28 januari 2014

Kompetensbrist ett hinder för både individ och företag!


Många av dem som idag går utan arbete gör det på grund av att de inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar eller att de inte har dokumentation på kompetensen. Samtidigt är det ett faktum att arbetsgivarna inte hittar den kompetens de behöver för att kunna anställa fler medarbetare för att kunna expandera och utveckla sina företag.

Vi som har kontakt med arbetslösa och arbetsgivare ser detta dagligen. Vi kan också konstatera att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för den enskilde individen att på ett smidigt och enkelt sätt skaffa sig en kortare utbildning eller fräscha upp en tidigare utbildning med en kortare repetitionskurs. Dessa kurser finns genom Arbetsförmedlingens försorg, dvs platserna på de olika utbildningsföretagen tilldelas via AF. 

MEN, eftersom regeringen beslutat att Arbetsförmedlingen enbart skall satsa på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden medför detta att den som nyligen blivit uppsagd och enbart gått arbetslös en kortare tid inte har möjlighet att få tillgång till dessa utbildningar. 

Dessa platser på de olika utbildningsföretagen "ägs" av Arbetsförmedlingen och endast de kan förmedla platserna. Inte ens om jag som arbetslös hade pengar så kan jag köpa mig en plats på en sådan utbildning! Kort sagt så görs alla satsningar idag på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, oavsett om det handlar om utbildning eller starta eget hjälp.

Här pratar vi till exempel om en uppdatering av en tidigare genomgången ekonomi- eller löneadministratörsutbildning, en utbildning för att bli tolk i olika invandrarspråk, en uppgradering från NC- till CNC-operatör eller en uppdatering av en äldre elektrikerutbildning. Ofta handlar det inte om några längre utbildningar, i snitt 20 veckors utbildning i de allra flesta fall.

Det nuvarande systemet förstärker alltså det redan befintliga glappet på arbetsmarknaden mellan efterfrågan och tillgång på rätt kompetens. Här finns en stor utvecklingspotential som kan sammanfattas i tre meningar: utbildning, praktik och validering. 

Mer om detta i nästa inlägg!

22 januari 2014

Offren för hedersvåldet

Gårdagens manifestation i Örebro för att hedra Fadimes 12-årsminne blev en stark upplevelse med många besökare, en viktig filmvisning och en bra diskussion i anslutning till filmen. Som kontaktperson vill jag tacka alla gäster och medverkande som deltog!

Det som blev tydligt under diskussionerna var hur viktigt det är att inte glömma offren för hedersvåldet, att vi påminner oss själva om att detta fortfarande pågår, att flickor, pojkar och HBTQ personer utsätts för detta varje dag. Ungdomsstyrelsen uppskattar att ungefär 70 000 ungdomar mellan 16-25 år upplever att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för hur de vill leva sina liv, vem de kan gifta sig med och vem de får älska!
8 500 av dessa ungdomar är rädda för att bli bortgifta.....Det är naturligtvis inte acceptabelt!

Tydligt blev det också att mycket görs redan idag, att vi i Sverige, tack vare Sara Mohammad, grundare av GAPF, har kommit ganska långt med att informera om begreppet hedersvåld och hederskultur. Tydligt blev det också att mycket ännu återstår...GAPF har en stor och viktig uppgift i att hjälpa de utsatta, att sprida information och opinionsbilda och att hjälpa flickor och kvinnor från andra länder att bli medvetna om sina rättigheter.

Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släktning. Det kännetecknas av att det både planeras och utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder. Det skiljer sig från mäns våld mot kvinnor genom att förtrycket är kollektivt. Hedersförtrycket bygger på att män, och ibland även kvinnor, anser sig ha rätt att använda hot och våld för att upprätthålla släktens heder. 

Känner du någon som är drabbad eller är du själv drabbad? Tveka inte att höra av dig till oss via www.gapf.se/  

Ä du intresserad av utbildningsdagar eller föreläsningar om hedersrelaterat våld är du välkommen att vända till till GAPF:s kunskapscenter via hemsidan 

Är intresserad av att bli medlem? SMSa "gapfmedlem ditt personnummer och din e-mail" till 72456

Är du intresserad av att det bildas en lokalavdelning i Örebro av GAPF? Hör av dig direkt till mig via bloggen!


19 januari 2014

Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 21 januari 2014!


Välkommen att komma och hedra Fadime tillsammans med oss!

