18 september 2006

Jag vill härmed framföra ett stort tack till alla er som på olika sätt varit aktiva i valarbetet 2006! Lokalt nådde inte alliansen ända fram men på riksplanet har vi äntligen fått ett maktskifte och det känns fantastiskt!
Folkpartiet i Nora har gjort ett bra val och minskat procentuellt minst av alla lokalföreningar i länet vilket har gett oss 3 mandat i fullmäktige. I vårt lokala arbete återstår nu att vässa vårt oppositionsarbete både i folkpartiet och i allians för Nora med sikte på ett lokalt maktskifte 2010! Vi kommer att ha vind i ryggen av vår borgerliga alliansregering i detta arbete.

Kvällen har ägnats åt en del summering på plus och minuskontot och samma arbete skall nu ske i respektive parti för att säkerställa hur vi går vidare i det fortsatta arbetet inom allians för Nora.
Nu tar vi nya tag!

07 september 2006

Vilka dagar det varit....något som verkade litet i början växte till en stor skandal...huvudlösa beteenden av människor som borde veta bättre!
Jag hoppas dock och tror att människorna i Sveriges avlånga land inser att folkpartiet är så mycket mer än detta datorintrång, att vi har en bra politik för skola, integration och arbete, att vi är ett parti som vågar sticka ut hakan och vågar ställa krav. Alla våra valarbetare i Nora, i länet och i landet är värda det! Varje dag lägger de ner enormt engagemang och energi på att dela ut material och prata politik med människor för att säkerställa att alliansen skall vinna valet med ett starkt folkparti i spetsen.Sverige behöver en ny regering!
Ikväll gjorde Lars "lejonkungen" Leijonborg bra ifrån sig i partiledarutfrågningen i TV 1, trots att programledarna mesta tiden försökte tala skandal istället för politik. Höga poäng i nätfrågan på tidningarnas hemsidor blev det.
Kanske är det som Lars säger att det har vänt för folkpartiet, människor som annars skulle suttit hemma har plötsligt valt att ta beslutet att gå med i partiet, Marit har ryckt ut och talar på sitt speciella, förtroendefulla sätt till människor.
Vi valarbetare går nu in i sista veckan och kommer att fokusera på de viktiga frågorna - i Nora handlar det om skola och företagande, kultur, ungdomar och en bra äldreomsorg i första hand. Vi kommer att finnas vid valstugan i morgon fredag samt lördag, ansiktsmålning, tipsfrågor och kaffe står på menyn. På lördag ska jag i min egenskap av länskandidat vara i Kumla och Askersund. Men imorgon ses vi i valvimlet!

04 september 2006

Huvudlöst!

Dagens nyhetsbevakning koncentreras på den omdömeslösa insats som en medlem av liberala ungdomsförbundet gjort sig skyldig till, istället för att fokusera på Fredrik Reinfeldts insats i partiledarutfrågningen igår kväll...Det övergår mitt förstånd hur man kan tro att ett sådant intrång inte lämnar några spår efter sig, en ip-adress är lika tydlig som min hemadress för den som kan spåra sådant. Mycket onödigt och omdömeslöst gjort av någon som borde veta bättre och som borde veta att vi, precis som andra partier har etiska regler. Onekligen dagens besvikelse!
Annars är valkampanjen i full gång, mycket att stå i för en fritidspolitiker, nu är det både möten, valstuga och utdelning av valmaterial samtidigt som jag ska driva personvalskampanj. I egenskap av länskandidat har jag varit delaktig utanför Coop Forum i Lillån samt kommer att delta i aktiviteter i Kumla och Askersund till helgen. Givetvis skriver jag en och annan debattartikel för att på så sätt synas i media. Skolan är en aktuell fråga - speciellt i Nora där den nya rektorn på Karlsäng är omtalad. Jag anser att den insats han gör för att skapa lugn och ro på skolan och i klassrummen är ovärderlig och den kommer på sikt att skapa en miljö där barnen och lärarna kan fokusera på kunskap och - vem vet - så småningom införa ordningsomdömen på terminsbetyget. Jag har förstått att vår rektorn ställer krav även på föräldrarna vilket är välkommet och alldeles nödvändigt om man ska komma tillrätta med en del av de omdömeslösa beteenden som florerar. Att visa respekt för sina kompisar och för lärare samt övrig personal på skolan borde vara självklart för alla. Vi ska komma ihåg att dessa ungdomar inom en inte alltför avlägsen framtid skall ut i arbetslivet och där ställs det krav på respekt, på ordning, på vissa arbetsplatser finns en dresscode som innebär att man inte får ha på sig vadsomhelst och framförallt kan man inte uttrycka sig hur som helst gentemot chefer och kollegor. En del av skolans och föräldrarnas uppgift är ju att förbereda barnen för vuxenlivet, där tror jag att rektor Johan Rapp gör en viktig insats. Att ställa krav är att bry sig!
Nämndarbetet har börjat för hösten och där hoppas jag att vi så småningom får en presentation av den arbetsgrupp som arbetar med mobbingrelaterade frågor på Järntorgsskolan. Här finns mycket att diskutera, både organisatoriskt och hur man på bästa sätt kommer tillrätta med denna problematik. Min bestämda åsikt är att den typen av beteende skall polisanmälas utan undantag - det får inte råda några tveksamheter om vad vuxenvärlden anser om denna typ av beteende. Inom områden finns en hel del forskning och det finns även arbetsmetoder som jag anser kan vara värda att titta närmare på. Jag säger det igen, lugn och ro i klassrummen skapar en miljö där barnen kan koncentrera sig på skolarbetet i stället för att vara rädda för vad som ska hända på rasten!
Jag kan avslutningsvis dementera det rykte som florerat i Nora om att socialdemokraterna skulle ha satt upp sina valaffischer utan tillstånd - Sven-Erik Nykvist ringde mig och var upprörd samt undrade givetvis vem som påstått något sådant - han passade samtidigt på att ge mig tillståndsnumret för att klargöra att så inte var fallet.