21 oktober 2013

Jämställdhetsministerns nyhetsbrev


Jag låter dig här på min blogg ta del av några av Folkpartiets nyhetsbrev, främst de som berör jämställdhets- och EUfrågor. Idag får du läsa jämställdhetsminister Maria Arnholms nyhetsbrev:
 
 
Hej,                         

Mycket bra har skett sedan mitt senaste nyhetsbrev! För bara några dagar sedan blev Antje Jackelén Sveriges första kvinnliga ärkebiskop. Det visar att förändring är möjligt, men att det tar lång tid. Glastaket närmast himlen är nu spräckt. Givetvis finns det inom den protestantiska tron egentligen ingen sådan hierarki, vilket någon snabbt kommenterade, men det är ändå en händelse utöver det vanliga. Med tanke på det kvinnoprästmotstånd som har funnits, och fortfarande finns, inom Svenska kyrkan, är det en stor seger för de progressiva krafterna.

Samma dag ärkebiskopen utnämndes tillbringade jag eftermiddagen och stora delar av kvällen i Riksdagens kammare. För första gången på fyra år var jämställdhetspolitiken ett av ämnena som diskuterades under den allmänpolitiska debatten. På mitt anförande blev det 17 repliker. Jag väljer att ta det som ett gott tecken på att det finns mycket engagemang för jämställdheten i Sverige. Med mig i debatten hade jag också folkpartisterna Lars Tysklind och Nina Larsson.

Mitt viktigaste budskap i debatten var att alliansregeringens politik har lett till mer jämställdhet i Sverige. Sedan 2006 har vi lagt 2,6 miljarder på olika jämställdhetsåtgärder. Inom den summan ryms bland annat den största satsningen någonsin på arbetet mot våld i nära relationer och ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering handlar om att få in jämställdheten i det praktiska arbetet inom alla sakområden. Den som vill veta mer kan gå in på sidan jämställ.nu, där det finns flera videor som beskriver hur det kan gå till.

Ett annat viktigt budskap jag förde fram är att jämställdhet inte är en åsiktsfråga, det är en kunskapsfråga. Jämställdhet handlar om att veta att det skiljer 3,6 miljoner i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna och att kvinnor, trots två decennier av debatt och öronmärkta månader, fortfarande tar över en majoritet av föräldraledighetsdagarna. Det handlar om att veta att de traditionellt kvinnliga yrkena präglas av lägre löner än de traditionellt manliga, att kvinnor är mer sjukskrivna än män och att kvinnor tar en majoritet av alla VAB-dagar. Listan kan göras längre.

Jag vill också skriva något om det citat av mig kring konsthistoria som figurerade för någon vecka sedan. Bakgrunden är att jag i en intervju i SvD (7/9) fick frågan varför Folkpartiet inte vill att fribeloppet för studiemedel helt ska avskaffas. Jag svarade att "om jag får lust att läsa konsthistoria då ska jag inte ha tillgång till studiestödssystemet. Det är viktigt att dra en gräns. Vi ska inte överbelöna dem som studerar enbart för sitt intresses skull."

Nu har flera tolkat det som att jag vill att studenter av humanistiska ämnen ska få sämre ekonomiska förutsättningar än andra studerande. Så är självfallet inte. Det jag syftade på är att jag, Maria Arnholm, eller andra personer med höga inkomster inte ska ha rätt till studiemedel om vi väljer att vid sidan av arbete studera på vår fritid. Att just konsthistoria, mer korrekt benämnt konstvetenskap, blev exemplet handlar mer om mina egna intressen.

Jag har ingen annan uppfattning än att studier i humaniora, för ett arbetsliv eller för personlig utveckling, både bidrar till det egenvärde som är konsten och till samhällets fortsatta framåtskridande. En annan uppfattning vore absurd för en biträdande utbildningsminister från ett liberalt parti.

Med vänliga hälsningar

Maria Arnholm
  


Till sist:

  • Lyssna på Ekots lördagsintervju imorgon i P1 med start kl. 12.56, då intervjuas jag om hur jämställdheten mår i Alliansens Sverige.
  • Använd helgen till att se en A-märkt film på bio. A-märkta filmer utmärks av att de har minst två namngivna kvinnor som någon gång under filmen talar med varandra om något annat än män. De flesta av oss tror nog att det är så i de flesta filmer, men man blir förvånad! Till en början finns A-märkningen på fyra biografer: Bio Rio i Stockholm, Bio Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. 

Inga kommentarer: