27 oktober 2013

Abort, brottslighet och kretslopp


En uppdatering av vad som händer i EU-parlamentet där våra alliansvänner varit med och sänkt en resolution om stöd för sexualundervisning, rätt till abort och rätt till homosexuella i veckan som gått.
Moderater och Kristdemokrater sitter i EPP-gruppen tillsammans med de konservativa i parlamentet. Folkpartiet sitter i den liberala Alde-gruppen.
 
Se mer om uppdelningen i parlamentet här: Europaportalen , EU-upplysningen och här Politiska grupper. En bra illustrerande bild ger wikipedia här

 
Rätten till abort
En progressiv resolution till stöd för sexualundervisning, rätten till abort och rättigheter för homosexuella sänktes av burop och protester från konservativa grupper i EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen, och skickades tillbaka för behandling i utskottet istället för att röstas i plenum som planerat.
- Det här är ännu ett bevis på hur konservativa krafter försöker begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp, sin sexualitet och sin fertilitet. Det är symtomatiskt för den isvind som blåser i flera av våra medlemsländer, säger Cecilia Wikström.

Läs mer på 
Cecilias blogg
Gemensamma verktyg mot brottslighet
I veckan gav Europaparlamentet sitt stöd till ett initiativ för att EU-kommissionen och EU:s medlemsländer ska ta fram gemensamma verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet. Den stora frågan var hur mycket inflytande EU:s myndigheter och institutioner bör ha i förhållande till medlemsstaterna. Efter omröstningen understryker Europaparlamentet behovet av en EU-åklagare.
- Europaparlamentets beslut var glädjande och ett steg i rätt riktning. Jag vill se en större harmonisering av lagar på vissa områden. Att ytterligare stärka Europol, inrätta en europeisk åklagare och på sikt skapa ett europeiskt FBI är nödvändigt i kampen mot de kriminella ligorna, säger Olle Schmidt efter omröstningen.

Läs mer om arbetet mot organiserad brottslighet på 
Olles blogg
Kretslopp
Europaparlamentet antog den 24 oktober EU:s nya allmänna miljöhandlingsprogram för perioden fram till 2020, kallat "Att leva gott inom planetens gränser". Den antagna texten, som är resultatet av en överenskommelse med rådet, anger vilket fokus som EU:s miljöåtgärder ska ha de kommande åren.
På listan återfinns Marit Paulsens förslag om ytterligare ansträngningar och ökad forskning för att hantera näringsämnenas kretslopp på ett mer hållbart och resurseffektivt sätt. 
- Ett fungerande kretslopp av näringsämnen, såsom fosfor och kväve, mellan stad och land är nyckeln till ett hållbart samhälle i framtiden, menar Marit och påminner om den enorma mängd biomassa som varje dag forslas in i våra städer, för att sedan till sist brännas upp eller spolas ut i våra hav istället för att tas till vara. 
Nästa vecka:
Cecilia företräder den liberala gruppen i det rättsliga utskottet vid en delegationsresa till Kina. Olle deltar i en delegation till London med utskottet for ekonomiska och valutafrågor. Marit öppningstalar, tillsammans med prins Laurent av Belgien och EU-kommissionären Tonio Borg, den 28 oktober på EU:s stora konferens i Bryssel om sällskapsdjur.
 

Källa:Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-25

24 oktober 2013

Radband och äggstockar

I måndags cirkulerade ett reportage om abort i El Salvador på sociala medier. Artikeln handlade om det faktum att landet har en av världens strängaste abortlagstiftningar, så stränga så att foster inte ens får aborteras även om moderns liv är i fara...Horribla berättelser om kvinnor som döms till fängelse om de får missfall beskrivs...

Detta upprörde mig så till den grad att jag knappt kunde sova, ilska, sorg och frustration om vartannat skapade kaos i mitt huvud. Det första jag frågar mig är givetvis vad JAG kan göra, här hemma, i mitt land, för att hjälpa dessa kvinnor i kampen för att ha rätt till sina egna kroppar och till säkra aborter?

Det andra jag frågar mig återigen är givetvis, vad det är som gör att män i allmänhet och kyrkliga företrädare i synnerhet anser sig ha rätten att styra kvinnors sexualitet - för det är detta det handlar om ytterst. Att förvägra kvinnor rätten till en legal abort minskar inte aborterna men innebär att kvinnor gör abort under fruktansvärda förhållanden och samtidigt riskerar sina liv...2013 borde vi ha kommit längre än så i alla länder på jorden!

Det tredje jag frågar mig är givetvis var den högervåg kommer ifrån som sveper över så många länder idag och försöker få oss att gå tillbaka till medeltiden när det gäller synen på kvinnor, kvinnors kroppar och sexualitet?

För mig var detta ytterligare en påminnelse om att jämställdhetsarbetet långtifrån är avslutat, varken i vårt eget land eller i El Salvador.
Visst har Sverige kommit längre, men jag behöver bara tänka på några av de senaste hovrättsdomarna i våldtäktsmål för att jag ska må illa - vi måste tydligen fortfarande upplysa om att våldtäkt INTE handlar om sex utan om makt!

23 oktober 2013

Mina mantran

Under mina tio år i politiken myntade jag två tydliga mantran som jag använde mig av ofta. Det ena var att - avskaffa Jante - det andra var - vem är vi till för.

Att avskaffa Jante har många efterföljare, inte minst Tomas Gunnarsson som är coach/föreläsare och inspiratör driver framgångrikt sitt företag och sin site Tomas Gunnarsson där han tar upp kampen med Jante, hur mentaliteten påverkar oss och som även har gett ut en bok  "Konsten att överlista Jante". Att avskaffa Jante är något vi alla måste hjälpa till med och tänka på när vi är missunnsamma mot kollegor och vänner och inte minst oss själva. Inte kan väl jag....Jo, det är precis det du kan!! Arbetet med att avskaffa Jante måste drivas varje dag och det finns fortfarande mycket kvar att göra...!!

Mitt andra mantra - vem är vi till för - har sin grund i min förvåning över att så många inom politiken ser det som ett självändamål att vara politiker. Man är det liksom för sin EGEN skull, man driver sina EGNA frågor, har sitt EGET perspektiv och har helt tappat bort att det faktum att vara folkvald är att ha fått ett uppdrag av medborgarna i sin kommun, sitt landsting eller i riksdagen. Det finaste uppdrag man kan få, faktiskt!

Samtidigt kan jag förvånas dagligen över att så många människor på olika nivåer och platser i samhället glömt "vem de är till för"...
Rektorn på en förskola som har öppettider som inte är anpassade till föräldrarnas behov, pedagoger som tycker det är besvärligt när diskussionen landar i att man måste ha förskolan öppen längre på kvällen för att det finns föräldrar som har det behovet eller någon i vilket serviceyrke som helst som lämnar en sur eftersmak efter sig, ni vet vad jag menar...
Vem är vi till för borde verkligen vara en fråga som vi alla oftare ställer oss!

22 oktober 2013

EU-nyttPengar till djurskydd
I veckan lade Marit Paulsen förslag om att EU:s  nya s k utgiftsförordning även ska beakta djurvälfärden. Utgiftsförordningen sak ska finansiera olika folkhälsoåtgärder samt kompensera bönder vars djur avlivats till följd av sjukdom. Särskilt föreslår hon att EU-stöd ska kunna utgå till ett europeiskt referenscentrum för djurskydd. 


- Jag har tidigare fått loss en miljon euro till ett europeiskt djurskyddsnätverk, och det har visat sig vara väldigt lyckat. Det vore fint om även en del av de 1,8 miljarder euro som denna förordning omfattar också kunde gå till djurskyddet, menar Marit som även i sitt arbete med EU:s nya djurhälsolag kraftigt betonar sambandet mellan djurvälfärd och folkhälsa.

Kvotering är fel väg
När det rättsliga utskottet och jämställdhetsutskottet, där Cecilia Wikström är ledamot, i måndags röstade om kvotering till bolagsstyrelser valde man tyvärr att följa och förstärka EU-kommissionens linje.


- Att tvinga fria företag att införa kvotering för att nå jämställdhet är fel väg att gå och dessutom borde inte frågan behandlas på EU-nivå utan beslutas nationellt, enligt Cecilia.

Utskottets position innebär att Europas cirka 5 000 börsnoterade bolag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna år 2020, annars väntar böter eller likvidering. 

- EU ska inte detaljreglera hur vi i Sverige tillsätter styrelseledamöter i privata företag. Det är varje företags eget ansvar att sätta upp sina egna mål och i slutändan måste det vara aktieägarna som bestämmer vilka som ska sitta i styrelserna och leda företaget, säger Cecilia.

HBTQ-rättigheter i Latinamerika
I veckan är Olle Schmidt i Antigua, Guatemala för möte med Liberala Internationalens verkställande kommitté.  Olle talar även i en paneldebatt om HBTQ-rättigheter i Latinamerika som anordnas av SILC. HBTQ-rättigheter är på frammarsch i Latinamerika. I flera länder finns nu lagstadgad rätt för homosexuella att gifta sig.


- Liberala värderingar har försvarat individens rätt i århundraden och det finns många utmaningar kvar. Varje dag diskrimineras homosexuella, transpersoner och queerpersoner, de hotas, misshandlas, förföljs och till och med mördas. I över åttio länder runt omkring i världen är det olagligt med sexuella relationer mellan personer av samma kön. Det är sorgligt att vi inte kommit längre år 2013. Mänskliga rättigheter är universella och ingen regim har rätt att begränsa dessa, säger Olle. 

Nästa vecka: Session i Strasbourg
Marit ska slutföra sitt betänkande om EU:s nya djurhälsolag. Cecilia representerar den liberala gruppen i det rättsliga utskottets delegationsresa till Kina.
 Olle röstar om Europaparlamentets slutliga rapport om organiserad brottslighet.
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-18


21 oktober 2013

Jämställdhetsministerns nyhetsbrev


Jag låter dig här på min blogg ta del av några av Folkpartiets nyhetsbrev, främst de som berör jämställdhets- och EUfrågor. Idag får du läsa jämställdhetsminister Maria Arnholms nyhetsbrev:
 
 
Hej,                         

Mycket bra har skett sedan mitt senaste nyhetsbrev! För bara några dagar sedan blev Antje Jackelén Sveriges första kvinnliga ärkebiskop. Det visar att förändring är möjligt, men att det tar lång tid. Glastaket närmast himlen är nu spräckt. Givetvis finns det inom den protestantiska tron egentligen ingen sådan hierarki, vilket någon snabbt kommenterade, men det är ändå en händelse utöver det vanliga. Med tanke på det kvinnoprästmotstånd som har funnits, och fortfarande finns, inom Svenska kyrkan, är det en stor seger för de progressiva krafterna.

Samma dag ärkebiskopen utnämndes tillbringade jag eftermiddagen och stora delar av kvällen i Riksdagens kammare. För första gången på fyra år var jämställdhetspolitiken ett av ämnena som diskuterades under den allmänpolitiska debatten. På mitt anförande blev det 17 repliker. Jag väljer att ta det som ett gott tecken på att det finns mycket engagemang för jämställdheten i Sverige. Med mig i debatten hade jag också folkpartisterna Lars Tysklind och Nina Larsson.

Mitt viktigaste budskap i debatten var att alliansregeringens politik har lett till mer jämställdhet i Sverige. Sedan 2006 har vi lagt 2,6 miljarder på olika jämställdhetsåtgärder. Inom den summan ryms bland annat den största satsningen någonsin på arbetet mot våld i nära relationer och ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering handlar om att få in jämställdheten i det praktiska arbetet inom alla sakområden. Den som vill veta mer kan gå in på sidan jämställ.nu, där det finns flera videor som beskriver hur det kan gå till.

Ett annat viktigt budskap jag förde fram är att jämställdhet inte är en åsiktsfråga, det är en kunskapsfråga. Jämställdhet handlar om att veta att det skiljer 3,6 miljoner i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna och att kvinnor, trots två decennier av debatt och öronmärkta månader, fortfarande tar över en majoritet av föräldraledighetsdagarna. Det handlar om att veta att de traditionellt kvinnliga yrkena präglas av lägre löner än de traditionellt manliga, att kvinnor är mer sjukskrivna än män och att kvinnor tar en majoritet av alla VAB-dagar. Listan kan göras längre.

Jag vill också skriva något om det citat av mig kring konsthistoria som figurerade för någon vecka sedan. Bakgrunden är att jag i en intervju i SvD (7/9) fick frågan varför Folkpartiet inte vill att fribeloppet för studiemedel helt ska avskaffas. Jag svarade att "om jag får lust att läsa konsthistoria då ska jag inte ha tillgång till studiestödssystemet. Det är viktigt att dra en gräns. Vi ska inte överbelöna dem som studerar enbart för sitt intresses skull."

Nu har flera tolkat det som att jag vill att studenter av humanistiska ämnen ska få sämre ekonomiska förutsättningar än andra studerande. Så är självfallet inte. Det jag syftade på är att jag, Maria Arnholm, eller andra personer med höga inkomster inte ska ha rätt till studiemedel om vi väljer att vid sidan av arbete studera på vår fritid. Att just konsthistoria, mer korrekt benämnt konstvetenskap, blev exemplet handlar mer om mina egna intressen.

Jag har ingen annan uppfattning än att studier i humaniora, för ett arbetsliv eller för personlig utveckling, både bidrar till det egenvärde som är konsten och till samhällets fortsatta framåtskridande. En annan uppfattning vore absurd för en biträdande utbildningsminister från ett liberalt parti.

Med vänliga hälsningar

Maria Arnholm
  


Till sist:

  • Lyssna på Ekots lördagsintervju imorgon i P1 med start kl. 12.56, då intervjuas jag om hur jämställdheten mår i Alliansens Sverige.
  • Använd helgen till att se en A-märkt film på bio. A-märkta filmer utmärks av att de har minst två namngivna kvinnor som någon gång under filmen talar med varandra om något annat än män. De flesta av oss tror nog att det är så i de flesta filmer, men man blir förvånad! Till en början finns A-märkningen på fyra biografer: Bio Rio i Stockholm, Bio Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. 

16 oktober 2013

Svenskt snus, köttkontroller och Syrien

Svenska snuset är säkratI veckan röstade Europaparlamentet om det nya omdebatterade tobaksdirektivet. Direktivet ska reglera innehåll, marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter i Europa. Alltifrån poloniumhalten i tobak till lakritspipornas fortsatta existens har diskuterats och till slut kom parlamentet överens. Av speciellt svenskt intresse är ett fortsatt svenskt undantag för snuset.

- Jag är glad att Sveriges lagliga undantag för snuset, som vi haft sedan vårt medlemskap började 1994, fortsätter att gälla. Snuset är en del av vår svenska kultur, att förbjuda snus vore som att förbjuda Alsacevin i Strasbourg. All lagstiftning måste också vara rimlig och proportionell, men resultatet av dagens omröstning är inte självklart när det gäller ett eventuellt förbud av lakritspipor. Det är rent trams att parlamentariker vill ägna sig åt sådan detaljstyrning, sade Olle Schmidt efter omröstningen.

Köttkontroller
Den 9 oktober röstade Europaparlamentet för att inte stoppa ett förslag till nya, moderniserade regler för grisköttskontroller i Europa. Miljöutskottet hade invänt att EU-kommissionens förslag, vilket baserades på en analys från EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet), hotade folkhälsan eftersom veterinärerna inte längre skulle vara skyldiga att systematiskt känna med händerna och göra snitt med knivar. EFSA hävdade tvärtom att just dessa rutiner tvärtom i sig utgör en källa till smittspridning. Marit Paulsen delade EFSA:s uppfattning, och det var alltså den linjen som lyckligtvis fick gehör.

 - Den gamla metoden att använda kniv fungerade på sjukdomar som fanns förr, men är inte lämplig för de problem som finns idag. Det är viktigt att ständigt ompröva och anpassa regler i ljuset av ny kunskap, menade Marit som också gläds åt att de nya reglerna innebär utökade kontroller av salmonella.

Syrien och romer
Under veckans plenarsession debatterade Cecilia Wikström flyktingsituationen i Syrien, där hon uppmanade EU:s medlemsländer att ta emot fler kvotflyktingar, så att de på ett lagligt och säkert sätt kan komma till Europa för att söka asyl.

- Katastrofen i Syrien är ett faktum och det sker i vår omedelbara närhet. Genom att bara se på vad som sker utan att agera gör vi oss medskyldiga till den humanitära katastrof som råder. Därför uppmanar jag alla EU:s medlemsländer att ta emot fler kvotflyktingar från Syrien. EU behöver gemensamt ta ett större ansvar för en värdig flyktingpolitik, säger Cecilia.

Cecilia gav sig även in i debatten kring romer där hon underströk betydelsen av att EU-kommissionen utreder om polisens registerföring av romer bryter mot EU-lag.

- Alla medlemsländer måste leva upp till grundläggande fri- och rättigheter och det inkluderar i allra högsta grad diskriminering mot minoriteter. Jag har kritiserat när dessa rättigheter har inskränkts i andra medlemsländer och jag tycker att Sverige precis som andra länder ska granskas när man fruktar brott mot mänskliga rättigheter, säger Cecilia.

Nästa vecka: Olle är i Helsingfors för att tala om EUs tillsynsmyndigheters roll i regleringen av den finansiella sektorn. Marit träffar FESASS (European Federation for Animal Health and Sanitary Security) och UECBV (European Livestock And Meat Trading Union) för att diskutera hennes förslag till EU:s nya djurhälsolag. Som ledamot i ICCA, en internationell kommitté för att bekämpa antisemitism, deltar Cecilia i helgen vid en konferens i Wien.
 
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-11

14 oktober 2013

Vägen vidare...

En ovan känsla...

From den 9 oktober när kommunfullmäktige klubbade min avsägelse är jag inte längre fritidspolitiker i Nora, den kommun som jag efter 20 år lämnat. En orsak är givetvis att jag inte kan vara politiker i en kommun som jag inte bor i. En annan orsak är att jag känner att jag vill gå vidare, göra annat efter tio år i politiken.
Politik är intressant och roligt, men tar tid och kraft i anspråk. Och visst ska man lämna plats för någon annan att ta vid efter tio års aktivt engagemang.

Jag hade faktiskt en idé om att lämna in en motion som föreslog att alla medborgare borde göra en mandatperiod i sin egen kommun som fritidspolitiker, men den blev aldrig skriven. Som idé tycker jag fortfarande att den är intressant, fler människor, speciellt de som alltid vet bäst när de skriver under pseudonym på insändarsidorna, borde få upp ögonen för demokratins villkor och förutsättning. Och kanske framförallt, lära sig skillnaden mellan riksdagspolitikers villkor och kommunalpolitikers villkor.

Jag har under alla mina år i politiken brunnit mest för kvinnors och barns rättigheter, vid sidan av frågor om utbildning och arbetsmarknad. Jag hoppas och tror att jag kan hitta andra vägar att kanalisera det engagemanget via nu när jag lämnar lokalpolitiken.

Tids nog hittar jag nog dessa vägar, tills dess kommer jag att blogga här, fortfarande med socialliberala förtecken, om saker jag tycker är angelägna att lyfta och sätta fokus på, men även kommentera skeenden och händelser såväl i min gamla hemkommun som i min nya. Men även ägna alla de timmar som jag nu får över, till att göra saker bara för mitt höga nöjes skull, för att jag har lust, eller för att jag vill lära mig något nytt.

Jag hoppas att du, kära läsare, vill följa mig på den vägen...

13 oktober 2013

Barn på flykt

uppmaning_instagram

Foto @unicef Frank Aschberg

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Tusentals av dessa barn kommer varje år till Sverige. Väl i Sverige ser vi dagligen exempel på att dessa barn får sina rättigheter kränkta. Med detta inlägg vill jag rikta ljuset mot dessa kränkningar och ge barn på flykt en röst.

Barnkonventionen är en samling mänskliga rättigheter för barn. Den slår fast att barn har egna rättigheter och ett människovärde som måste respekteras, samtidigt som barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige skrev under barnkonventionen redan 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.
Om barnkonventionen gällde som svensk lag skulle beslutsfattare tvingas ta barnets rättigheter på större allvar och kunskaperna om barnets rättigheter skulle öka. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda.

Jag har skrivit under för att göra barnkonventionen till svensk lag. Gör det du också! 

05 oktober 2013

Aborträtt, tullagstiftning och EU:s jordbrukspolitik

Aborträtt
Cecilia Wikström och Jenny Sonesson har i veckan utmanat Sverigedemokraterna och företrädare för "Ja till livet" till debatter om aborträtten och kvinnans självklara rätt att välja sitt liv och bestämma över sin kropp.

- Att främja mänskliga rättigheter och varje människas rätt att bestämma över sig själv och sitt liv utgör den grund som EU vilar på och är inskrivet i EU-stadgan. Dessa rättigheter är inte förhandlingsbara och får aldrig riskera att sättas ur spel. För mig som liberal är det viktigt att framhålla att det är varje människas grundläggande rätt att välja sitt liv - vem man vill älska och dela sitt liv med, och om och när man är redo att ta emot ett barn, säger Cecilia.
Läs mer på Cecilias
hemsida
 
Tullagstiftning
I veckan var Olle Schmidt i Malmö för att medverka vid Tulldagen, Sveriges största mötesplats för företagare och tjänstemän som arbetar med tullfrågor. Som den liberala gruppens förhandlare för EU:s nya tullagstiftning spelar Olle en viktig roll i arbetet med att ta fram enkla regler för Europas företagare.
- EU är världens största marknad och gemensamma regler för elektronisk hantering av tullärenden är nödvändigt. Idag arbetar 140 000 människor för de nationella tullmyndigheter och de handlägger över 180 miljoner tulldeklarationer vare år. För att EU:s exportörer och importörer ska kunna växa krävs enklare, billigare och snabbare tullhantering. Gemensamma tullkontroller innebär att företag enbart behöver lämna information om sina varor en gång. Det är ett stort steg framåt för våra företagare, kommenterar Olle.
 
EU:s jordbrukspolitik
I måndags röstade Marit Paulsen i jordbruksutskottet om reformen av EU:s jordbrukspolitik. Efter en överenskommelse med ministerrådet återstår nu "bara" omröstningen i parlamentets plenum för att de nya reglerna ska kunna gälla från och med nästa år. Reformen innebär att bara aktiva bönder ska få stöd i framtiden samt ett större fokus på miljö och klimat, inte minst i de nya landsbygdsprogrammen. Samtidigt behålls tyvärr mycket av de gamla marknadsregleringarna. 

- Jag är väldigt glad över landsbygdsutvecklingsdelen, däremot blev marknadsregleringen ett rejält kliv bakåt. Därför röstade jag, tillsammans med de övriga liberalerna, emot den förordningen, sade Marit efter omröstningen.
 
Nästa vecka: Strasbourgsession
På måndag börjar Cecilia sin universitetsturné, i Uppsala, där hon presenterar sitt lagstiftningsarbete kring hur EU ska lyckas behålla studenter och forskare från tredje land efter avslutade studier. Olle besöker EU:s polismyndighet Europol i Haag. Cecilia, Olle och Marit är i Strasbourg för plenisession och röstar bl a om tobaksdirektivet.

***Om du vill veta mer om arbetet i Europaparlamentet, kolla in vår hemsida - eller kontakta oss. Vi svarar gärna på alla era frågor!
madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-04