22 oktober 2013

EU-nyttPengar till djurskydd
I veckan lade Marit Paulsen förslag om att EU:s  nya s k utgiftsförordning även ska beakta djurvälfärden. Utgiftsförordningen sak ska finansiera olika folkhälsoåtgärder samt kompensera bönder vars djur avlivats till följd av sjukdom. Särskilt föreslår hon att EU-stöd ska kunna utgå till ett europeiskt referenscentrum för djurskydd. 


- Jag har tidigare fått loss en miljon euro till ett europeiskt djurskyddsnätverk, och det har visat sig vara väldigt lyckat. Det vore fint om även en del av de 1,8 miljarder euro som denna förordning omfattar också kunde gå till djurskyddet, menar Marit som även i sitt arbete med EU:s nya djurhälsolag kraftigt betonar sambandet mellan djurvälfärd och folkhälsa.

Kvotering är fel väg
När det rättsliga utskottet och jämställdhetsutskottet, där Cecilia Wikström är ledamot, i måndags röstade om kvotering till bolagsstyrelser valde man tyvärr att följa och förstärka EU-kommissionens linje.


- Att tvinga fria företag att införa kvotering för att nå jämställdhet är fel väg att gå och dessutom borde inte frågan behandlas på EU-nivå utan beslutas nationellt, enligt Cecilia.

Utskottets position innebär att Europas cirka 5 000 börsnoterade bolag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna år 2020, annars väntar böter eller likvidering. 

- EU ska inte detaljreglera hur vi i Sverige tillsätter styrelseledamöter i privata företag. Det är varje företags eget ansvar att sätta upp sina egna mål och i slutändan måste det vara aktieägarna som bestämmer vilka som ska sitta i styrelserna och leda företaget, säger Cecilia.

HBTQ-rättigheter i Latinamerika
I veckan är Olle Schmidt i Antigua, Guatemala för möte med Liberala Internationalens verkställande kommitté.  Olle talar även i en paneldebatt om HBTQ-rättigheter i Latinamerika som anordnas av SILC. HBTQ-rättigheter är på frammarsch i Latinamerika. I flera länder finns nu lagstadgad rätt för homosexuella att gifta sig.


- Liberala värderingar har försvarat individens rätt i århundraden och det finns många utmaningar kvar. Varje dag diskrimineras homosexuella, transpersoner och queerpersoner, de hotas, misshandlas, förföljs och till och med mördas. I över åttio länder runt omkring i världen är det olagligt med sexuella relationer mellan personer av samma kön. Det är sorgligt att vi inte kommit längre år 2013. Mänskliga rättigheter är universella och ingen regim har rätt att begränsa dessa, säger Olle. 

Nästa vecka: Session i Strasbourg
Marit ska slutföra sitt betänkande om EU:s nya djurhälsolag. Cecilia representerar den liberala gruppen i det rättsliga utskottets delegationsresa till Kina.
 Olle röstar om Europaparlamentets slutliga rapport om organiserad brottslighet.
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-18


Inga kommentarer: