22 januari 2014

Offren för hedersvåldet

Gårdagens manifestation i Örebro för att hedra Fadimes 12-årsminne blev en stark upplevelse med många besökare, en viktig filmvisning och en bra diskussion i anslutning till filmen. Som kontaktperson vill jag tacka alla gäster och medverkande som deltog!

Det som blev tydligt under diskussionerna var hur viktigt det är att inte glömma offren för hedersvåldet, att vi påminner oss själva om att detta fortfarande pågår, att flickor, pojkar och HBTQ personer utsätts för detta varje dag. Ungdomsstyrelsen uppskattar att ungefär 70 000 ungdomar mellan 16-25 år upplever att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för hur de vill leva sina liv, vem de kan gifta sig med och vem de får älska!
8 500 av dessa ungdomar är rädda för att bli bortgifta.....Det är naturligtvis inte acceptabelt!

Tydligt blev det också att mycket görs redan idag, att vi i Sverige, tack vare Sara Mohammad, grundare av GAPF, har kommit ganska långt med att informera om begreppet hedersvåld och hederskultur. Tydligt blev det också att mycket ännu återstår...GAPF har en stor och viktig uppgift i att hjälpa de utsatta, att sprida information och opinionsbilda och att hjälpa flickor och kvinnor från andra länder att bli medvetna om sina rättigheter.

Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släktning. Det kännetecknas av att det både planeras och utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder. Det skiljer sig från mäns våld mot kvinnor genom att förtrycket är kollektivt. Hedersförtrycket bygger på att män, och ibland även kvinnor, anser sig ha rätt att använda hot och våld för att upprätthålla släktens heder. 

Känner du någon som är drabbad eller är du själv drabbad? Tveka inte att höra av dig till oss via www.gapf.se/  

Ä du intresserad av utbildningsdagar eller föreläsningar om hedersrelaterat våld är du välkommen att vända till till GAPF:s kunskapscenter via hemsidan 

Är intresserad av att bli medlem? SMSa "gapfmedlem ditt personnummer och din e-mail" till 72456

Är du intresserad av att det bildas en lokalavdelning i Örebro av GAPF? Hör av dig direkt till mig via bloggen!


Inga kommentarer: