15 september 2013

Folkpartiets (och regeringens) jämställdhetsminister skriver:


Hej,

De senaste veckorna har varit väldigt intensiva. Den debatt om hedersvåld som jag skrev om i mitt förra nyhetsbrev, har fortsatt. Jag har fått vara med på mitt första möte på Harpsund och Folkpartiets partistyrelse har tagit ställning för en tredje pappamånad. Jag har också rest runt i landet och besökt bland annat Skaraborg, Östergötland, Halland och Göteborg. Idag är jag i Paris för att diskutera jämställdhet med ministrar från hela Europa och medelhavsområdet. På söndag är jag tillbaka i Stockholm igen för att vara med på Folkpartiets Stockholmskonferens.

I nästa vecka kommer regeringens budgetproposition, men många av nyheterna har redan presenterats. I förra veckan skrev jag och min ministerkollega Maria Larsson på SvD Brännpunkt om regeringens satsning på kvinnojourerna. Den kommer som ett resultat av att vi från flera håll har fått signaler om att kvinnojourerna behöver mer resurser, och även om alla deras utmaningar inte kan lösas med pengar, är det i alla fall ett steg på vägen. Artikeln kan du läsa här.

Arbetet mot våld mot kvinnor fortsätter. Carin Götblad, regeringens samordnare för våld i nära relationer arbetar för fullt med att hitta effektiva strukturer som gör det lättare för de olika aktörerna att samverka. Förra veckan tog regeringen också två beslut om hur vi kan både förebygga kvinnlig könsstympning och få en mer heltäckande bild om hur vanligt det är. I söndags skrev jag om det på Expressens debattsida. Den artikeln finns att läsa här.

En aktör som är central när det kommer till arbetet mot våld mot kvinnor är varje enskild kommun. Det är den som är ytterst ansvarig för de våldsutsatta kvinnorna och det är därför viktigt för mig att hela tiden arbeta tillsammans med dem. Ett led i det arbete är mina resor runt om i landet. En annan viktig mötesplats är SKL, Sveriges kommuner och landsting. På förmiddagen igår fick jag anledning att besöka deras förhandlingsdelegation samt beredning för utbildningsfrågor. Det var dock inte våld mot kvinnor som stod på dagordningen, utan frågan om hur vi ska få in fler män i förskolan. Jag hoppas att vi, tillsammans, snart kan återkomma med konkreta förslag på hur vi tänker arbeta framöver.

En annan nyhet är att vi gör reformer på studiemedelssidan för att bredda och anpassa vårt studiemedelssystem till de som mitt i yrkeslivet vill gå tillbaka till vårt utbildningsväsende för omskolning eller förkovran. Idag skriver jag i Sydsvenskan om tre åtgärder i ett samlat reformpaket på 130 miljoner:

Detta medför att vårt studiemedelssystem kommer kunna erbjuda en inkomst på cirka 13 500 kronor i månaden för den som mitt i arbetslivet vill omskola sig eller utbilda sig vidare. Till det kommer en rätt till extra stöd om du har barn och breda lånemöjligheter om extra merkostnader finns. Framträder gör ett studiemedelssystem långt borta från den föråldrade bild av 6000-7000 knappa kronor i månaden som jag tror många ännu bär med sig.

Läs artikeln här.

Liberala hälsningar
Maria Arnholm

PS. Igår kom Socialdemokraterna med ett utspel om fler utbildningsplatser för förskollärare. Alliansregeringen har gjort om förskollärarutbildningen vilket lett till att det i år var 30% fler sökande än i fjol. Regeringen har även utökat antalet utbildningsplatser i Stockholmsregionen med 2000 st under en kommande tioårsperiod. DS.

Inga kommentarer: