10 november 2013

Skatteinformation, växtförädling och forskare

 
Nu var det ett tag sedan förra blogginlägget, men här kommer en uppdatering från våra EU-parlamentariker:
 
Skatteinformationsutbyte
Europaparlamentets ekonomiutskott röstade i veckan om en rapport om ändringar i ett EU-direktiv om automatiskt skatteinformationsutbyte. Olle Schmidt är den liberala gruppens förhandlare om direktivet och utskottet stödde ett förslag från Olle där informationsutbytet följer den modell som för bilaterala FATCA-avtal med USA.
- EU måste agera för att minska skatteflykt, skattebedrägeri och skatteundandragande. Därför är jag positiv till att vi i Europaparlamentet idag tydligt tog ställning för kommissionens ändringar i direktivet, så att inte informationsutbytet bara ska omfatta ränteinkomster utan också andra former av inkomster och kapital, säger Olle.
 
Växtförädling, viktigt ämne för framtidenI veckan stod Marit Paulsen värd för ett seminarium om växtförädling, i samband med att jordbruksutskottet träffades. Marit hade bjudit in tre experter som talade om växtförädling ur sina respektive perspektiv. Pamela C. Ronald, professor från University of California, talade om växtförädling och kopplingen till ekologisk odling. Per Hofvander från SLU höll en presentation av olika växtförädlingstekniker och slutligen delade britten Nigel Moore, från växtförädlingsföretaget KWS, med sig av sina erfarenheter från näringslivet.
- Detta är ett oerhört viktigt ämne för framtiden, framförallt vad gäller att mätta en kraftigt växande befolkning och att klara av klimatförändringar. För Europas del är det avgörande att vi återerövrar den växtförädlingsforskning vi förlorat, inte minst för att värna de europeiska lokala och regionala behoven, sade Marit efter seminariet.
Marit har också haft besök av de vinnande lagen i sin kocktävling "Smart europeisk mat på svenskt vis". Lagen kom från Riksäpplets gymnasium, Haninge, Leksands gymnasium, Fria Läroverken, Linköping, Bruksgymnasiet, Gimo, Skärgårdsgymnasiet, Åkersberga.
 
Attrahera och behålla studenter och forskareMed stor majoritet röstade utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter på tisdagen för Europaparlamentariker Cecilia Wikströms rapport om hur EU ska bli bättre på att attrahera och behålla de studenter och forskare som verkar i EU:s medlemsländer.
- Dagens votering återspeglar att Europaparlamentet förstår behovet av bättre och förenklade regler för studenter och forskare från tredje länder att få bättre villkor att starta ett liv i ett EU-land efter avslutad utbildning eller forskning. Omröstningen i dag stärker EU-kommissionens förslag och jag uppmanar nu ministerrådet att inta sin ståndpunkt så snart som möjligt så vi kan nå en överenskommelse, säger Cecilia.
 
Nästa vecka:
Olle, Marit och Cecilia deltar i Folkpartiets landsmöte i Västerås
 
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-11-08
                                 

Inga kommentarer: