31 augusti 2009

Stökigt i Nora

Så har strax sommaren passerat för denna gång, kort och intensiv som alltid. Sommaren är en tid där det händer mycket, framförallt i ungdomars liv. Allt är inte bara positivt utan en del av våra ungdomar lyckas på sommarlovet med att både åka fast för fylla och för att de åker trimmad moped. Polisen och socialtjänsten flaggar för att det är stökigt på gator och torg i Nora och att man har för lite resurser till sitt förfogande. På helgens marknad omhändertogs ett antal ungdomar bl. a. ur årskurs 7-9 för att de varit berusade. Som alltid inställer sig frågan - var finns föräldrarna någonstans? Barn och ungdomar är i första hand föräldrarnas ansvar och inte skolans, polisens eller socialtjänstens...
Trots fritidsgård och ett antal föreningar verkar det som om vi missar en grupp som inte håller till på dessa ställen utan istället far runt på bakhjulen på sina mopeder, kör vårdslöst runt på cykelbanor och i bostadsområden på trimmade mopeder, ställer till med skadegörelse på egendom och lyckas berusa sig på både alkohol och andra droger. Är det månne så att vi i Nora är duktiga på att ordna kultur- och musikevenemang för de vuxna men är mindre bra på att ta hand om dem som befinner sig i de lite stökiga tonåren? Hör av dig till mig med dina synpunkter!

22 augusti 2009

Längesen

Nu var det länge sen jag skrev igen..har legat i influensa nästan en vecka och varit helt däckad och borta från världen.
Idag har jag varit på valupptakt med folkpartister från hela länet inne i Örebro. Mycket matnyttigt fick vi oss till livs och nu börjar vi dra upp riktlinjerna för valarbetet i länets lokalavdelningar. Helene Odenljung som är kommunalråd i Göteborg och andre vice ordförande i folkpartiet har inspirerande talat med oss om sociala medier, dvs twitter, flickr, facebook och bloggar. Mycket intressant och inspirerande och för de flesta av oss är det en självklarhet att finnas ute i den världen och inte bara hålla oss kvar i det som i dag kallas gammelmedia - e-post, tidningar och tv.
Att hålla många olika kanaler öppna till väljarna är viktigt idag, kravet på att vara tillgänglig för kommentarer i smått och stort har ökat.Viktigt dock att inte använda detta bara till att basunera ut ett budskap utan till att faktiskt vara lyhörd. Att vara tillgänglig som politiker är ett krav som blir allt tydligare, vi kan inte bara göra ett nedslag i människors vardag vart fjärde år och sedan försvinna in i sammanträdesrummen...

09 augusti 2009

Varför folkpartist?

Som fritidspolitiker får jag ofta den frågan - varför blev det just folkpartiet, vad innebär det att vara liberal?
För mig har det alltid varit självklart att jag varit liberal och folkpartist trots att jag inte varit medlem i partiet så länge utan tog det steget först när jag valde att bli aktiv i kommunpolitiken 2003. Det finns tre starka skäl till att jag är liberal:
- det första skälet är att jag har en stark tilltro till individen och hennes möjlighet att göra egna, kloka val. Politiken skall ge mig som individ förutsättningar att göra dessa val, men inte detaljplanera mitt liv. Det innebär i praktiken att jag är för friskolor och privata eller andra alternativ till förskolor, äldrevård, sjukvård osv. Allt för att individen själv ska få välja vad som passar bäst för just henne.
- det andra skälet är att jag tror på marknadsekonomin som drivkraften i samhället. Låt vara att vi i den senaste ekonomiska krisen fått se en del avarter av denna, men jag ser ingen annan modell som skulle fungera bättre.
- det tredje skälet är att jag tror på solidaritet både med människor som har det svårt hemma i Sverige men även med människor ute i världen. Att vi gemensamt bidrar till att människor får goda livsvillkor är för mig en självklarhet.
Lägg därtill att vi liberaler vill stärka demokratin i alla världens länder och driva en generös biståndspolitik så har jag gjort en kort summering om mina bevekelsegrunder för valet att vara folkpartist och liberal.

06 augusti 2009

Fp mister en stark kvinna

Karin Pilsäter, folkpartiets ekonomiske taleskvinna har idag meddelat att hon inte står till förfogande för återval inför riksdagsvalet 2010. Efter två årtionden känner hon att det är dax att göra något annat. Jag har givetvis respekt för Karins beslut men självklart är det trist att hon väljer att sluta. Hon är en stark representant för folkpartiet liberalerna och jag har stor tilltro till hennes kunnande.
På något sätt är det extra trist när en kvinna väljer att lämna politiken eller en högre post inom näringslivet. Fördelningen idag är i bästa fall 40/60 idag och det är så viktigt med kvinnliga förebilder så vi måste vara rädda om alla!
Men, jag vill önska Karin lycka till med nya utmaningar och tacka henne för det hon delat med sig av till mig de gånger vi träffats.

04 augusti 2009

Orimliga uttalanden

Idag har regeringen tagit beslutet att Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland skall lämna sin post i förtid. Det är ett helt rimligt beslut med tanke på de uttalanden som Samuelsson gjort sedan hennes beslut om undantag från det lagstadgade strandskyddet blivit offentligt. Att i hennes position förespråka en gräddfil för företagare eller andra viktiga personer saknar helt relevans i vår svenska lagstiftning som stadgar allas likhet inför lagen.
Som chef och ledare för en myndighet är det också ett märkligt uttalande av henne att försöka smutskasta personalen genom att påstå att hon varit utsatt för en komplott. Ett sådant uttalande stärker inte direkt hennes ställning bland personalen efter det som hänt.
Nej, det var starkt gjort av Mats Odell att lotsa Marianne Samuelsson fram till denna lösning - hennes förtroende är helt förbrukat, både bland personalen men säkerligen även bland invånarna på Gotland och även på andra håll i Sveriges avlånga land.

Läs mer på : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3307005.svd

02 augusti 2009

Kommunal ekonomi a la Björklund

Idag har folkpartiets partiledare hållit sitt årligen återkommande tal i Marstrand. Bland många andra saker (du kan läsa hela hans tal på http://www.folkpartiet.se/) pratar han om förutsättningarna för den kommunala ekonomin nu under lågkonjunkturen. Björklund menar, med all rätt anser jag, att en förändring måste till gällande statsbidragen som staten betalar ut till kommunerna. I tider som dessa bör statsbidragen öka för att på så sätt vara ett hjälpmedel att dämpa effekterna av en lågkonjunktur i kommunerna. Under bättre tider bör statsbidragen istället minska för att på så sätt dämpa riskerna för en eventuell överhettning i ekonomin. En sådan förändring i systemet hinns dock inte med inför 2010 och därför föreslår Björklund att en temporär förstärkning i form av ett antal miljarder sätts in som en tillfällig åtgärd. I takt med att kommunernas egna skatteinkomster återigen ökar tas möjligheten till denna förstärkning bort.

Jag kan inte heller låta bli att kommentera hans inlägg om ungdomsarbetslösheten och en förstärkning av antalet utbildningsplatser. Sverige har för närvarande den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa och alla insatser är givetvis värdefulla. Ytterligare utbildningsplatser som ger ungdomar chansen att vidareutbilda sig för att på så sätt skaffa sig en efterfrågad utbildning som så småningom ger arbete och en chans att starta vuxenlivet känns viktig. Vi står just nu med både höga arbetslöshetssiffror för ungdomarna och dessutom riktigt stora ungdomskullar. Alla insatser är viktiga för att kunna ge dessa ungdomar en bra start på sitt vuxenliv. Att vi idag har många ungdomar som psykiskt mår mycket dåligt kan säkert delvis förklaras av en känsla av utanförskap, att inte känna sig behövd. Därför blir det extra viktigt att vi tillsammans ser till att ge dem goda förutsättningar för att komma vidare i livet.