18 september 2013

EU-nyheter


Barroso, djurhälsolag och Belarus


State of the union
I veckan höll EU-kommissionens ordförande Barroso sitt årliga State of the Union-tal.


- De återstående åtta månaderna av den här mandatperioden måste nu användas effektivt. I stället för att utkämpa tidsödande, prestigefyllda partipolitiska strider måste vi göra vårt yttersta för att snarast träffa en överenskommelse på åtminstone dessa två punkter, säger Cecilia Wikström.

1. Vi måste bygga en gemensam europeisk telekommarknad, och står nu i startgroparna för detta. Resultatet blir att dagens höga roamingavgifter harmoniseras och sänks i hela unionen.

2. Vi måste anta en progressiv långtidsbudget inriktad på klimatsmarta lösningar, infrastruktur, entreprenörskap, forskning och innovation.

Läs mer på ceciliawikstrom.eu

EU:s djurhälsolag
Den 12 september talade Marit Paulsen i Europaparlamentets tvärpolitiska djurskyddsgrupp om den nya EU-lagen om djurhälsa, för vilken hon är ansvarig. Hon talade om behovet av en god djurhållning och om att detta är en viktig folkhälsofråga eftersom 70% av de smittsamma sjukdomarna är gemensamma för djur och människor. Hon tog även upp problemet med spridningen av resistenta bakterier. 


- Idag används antibiotika ofta som ett paraply för att tillåta vissa uppfödningssystem att fortgå, menade Marit som underströk att den föreslagna lagen bara hanterar smittsamma sjukdomar och att hennes krav på en europeisk djurskyddslag - som hon upprepade gånger fått Europaparlamentets stöd för -  därför fortfarande kvarstår.

Belarus och ishockey-VM
Under veckans Strasbourg-session röstade Europaparlamentet för att Internationella Ishockeyförbundet bör flytta nästa års Ishockey-VM till ett mer passande land än Vitryssland. Olle Schmidt har länge kritiserat beslutet att hålla mästerskapet i Vitryssland och var nöjd efter omröstningen.


- Det må handla om idrott, men det är även en stor politisk prestigevinst för Lukasjenko. Jag är därför mycket glad över att min kritik nu har fått stöd i Europaparlamentet. Vi visar att idrott inte står över humanitet, och jag tycker det är viktigt att ishockeyförbundet öppet och transparent klargör hur man resonerat, säger Olle.

Nästa vecka:
Cecilia deltar på en konferens om människohandel på Åland. Marit träffar det litauiska ordförandeskapet för att diskutera EU:s nya djurhälsolag, samt besöker SVA i Uppsala för att träffa experter i ämnet. Ekonomiutskottet röstar om Olles yttrande om jämställda bolagsstyrelser och i slutet av veckan reser han till Berlin och leder en folkpartidelegation för att bevaka det tyska valet.

***
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-09-13

Inga kommentarer: