27 oktober 2013

Abort, brottslighet och kretslopp


En uppdatering av vad som händer i EU-parlamentet där våra alliansvänner varit med och sänkt en resolution om stöd för sexualundervisning, rätt till abort och rätt till homosexuella i veckan som gått.
Moderater och Kristdemokrater sitter i EPP-gruppen tillsammans med de konservativa i parlamentet. Folkpartiet sitter i den liberala Alde-gruppen.
 
Se mer om uppdelningen i parlamentet här: Europaportalen , EU-upplysningen och här Politiska grupper. En bra illustrerande bild ger wikipedia här

 
Rätten till abort
En progressiv resolution till stöd för sexualundervisning, rätten till abort och rättigheter för homosexuella sänktes av burop och protester från konservativa grupper i EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen, och skickades tillbaka för behandling i utskottet istället för att röstas i plenum som planerat.
- Det här är ännu ett bevis på hur konservativa krafter försöker begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp, sin sexualitet och sin fertilitet. Det är symtomatiskt för den isvind som blåser i flera av våra medlemsländer, säger Cecilia Wikström.

Läs mer på 
Cecilias blogg
Gemensamma verktyg mot brottslighet
I veckan gav Europaparlamentet sitt stöd till ett initiativ för att EU-kommissionen och EU:s medlemsländer ska ta fram gemensamma verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet. Den stora frågan var hur mycket inflytande EU:s myndigheter och institutioner bör ha i förhållande till medlemsstaterna. Efter omröstningen understryker Europaparlamentet behovet av en EU-åklagare.
- Europaparlamentets beslut var glädjande och ett steg i rätt riktning. Jag vill se en större harmonisering av lagar på vissa områden. Att ytterligare stärka Europol, inrätta en europeisk åklagare och på sikt skapa ett europeiskt FBI är nödvändigt i kampen mot de kriminella ligorna, säger Olle Schmidt efter omröstningen.

Läs mer om arbetet mot organiserad brottslighet på 
Olles blogg
Kretslopp
Europaparlamentet antog den 24 oktober EU:s nya allmänna miljöhandlingsprogram för perioden fram till 2020, kallat "Att leva gott inom planetens gränser". Den antagna texten, som är resultatet av en överenskommelse med rådet, anger vilket fokus som EU:s miljöåtgärder ska ha de kommande åren.
På listan återfinns Marit Paulsens förslag om ytterligare ansträngningar och ökad forskning för att hantera näringsämnenas kretslopp på ett mer hållbart och resurseffektivt sätt. 
- Ett fungerande kretslopp av näringsämnen, såsom fosfor och kväve, mellan stad och land är nyckeln till ett hållbart samhälle i framtiden, menar Marit och påminner om den enorma mängd biomassa som varje dag forslas in i våra städer, för att sedan till sist brännas upp eller spolas ut i våra hav istället för att tas till vara. 
Nästa vecka:
Cecilia företräder den liberala gruppen i det rättsliga utskottet vid en delegationsresa till Kina. Olle deltar i en delegation till London med utskottet for ekonomiska och valutafrågor. Marit öppningstalar, tillsammans med prins Laurent av Belgien och EU-kommissionären Tonio Borg, den 28 oktober på EU:s stora konferens i Bryssel om sällskapsdjur.
 

Källa:Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-25

Inga kommentarer: