10 februari 2014

Hur kan vi åtgärda kompetensbristen på vår svenska arbetsmarknad?

Om, eller när, du blir uppsagd på grund av arbetsbrist så kan det ibland vara ett ypperligt tillfälle att se över de val man tidigare gjort när det gäller arbete och studier. Arbetsmarknaden förändras och det är inte alltid jag som individ har en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. En stor del av ansvaret för kompetensutvecklingen ligger givetvis på den enskilde individen som ska se till sin anställnigsgbarhet genom ett långt arbetsliv.

I de allra flesta fall får man i en situation som beskrivs ovan hjälp av en omställningscoach som finansieras via omställningsförsäkringen TSL. I 80 procent av fallen har personen som sagts upp ett nytt jobb inom ett år. 
Men det finns också de som har det svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. För att korta ner perioden av arbetslöshet för dessa personer finns det en rad saker som skulle kunna göras inom ramen för TSL. Det finns ett antal insatser vi skulle kunna göra som effektiviserar praktik och utbildning och samtidigt åtgärdar den kompetensbrist som finns på den svenska arbetsmarknaden utan att det kostar mer än det nuvarande systemet.

  • OM en kartläggning visar att man saknar rätt kompetens för att kunna söka de befintliga jobben borde en kortare praktikperiod kunna förändra deras situation. Vilket i sin tur skulle innebära att tiden utan arbete kan kortas vilket, förutom en snabbare väg tillbaks till egen försörjning även innebär en besparing för samhället
  • Precis som TRR försäkringen borde TSL försäkringen kunna erbjuda utbildning, här finns ett förslag om att kunna erbjuda en utbildning om max sex månader med möjlighet till försörjning inom ramen för aktivitetsstöd. Här skulle TSL kunna matcha deltagarnas utbildningsbehov mot rätt utbildning.
  • Valideringsmöjligheterna behöver öka. Idag har vi många människor med höga utbildningar som dock inte har fått med sig sina betyg i samband med, många gånger, en brådstörtad flykt från hemlandet. Den tysta kunskapen behöver fler valideringsmöjligheter.
TSL-försäkringen är idag en väl fungerande försäkring som uppnår goda resultat. Den skulle kunna uppnå ännu mer tillfredsställande resultat, både på individ och företagsnivå om TSL-systemet skulle få möjlighet att ta del av de ekonomiska resurser som samhället avsätter för att hjälpa de allra svagaste på arbetsmarknaden.

Detta var den tredje delen i min serie om kompetensbristen på vår svenska arbetsmarknad. Del ett kan du läsa här och del två kan du läsa här

Källhänvisning: Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4


03 februari 2014

EU-pass, ishockey-VM och djurhälsolag

Ny djurhälsolag
I måndags deltog Marit Paulsen i jordbruksutskottets möte där man bland annat diskuterade förslaget till ny djurhälsolag och de dryga 1200 ändringsförslag som har lämnats in. Marit leder förhandlingarna i parlamentet och har under veckan även träffat motparterna från de andra politiska grupperna för att försöka nå en gemensam kompromiss om förslaget.  
- Det är tuffa förhandlingar och mycket intensivt arbete just nu vad gäller djurhälsolagen, men jag har gott hopp om att nå en kompromiss med de andra grupperna innan vi ska rösta om frågan i utskottet i februari, sade Marit efter veckans förhandlingar.


Maltas försäljning av EU-pass
Cecilia Wikström är fortfarande starkt kritisk till Maltas försäljning av EU-pass, även efter beskedet att Malta och EU-kommissionen enats om att den som önskar köpa ett EU-pass på Malta först måste bo där i ett år.
ttp://ceciliawikstrom.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif- Det är fortfarande oacceptabelt att EU-medborgarskap säljs av ett av EU:s medlemsländer på det här sättet.  Att välkomna miljonärer samtidigt som mindre välbärgade människor som söker skydd undan krig och förföljelse avvisas är diskriminerande och djupt ovärdigt ett medlemsland i EU och därför måste vi fortsätta att rikta allvarlig kritik mot Malta. Uppehållstillstånd och medborgarskap ska erbjudas till dem som är i störst behov av det, inte till den som är rikast, säger Cecilia.


Ishockey-VM i Vitryssland
I veckan var situationen i Vitryssland återigen på agendan. Finlands kultur- och idrottsminister sade att årets Ishockey-VM bör flyttas från diktaturen Vitryssland. Allt fler börjar nu reagera på att odemokratiska stater som Vitryssland ska vara värd för stora sportarrangemang.  
- Det är ännu inte för sent att flytta Ishockey-VM från Vitryssland. Internationella Ishockey Förbundet kommer att mötas i februari under OS i Sochi och styrelsen kan då besluta att ändra värdland. Idrott står inte över humanitet, och jag anser att Svenska ishockeyförbundet nu måste ta ställning i frågan. Jag hoppas att Sverige tänker stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter även när det gäller idrott. Allt annat vore bedrövligt, säger Olle Schmidt.  Nästa vecka: Strasbourgsession för samtliga
Cecilia besöker också Luleå Tekniska Universitet i slutet på veckan, där hon presenterar sin rapport om hur EU ska bli en attraktivare kontinent för studenter och forskare från länder utanför EU. Olle röstar om bankunionen.

Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-01-30 
Foto Per Johansson PROCARD AB

01 februari 2014

Hindret heter kompetensbrist!

Idag tänkte jag fortsätta skriva på temat kompetensbrist och vad den gör med vår svenska arbetsmarknad.  Och, inte minst, vad den gör med de människor som inte kan fortbilda sig så att de får ett nytt jobb.
Jag konstaterade i förra inlägget att regeringen beslutat att insatserna oavsett  om det gäller utbildning, starta eget och praktik via AF endast skall satsas på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, dvs de som gått utan arbete länge. 

Jag tror att både du och jag vet vad som händer med motivation och självkänsla efter att någon gått utan arbete en lång period. Vad alla dessa besked om att tjänsten tillsatts av annan sökande gör med ens ego. Att, faktiskt, inte ens ha en handläggare som har tid att träffa mig utan som, för att hinna med skriver eller ringer till mig på bestämda tider...

Utbildning finns men stora delar av den kompetensutveckling som skulle behöva vara tillgänglig går inte att komma åt vilket innebär att den enskilde individen inte ens har en möjlighet att ansvara för sin egen kompetensutveckling. Det saknas helt enkelt ett system som ger möjlighet för lärande mitt i yrkeslivet med en någorlunda bibehållen ekonomi. Som kan erbjuda en kompetensutveckling på ca 20 v för att en arbetslös person ska få en chans till ett nytt jobb.Detta trots att vi är väl medvetna om glappet mellan kompetens och efterfrågan...

Förutom att kortare utbildningar/fortbildningar borde finnas tillgängliga finns det ytterligare ett par saker som skulle vara värdefulla:

Handledda praktikplatser skulle kunna vara en framkomlig väg. En möjlighet att lära sig nytt men även visa vilka kunskaper man redan har. Inte minst på kollektivsidan skulle detta kunna bli en framgångsfaktor! 

På kollektivsidan är det relativt vanligt att kunskap förvärvats genom ett mångårigt yrkesliv, men att dokumentation kring detta saknas, något som ofta kallas tyst kunskap". Genom utökade möjligheter att kunna validera kunskap skulle denna "tysta kunskap" bli erkänd och dokumenterad. Det viktiga borde ju inte vara HUR kunskapen förvärvats utan att den finns där!

Visst är det så att jag som individ har ett stort eget ansvar för min kompetensutveckling, för att jag ska vara anställningsbar! Men samhället måste erbjuda mig möjligheter att kunna skaffa mig den kunskap som behövs för att jag ska vara attraktiv på en arbetsmarknad som är i ständig förändring! Det talas ofta om att rörligheten på arbetsmarknaden borde öka, men då måste individen få chansen att fortbilda sig för att kunna gå vidare, antingen av egen vilja eller en uppsägning på grund av arbetsbrist...

Här finns mer att göra, fortsättning följer!