28 februari 2009

Härlig läsning för en folkpartist i dagens tidningar!

Både för att vi som parti har ökat en dryg procent sedan den senaste mätningen men också för att Alliansen nu i stort sett har kommit ifatt vänsterkoalitionen. Regeringens hantering av finanskrisen tillsammans med de tydliga besked som getts när det gäller kärnkraften och Saab har säkert spelat en avgörande roll för resultatet denna gång. I kriser prövas ledarskapet och regeringen har visat ett starkt och tydligt ledarskap när världen omkring oss gungat rejält den senaste tiden. Naturligtvis är det också extra glädjande att Sverigedemokraterna har minskat sedan mätningen i januari! Samtidigt måste vi ta andelen osäkra väljare på allvar och säkerställa att folkpartiet tillsammans med allianskollegorna är ett lika tydligt regeringsalternativ 2010 som vi var 2006.Sist jag skrev så skrev jag om fritidspolitikernas villkor och berörde det faktum att det inte är alldeles enkelt att få människor att engagera sig politiskt. Här tror jag att vi som politiskt parti måste tänka till på hur vi förpackar vårt erbjudande till intresserade och jag vet att det arbetet pågår inom folkpartiet. Varför finns det idag, och i ett liberalt parti bara en typ av medlemsskap? Varför har vi inte en hel palett av olika typer : ett för den som vill vara stödmedlem, ett för den som vill vara med och kampanja, ett för den som bara vill ha information med jämna mellanrum, ett för den som vill engagera sig i politiken på allvar osv. Olika vägar in, olika avgifter beroende på vilken nivå människor vill lägga sitt engagemang på.

Här anser jag verkligen att det är viktigt att vi skapar olika valmöjligheter för de människor som trots allt har ett politiskt intresse men inte vill sitta i en nämnd eller är intresserade av det organisatoriska arbetet i en lokalförening. Engagemanget finns men vi är dåliga på att fånga upp det på ett modernt och tilltalande sätt.

25 februari 2009

Ganska nyligen hemkommen från fullmäktige tänkte jag skriva lite kring mina funderingar om fritidspolitikernas villkor.

Människor i allmänhet har ofta väldigt begränsade kunskaper om hur vårt parlamentariska system fungerar. Att det faktiskt är så att det är väldigt få personer som arbetar heltid som politiker. I min hemkommun Nora finns det en 100% tjänst som är kommunstyrelsens ordförande och 3 75% tjänster. En av 75% tjänsterna är ett oppositionsråd, dvs en företrädare för alla partier i opposition, de andra är kommunalråd för majoriteten, en i socialnämnden och en i barn-och utbildningsnämnden.

När vi hade vårt första fullmäktige möte efter valet 2006 var lokaltidningen där och tog kort på alla representanter som de sedan publicerade med namn och personuppgifter samt inkomstuppgifter under. Jag undrade redan då hur många av kommunens invånare som faktiskt tror att inkomstuppgiften är relaterad till politiken?? Vilket ju inte alls är fallet för majoriteten av oss då vi faktiskt har politiken som en fritidssysselsättning. Den ersättning vi får är för förlorad arbetsförtjänst och ett inläsningsarvode om 125:-/sammanträde. Dessutom får vi from 1/1-2009 faktiskt ersättning med 125:-/per påbörjad timme för kommunfullmöktiges sammanträden som alltid sker på kvällstid. Tidigare hade vi ingen ersättning alls för dessa möten....För mig är det en tydlig signal vi skickar - att arbeta som eller engagera sig som politiker är ingenting värt..

När jag diskuterar politik med människor så är det ofta så att det finns en utbredd missuppfattning kring politikens villkor. Det finns ett dilemma i att vårt parlamentariska system är uppbyggd på att "vanliga människor" skall engagera sig när den "vanliga människan" inte vill av olika anledningar.
Det blir ett demokratiskt underskott när vi inte lyckas engagera människor med olika bakgrund därför att vi inte får in de erfarenheter som egna företagare, målare och personliga assistenter eller andra yrkesgrupper har med sig. I skolnämnden skall det inte sitta lärare och annan skolpersonal utan människor som kan tillföra andra erfarenheter från helt andra verksamheter, lekmän sas, - det är tanken med vårt parlamentariska system. Riskerna för att en jävssituation uppstår är också en av orsakerna till detta. Redan idag har vi ett problem anser jag när det är lättare för den som är offentliganställd att engagera sig än för den som arbetar inom privata näringslivet där det många gånger inte alls finns samma förståelse för ett politiskt engagemang. Det innebär faktiskt att vi inte får ta lika stor del av den gruppens erfarenheter.

För mig är det viktigt att politiken påverkas av alla grupper i samhället och inte bara en begränsad grupp och det är oxå själva grundtanken med systemet. Det vi riskerar annars är att hamna i en situation där vi har en "elitgrupp" politiker som sitter i alla nämnder och styrelser. Detta innebär att hela makten i en kommun kommer att vila på ett fåtal personer..också det ett demokratiunderskott! Är det den utvecklingen vi vill ha?
Redan idag är det ju så att fullmäktige som är kommunens riksdag och det "högsta beslutande organet" egentligen bara klubbar beslut som redan tagits i nämnderna samt ev gått via kommunstyrelsen.
I nämnd och styrelse kan alla partier redan idag placera människor som inte finns med på någon fullmäktigelista alls och som kanske har en ringa förankring i det lokala partiet. En annan problematik är ju att tjänstemän i kommunen i vissa fall sitter i nämnder och styrelser i samma kommun som de tjänstgör i. Tjänstemännen skall ju vara opolitiska, det är oxå en grundtanke i vårt parlamentariska system.
De enda som är folkvalda är ju de som sitter i fullmäktige och när frågorna kommit dit så är redan det mesta diskuterat och avgjort.

21 februari 2009

Nora behöver bättre marknadsföring!


I veckan kom de nya siffrorna för 2008 gällande befolkningsutvecklingen i länets kommuner. För Noras del är det dystra siffror - Nora tappade 72 personer 2008! De enda kommunerna som tappat mer är Karlskoga (-116) och Hällefors (-114). De kommuner som står för en positiv befolkningsutveckling är Örebro (+1848), Lekeberg (+14) samt Kumla (+305). Ett intressant räkneexempel - för Noras del innebär det att nästan 1,5 personer varje vecka valde att flytta ut från Nora, med mitt beräkning nedan gör det ca 40 000:- minus/veckan.....


För Nora är det allvarligt, Nora har minskat med totalt 90 personer sedan 2000! Jag anser att en av orsakerna till detta är att vi inte har några tydliga, utkommunicerade mål när det gäller befolkningstillväxten. I vårt strategidokument står det skrivet att vi har som mål att öka med 25 personer per år vilket skulle ha gett oss ett tillskott på 200 personer 2008 istället för att vi som nu har tappat 90 personer. Men det står inte en rad om hur detta mål skall nås eller vad kommunen behöver vidta för åtgärder för att underlätta inflyttningen av dessa 25 personer. Varje person som flyttar till Nora ger kommunen ett skattenetto om ca 50000:- efter att alla kostnader är betalda. Om vi lyckats nå målet om 25 personer/år skulle vi alltså förra året och åren framåt haft ytterligare 1 mKr drygt i nettointäkt till kommunen!

I Kumla som precis som Nora ligger på bekvämt pendlaravstånd till Örebro har man en tydlig vision där målet tidigare var att man skulle öka till 20 000 invånare, nu när detta mål nåtts har man en uppdaterad version som säger att Kumla ska ha 25 000 invånare 2025! Detta uppnås bl. a. genom att det är billigare att bygga i Kumla än i Örebro och ingen har väl missat den massiva kampanj som Kumla bedrivit bl. a. i Nerikes Allehanda där man gör reklam för sin kommun för att locka till sig nya kommuninnevånare.

Tänk om vi i Nora skulle ta samma beslut - bestämma oss för att 2025 skall vi vara 15 000 invånare i kommunen - vad skulle vi då behöva vidta för mått och steg för att lyckas uppnå detta mål? Jag kan lista några som jag bedömer vara viktiga:


  • Bygga attraktiva bostäder, både lägenheter och radhus med olika äganderättsmöjligheter.

  • Bygga både små och större lägenheter för att locka olika åldersgrupper till Nora.

  • Satsa på att tågförbindelsen Länspendeln blir verklighet.

  • Marknadsföra Nora som en pendlingsförort till Örebro.

  • Visa att Nora har aktiviteter hela året och inte bara på sommaren.

  • Satsa på ett allaktivetshus där alla generationer kan mötas.

  • Ta vara på den potential som landsbygden (där ca 40% av kommunens befolkning bor) har genom olika utvecklingsprojekt.

  • Satsa på valfrihet i skola, barnomsorg och äldrevård. Ge personalen chansen till intraprenad vid sidan av satsningar på entreprenader.

  • Ge framgångsrika Norabor ett uppdrag som ambassadörer (jag har tidigare skrivit en motion om just det) för att de ska hjälpa till att marknadsföra Nora.

Ja, det var några punkter som jag bedömer som viktiga för att vi ska lyckas med att uppnå en vision om att Nora ska ha 15 000 invånare 2025. Hör gärna av dig med synpunkter och idéer kring detta.

18 februari 2009

Idag har GM:s besked om Saab kommit. Märkligt nog anser man att det efter årsskiftet är den svenska regeringen som ska gå in och ta över ägarskapet i Saab. Budskapet från näringsministern har varit tydligt, den svenska staten ska inte äga bilfabriker, svenska skattebetalare förväntar sig andra tjänster för sina skattepengar än att regeringen ska gå in och rädda ett företag. De svenska skattepengarna behövs för skolan, vården och äldreomsorgen. Vilka företag skulle sedan stå på tur och vilja ha hjälp och hur ska pengarna fördelas? Vilka företag är det OK att staten äger och vilka ska vara kvar inom marknadsekonomin? Vem ska i ett sådant läge avgöra storleken och vara eller icke vara kring bonusar till höga chefer och storleken på aktieutdelningen?
Ytterst handlar ju detta i första hand om ett strukturellt problem och inte ett konjunkturproblem - så sent som för två år sedan skakade man inom GM på huvudet när det talades om miljöbilar och drivmedelssnåla modeller..
Sen är det givetvis så att för västsverige är detta en katastrof, varken mer eller mindre. I många familjer arbetar bägge parter inom Saab och det blir ett hårt slag för hela den västsvenska arbetsmarknaden om Saab läggs ner. Förhoppningen är givetvis att man inom det utvecklingsbolag som bildats kan hitta andra vägar för all den kompetens som finns i området och att det görs stora satsningar på arbetsmarknadsområdet för att hitta nya vägar för de människor som drabbas.
Jag har inte tagit del av kulturutredningen i någon större omfattning men jag är böjd att hålla med om att de yttringar som nyligen passerat som examensarbeten på Konstfack lämnar mycket övrigt att önska. Inte så att jag anser mig kompetent att göra bedömningen om det är konst eller inte - men att ta vårdresurser och tunnelbanevagnar i anspråk för sitt konstnärliga uttryck kan bara vara OK om man är beredd att betala vad det kostar! Att sedan som examinator låta detta passera verkar ansvarslöst anser jag. Man kan inte bara se mellan fingrarna om det är uppenbart att det finns en misstanke om brott - lite mer civilkurage än så bör vi kunna kräva av personalen på Konstfack.

17 februari 2009

Ett nytt regeringsförslag kom i början på förra veckan. Ytterligare ett förslag där vår borgerliga regering ger människor möjlighet och makt att själva bestämma hur de vill leva sina liv. Denna gång handlar det om barnomsorgen - föräldrar kommer att ges möjlighet att på olika sätt ordna med alternativ till förskolan. Det kan gälla möjligheten att gå samman på olika sätt, genom privat dagbarnvårdare eller genom att gå samman flera föräldrar för att gemensamt kunna lösa behovet av barnomsorg genom att dela på ansvaret för en mindre grupp barn. Jag välkomnar förslaget som föreslås gälla redan från den första juli i år. Inte alla barn vill gå, eller trivs med, att gå på förskolan, många föräldrar söker lösningar för att själva kunna lösa frågan om barnomsorg då de är förvissade om att de själva vet vad som är bäst för just deras barn. Det kan även finnas medicinska orsaker till att barnet inte passar i en större barngrupp eller så är tiderna i den kommunala förskolan inte tillräckligt flexibla för att passa familjens arbetssituation.

Det viktiga är att ge alla föräldrar ett alternativ och en valmöjlighet. Det är också viktigt att alla barn får en trygg och stabil miljö - barn är också individer och samma lösning passar inte alla.

Lagförslaget öppnar givetvis även upp för kommunen att kunna ha flexibla lösningar när det gäller att möta toppar i behovet av barnomsorg och inte genast bygga fast sig i en lösning med nya lokaler som sedan kan vara kostsamma att ta sig ur.Precis som med friskolor där kommunen betalar en skolpeng får kommunen här betala en barnomsorgspeng.

13 februari 2009

Så har då äntligen en av Nora kommuns landsbygdsskolor säkrat sin framtid genom att friskoleföreningens ansökan beviljats av Skolverket. Detta trots kommunens yttrande där den socialdemokratiska majoriteten ville avstyrka ansökan. Grattis Järnboås!!
Förhoppningen är att skolan ska kunna hyra lokaler av Nora kommun/Nora Bostäder för sin verksamhet. Kanske bra om man även har en plan B när det gäller lokalerna...men det mest sannolika är förstås att alla barnen kommer att välja friskolan och då finns det inget underlag för att driva den kommunala skolan vidare. Den socialdemokratiska majoriteten har i åratal talat om nedläggning och jag har full förståelse för att föräldrarna nu tagit detta steg för att säkra skolans framtid.
En annan skola i kommunen som varit nedläggningshotad under en massa år är Dalkarlsbergs skola. Där har Skolverket dock inte beviljat ansökan då man anser att elevunderlaget inte är tillräckligt. Ett trist resultat för friskoleföreningen i Dalkarlsberg som stridit länge för att få ett tillstånd. Men friskoleföreningen ser möjligheter och kommer nu att kontakta närliggande Granbergsdal där Karlskoga lägger ner skolan för att se om man där kan få ett antal elever att välja Dalkarlsberg i stället. Jag hoppas att de lyckas!
I både fallet Järnboås och Dalkarlsberg hade säkerligen läget varit ett annat om kommunen valt att marknadsföra orterna på ett bättre sätt, erbjudit tomter till attraktiva priser på ett offensivt sätt och framförallt inte "glömt" hela Vikersbygden i förra årets upplaga av turistbroschyren. Samma offensiva satsningar, strategiska och långsiktiga som saknas för Nora stad saknas kanske i än högre grad för den omgivande landsbygden där ca 40% av kommunens innvånare bor. Att enbart satsa på att dra in på den kommunala servicen skapar ingen attraktiviet!

10 februari 2009

Från helgens visionsarbete med folkpartiets EU-program tillbaks till vardagen igen. Som fritidspolitiker i Nora står jag och kollegorna nu inför det tuffa arbetet att spara 15mKr på en två årsperiod. Imorgon är det första sittningen för att tillsammans med majoriteten försöka hitta möjliga sparåtgärder för att åstadkomma det omöjliga känns det som...här kan det inte bli tal om någon osthyvelsprincip utan mer att tänka nytt och tänka annorlunda - samtidigt är det viktigt att inte bara bromsa utan även gasa - göra satsningar som får människor att flytta till Nora så att vi ökar skatteinkomsterna, får hit kreativa entreprenörer som är med och utvecklar vår kommun.Detta arbete skulle givetvis ha drivits med kraft redan tidigare vilket jag även påtalat i många fullmäktigedebatter - det görs helt enkelt för lite för att marknadsföra Nora stad och den omkringliggande landsbygdens förtjänster.
Givetvis ser vi fram emot vad finansminister Anders Borg kan tänkas erbjuda kommunerna i samband med vårpropositionen. Men vi måste även se över vad vi själva har möjlighet att åstadkomma.
Vi måste klara kommunens verksamheter utan att behöva höja skatten ytterligare. S-majoriteten har redan tagit hälften av den inkomstökning fattigpensionärerna fick tack vare regeringens skattesänkning för 2009 genom sin skattehöjning som klubbades på novemberfullmäktige. Att fortsätta med skattehöjningar är ingen framkomlig väg - då har vi inom en inte alltför avlägsen framtid en kommunalskatt på omkring 50:- vilket självklart inte sporrar till inflyttning i Nora kommun!

08 februari 2009

Dags att skaka lite liv i min gamla blogg som startades i samband med valet 2006. Efter att ha varit i Göteborg på partiråd i helgen har jag fått lite ny inspiration och ska försöka att skriva med lite (o)jämna mellanrum. På partirådet har vi tillsammans kommit överens om ett starkt Europaprogram som Folkpartiet liberalerna går till val på den 7/6. Det har varit bra diskussioner i utskotten och en lyhörd partiledning som tillsammans har gett oss möjligheten till ett väl genomarbetat Europaprogram. Visst känns det bra att tillhöra det mest Europavänliga partiet - vi tror på Europa!

Just nu känns det givetvis extra bra att vara folkpartist med tanke på den överenskommelse om energipolitiken som alliansens företrädare nu i veckan har kommit överens om. Detta är en historisk överenskommelse och visar på regeringsduglighet, den applåderas inte bara av företagen utan även av de stora industrifacken. Jag är extra glad åt att vi kommer att göra stora satsningar på de alternativa energikällorna.