18 september 2013

EU-nyheter


Barroso, djurhälsolag och Belarus


State of the union
I veckan höll EU-kommissionens ordförande Barroso sitt årliga State of the Union-tal.


- De återstående åtta månaderna av den här mandatperioden måste nu användas effektivt. I stället för att utkämpa tidsödande, prestigefyllda partipolitiska strider måste vi göra vårt yttersta för att snarast träffa en överenskommelse på åtminstone dessa två punkter, säger Cecilia Wikström.

1. Vi måste bygga en gemensam europeisk telekommarknad, och står nu i startgroparna för detta. Resultatet blir att dagens höga roamingavgifter harmoniseras och sänks i hela unionen.

2. Vi måste anta en progressiv långtidsbudget inriktad på klimatsmarta lösningar, infrastruktur, entreprenörskap, forskning och innovation.

Läs mer på ceciliawikstrom.eu

EU:s djurhälsolag
Den 12 september talade Marit Paulsen i Europaparlamentets tvärpolitiska djurskyddsgrupp om den nya EU-lagen om djurhälsa, för vilken hon är ansvarig. Hon talade om behovet av en god djurhållning och om att detta är en viktig folkhälsofråga eftersom 70% av de smittsamma sjukdomarna är gemensamma för djur och människor. Hon tog även upp problemet med spridningen av resistenta bakterier. 


- Idag används antibiotika ofta som ett paraply för att tillåta vissa uppfödningssystem att fortgå, menade Marit som underströk att den föreslagna lagen bara hanterar smittsamma sjukdomar och att hennes krav på en europeisk djurskyddslag - som hon upprepade gånger fått Europaparlamentets stöd för -  därför fortfarande kvarstår.

Belarus och ishockey-VM
Under veckans Strasbourg-session röstade Europaparlamentet för att Internationella Ishockeyförbundet bör flytta nästa års Ishockey-VM till ett mer passande land än Vitryssland. Olle Schmidt har länge kritiserat beslutet att hålla mästerskapet i Vitryssland och var nöjd efter omröstningen.


- Det må handla om idrott, men det är även en stor politisk prestigevinst för Lukasjenko. Jag är därför mycket glad över att min kritik nu har fått stöd i Europaparlamentet. Vi visar att idrott inte står över humanitet, och jag tycker det är viktigt att ishockeyförbundet öppet och transparent klargör hur man resonerat, säger Olle.

Nästa vecka:
Cecilia deltar på en konferens om människohandel på Åland. Marit träffar det litauiska ordförandeskapet för att diskutera EU:s nya djurhälsolag, samt besöker SVA i Uppsala för att träffa experter i ämnet. Ekonomiutskottet röstar om Olles yttrande om jämställda bolagsstyrelser och i slutet av veckan reser han till Berlin och leder en folkpartidelegation för att bevaka det tyska valet.

***
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-09-13

15 september 2013

Folkpartiets (och regeringens) jämställdhetsminister skriver:


Hej,

De senaste veckorna har varit väldigt intensiva. Den debatt om hedersvåld som jag skrev om i mitt förra nyhetsbrev, har fortsatt. Jag har fått vara med på mitt första möte på Harpsund och Folkpartiets partistyrelse har tagit ställning för en tredje pappamånad. Jag har också rest runt i landet och besökt bland annat Skaraborg, Östergötland, Halland och Göteborg. Idag är jag i Paris för att diskutera jämställdhet med ministrar från hela Europa och medelhavsområdet. På söndag är jag tillbaka i Stockholm igen för att vara med på Folkpartiets Stockholmskonferens.

I nästa vecka kommer regeringens budgetproposition, men många av nyheterna har redan presenterats. I förra veckan skrev jag och min ministerkollega Maria Larsson på SvD Brännpunkt om regeringens satsning på kvinnojourerna. Den kommer som ett resultat av att vi från flera håll har fått signaler om att kvinnojourerna behöver mer resurser, och även om alla deras utmaningar inte kan lösas med pengar, är det i alla fall ett steg på vägen. Artikeln kan du läsa här.

Arbetet mot våld mot kvinnor fortsätter. Carin Götblad, regeringens samordnare för våld i nära relationer arbetar för fullt med att hitta effektiva strukturer som gör det lättare för de olika aktörerna att samverka. Förra veckan tog regeringen också två beslut om hur vi kan både förebygga kvinnlig könsstympning och få en mer heltäckande bild om hur vanligt det är. I söndags skrev jag om det på Expressens debattsida. Den artikeln finns att läsa här.

En aktör som är central när det kommer till arbetet mot våld mot kvinnor är varje enskild kommun. Det är den som är ytterst ansvarig för de våldsutsatta kvinnorna och det är därför viktigt för mig att hela tiden arbeta tillsammans med dem. Ett led i det arbete är mina resor runt om i landet. En annan viktig mötesplats är SKL, Sveriges kommuner och landsting. På förmiddagen igår fick jag anledning att besöka deras förhandlingsdelegation samt beredning för utbildningsfrågor. Det var dock inte våld mot kvinnor som stod på dagordningen, utan frågan om hur vi ska få in fler män i förskolan. Jag hoppas att vi, tillsammans, snart kan återkomma med konkreta förslag på hur vi tänker arbeta framöver.

En annan nyhet är att vi gör reformer på studiemedelssidan för att bredda och anpassa vårt studiemedelssystem till de som mitt i yrkeslivet vill gå tillbaka till vårt utbildningsväsende för omskolning eller förkovran. Idag skriver jag i Sydsvenskan om tre åtgärder i ett samlat reformpaket på 130 miljoner:

Detta medför att vårt studiemedelssystem kommer kunna erbjuda en inkomst på cirka 13 500 kronor i månaden för den som mitt i arbetslivet vill omskola sig eller utbilda sig vidare. Till det kommer en rätt till extra stöd om du har barn och breda lånemöjligheter om extra merkostnader finns. Framträder gör ett studiemedelssystem långt borta från den föråldrade bild av 6000-7000 knappa kronor i månaden som jag tror många ännu bär med sig.

Läs artikeln här.

Liberala hälsningar
Maria Arnholm

PS. Igår kom Socialdemokraterna med ett utspel om fler utbildningsplatser för förskollärare. Alliansregeringen har gjort om förskollärarutbildningen vilket lett till att det i år var 30% fler sökande än i fjol. Regeringen har även utökat antalet utbildningsplatser i Stockholmsregionen med 2000 st under en kommande tioårsperiod. DS.

08 september 2013

Finansmarknaden, Syrien och jordbruksutskottet


Finansmarknaden
I veckan rivstartade arbetet i Europaparlamentet och de så kallade trialogförhandlingarna om ett gemensamt EU-direktiv, reglering av EU:s finansmarknader, det så kallade MiFID-direktivet. Olle Schmidt deltar i förhandlingarna för liberala gruppens räkning. Under veckan har Olle också träffat non-governmental-organizations.


- I onsdags morse träffade jag och mina kollegor representanter för NGOs som protesterar mot spekulation i råvaruderivat som handlas på börserna. Vi lyssnade noga på deras argument och lovade att vi ska täppa till eventuella kryphål i lagstiftningen, säger Olle.

Följ Olles arbete på bloggen

Syrien
Masslakten som pågår i Syrien har tvingat fler än två miljoner att lämna landet samtidigt som fler än fyra miljoner är på flykt inom landet, enligt UNHCR. Nästan 8000 har kommit till Sverige. I veckan kom det efterlängtade och fullt logiska beskedet: de syrier som lyckats ta sig till Sverige får permanent uppehållstillstånd.


- Därmed har Sverige för första gången på länge tagit ledartröjan för humanitet och visar att vårt ansvarstagande för att ge skydd består. Andra länder i EU ger bara tillfälliga tillstånd. Nu får de alltså stanna permanent och ta hit sina familjer. Det känns som vi är på helt rätt väg, för ännu kan man ju inte ens ana en ljusglimt i denna fasansfulla konflikt, säger Cecilia Wikström.

Se en längre kommentar i höstens första youtube-klipp 

Jordbruksutskottet
I veckan deltog Marit Paulsen i höstens första möte i jordbruksutskottet. Där diskuterades bl. a de fortsatta förhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet gällande EU:s nya jordbruksreform. Förhandlingarna pågick intensivt i våras men ett slutgiltigt beslut hann inte fattas innan sommaruppehållet. Det som återstår är de finansiella delarna kopplade till EU:s budget. EU:s budget för åren 2014-2020 väntas bli fastställd under hösten. 


- Det är viktigt att vi får ett beslut om budgeten under hösten så att den nya jordbrukspolitiken kan träda i kraft nästa år, sade Marit efter måndagens möte. 

Nästa vecka: Strasbourgsession
Olle röstar bl.a. om införande av den så kallade bankunionen, som innebär att den gemensamma centralbanken ECB blir tillsynsmyndighet för Europas största banker. Cecilia deltar i Freedom Drive, en marsch genom Strasbourg som arrangeras för att uppmärksamma att alla medborgare i Europa har rätt till ett liv i frihet oavsett funktionshinder. Marit ska bl.a. rösta om den indirekta klimateffekten av markanvändning.
 
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-09-06

04 september 2013

Dax för en tredje pappamånad!


Idag får du ta del av Maria Arnholms nyhetsbrev, hon är folkpartist och regeringens jämställdhetsminister. Hon skriver om varför det är viktigt med en tredje pappamånad:
 
 
Den sista sommarmånadens sista helg har jag tillbringat tillsammans med Folkpartiets partistyrelse. Tillsammans har vi behandlat motionerna som har kommit in till landsmötet i Västerås den 12-15 november. En av de frågor som vi diskuterade var hur vi ska arbeta för att Sverige kan blir ett mer jämställt land och då var de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen en av de saker vi diskuterade. Utvecklingen går för långsamt.

För mig är pappamånaderna en del av en större bild. Idag skiljer det 3,6 miljoner kronor mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna i livsinkomst. Enligt Pensionsåldersutredningen kommer hälften av alla kvinnor som nu går i pension att få ut mindre än 8000 kronor i månaden. Det här är bara två exempel på hur mycket orättvisan kostar. Den orättvisa som börjar i samma stund som ett par får sitt första barn.

Det är efter första barnet som kvinnor hamnar efter i löneutvecklingen och som deras sjukskrivningsdagar skjuter i höjden. Efter det kommer den genomsnittliga kvinnan aldrig ikapp igen. Varken nivån på lön eller utbildning kan slå den här utvecklingen. Det är könet och de förväntningar som kommer med det som avgör. Men vi vet också att de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen är ett steg på vägen för att fler ska dela lika på föräldraskapet.

Därför är jag glad över att partistyrelsen i helgen beslutade att stödja förslaget om att införa en tredje så kallad pappamånad. Samtidigt känner jag mig väldigt ödmjuk inför att det är landsmötet som avgör frågan och att en tredje öronmärkt månad trots allt bara är en pusselbit i det pussel som måste på plats innan alla individer kan leva fria från de strukturer som kön skapar.
Ett jämställt föräldraskap är nödvändigt för att komma till rätta med löneskillnaderna, kvinnors låga pensioner och sjukskrivningstalen. Med partistyrelsens beslut om en tredje pappamånad fortsätter nu ett långt och tufft arbete för att detta ska bli verklighet.