29 januari 2013

Senaste nytt från EU: Wallenberg, jordbruksreform och Storbritannien

Till Raoul Wallenbergs minne
Europaparlamentet invigde äntligen ett rum i till minne av Raoul Wallenberg. År 2012 var det 100 år sedan Wallenbergs födelse och över hela världen har det pågått evenemang för att hedra hans minne.


- Det Raoul Wallenberg gjorde ska vi fortsätta att inspireras av idag, han visade att även i svåra tider kan en enda människa göra skillnad, säger Olle Schmidt. 

- Jag är mycket glad att alla svenska Europaparlamentariker lade ett gemensamt förslag om ett rum för att hedra Raoul Wallenberg och vill också ge en eloge till Europaparlamentets talman Martin Schulz som stödde förslaget säger Olle som är idékläckare till den gemensamma svenska kampanjen.

Ta gärna en titt på Europaparlamentets TV:s inslag

Läs mer på Olles 
blogg

Jordbruksreform
Efter utskottets omröstning den 23-24 januari om reformen av EU:s jordbrukspolitik stod det klart att Marit Paulsen fått gehör för sina idéer rörande förordningen om landsbygdsutveckling. Det handlar framförallt om satsningar på djurvälfärd, miljö och innovation. Samtidigt blev dock förordningen om marknadsregleringar ett bakslag. 


- Om denna "franska kupp" med bl a ökade exportbidrag för levande djur går igenom innebär det ett rejält steg bakåt. Detta måste vi med gemensamma krafter stoppa, sade en upprörd Marit efteråt.

Omröstningen i plenum beräknar hållas i mitten på mars.

Storbritannien och EU
Någon gång efter 2015 kommer britterna att folkomrösta kring sitt medlemskap i EU. Cecilia Wikström beklagar beskedet.


- Ensam är inte stark, det är något som britterna kommer få en dyrköpt erfarenhet av om det blir nej i folkomröstningen. Om Storbritannien vill ha stort inflytande i EU så är ett utträde otänkbart. Häften av Storbritanniens export går till EU och 3,5 miljoner jobb är beroende av EU:s inre marknad. Ett utträde kommer att skapa osäkerhet på marknaden och leda till konvulsioner i hela unionen, säger Cecilia.

- Det enda positiva med Camerons tal är att en verklig debatt kring Storbritanniens roll i EU nu tar fart.

Nästa vecka: Olle talar på BIPAR, inför representanter från Europeiska Försäkringsförmedlare. Marit talar på KSLA:s internationella konferens "Global Outlook - Future Competition of Land and Water" i Stockholm den 29 januari. Cecilia arrangerar två konferenser kring asylpaketet och Dublinförordningen.

Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-01-25

28 januari 2013

Liberala alfabetet


Idag handlar det liberala alfabetet om spelmonopolet:

Folkpartiet liberalerna vill:
 • Skapa ett licenssystem för spelarrangörer i Sverige.
 • Spelföretag ska vara tvungna enligt lag att ta ett socialt ansvar.
 • Staten inte ska ordna lotterier.
 • Insatserna mot spelmissbruk måste öka.
 • Staten bör sälja hela eller delar av Svenska Spel för att få en spelmarknad i balans.
Folkpartiet vill se en reglerad spelmarknad där enskilda och utländska spelarrangörer kan verka i Sverige under förutsättning att de följer svensk lagstiftning. Vi tror att det går att förena fri konkurrens på spelmarknaden med ett socialt ansvarstagande för spelandes negativa sidor.

Folkpartiet vill ha en spelmarknad, online och fysisk, som gör att konsumenterna kan köpa säkra, tydliga och kontrollerade speltjänster. Vi vill därför ha ett koncessionssystem med konkurrens. Koncessionsavgifterna skulle göra att spelmarknadens samtliga aktörer är med och bidrar till samhällsnyttiga aktiviteter genom att avstå en del av sin vinst.
Övervakningen av en sådan spelmarknad ska skötas av en fristående myndighet som kontrollerar spelmarknadens aktörer så att dessa tar ett konsumentansvar och uppfyller de aspekter som ett effektivt koncessionssystem kräver.


Affärsområden som vadslagning, kasino och poker kan också bedrivas av ansvarstagande privata aktörer inom ramen för ett sådant koncessionssystem. Idrotts- och folkrörelseintressen ska få ökad möjlighet att sälja lotteritjänster genom en effektiv och modern distribution, till exempel via Internet och teve.

Folkpartiet vill också införa en spelskatt som tydligt finansierar spelets negativa effekter som vård av dem som drabbas av spelmissbruk samt finansierar kontrollmyndighetens administration och övervakning av spelmarknaden.
Spelskatten bör också finansiera forskning om spelnäringen samt spelets effekter, positiva och negativa, på människor och samhälle.


Vi anser att staten bör sälja hela eller delar av Svenska spel.
Hästnäringen har andra förutsättningar än övriga sporter. Vid en avreglering av spelmarknaden måste extra hänsyn tas till de regionala förutsättningarna för hästnäringen.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

27 januari 2013

Liberala alfabetet

Det liberala alfabetet tar idag upp frågan om hur Folkpartiet ser på socialtjänsten och dess olika uppdrag:

Vi vill:
 • Införa en vårdgaranti i missbruksvården.
 • Minska hemlösheten.
 • Stärka rättigheterna för utsatta barn.
 • Stärka barnperspektivet samt socialtjänstens förutsättningar i den sociala barnavården.
Folkpartiet vill införa en vårdgaranti i missbruksvården, så att den som missbrukar alltid får vård inom en månad. Största möjliga valfrihet bör gälla också i missbruksvården.
Att människor är hemlösa är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Den akuta hemlösheten måste minska. För det krävs ett bättre boendestöd och samordnade insatser från psykiatri, missbruksvård och socialtjänst.
Utsatta barns rättigheter behöver stärkas. FN:s barnkonvention bör därför bli svensk lag. Fosterhemsplacerade och andra socialt utsatta barn måste få stöd i skolarbetet. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid.
Vi vill stärka myndighetsutövningen i barnavårdsärenden. Bara den som har socionomexamen, kunskap om utsatta barn och erfarenhet ska få handlägga barnärenden.
Den stora personalomsättningen i socialtjänsten påverkar förutsättningarna för kvalitet och kontinuitet. Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska få högre lön. Traineeprogram i socialtjänsten kan vara ett sätt att ge nyutbildade socionomer en gedigen grund att stå på.
Det här har vi gjort:

 • Förbättrat tillsynen av socialtjänsten.
 • Ändrat lagen så att barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende ska ha rätt till kontakt med en egen socialsekreterare.
 • Förtydligat socialtjänstens ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Läs mer:Alkohol
Barn- och ungdomsvården
Hemlöshet
Narkotika
Socialbidrag

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

24 januari 2013

Urusel förebild i Kumla!
I Kumla finns en urusel förebild för alla ungdomar som någonsin har tänkt tanken att det kunde vara spännande, lärorikt och intressant att engagera sig i politiken. När man är ny och ung försöker man förstå och lära av de som varit med längre.

Dessto viktigare då att de som varit med så länge som denna person visar en ödmjuk attityd till makten och ett vårdat språk i kommunens högsta beslutande organ. Men - på fullmäktigemötet i veckan kallade denna urusla förebild en prao-elev för "snorunge" och svor i talarstolen.

Visserligen är det inte första gången som just denna lokalpolitiker burit sig illa åt på ett kommunfullmäktigemöte men detta måste vara extra lågt just för att det riktades till en minderårig, en minderårig som inte ens kan gå upp i talarstolen och ge replik.

Det som mest förvånar är att inte fullmäktiges presidie, med ordföranden i spetsen agerar! Kommunfullmäktige skall hålla en hövlig samtals- och debatton. Presidiet har all rätt att avvisa en person som agerar på detta sätt, frågan är varför görs det inte trots att detta upprepas gång på gång??

Utbildning i vad härskartekniker är och hur de vanligtvis används och ett etiskt regelverk kanske kan förbättra debattklimatet?

Du kan läsa allt om händelsen här.

23 januari 2013

Liberala alfabetet

Jag fortsätter det liberala alfabetet på bokstaven s, mycket av politikområdena på bokstaven s handlar om tydliga socialliberala frågor. Idag om socialtjänsten och vad Folkpartiet liberalerna ser som viktigt på det området:Vi vill:
 • Införa en vårdgaranti i missbruksvården.
 • Minska hemlösheten.
 • Stärka rättigheterna för utsatta barn.
 • Stärka barnperspektivet samt socialtjänstens förutsättningar i den sociala barnavården.
Folkpartiet vill införa en vårdgaranti i missbruksvården, så att den som missbrukar alltid får vård inom en månad. Största möjliga valfrihet bör gälla också i missbruksvården.
Att människor är hemlösa är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Den akuta hemlösheten måste minska. För det krävs ett bättre boendestöd och samordnade insatser från psykiatri, missbruksvård och socialtjänst.
Utsatta barns rättigheter behöver stärkas. FN:s barnkonvention bör därför bli svensk lag. Fosterhemsplacerade och andra socialt utsatta barn måste få stöd i skolarbetet. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid.
Vi vill stärka myndighetsutövningen i barnavårdsärenden. Bara den som har socionomexamen, kunskap om utsatta barn och erfarenhet ska få handlägga barnärenden.
Den stora personalomsättningen i socialtjänsten påverkar förutsättningarna för kvalitet och kontinuitet. Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska få högre lön. Traineeprogram i socialtjänsten kan vara ett sätt att ge nyutbildade socionomer en gedigen grund att stå på.

Det här har vi gjort:
 • Förbättrat tillsynen av socialtjänsten.
 • Ändrat lagen så att barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende ska ha rätt till kontakt med en egen socialsekreterare.
 • Förtydligat socialtjänstens ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Läs mer:
Alkohol
Barn- och ungdomsvården
Hemlöshet
Narkotika
Socialbidrag

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

22 januari 2013

Liberala alfabetetIdag handlar det liberala alfabetet om socialförsäkringar och hur Folkpartiet liberalerna ser på dem:

Vi vill:
 • Höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp.
 • Raka rör - avgifter ska ger rättigheter. Försäkringsavgifter ska bara betalas på den del av lönen som ligger under taket.
 • Göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk.
Socialförsäkringen är ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten. Det var till exempel en liberal regering, under ledning av Karl Staaff, som genomdrev folkpension, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor. Det var också föregångare till Folkpartiet liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, men då hette det moderskapshjälp.
En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av socialförsäkringens viktigaste egenskaper är att den utjämnar risker mellan människor och över tid.

Det här har vi gjort:
 • Reformerat sjukförsäkringen så att fler får aktiv hjälp tillbaks i arbete.
 • Tillsatt en parlamentarisk socialförsäkringsutredning
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

21 januari 2013

Ett statsråd avgår

Idag meddelas att Nyamko Sabuni avgår och lämnar plats för sin efterträdare att komma in i jobbet.
ATT hon skulle avgå har varit klart en tid sedan hon själv 2012 meddelat att hon inte kommer att finnas med på listan vid 2014 års val. Det valet måste givetvis respekteras, oavsett.

Jag kommer dock att sörja en skicklig minister som satt fokus på jämställdhetsfrågor och inte minst på frågan om våld mot kvinnor och hedersmord. Många av hennes förslag har varit kontroversiella men hon har lyckats som ingen annan att sätta ljus på just kvinnors situation och förhållanden.
Ett annat område som hon har gjort skillnad för är integrationsområdet. Med den bakgrund hon har har hon kunnat sätta ett tungt fotavtryck på integrationsområdet.

Tack för det du uträttat Nyamko och lycka till med nya utmaningar!
Nedan kan du läsa Nyamkos senaste/sista nyhetsbrev:


Vänner,

De senaste dagarnas rapportering om att flickor utsatts för sexuella trakasserier och exponering på nätet är djupt oroväckande.

Sexuella trakasserier är oacceptabelt oavsett var och i vilken form det än förekommer. Det är bra och viktigt att det som hänt polisanmäls. Mycket av den mobbning och oordning som finns i skolan är kopplat till sexuella trakasserier. Många flickor går till skolan med en klump i magen på morgonen på grund av detta. 

Internet och sociala medier har inneburit mycket positivt för vårt samhälle. Men genom sociala medier, appar och andra sätt att dela information kan även bilder och sexuella kränkningar lätt få spridning.

Som jag ser det har föräldrar och skola ett stort ansvar. En krönikör beskrev väl vikten av föräldranärvaro där barnen finns: Precis som föräldrar började nattvandra på gator behövs de nu på Facebook och Instagram. Vuxnas språk och beteende ses och följs av yngre. Kränkningar och sexuella trakasserier är inte på något sätt unikt för ungdomar.

Skolan har ett ansvar att skapa en miljö fri från kränkningar och sexuella trakasserier. Det finns tydliga kunskapsluckor när det gäller exploatering och sexuella trakasserier på Internet. Därför har vi redan tidigare gett Ungdomsstyrelsen ett uppdrag om kunskapshöjande insatser för personal inom skola, fritid och socialtjänst.

Med anledning av de senaste dagarnas händelser vill jag åter uppmana de som arbetar med ungdomar, exempelvis i skolan, att gå dessa utbildningar och använda sig av material som finns.

När vi fyllt kunskapsluckan och när föräldrar i större utsträckning finns där ungdomar finns har vi kommit en bit på vägen för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.
Vänligen,
Nyamko Sabuni

19 januari 2013

Liberala alfabetet

Liberala alfabetet fortsätter och idag beskrivs hur Folkpartiet liberalerna ser på socialbidrag:

Vi vill:
 • Att kommunerna ska ställa krav på motprestation för alla som är arbetsföra och söker socialbidrag.
 • Att det ska löna sig att arbeta – även för den som har socialbidrag.
 • Att arbetslösa med försörjningsstöd ska ha samma tillgång till Arbetsförmedlingens program och åtgärder som andra arbetssökande.
 • Att även barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha tillgång till dator och internet.
Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät. Många som söker försörjningsstöd tillhör samhällets mest utsatta. Socialbidraget är egentligen inte avsett för den som söker arbete. Men många som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden har hamnat i socialbidragsberoende.
I dag kan kommuner ställa krav på motprestation på i första hand personer under 25 år. Samma krav bör ställas på alla socialbidragstagare som kan arbeta, för att motverka passivitet.

Alla inkomster räknas när socialtjänsten bedömer om en familj behöver bistånd. Det är principiellt rätt, men det måste löna sig att arbeta. Vi vill att den som har fått socialbidrag en längre tid, ska få behålla en del av sin ökade arbetsinkomst under en viss tid, utan att det påverkar biståndsbedömningen.

Dator och internet är ofta en förutsättning för skolarbete och ett aktivt socialt liv för barn och ungdomar. I riksnormen för försörjningsstödet ska därför även kostnader för dator och internetuppkoppling ingå för barnfamiljer.

Det här har vi gjort:
 • Infört en jobb- och utvecklingsgaranti för dem som står längst från arbetsmarknaden.
Läs mer:Rapporten Ett Sverige som växer - i en värld som krymper (PDF-dokument, 201 kB)Rapporten När tryggheten saknas (PDF-dokument, 915 kB)

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

18 januari 2013

Liberala alfabetet

Serien med liberala alfabetet fortsätter, idag handlar det om skriftliga omdömen i skolan:

Folkpartiet liberalerna vill:


 • Införa ett ordningsomdöme i terminsbetygen – ett slags ordningsbetyg.
Alla föräldrar har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skolarbetet. Därför har regeringen infört skriftliga omdömen som ett komplement till den individuella utvecklingsplanen.
Tidigare har lärarna, på ett utvecklingssamtal, muntligen, fått berätta hur eleverna ligger till i förhållande till kunskapsmålen. Men att skriva ned samma information på ett papper har varit förbjudet.
Skolorna får själva välja hur det skriftliga omdömet ska vara utformat – vi har däremot hävt det gamla förbudet mot betygsliknande skriftlig information. Naturligtvis måste informationen om en femtonårings skolarbete utformas på ett annat sätt än för en tioåring.
Vi vill också införa ett särskilt ordningsomdöme i terminsbetygen. Därmed får föräldrarna tydlig information om deras barn kommer i tid, har med sig arbetsmaterial och sköter sig i skolan.

Det här har vi gjort:
 • Sett till så att alla föräldrar får ett skriftligt omdöme om hur det går för deras barn i skolarbetet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

17 januari 2013

Lokalpolitikerna i Nora

Blev för en tid sedan uppringd av NA:s reporter apropå att SKL i en undersökning kommit fram till att lokalpolitikerna i Nora oftare än Noras medborgare utan politiska uppdrag har en eftergymnasial utbildning. Jag ombads reflektera över detta faktum.
Hur kan detta påverka besluten som tas, är vi representativa för kommunens medborgare om vi har en högre utbildning, vad beror det på att det ligger till på detta vis?

Det är givetvis svårt att svara på, det som vore mest intressant vore väl att fråga medborgarna/väljarna hur de ser på detta faktum!? Vi kommunpolitiker ska ju representera våra väljare. Om väljarna röstar på oss borde det betyda att de är nöjda med våra prestationer, eller hur?
En fråga som vi politiker borde ställa oss i relation till SKL:s undersökning är väl varför vi inte lyckas locka "genomsnittsmedborgaren" till politiska uppdrag anser jag. Är vi för akademiska i vår framtoning, pratar vi inte samma språk som våra medborgare? Har DU reflektioner kring detta får du gärna göra ett inlägg här på bloggen!

I Laxå ex. finns det en större andel småbarnsföräldrar i politiken och fler kommunalpolitiker än medborgare är gifta än snittet i riket.I Karlskoga är kommunalpolitikerna yngst i länet. Vi i Nora borde alltså ha något att lära av både Laxå och Karlskoga då just dessa grupper - småbarnsföräldrar och yngre - är det som är underrepresenterade i Nora. Hur kan vi göra för att locka dem?

Klart är i alla fall att länet är som riket i stort, 96 procent av de politiska uppdragen innehas av fritidspolitiker - alltså personer som jobbar eller studerar och har politiken som sitt stora fritidsintresse. I riket är siffran 97 procent. Även det något att reflektera över...

