller påverkats av andra skäl som är lika individuella som människorna.

Att barnen kommer ikläm i fattiga familjer beror dels på att den försörjningsstödsnorm som finns idag inte tar hänsyn till vad som kallas "skälig levnadsnivå". En sådan självklar sak som du och jag tar för givet - Internet och dator - ingår inte i vad Socialtjänstlagen benämner skälig levnadsnivå. Trots att vuxna behöver den för informationssökning och för att betala räkningar, trots att barn förväntas ha en dator att använda i skolarbetet.
Socialstyrelsen gjorde en översyn av just begreppet försörjningsstödsnorm 2007 och kanske är det dags att uppgradera riksnormen som ett steg på vägen att utradera barnfattigdomen i Sverige. Detta som ett led i att inte låta barnen bära de vuxnas börda.

03 februari 2011

Näringsliv + kultur = sant?

Framtidens kultur går i graven under året och går över i det nya projektet som heter Kulturbryggan och löper på två år. Regeringen Reinfeldt har en fortsatt avvaktande inställning mot kulturen och egentligen är det bara Folkpartiet liberalerna som har ett kulturprogram värt namnet i Alliansregeringen, om jag som folkpartist får säga min mening.

Kultur och näringsliv i skön förening skulle kunna vara så givande för varandra...det kommersiella som gifter sig med kulturens trovärdighet kan ge kulturen och näringslivet ett värde att värna om. Att från näringslivet sponsra kulturevenemang kan innebära att kulturen når fler, även den smala kulturyttringen som inte är main stream, men därför inte mindre viktig. Det stavas samhällsnytta och här bör även regeringen värna den smalare och radikala kulturen. För företagen skulle det kunna innebära början på nya innovativa tankar och lösningar, att tänka nytt & annorlunda.

Intressanta siffror i sammanhanget när man talar om sponsring är att fler faktiskt går på teater än på hockey och fotboll i Sverige. Att hitta samarbetsmöjligheter utan att kulturarbetarna känner sig motarbetade och rädda för att tvingas till stora kompromisser, och utan att företagarna lägger sig i det konstnärliga tror jag skulle kunna innebära konkurrensfördelar för företagen samtidigt som det för kulturarbetarna kan öppna nya vägar.
Sen tror jag att kulturarbetarna måste våga ta betalt, våga vara entreprenöriella i större utsträckning och våga marknadsföra sig tydligare. Alla behöver upptäcka kulturens kraft, därför finns det ett självändamål i att kulturen når fler.

02 februari 2011

Yrkesförbud för pedofiler

TV fyra nyheternas avslöjanden om bristerna i lagstiftningen som ger dömda pedofiler möjlighet att starta friskolor har slagit ner som en smärre bomb, inte bara i regeringskansliet. Visst blir man både förbannad och beklämd när det visar sig att det finns sådana luckor i lagen.
Idag finns en informationsskyldighet för dem som söker nytt arbete inom förskola och skola där ett utdrag ur belastningsregistret skall visas upp för den tänkta arbetsgivaren. Däremot omfattas inte redan anställda av detta och ägare av en friskola inte alls.

Utbildningsminister Jan Björklund säger i nyheterna att en rad åtgärder nu sätts in för att säkerställa att det som skett i Stockholm, där en pedofildömd man och en koppleridömd kvinna kunnat starta tre friskolegymnasier, inte ska kunna ske igen. Självklart hoppas jag att Skolinspektionen kan dra in tillståndet för dessa skolor snabbt så att inte mer pengar betalas ut till dem via den kommunala skolpengen.
I praktiken kommer nästa års krav på lärarlegitimation innebära att dömda pedofiler får yrkesförbud. Det kan man ha åsikter om, men att en pedofildömd skall finnas på en arbetsplats med barn, nej, det tycker jag inte är lämpligt.

01 februari 2011

Öka förväntningarna...

- "En ung människa måste känna att någon tror på mig", säger en av proffslärarna i första programmet av serien Klass 9 A. Visst har hon rätt, såklart måste jag känna att vuxna människor tror på mig för att stärka min egen självkänsla, det är en av de viktigaste reglerna i umgänget mellan barn/ungdom och vuxna.
Modiga lärare på Mikaels skolan har sagt ja till att delta i programmet. För dem kommer det att vara ganska självutlämnande när de gör sin resa mot att bli bättre lärare och tydligare ledare i klassrummet...jag tycker att det är tufft av dem att ställa upp. Att vara ledare handlar mycket om självinsikt och det man hittar hos sig själv under en ledarutvecklingsprocess är inte alltid något man gillar eller känner stolthet över...

Jag slås av det förfärliga i de siffror man talar om:
  • 14000 elever eller 600 klasser varje år klarar inte målen i den svenska skolan
  • att inte kunna komma igång med lektionen på en gång på grund av oroligheter och stök i klassen som läraren inte får bukt med kan innebära att man på årsbasis förlorar 50 timmar, vilket är en hel kurs
  • på Mikaels skolan är 33 % av eleverna ej godkända i 50 % eller mer av alla ämnen
Var säker på att jag inte tänker missa ett enda avsnitt av Klass 9 A!