Kvällsseminarium med filmvisning och panelsamtal i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Fabriksgatan 8
Kl: 18:00 (ingen föranmälan behövs)

Medarrangör: UN-Women
Medverkar med tal och samtal:
Gabrielle Peteri, kontaktperson för GAPF inleder kvällen.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women
Johan Westblad, Örebro kommun


Program:
Ljuständning, tal och tyst minut för att hedra Fadimes minne
Filmvisning: Banaz A love history. Panelsamtal
Johan Westblad Örebro kommun, ansvarig för frågor kring hedersrelaterat våld, berättar om det arbetet som pågår lokalt.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women berättar om det arbete kring hederskulturen som görs inom föreningen.


Kontakt person för Örebroaktiviteten:
Gabrielle Peteri
Mail: gabrielle.peteri@gmail.com
Mobil: 0702404137

18 januari 2014

Nytt från Folkpartiets EU-parlamentariker!Starkare konsumentskydd i direktiv om värdepappershandel

Efter långa förhandlingar enades Europaparlamentet och medlemsländerna om nya skärpta regler för värdepapper i MiFID2-direktivet.

- Det är viktigt att ha fungerande finansmarknader i Europa samtidigt som vi måste undvika överreglering. Genom överenskommelsen ökar vi konkurrensen mellan olika handelsplatser, stärker skyddet för investerare och förbättrar transparensen i värdepappersmarknaderna. Den ökade harmonisering av reglerna tar oss ett steg närmre en gemensam europeisk värdepappersmarknad säger Olle Schmidt, förhandlare för liberala gruppen ALDE,

Under förhandlingarna har Olle framgångsrikt argumenterat för att de nya genomlysningsreglerna ska vara avvägda för att fungera effektivt för de svenska obligationsmarknaderna.

- Det gläder mig att jag fick gehör för mina förslag, fortsätter Olle. Det var mycket viktigt för mig att införa genomlysningsregler och samtidigt se till att villkoren för handeln med statspapper inte försämras.

Regler för offentlig upphandling

Marit Paulsen har befunnit sig i Strasbourg för plenarsession. Parlamentet röstade bland annat om regler för offentlig upphandling. En nyhet är att offentlig upphandling ska kunna användas för att nå långsiktiga mål om t.ex. miljö, energi, klimatförändringar och innovation. Genom att ge myndigheter och andra parter möjlighet att dela upp kontrakt i flera mindre delar blir det lättare för mindre företag att vara med i upphandlingen. Det ger också t.ex. kommuner möjlighet att upphandla från lokala producenter. 

- Jag är mycket glad över att möjligheten nu ges till medlemsländerna att dela upp upphandlingar mellan flera leverantörer, att beställa ris och potatis av samma leverantör är inte alltid det mest optimala. Nu är det dock upp till Sverige och de andra medlemsländerna att ge de lokala producenterna chansen. Min uppmaning till kommuner, bönder, småföretagare och andra aktörer är: haka på nu och följ upp att denna möjlighet ges om Sverige vill, sa Marit efter omröstningen.

Fri rörlighet för alla EU-medborgare 

I veckans plenarsession debatterade Cecilia Wikström bland annat rätten för alla EU-medborgare att röra sig fritt och att bosätta sig tillsammans med sina familjer i alla medlemsländer. Detta efter att Storbritanniens premiärminister David Cameron vill inskränka den fria rörligheten för medborgare från framför allt de nyare medlemsländerna i Östeuropa, såsom Rumänien och Bulgarien.

- Inför stundande EU-val är det många som snedvrider debatten för att plocka billiga politiska poäng genom att göra EU-medborgare från vissa medlemsländer till syndabockar. Detta uppviglar rasism och xenofobi. Låt oss hålla oss till fakta, i själva verket är det så att medlemsländer tjänat på den fria rörligheten då arbetsmigranter bidrar med stora summor till värdlandets socialförsäkringssystem, säger Cecilia.

- Rättigheten för alla EU medborgare att röra sig fritt och att bosätta sig tillsammans med sin familj i alla medlemsländer är en av de grundläggande friheterna som vårt samarbete vilar på och en av de friheter som EU-medborgare uppskattar mest med EU. Denna rätt gäller för alla EU-medborgare. Om vi börjar införa begräsningar och undantag är vi ute på mycket hal is, säger Cecilia.