15 januari 2013

Liberala alfabetet

Dagens inlägg handlar om hur Folkpartiet liberalerna ser på skatterna:

Vi vill:
 • Sänka marginalskatten så att alla ska få behålla minst hälften av en löneökning.
 • På sikt genomföra en stor skattereform, med syftet att anpassa skattesystemet till globaliseringen och göra så att utbildning och ansträngning lönar sig bättre. Målet bör vara att marginalskatten på arbetsinkomster ska ner mot den genomsnittliga nivån för OECD-länderna, som idag ligger runt 40 procent. Andra skatter som idag inverkar negativt på Sveriges internationella konkurrenskraft, så som skatten på kapital, bör också sänkas. Skattesänkningar kan finansieras genom färre undantag och bredare skattebaser samt genom reformutrymmet.
 • Fortsätta att reformera skattereglerna för fåmansbolag (de s.k. 3:12-reglerna), för att förbättra särskilt för de mindre företagen.
 • Att skatteverket redovisar på slutskattebeskedet hur din inbetalda skatt används. Motsvarande information ska också gå att få på Skatteverkets webbplats.
Samhällets viktigaste uppgifter – som vård, skola och polis – ska vi betala gemensamt genom skatt. Men alltför höga skatter håller nere tillväxten, hindrar nya jobb från att skapas och gör att verksamheter flyttar ut från Sverige. För höga skatter leder också till svartarbete och att människor undanhåller inkomster från skattemyndigheten.
Folkpartiet vill att skattesystemet ska uppmuntra till utbildning, ansträngning och företagande. För att vi ska kunna konkurrera om kunskapsintensiva jobb och företag i en global ekonomi behöver skatter på kunskap och kapital vara internationellt konkurrenskraftiga. Det nuvarande skattesystemet skapades i början på 1990-talet och behöver ses över. Folkpartiet vill på sikt genomföra en större skattereform. En av utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och ansträngning.

Det här har vi gjort:
 • Sänkt skatten för alla som arbetar, särskilt för låg- och medelinkomsttagare. Som mest uppgår jobbskatteavdraget till ca 1700 kronor i månaden.
 • Sänkt skatten för pensionärer med ca 10 000 kr per år.
 • Gjort det billigare att anställa genom att sänka arbetsgivargiften med en procentenhet för alla och halverat arbetsgivaravgiften för unga.
 • Förbättrat företagsklimatet genom sänkt bolagsskatt och ändrade 3:12-regler.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

14 januari 2013

Liberala alfabetet

Dagens inlägg i det liberala alfabetet handlar om vad Folkpartiet liberalerna vill åstadkomma inom sjukvården:Vi vill:
 • Utveckla patientens valfrihet i primärvården och specialistsjukvården.
 • Att de mest sjuka äldre ska få en sammanhållen vård och omsorg anpassad till deras behov.
 • Arbeta för en jämlik vård genom kortare vårdköer och husläkare som ger alla bra, sammanhållen vård utan köer, oavsett inkomst, kön, bostadsort osv.
 • Stärka patientens ställning i sjukvården
 • Förbättra patientsäkerheten och minska vårdskadorna i sjukvården.
Vår utgångspunkt är den enskilda människan som ska ha så stort självbestämmande och så stor valfrihet som möjligt. Vi bejakar en mångfald av olika vård- och omsorgsgivare. Sjukvården och äldreomsorgen ska i huvudsak betalas gemensamt och solidariskt över skattsedeln. Det är viktigt med en vass tillsyn för att säkerställa att de som själva inte kan göra sina röster hörda får den vård och omsorg som de behöver.
Folkpartiet prioriterar vård och omsorg högt. Tack vare vårt förslag om en kömiljard som går till landsting som ger vård i tid klarar nästan alla landsting vårdgarantin. Vårdvalet har lett till 25 procent fler vårdcentraler och husläkarmottagningar i landet. Det innebär att alla får tillgång till snabb vård och kan få hjälp att hitta vidare till specialistvård om det behövs. Vården blir bättre, särskilt för dem som behöver det mest.
Patienten måste få större valfrihet också i den specialiserade sjukvården. Alliansen går nu vidare och stimulerar utvecklandet av valfrihetssystem i specialistsjukvården.
Många patienter utsätts för vårdskador och felbehandlingar i sjukvården. En stor satsning görs nu för att förbättra patientsäkerheten i sjukvården.

Det här har vi gjort:
 • Vårdgarantin klaras nästan överallt tack vare ett stimulansbidrag på en miljard om året.
 • Vårdval i primärvården. Fritt fram att starta nya vårdcentraler så länge de uppfyller landstingens krav, medborgarnas val avgör vilka som klarar sig i konkurrensen.
 • En stor satsning på bättre psykiatri.
 • Utvecklar patientsäkerhetsarbetet tillsammans med landstingen.
 • En stor satsning på bättre samordning mellan kommuner och landsting när det gäller de mest sjuka äldre.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

13 januari 2013

Liberala alfabetet

Idag handlar det liberala alfabetet om vad Folkpartiet liberalerna vill åstadkomam när det gäller sjukvård:


Vi vill:
 • Utveckla patientens valfrihet i primärvården och specialistsjukvården.
 • Att de mest sjuka äldre ska få en sammanhållen vård och omsorg anpassad till deras behov.
 • Arbeta för en jämlik vård genom kortare vårdköer och husläkare som ger alla bra, sammanhållen vård utan köer, oavsett inkomst, kön, bostadsort osv.
 • Stärka patientens ställning i sjukvården
 • Förbättra patientsäkerheten och minska vårdskadorna i sjukvården.
Vår utgångspunkt är den enskilda människan som ska ha så stort självbestämmande och så stor valfrihet som möjligt. Vi bejakar en mångfald av olika vård- och omsorgsgivare. Sjukvården och äldreomsorgen ska i huvudsak betalas gemensamt och solidariskt över skattsedeln. Det är viktigt med en vass tillsyn för att säkerställa att de som själva inte kan göra sina röster hörda får den vård och omsorg som de behöver.

Folkpartiet prioriterar vård och omsorg högt. Tack vare vårt förslag om en kömiljard som går till landsting som ger vård i tid klarar nästan alla landsting vårdgarantin. Vårdvalet har lett till 25 procent fler vårdcentraler och husläkarmottagningar i landet. Det innebär att alla får tillgång till snabb vård och kan få hjälp att hitta vidare till specialistvård om det behövs. Vården blir bättre, särskilt för dem som behöver det mest.

Patienten måste få större valfrihet också i den specialiserade sjukvården. Alliansen går nu vidare och stimulerar utvecklandet av valfrihetssystem i specialistsjukvården.
Många patienter utsätts för vårdskador och felbehandlingar i sjukvården. En stor satsning görs nu för att förbättra patientsäkerheten i sjukvården.

Det här har vi gjort:
 • Vårdgarantin klaras nästan överallt tack vare ett stimulansbidrag på en miljard om året.
 • Vårdval i primärvården. Fritt fram att starta nya vårdcentraler så länge de uppfyller landstingens krav, medborgarnas val avgör vilka som klarar sig i konkurrensen.
 • En stor satsning på bättre psykiatri.
 • Utvecklar patientsäkerhetsarbetet tillsammans med landstingen.
 • En stor satsning på bättre samordning mellan kommuner och landsting när det gäller de mest sjuka äldre.

  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

12 januari 2013

Liberala alfabetet

Jag fortsätter serien med kortfakta om liberal politik. Idag handlar det om sjukförsäkringsreformen:

Folkpartiet vill:

Fortsätta utveckla vård- och rehabiliteringsgarantierna, för snabb hjälp till dem som blivit sjuka.
Den nya sjukförsäkringen har gett tusentals människor i Sverige ett bättre liv. Allt fler hittar en väg tillbaka till arbetslivet. Med fasta tidpunkter under sjukskrivningstiden för en individuell bedömning av arbetsförmåga har regeringen skapat en mer aktiv sjukskrivningsprocess. Sjukskrivningen fortsätter nu inte i all oändlighet utan att myndigheter, arbetsgivare och den enskilde tillsammans tänker igenom hur den sjukskrivne ska kunna komma tillbaka till arbetslivet.
Grunden för reformen är att de som är allvarligt sjuka självklart ska ha sjukpenning. De som kan arbeta ska arbeta – men kanske inte med samma arbetsuppgifter som förut. Men reformen hade en del barnsjukdomar. Från Folkpartiets sida drev vi på en översyn, för att undvika situationer där människor behandlas på ett orimligt sätt. Ändringar har gjorts och lagen har förtydligats.
Våren 2010 besökte Folkpartiets riksdagsledamöter över 50 lokala kontor hos försäkringskassan och arbetsförmedlingen runt om i landet. Om dessa besök kan du läsa i rapporten En bro tillbaka till arbete (PDF-dokument, 199 kB).

Det här har vi gjort:
 • Halverat antalet sjukskrivna genom snabbare rehabilitering.
 • Mer än halverat inflödet av nya förtidspensionärer.
 • Minskat antalet förtidspensionärer med över 50 000.
 • Satsat flera miljarder kronor om året på vårdgaranti, rehabiliteringsgaranti med mera.
 • Reformerat sjukförsäkringen med individuell bedömning vid fasta avstämningstider för att sjukskrivna ska få så bra behandlingar som möjligt och komma tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt.
 • Drivit på Alliansregeringens beslut att förbättra sjukförsäkringen.
 • Ökat flexibiliteten och möjliggjort för sjukskrivna att gå arbetslivsintroduktion (ALI) tidigare och med bibehållen sjukpeng.
 • Förbättrat samarbetet mellan Försäkringskassan och A-kassan så att färre faller mellan stolarna samt sett över den individuella prövningen efter 2,5 års sjukskrivning så att fler får fortsatt sjukpeng.
 • Höjt ersättningen, inklusive boendetillägget, till de s.k. nollklassade så att de kommer upp i nivå med vad de tidigare hade med tidsbegränsad sjukersättning. Med nollklassade avses de förtidspensionärer med tidsbegränsad sjukersättning, som omförsäkrats, det vill säga ska gå en arbetslivsintroduktion, och som på grund av att de inte arbetat tidigare, inte har någon a-kassa att falla tillbaka på.
Läs mer:Se filmen med våra riksdagsledamöter Barbro Westerholm och Ulf Nilsson som arbetar med sjukförsäkringsreformen i riksdagen här.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

11 januari 2013

Senaste nytt från Folkpartiet i EU-parlamentet!


Jordbruk och ny teknik
I veckan träffade Marit Paulsen sin skotska kollega George Lyon, för att diskutera hur jordbruket med hjälp av ny teknik och vetenskap ska kunna föda den snabbt växande befolkningen på jorden. För att lyckas krävs dock rejäla satsningar på bioteknisk forskning, men också att vi verkligen drar nytta av det som redan utvecklats. 


- Genom att avstå från att använda viss ny kunskap, såsom GMO, har vi satt oss på pottkanten i Europa, menar Marit som nu tillsammans med Lyon funderar på olika sätt att väcka debatt kring detta i Europaparlamentet.

Jämställdhet i bolagsstyrelser
I en färsk rapport, Gender balance in boards (Oct 2012), framkommer siffror som manar till eftertanke. Där framgår att var fjärde styrelseledamot är kvinna, samtidigt som bara 3,8 procent av bolagen har en kvinnlig VD och att inga (0 procent) av bolagens styrelseordförande är kvinnor. Cecilia kommer nu att jobba med frågan i det rättsliga utskottet.


- För bolagsstyrelser, ordförande, ägare, nomineringskommittéer och ledningsgrupper borde dessa siffror vara både pinsamma och svårförklarliga. Nu ska jag studera förslaget i detalj, diskutera med mina kollegor och sedan kommer jag att redogöra för min totala hållning, säger Cecilia Wikström.

Jämställdhet bland EU:s högsta tjänstemän
Olles arbetsår startade med en fråga om jämställdhet i EU. Eurogruppens avgående ordförande Jean-Claude Junker besökte parlamentets ekonomiska utskott en sista gång och Olle passade på att fråga om han var nöjd med den dåliga jämställdheten bland EU:s högsta tjänstemän.


- Det finns inga ursäkter för att det ännu år 2013 är svårt för kvinnor att nå toppositioner. Mångfald behövs överallt i samhället för att rätt beslut ska kunna fattas och jag kommer att fortsätta kräva förbättring av Junckers efterträdare, sade Olle efter utfrågningen.

Nästa vecka: Strasbourgsession
Marit ge en lägesrapport för den liberala gruppen rörande hur förhandlingarna om EU:s nya landsbygdsförordning fortskrider. Omröstning kring initiativrapport, som Cecilia varit med och arbetat fram, om en allmän förvaltningslag, som gör det lättare för allmänheten att få tillgång till handlingar från EU:s olika institutioner och myndigheter. Olle har intensiva förhandlingar om EU:s nya revisionslagstiftning.


Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-01-11

06 januari 2013

Liberala alfabetet


Idag handlar det liberala alfabetet om vad Folkpartiet liberalerna vill åstadkomam när det gäller sexualbrott:

Vi vill:
 • Inrätta en nationell granskningskommission för att förbättra rättsväsendets hantering av våldtäktsoffer.
 • Öppna en nationell stödlinje för de som är i riskzonen att begå sexualbrott.
 • Att alla sexualbrottslingar ska få behandling.
 • Att dömda sexualbrottslingar som har hög återfallsrisk ska kunna föreskrivas vård efter fängelsetiden.
Att utsättas för sexualbrott innebär en oerhörd kränkning för brottsoffret, och många vågar inte ens anmäla att de har utsatts. Det är särskilt vanligt när den som har begått brottet är någon man känner. Vi vill att fler ska anmäla. Då måste polis och åklagare blir bättre på att utreda sexualbrott. Och då måste stödet för brottoffer förbättras.
Men viktigast av allt är förstås att färre sexualbrott begås. Därför vill vi prioritera det förebyggande arbetet och se till att återfalllen i brott minimeras. Alla som döms för sexualbrott ska få behandling i fängelset, och om återfallsrisken är stor - även efteråt.
Det här har vi gjort:
 • Skärpt straffen för grova sexualbrott.
 • Genomfört en nationell handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer.
 • Satsat stort på programverksamhet och andra rehabiliterande åtgärder inom kriminalvården.
 • 10 000 poliser har utbildats i frågor som rör könsrelaterat våld.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

05 januari 2013

Liberala alfabetet fortsätter!Även under 2013 kommer jag att låta er ta del av det liberala alfabetet. Idag handlar det om rättsäkerhet:

Folkpartiet vill:

Bygga ut den allmänna rättshjälpen. Det får aldrig vara en ekonomisk fråga om man ska ha möjlighet att hävda sin rätt i domstol.
 • Inrätta en författningsdomstol.
 • Att alla lagförslag ska granskas på förhand ur integritetssynpunkt.
 • Förenkla och förtydliga reglerna kring kameraövervakning, men samtidigt inrätta en Integritetsinspektion som sköter tillståndsgivningen och översynen.
Rättssäkerhet får aldrig vara en fråga om tjockleken på plånboken. Möjligheten att få rättshjälp inför en rättegång måste stärkas. Alla ska vara lika inför lagen och diskriminering inom rättsväsendet får inte förekomma.
Den politiska makten måste kontrolleras av lagarna. Vi vill inrätta en författningsdomstol för att stärka garantierna för att riksdag, regering eller myndigheter inte inför regler som strider mot grundlagarna.
Skyddet för privatlivet är grundläggande i en demokrati. En regel bör införas om att alla lagförslag ska förhandsgranskas ur integritetssynpunkt.

Det här har vi gjort:
 • Medverkat till att ändra grundlagen så att domstolarna får större möjlighet att själva pröva lagars grundlagsenlighet.
 • Infört mycket starka för- och efterhandskontroller och en oberoende domstolsprövning av försvarets signalspaning.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Tack förvaltningsrätten!

Nora kommun och Barn- och utbildningsnämnden fick rätt mot friskolekoncernen Ultra Education som driver John Bauergymnasiet.

Det hela grundade sig på att vi skärpte reglerna då vi såg att flera gymnasieskolor som Noraelever väljer inte uppfyllde kravet på att återrapportera hur det går för Nora kommuns elever. Alla kommuner har ett uppföljningsansvar som innebär att vi ska ha kontroll på var kommunens ungdomar upp till 20 år finns.

De nya rutiner som förvaltningen satte krävde korrekt underlag för elevunderlag för att kommunen bland annat ska slippa bli dubbelfakturerad eller att bli fakturerade trots att elever slutat sin gymnasieutbildning.
Friskolekoncernen menade att våra nya rutiner stod i strid med skrivningen i skollagen. Förvaltningsrätten ger dock Nora kommun rätt och upphäver således inte det beslut som togs i Barn- och utbildningsnämnden! Du kan läsa NA:s artikel om detta här.04 januari 2013

Förvaltningskommun för finska

Jag hoppas att du käre bloggläsare har haft en skön och vilsam ledighet och önskar dig en god fortsättning på 2013!

Nu är det dags att fortsätta bloggande och jag börjar med att dela med mig av att Örebro tillsammans med sju andra städer utsetts till nytt förvaltningsområde för finska.
Beslutet gäller from 1 februari 2013 och innebär att dessa kommuner ska tillhandahålla förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska.
Det innebär även att man som enskild medborgare har möjlighet att få hjälp i sina kontakter med myndigheter på finska. Totalt kommer det att finnas 48 kommuner som kan erbjuda detta och det är något som kommunerna får ersättning för av staten då det givetvis innebär vissa merkostnader.

Så här säger Erik Ullenhag, integrationsminister och ansvarig för minoritetsfrågorna:

- Regeringens minoritetspolitiska strategi har medfört att det minoritetspolitiska arbetet har fördjupats och att det på allvar bedrivs i allt fler kommuner. Nu handlar det om att förvaltningskommunerna ska göra verklighet av de krav som ställs i minoritetslagen, exempelvis att äldre människor ska kunna ha möjlighet att välja ett äldreboende där finska eller andra minoritetsspråk talas.