Provval i Folkpartiet Liberalerna
Under perioden 7-21 januari pågår folkpartiets provval inför fastställande av listan till Europavalet den 25 maj. Röstar gör du på medlemsportalen mitt.folkpartiet.se eller via det röstkit som kommer med Tidnigen NU till alla medlemmar. Marit och Cecilia kandiderar för omval, Olle har tyvärr meddelat att han inte kandiderar för en ny mandatperiod.

Du som är medlem i Folkpartiet Liberalerna var med och påverka hur listan utformas - rösta i provvalet!

Källa: Nyhetsbrev från FP
i Bryssel 2014-01-17

12 januari 2014

Primärval, penningtvätt och växtförädling

Sveriges första primärval

Cecilia Wikström gick segrande ur Sveriges första primärval på tisdagskvällen. Det var Folkpartiet i Östergötland som arrangerade primärval inför fastställandet av Folkpartiets lista till Europavalet den 25 maj.
I sitt anförande om viktiga frågor under nästa mandatperiod lyfte Cecilia särkilt fram vikten av att skapa säkra och lagliga vägar till EU för den som flyr, men högerextremism på frammarsch måste EU säkra medborgarnas rättigheter.

- Jag är oerhört glad, tacksam och hedrad över segern i primärvalet hos Folkpartiet i Östergötland! Självklart vill jag fortsätta att vara en stark liberal röst som gör skillnad i Europaparlamentet, säger Cecilia .


Stoppa penningtvätt

Under veckans utskottsmöte i CRIM, det särskilda utskottet mot organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt där Olle Schmidt är ledamot, diskuterades förslaget till reviderat penningtvättdirektiv.

- Det nya Penningtvättdirektivet är viktigt för att stoppa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Många beslutsfattare är naiva och ser inte hur den organiserade brottsligheten gör allt i sin makt för att tvätta svarta pengar vita. Speciellt inom spelsektorn är problemen jättestora. Mer måste göras av EU, sa Olle under mötet.


Växtförädling

Marit Paulsen inledde det nya året med att få besök från det skotska växtförädlingsföretaget Mylnefield, med VD:n Nigel Kirby i spetsen. Företaget är inriktat på forskning och utveckling och tar exempelvis fram olika sorters potatis, hallon och svarta vinbär. Nigel Kirby berättade att han ställer sig väldigt positiv till Marits initiativrapport om växtförädling och uppskattar att någon tar upp frågan om framtida utmaningar kring livsmedelsförsörjning och miljön.

-Min tanke med rapporten är inte att förändra världen över en natt, utan snarare att försöka öppna upp dörren för konstruktiva diskussioner. Det är oerhört viktigt att vi får upp frågan om framtida matförsörjning på bordet, innan det är för sent. Vi står inför stora utmaningar vad gäller att mätta världens befolkning, samtidigt som vi måste värna miljön och bekämpa klimatförändringar, sa Marit efter mötet.

Källa:
Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-01-10

02 januari 2014

Nytt år, nya möjligheter...

Det nya året har tagit sina första stapplande steg och allt ligger ännu framför oss som en möjlighet.

Har du avlagt några löften för året, eller har du som jag valt att istället sätta mål för året? Tydliga och mätbara mål, men framförallt realistiska ska de ju vara. För några år sedan satte jag upp som mål att skratta mer och att dricka mer champagne, att helt enkelt fira mer med bubblor, inte nödvändigtvis de äkta och inte nödvändigtvis alltid med alkohol, men mer bubblor! Det var ett mål som var enkelt att uppnå, att försöka fira även de små glädjeämnen som livet bjuder på kan aldrig vara fel.
För det kommande året har jag satt som mål att fortsätta jobba på min kondition, mitt välmående om man så vill. Men även att prova på helt nya saker, som att tova. Dessutom har jag bestämt mig för att odla mitt intresse för resor, resor långt bort och nära, ännu mer detta år. Planeringen pågår för fullt!

Förra året bjöd på många avslut för min del, men även start på något nytt. Främst avslut på det personliga planet, men även avslut som var mer officiella. Som mitt beslut att flytta från orten och följaktligen tacka för mig i de politiska sammanhangen. Att efter många aktiva år lämna plats för någon annan att ta vid. Visst känns det både vemodigt men också nödvändigt. Mitt engagemang har jag kvar och jag hoppas så småningom hitta kanaler för det. Det brådskar inte, ibland måste kroppen få vila så att själen hinner ifatt...

Ett år är till ända och ett nytt har precis startat, god fortsättning önskar jag dig kära läsare!