31 mars 2010

7 %!

Jobbskatteavdraget som gett oss välförtjänt tillskott i kassan under alliansens snart fyraåriga mandatperiod innebär omräknat en lönehöjning med ca 7 %! Det är ungefär dubbelt så mycket som avtalsrörelsen brukar ge....Det innebär en månadslön extra om året!

Jobbskatteavdraget eller som det även kallas förvärvsavdraget innebär att du och jag får behålla mer av de pengar som vi själva har tjänat ihop. När de rödgröna hävdar att regeringen dränerar staten på skattepengar så förutsätter de att det är statens pengar från början, men så är det givetvis inte! Det är du och jag som har tjänat ihop pengarna via arbete eller näringslivsverksamhet.
Du kan själv gå in på www.jobbskatteavdrag.se och räkna ut din skattelättnad.

Denna reform är den viktigaste i Alliansregeringens historia och innebär kraftiga skattelättnader för låg- och medelinkomsttagarna. Problemet som nu kvarstår är hur vi ska komma tillrätta med de höga skatterna på inkomster för människor med hög utbildning. Där är det fortfarande så i Sverige att skillnanden mellan dem som studerat länge och dem som bara har en kortare utbildning inte är tillräcklig. Det måste löna sig att vara flitig och företagsam.
Mer om detta kan du läsa på http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hall-inte-jobbskatteavdraget-hemligt_4046763.svd

Demokratin fungerar!

I dagens tidning finns en helsida om det nya Norapartiet som äntligen ser dagens ljus. Tillkomsten av ett nytt parti visar att demokratin fungerar, vill man starta ett nytt parti så låter det sig göras. Det blir intressant och spännande med ytterligare en spelare på den politiska arenan och intressant för oss partier som har en ideologi att matchas mot ett parti som enbart driver sakfrågor. Jag hälsar dem välkomna till den politiska arenan!

Du kan läsa mer om partiet här http://norapartiet.se/

Förvånande nog hittar jag dock inga hjärtefrågor i partiets program som inte redan drivs av de etablerade partierna. Kanske är detta inget problem för väljarna, det återstår att se den 19 september. Det som däremot förskräcker är partiets fördelning av kvinnor respektive män bland de listade namnen, av 21 namn är endast 4 kvinnor...

30 mars 2010

Framtiden är vår!

Ett stort grattis till region Örebro och Örebro som universitetsstad är på sin plats idag när det positiva beslutet om läkarutbildning kommit! http://na.se/nyheter/2.2503/1.777711-klart-i-dag-orebro-far-lakarutbildning Tredje gången som ansökan skickades in blev det ett positivt svar. En genomarbetad ansökan och mycket goda möjligheter att driva en modern läkarutbildning av hög kvalitet. Detta betyder naturligtvis mycket även för de studenter som idag söker sig utomlands för att studera till läkare.
Grundargumentet för en läkarutbildning i Örebro, det vill säga ytterligare en ort som får möjlighet att examinera läkare, är givetvis det stora behov av läkare som finns. Stora pensionsavgångar är att vänta och vi är redan fem år för sent ute enligt landstingsdirektör Bo Andersson.
För Örebros del innebär det ytterligare 600 studenter och naturligtvis inflyttning. Inflyttningen av läkarstudenter innebär även ofta att de som färdigexaminerade läkare ofta stannar kvar i regionen vilket givetvis är bra ur sjukvårdens och patienternas synpunkt. Samtidigt är det positivt för USÖ som är länets största arbetsplats och som nu ges möjligheter att växa ytterligare. Slutligen är det givetvis positivt för universitetet som nu kommer att kunna växa och bli ännu starkare. Många vinnare idag alltså!

29 mars 2010

"Följ med oss ut i natten"

En lyckad inbjudan, väl formulerad.... hemkommen från ett möte med Nattvandrarna i Nora ställer jag mig dock frågan om inte ungdomarna i Nora har några pappor?

Vi var femton personer på plats varav två var män, ingen av dem hade dock barn i åldern 13-18. Är det verkligen så 2010 att det bara är mammorna som är oroliga för allt det hör och läser om ungdomssituationen i Nora?. Är det bara mammorna som oroar sig så pass mycket att de känner att de vill göra en insats och gå med i den grupp som nattvandrar i gula jackor? Med tanke på vad som skrivs och talas om när det gäller just drogsituationen bland våra ungdomar i Nora borde det ha varit betydligt fler föräldrar där än femton....

Det talas ofta om att män är frånvarande i förskola och skola samt fritidshem då den största delen av personalen är kvinnor och då blir naturligtvis papporna än viktigare som förebilder. Men visst blir man som mamma förvånad och oroad av att papporna inte verkar prioriterar en sådan här insats. Här finns en möjlighet att göra en insats och vara en tydlig vuxenförebild genom att vara med och nattvandra och på så sätt vara ett stöd och ett föredöme för ungdomar i en utsatt situation. Det handlar om att delta var femte helg och sen på de stora helgerna som man vet att det festas på - Valborg, skolavslutning, marken i Nora.

Om vi alla föräldrar hjälptes åt skulle det vara vuxna på stan varje helg, både fredag och lördag vilket säkerligen skulle minska både stöket och fylleriet. Idag vet vi att det i vissa klasser i sjuan inte finns en enda av ungdomarna som inte testat att festa...då pratar vi om ungdomar som är tretton till fjorton år gamla...Vi vet att det inte bara figurerar alkohol utan även en hel del hasch och även tyngre droger. Vi vet att våra ungdomar inte har några som helst problem med att få tag på alkohol eller andra droger.

Borde vi föräldrar inte vara oroliga då?

28 mars 2010

Dax för lön igen!

www.jobbskatteavdraget.se är en informativ sida där du varje månad kan gå in och bli påmind om hur mycket regeringen har sänkt din skatt sedan 2006.

För min egen del handlar det om 1807:-/mån! Ettusenåttahundrasju kronor mer varje månad får jag behålla av mina egna intjänade pengar, fantastiskt! För det är ju pengar som du och jag har tjänat in, det är inte staten som delar ut bidrag....
De rödgröna tycker att dina pengar är statens och att du ska vara glad om du får behålla något. Sverige har fortfarande världens högsta skatter, men Alliansen har genom jobbskatteavdraget sett till att du får lite mer makt över ditt liv. Numera bestämmer staten lite mindre över dina pengar.
De rödgröna vill bestämma mer över dig och dina pengar och samtidigt minska din ekonomiska frihet. Det är inte Alliansens politik. Nu njuter vi än en gång av att det är löningshelg och att vi kan göra lite mer vad vi vill för våra pengar!

26 mars 2010

Socialdemokrat? Nej, socialliberal!

Vad betyder det att vara socialliberal undrar du? Den allra enklaste förklaringen står Bertil Ohlin, partiordförande i folkpartiet 1944-1967 och nationalekonom för: fri ekonomi med socialt ansvar.

Det innebär att staten så lite som möjligt ska blanda sig i den fria ekonomin eller "ramhushållningen". Däremot skall rättigheter för individen såsom utbildning och sjukvård garanteras av staten.Socialliberalismen förespråkar en aktiv socialpolitik men utgår ifrån individen istället för kollektivet. Individen, dvs. du själv vet vad som är bäst för dig, inte jag som politiker.

Det innebär att jag som politiker ska se till att du har möjlighet att göra de val som du bedömer är bäst för dig, att du ska kunna förverkliga dina drömmar om hur du vill leva ditt liv. Men politiska beslut kan aldrig ersätta ditt ansvar.
Det kan handla om att välja skola eller förskola, det kan handla om att välja dagbarnvårdare istället för kommunal förskola. Det kan handla om att välja friskola eller kommunal skola till ditt barn, det kan handla om att skapa förutsättningar för att du ska kunna starta eget företag om du vill. Det handlar om att när du blir äldre själv välja hur du vill bo, hemma med hemtjänst eller i ett trygghetsboende. Det handlar om att du själv bestämmer vem som ska utföra tjänster hemma hos dig när du behöver exempelvis hemtjänst. Politiken skall skapa förutsättningarna för dig att göra dina val men inte bestämma hur du skall leva ditt liv.

Men, politiken skall självklart aldrig lämna dig utan ett social skyddsnät eller utan exempelvis sjukvård och tillgång till skola och utbildning, det är ett gemensam samhällsansvar.
Några viktiga pelare i liberalismen är den andliga friheten som innebär friheten att uttrycka åsikter, den materiella friheten som tryggas av marknadsekonomin och framförallt solidarieten som tar sig uttryck i omsorgen om andra människors välbefinnande och livschanser. Ett liberalt välfärdssamhälle innebär att stat, kommuner och frivilliga gemenskaper bidrar till alla människors trygghet och förankringar. Förutom självbestämmande skall människors grundläggande behov tillgodoses och nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser.
Som liberal räknar jag mig dessutom som världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas genom att stärka demokratin och via en generös biståndspolitik.
Därför är jag inte socialdemokrat utan socialliberal!

25 mars 2010

Vuxenvärldens svek

Efter gårdagens Uppdrag granskning så uppstår onekligen ett antal frågor i mitt huvud. Till att börja med hur man så gravt kan svika ett barn på det sätt som gjordes, hur man från vuxenvärlden kan vara så feg att man inte ens tar ställning efter att dom fällts, tar ställning för att den inträffade våldtäkten är oacceptabel likväl som att den mobbning som flickan utsattes för är oacceptabel. Jag försöker förstå men kan inte....

Ett antal lagar har brutits i första hand på skolan där man inte tillgodosett flickans behov av särskilt stöd. Ett antal moraliska lagar har brutits inte minst av de ungdomar och vuxna i flickans omgivning som hängett sig åt mobbing både verbalt och på nätet, uttalat hot vid ett flertal tillfällen och med sitt agerande fått ett barn att känna sig så utanför att hon måste flytta 50 mil hemifrån för att börja ett nytt liv.

Jag har skrivit om det förut och för mig är det fortfarande så att vi måste börja diskutera varför pojkar/män våldtar, inte diskutera vad flickorna/kvinnorna hade på sig, hur onyktra de var eller var de befann sig på natten. En våldtäkt är ingen sexuell handling utan det handlar om makt och då ställer jag mig frågan vad som får pojkar/män att tro att de kan ta sig rätten att våldta en kvinna? Vilka mekanismer styr pojken/mannen i den situationen och vem har fått dem att tro att det är tillåtet?

I en doktorsavhandling "Liksom våldtäkt, typ" av Stina Jeffner visas på vilka mekanismer som styr ungdomars syn på våldtäkt. Begreppet våldtäkt tar alla avstånd ifrån men om man skrapar på ytan verkar det vara förhandlingsbart vad som egentligen är våldtäkt, beroende på omständigheter som ex alkohol, om man tidigare varit kär i killen eller hur man som tjej sagt nej, läs mer på http://web.abo.fi/meddelanden/forskning/1998_08_jeffner.sht. I hennes doktorsavhandling visar hon på att det fortfarande är så att människor i allmänhet tror att en våldtäktsman är en svartklädd galning i en park när vi de facto vet att de allra flesta fall av våldtäkt sker där offren och förövaren känner varandra. Det känns som om vi har lång väg kvar att gå...

24 mars 2010

De tre stora...

Precis som i tidigare val är det jobben, omsorgen och skolan som enligt väljarna är de största och viktigaste frågorna.Förståeligt med tanke på hur vi värnar om den svenska välfärden.
Kärnkraften och FRA-lagen är två frågor som bara 3 % av väljarna tycker är viktiga trots att de frågorna får relativt stort utrymme i media.

Skolan och skolpolitiken är folkpartiet liberalernas flaggskepp och vi är naturligtvis stolta över det vi hittills lyckats förändra i den tidigare socialdemokratiskt styrda skolan. Vi är givetvis också stolta för att vi lyckats få nästan alla partier med på tåget, med några undantag.
Mycket återstår dock att göra och en läsa, skriva, räkna garanti behövs fortfarande. Trygghet i skolan är något som vi även fortsatt måste fokusera på. Barn som inte känner sig trygga kommer inte att klara av att prestera i skolan. Vår liberala skolpolitik sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Lika viktigt som det är att alla skall ges det stöd som behövs för att klara målen är det att skapa utmaningar för dem som behöver ytterligare utmaningar.

När det gäller jobb och företagande är det särskilt bekymmersamt för ungdomar och våra nya svenskar som har fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför har vi halverat arbetsgivaravgiften för dem under 26 år och infört nystartsjobb och instegsjobb som gör det billigare att anställa. Det är angeläget att fortsätta att arbeta fokuserat på att lösa problemen på arbetsmarknaden.

Vård och omsorg är ett angeläget område för många av oss. Den vårdgarantin som regeringen infört har inneburit att köerna kortats men mycket återstår ännu. De landsting som gör bra ifrån sig för att korta köerna har möjlighet att få del av kömiljarden. Alla har rätt till god vård och omsorg oavsett ekonomi, ålder och bostadsort. Vård och omsorg måste vara i välfärdssamhällets kärna och skall finansieras med skattemedel.

För mig som kommunpolitiker är det främst äldreomsorgen som jag kan påverka. Den som är gammal och behöver hjälp ska självklart få det och i min socialliberala vision ska även de gamla själva få bestämma vem som stiger över tröskeln hemma.Det är en orsak till att det bör finnas fler utövare av hemtjänstservice än kommunen. Det är ju inte så att jag när jag blir gammal upphör att ha en egen vilja och jag ser lika lite då som annars människor som hopklumpade i ett kollektiv där i det här fallet kommunen vet vad som är bäst för mig. Värdighetsgaranti, parboendegaranti och trygghetsboenden är andra visioner jag har för våra äldre.

23 mars 2010

Du släcker väl på lördag?

På lördag äger årets stora miljöjippo rum - Earth hour - för tredje året. Det innebär att du släcker ljuset mellan 20:30 och 21:30 för att påminna dig själv och dina närmaste om att vi gör av med jordens ändliga resurser på ett "slösaktigt" sätt.
Det är svårt att på en timme kompensera det sätt på vilket vi handskas med jorden. En tredjedel av jordens resurser har vi förbrukat, 80 % av den skog som funnits har vi skövlat, våra hav är utfiskade och fyllda med skräp..Dricksvattnet börjar bli en bristvara och vi har snart gjort slut på den olja som finns i jordens inre. I den globala uppvärmningens spår drabbas jordens befolkning av bränder, tropiska oväder, cykloner och översvämningar.

Men visst finns det saker för dig och mig att göra i det lilla - att sortera sina sopor, att gå istället för att ta bilen när man kan, att åka kollektivt om det är praktiskt möjligt, att fundera på hur man handlar, att se över sin uppvärmning och sin vattenförbrukning om man kan och att fundera på sin konsumtion är alla små steg i rätt riktning föratt se över sitt ekologiska fotavtryck. Det största ekologiska fotavtrycket gör Förenade Arabemiraten följt av USA, Sverige ligger på 18:e plats, läs mer på www.wwf.se/ekologiska-fotavtryck.se

Förhoppningsvis skapar Earth hour ändå ringar på vattnet och en medvetenhet om hur det står till på vår planet hos många människor. Jag tänker givetvis själv släcka och hade hoppats att vi kunnat släcka i hela Nora - men det visade sig mer problematiskt på grund av den typ av gatubelysning vi har. Givetvis hoppas jag att vi är många som släcker och samtidigt kanske rannsakar oss själva i vad mer vi skulle kunna göra för miljön, inte bara en dag om året utan alla dagar..

22 mars 2010

Vad beror ungdomsarbetslösheten på?

Många skyller ungdomsarbetslösheten i Sverige på Las och höga ingångslöner men detta är bara en del av sanningen. En stor del av ansvaret för den ungdomsarbetslöshet som vi nu ser har att göra med den tidigare socialdemokratiska utbildningspolitiken.
Någon gång i början på 1990-talet bestämde sig dåvarande skolminister Göran Persson för att det var dax för en ny gymnasieskola. I den gymnasieskolan skulle det fokuseras på teoretiska ämnen i första hand då den socialdemokratiska uppfattningen var att arbetslivet framöver skulle komma att bli så rörligt så våra ungdomar skulle undvika att fastna i några fack. Detta skulle ske genom att alla istället skaffade sig en teoretisk utbildning som sedan innebar vidare studier på högskola/universitet.

Någonstans på vägen blev socialdemokratiska arbetarpartiet det partiet som skulle komma att se ner på människor med yrkeskunskaper inom det praktiska området...
Oavsett förmåga och vilja skulle alla vandra vägen vidare till högre studier så hade det bestämts. Utslagningen kunde börja...

Krisen i skolan, en bok av forskaren och fackföreningsekonomen Jonas Olofsson, visar med tydliga siffror hur snabbt utslagningen tog fart. När det nya, obligatoriska treåriga gymnaiset infördes var det redan efter några få år en så hög andel elever som 30 % som inte klarade att få slutbetyg. Av de som började gymnasiet 2003 gick endast 68 % ut med godkända betyg 2006. Olofsson visar, föga förvånande att de som inte klarar sina gymnasiestudier ofta hamnar i sociala problem. Dubbelt så många av dem blir arbetslösa, de riskerar att bli beroende av socialbidrag och sannolikheten för att de ska hamna i (för)tidig förtidspension är sju gånger högre. Så mycket tragiska människoöden som kunnat undvikas om ansvariga socialdemokratiska skolpolitiker bara tänkt efter och insett att alla människor inte är lika, alla vill inte plugga och bli akademiker, människor är inte stöpta i samma form.
Alliansens nya gymnasiereform som kommer 2011 innebär att mer hänsyn kommer att tas till individen, den kommer att respektera att ungdomar är olika och vill göra olika val. Alliansens gymnasiereform innebär att vi ser yrkesskicklighet som lika viktigt som akademiska kunskaper. Det finns ingen motsättning mellan akademi och yrkesskicklighet, i Alliansens Sverige behöver vi båda.

21 mars 2010

Liberala kvinnor

Idag har Liberala kvinnor haft sitt årsmöte och jag hade förmånen att delta i intressanta diskussioner. Liberala kvinnor är en organisation som spänner över hela Örebro län och de har en hel del intressanta aktiviteter. Nu när det är valår kommer säkerligen Liberala kvinnor att låta höra om sig ännu oftare.
Liberala kvinnor har både inbjudna gäster, bokcirklar och studieresor på sitt program. I somras gjordes en studieresa till liberala Ellen Keys hem vid Omberg och Vättern. I år kommer en resa att ordnas för att besöka Fogelstadsgruppens hemvist. Kommande resa hoppas jag går till en av Sveriges mest välkända liberala kvinnor - Selma Lagerlöf - och hennes Mårbacka i Värmland.

Många tycker säkert att det inte behövs några kvinnoorganisationer/förbund längre när vi nu skriver 2010.
Men dagens kvinnor som kommit långt och som ser mycket som självklara rättigheter ser även att alla kvinnor ännu inte kommit lika långt i sin jämställdhetssträvan, dels att det fortfarande finns mycket att göra. Undersökningarna som visar att kvinnor fortfarande gör det mesta av hemarbetet, som visar att männen inte delar föräldraledigheten och att det fortfarande skiljer i lön för lika arbete duggar tätt och visar att allt inte står rätt till i kvinnors värld.
Våldet mot kvinnor i hemmen samt den otrygghet kvinnor känner för att bli våldtagna när de går hem på kvällarna är en annan sida av kvinnornas värld. Att mannen är norm märks inte minst om vi lyssnar till 6 miljoners klubben som påvisat att kvinnor inte tas på allvar när de kommer till sjukvården med smärtor som sedan kan visa sig vara hjärtinfarkt. Kvinnor som behöver operera in nya knän får manliga knän, utom i Lindesberg där de opererar in kvinnliga....
Nog finns det mycket som återstår att göra innan kvinnor har makten över sin tid, sin kropp och sina pengar!

För ett hundra år sedan tog den första liberala kvinnan plats i Örebros stadsfullmäktige, mer om detta imorgon.

20 mars 2010

Delaktighet för ungdomar?

En fråga som hett diskuteras i många kommuner idag är demokratifrågor... De flesta önskar sig en större delaktighet från medborgarna och då inte minst från de unga medborgarna. I många kommuner görs olika försök för att underlätta denna delaktighet.

Tidigare i veckan fick jag möjlighet att lyssna på en representant från Sveriges ungdomsråd som sa mycket klokt och fick oss åhörare att fundera. Ett viktigt argument som han hade var att ungdomar skall ha inflytande på samma premisser som vuxna och inte särbehandlas. Det innebär att det är ungdomarna som skall organisera sig och styra vilka möjligheter de har att påverka sin vardag. Inte att, som det ofta är nu, kommunen har det initiativet.

Ofta blir det så att ungdomar särbehandlas genom att de ges tillfälle till att yttra sig och påverka i frågor som tagits fram speciellt för dem. Men, menar ungdomsrådet - ungdomar är intresserade av samma frågor och de vill påverka på samma sätt som vuxna. Om det är kommunerna som skapar ungdomsråd - vem äger då ungdomsråden - ungdomarna eller kommunen?
I Sverige har vi valdemokrati för dem som fyllt 18 år vilket innebär att man får rösta i valet till kommun-, landsting- och riksdagsvalet. Men vår svenska demokrati stannar inte där - alla medborgare i Sverige oavsett ålder, har även deltagar- och samtalsdemokrati. Det innebär dels yttrandefrihet men, även att du, oaktat hur gammal du är, har rätt att säga din mening, ifrågasätta, skriva till dina politiker och påverka i olika frågor. Men det innebär samtidigt att du har ett ansvar för att ta det mandatet.
För att underlätta för ungdomar och andra att ta ansvaret att vara med och påverka kanske det är så att kommunen skall ta ett informationsansvar och lära ut hur kommunen fungerar, var och hur besluten fattas och hur man på enklaste sätt påverkar politiken och politikerna? Inte att vi ska ta fram särskilda metoder för just ungdomars inflytande..

18 mars 2010

Noras genomsnittliga meritvärden

Ett bekymmer som finns i många skolor, så även i Noras, är att meritvärdet skiljer sig stort mellan pojkar och flickor. Enligt Skolverkets hemsida har det varit så ända sedan betygssystemet infördes läsåret 1997-98. För Noras del ser siffrorna ut så här för 2009:flickor Nora 214, flickor riket 221, pojkar Nora 169, pojkar riket 199. Det genomsnittliga meritvärdet totalt är 190 för Nora och 210 i riket.Olika studier visar att fenomenet skär genom hela grundskolan och oavsett etnisk eller social bakgrund. Även i grupper med högpresterande elever är flickorna bättre, likaså om man tittar på resultatet mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Det finns bland pojkarna en "anti-plugg" kultur och den biologiska skillnaden mellan pojkar och flickor. Pojkar mognar senare, är mindre engagerade i "pluggämnen" och skattar dessutom sin förmåga högre än flickorna. Det är en skillnad i attityder och värderingar där flickor lägger ner mer tid på skola och läxor. Pojkar verkar ha svårt att förena manlighet med ett intresse för sina studier medan flickorna tidigt påverkas till att "vara duktiga" och prestera. Flickorna påverkas dock negativt på så sätt att de ofta uppger att de är mycket stressade.

En viktig faktor för hur elever presterar är förstås sammansättningen av grupperna i skolan. Det finns underlag som visar att elever påverkar varandras prestationer vilket i så fall skulle innebära att det är viktigt att fundera kring sammansättningen av klasserna. Det finns en möjlighet att skapa goda, lärande spiraler genom att tänka på sammansättningen av klassen. Att inte enbart boendet eller den egna valmöjligheten får styra är således viktigt. Givetvis är det i sammanhanget även viktigt att inte tillåta mer eller mindre renodlade pojk- eller flickklasser (källa för faktainhämtning: www.skolverket.se ).


Här finns det en utmaning i att arbeta med det faktum att flickor klarar skolan så mycket bättre än pojkar och vad detta kan bero på.Det finns givetvis fler faktorer än de jag ovan nämnt som kan påverka framförallt pojkars lärande. Hur hittar vi och använder dessa på bästa sätt i Nora?

17 mars 2010

Sverigedemokraternas familjepolitik

Idag fylls Aftonbladet debatt med ett inspel om Sverigedemokraternas familjepolitik..den består bland annat av att svenska kvinnor inte ska tillåtas göra abort efter den tolfte graviditetsveckan.

På så sätt kommer fler barn att födas i Sverige vilket gör att vi inte kommer att behöva släppa in några invandrare utan då har vi löst problemet med arbetskraftsbehov....
mailto:www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article6791957.ab

Jag frågar mig bara hur tänker de då? Är Sverigedemokraterna även för barnarbete??

14 mars 2010

Liberalt riksmöte & ny skollag

Hemkommen från folkpartiet liberalernas Riksmöte i Västerås är jag både trött och superpeppad i en och samma person...många kloka tal har hållits och många spännande seminarier har varit möjliga att delta i.

Fortfarande är skolpolitiken ett starkt kort i vår liberala politik. Nu när nästan alla har anammat den liberala skolpolitiken är det viktigt att berätta dess historia - det är folkpartiets skolpolitik som idag så framgångsrikt gör sitt segertåg över Sverige. Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap, ordning och arbetsro.
En ny skollag är på väg och den kommer att befästa detta. Den kommer att ge lika villkor för friskolor och kommunala skolor, den kommer att stärka förskolan och den kommer att befästa timplanen i skolan för att säkerställa att alla elever får rätt till en miniminivå av lärarledd undervisning.
Förutom detta kommer den nya skolplanen att innehålla förändringar för ett bättre gymnasium som ger näringslivet ökat inflytande, som ger mer tid för yrkesämnen och skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet. Invidividuella programmet kommer att stärkas för elevernas skull.
Den nya skollagen kommer dessutom att säkerställa nationella prov i årskurs 3 och 6 och den kommer att säkerställa betyg from årskurs 6. Arbete med mobbning, hedersrelaterade frågor och jämställdhet kommer att finnas med i den nya skollagen.

Var fjärde lärare som undervisar i matte i årskurs 1-5 saknar utbildning - det är bara en av orsakerna till att lärarutbildningen nu förändras och förbättras. Inte för att ge mer valmöjligheter för lärarstudenterna utan för att säkerställa att vi får behöriga lärare i våra skolor. Det handlar om kvalitet istället för kvantitet.
Den nya skollagen kommer att ge möjlighet till profilklasser i teoretiska ämnen, precis som det i dag finns möjlighet till profilklasser när det gäller musik, fotboll eller ishockey.

Sist men inte minst diskuteras vid sidan av den nya skollagen ett förstatligande av skolan vilket kommer att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever oavsett i vilken kommun de bor och den kommer att stärka lärarnas ställning.

Som liberal & folkpartist ser jag fram emot den nya skollagen!

12 mars 2010

Liberal jämställdhetspolitik

I dagens Svenska Dagblad i dag läser jag på första sidan om att jämställdhet inte är en prioriterad fråga i folkpartiet, att partiet överger sin jämställdhetsprofil enligt flera av de länsförbundsordförande tidningen talat med.
Jag håller inte med - jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabunis departement har gjort flera viktiga insatser för jämställdheten. Kvinnofridslinjen, jourtelefonen för kvinnor som utsätts för våld som startades av NCK på uppdrag av regeringen, jämställdhetsbonusen för de föräldrar som delar jämställt på föräldraledigheten och privata alternativ för det som till största delen drivs i offentlig regi har inneburit att vi öppnat upp för kvinnors företagande. Inte minst det sista påverkar en stor grupp kvinnor - andelen kvinnor som arbetar inom offentlig sektor är så hög som femtio procent. Rutavdraget är en annan del som inneburit större frihet för många kvinnor då det oftast är de som till största delen ansvarar för det obetalda hemarbetet. Nyamko Sabuni har varit duktig på att lyfta fram och genomföra förändringar som innebär stärkt egenmakt för kvinnor.Det är jag som liberal stolt över!

Min uppfattning är att vi liberaler inte kan "ge upp" frågan om jämställdhet utan måste fortsätta att driva den i alla sammanhang. Frågan om jämställdhet är dessutom ingen fråga som står för sig själv utan det är en fråga som hör samman med alla övriga politikområden. Att släppa frågan om jämställdhet när undersökningar visar att 54 % av alla kvinnor röstar rött måste betraktas som ett felaktigt beslut!

11 mars 2010

Respekt & yttrandefrihet

Jag har respekt för att muslimer i Sverige känner sig kränkta över Lars Vilks teckning och publicering av profeten Mohammed som rondellhund. Jag har även respekt för de kristna som kände sig kränkta av utställningen Ecce Homo när den visades. I vår sekulariserade del av världen är det kanske svårt för många att förstå att människor kan ta så illa vid sig av att något sådant visas eller publiceras om man inte själv är troende.
Trots att människor känner sig kränkta av detta, trots att jag själv har svårt att förstå konstärens motiv utifrån den lilla kunskap jag har om islam, muslimer och kulturen i muslimska länder, vill jag hävda att yttrandefriheten måste försvaras till varje pris. Även i muslimska länder är många drabbade av att inte få uttrycka sig fritt och detta menar jag, kan aldrig accepteras. Det är inte rimligt att inte få säga, skriva eller på annat sätt uttrycka sig fritt, vare sig man är bosatt i Sverige, Italien eller Irak. Självklart måste även Vilks publikation av sitt verk och verket i sig kunna debatteras och diskuteras. På många sätt har hans publicering fått tråkiga följder. Yttrandefrihet är yttrandefrihet även i det hänseendet.
I Sverige är yttrandefriheten tillsammans med jämlikheten och demokrati en del av det fundament som Sverige som stat vilar på, vår värdegrund. Det innebär att vi måste våga ta debatten om demokratiska värden och diskriminering. Men det innebär inte att vi inte kan respektera de muslimer som känner sig kränkta när vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Respekt människor emellan borde vara något självklart för oss alla.

09 mars 2010

Är arenor kommunens ansvar?

I kvällens Debatt diskuterades om det ingår i kommunernas kompetensområde att bygga stora evenemangsarenor. Svaret om man ska göra det enkelt för sig är givetvis nej, kommunens kärnverksamhet är vård, skola och omsorg. Men som alla vet är inget svart eller vitt i världen och för att öka attraktiviteten i en kommun kan det vara ett beslut som är klokt att ta.

I Nora diskuteras inga arenor och det är osannolikt att det skulle komma att diskuteras ens i en framtid. Vad som däremot diskuteras är idrottshallar för att möta behoven hos alla Noras aktiva idrottsföreningar. Vi har en situation idag där vi är medvetna om att halltider är hårdvaluta och att det är svårt för föreningar att få halltider i den omfattning som behövs. Vi har hallar som inte håller måtten för olika bollsporter vilket innebär att vi inte kan ha tävlingar på vår hemmaplan. Vi har omoderna och ofräscha omklädesrum och duschar som inte är inbjudande. Listan kan säkert göras ännu längre, jag är långtifrån sakkunnig på området.

Om idrottsföreningar får tillgång till lokaler som räcker till i omfattning, lokaler som håller måtten och lokaler som är fräscha och inbjudande är det givetvis enklare att få fler att stanna kvar i sitt föreningsengagemang, och ännu fler att börja engagera sig i någon idrottsförening. Som en bonuseffekt kommer Noras idrottsklubbar att kunna arrangera större tävlingar och delta i turneringar. Detta i sin tur innebär att vi får hit både ungdomarna och deras föräldrar, vilket ger "kringinkomster" som kommer hotell, resturanger och butikerna till godo. Dessutom kan det ju ge bonuseffekter om Nora lockar till sig nya invånare genom att "visa upp" sig från sin bästa sida.
Det jag vill komma fram till är att jag tycker att det av dessa skäl kan vara motiverat för kommunen att satsa på att bygga idrottshallar, även om det inte ingår i kärnverksamheten.

08 mars 2010

Internationella kvinnodagen 8 mars

På olika sätt firas idag den internationella kvinnodagens hundraårsjubileum. Trots att dagen har funnit så länge finns det, även i vårt land, väldigt mycket kvar att göra innan vi når jämställdhet.
Sverige har ofta betraktats som ett föregångsland men som jag förstår det så har vi halkat efter i jämställdhetsarbetet. Kvinnor är underrepresenterade i bolags styrelser, både i privata och kommunala bolag. Kvinnor får får fortfarande 2010 lägre län än män för samma arbete, kvinnor tar fortfarande ut största delen av föräldraledigheten. Medan kvinnor arbetar 11 timmar mer än män med oavlönat hemarbete så arbetar män 8 timmmar mer i veckan med avlönat arbete...ja listan kan göras lång även idag, trots ett träget arbete med jämställdhetsfrågan.
Det kanske mest upprörande är att alltför många kvinnor utsätts för våld och sexuella övergrepp av den man de lever tillsammans med. Ett annat område där kvinnor är utsatta är i samband med prostitution eller trafficking. Även i samkönade relationer förekommer våld och kulturen med hedersrelaterat våld finns naturligtvis även den med i bilden om kvinnofridsbrott.
När det gäller kvinnofridsbrott finns det fortfarande mycket att göra och många insatser som kan genomföras för att förbättra på olika sätt. De som arbetar med den här typen av brott inom polis, socialtjänst och sjukvård måste bli bättre på att upptäcka brottet och stötta kvinnorna i deras utsatta situation. Män måste på olika sätt hjälpas för att komma ur sitt destruktiva beteende. För ungdomar måste det förebyggande arbetet förstärkas, pojkar och flickor måste tidigt få kunskap om hur man ska vara mot varandra, vilket beteende som är OK och inte. På olika sätt kan du och jag göra skillnad när det gäller att sätta strålkastarljuset på frågan om mäns våld mot kvinnor.
Alliansregeringen har på olika sätt arbetat fram handlingsplaner för att sätta fokus på mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld men även våld i samkönade relationer. Men även i kommunerna är det viktigt att det förebyggande arbetet ges utrymme och ekonomiska förutsättningar. Det är alltför enkelt att prioritera bort verksamhet som inte hör till kommunens kärnverksamhet när budgeten känns snäv. I Nora anmäldes förra året 26 fall av kvinnofridsbrott, dessa kan givetvis inte negligeras

07 mars 2010

Kvinnligt företagande

Det förvånar mig att de rödgröna på central nivå så envist håller fast vid att kvinnors företagande inte är en prioriterad fråga. Likaså verkar intresset för att göra svarta jobb vita vara minimalt. Hur kan det vara OK med avdrag för att laga fönster men inte för att putsa dem? Varför vill de rödgröna fortsätta att sätta människor i en situation där de inte kan omfattas av försäkringar och pensionspoäng?
Det är beklagligt att det finns en så missunsam inställning till detta, visst borde väl kvinnors företagande vara lika viktigt som mäns? Det finns all anledning att stötta företagande i allmänhet och kvinnligt företagande i synnerhet. Andelen kvinnor som startar företag är liten i Sverige relaterat till övriga EU-länder.
I Nora kommun är intresset lika med noll för att införa lagen om valfrihet, som skulle gynna kvinnligt företagande eftersom det innebär verksamhet inom vård & omsorg. Avknoppningar, självstyrande enheter eller intraprenader är alla medel för att öka det kvinnliga företagandet då vi vet att kvinnor startar företag inom de områden där de redan finns idag. Typiska kvinnliga områden är vård, omsorg och skola. Dessa områden finns inom den offentliga sektorn idag vilket har en bromsande effekt. Kvinnor har inte heller förebilder på samma sätt som män och måste bli bättre på att lyfta fram varandra genom olika nätverk.
Här finns mycket att göra för att stärka kvinnors företagande på olika sätt framförallt för en kommun som appellerar på att klättra uppåt på Svenskt Näringslivs rankinglista.
Jag har placerat min blogg i Norabloggkartan.se!

05 mars 2010

Förtvivlat långsamt

2010 är det fortfarande bara 22 % av alla pappor som tar ut föräldraledighet..även om detta är den högsta nivån hittills är det långtifrån tillfredsställande! Enligt TCO:s pappaindex kommer det med nuvarande takt att ta 51 år innan föräldrar delar lika på ledigheten...

På folkpartiet liberalernas landsmöte i november var frågan om att öronmärka fler månader till pappan uppe på initiativ av Liberala kvinnor. Förslaget röstades ned utifrån det liberala perspektivet att vi politiker inte skall bestämma hur människor väljer i sin vardag. Även jag röstade nej utifrån min liberala kompass - jag tycker det är att detaljstyra för mycket. Men visst blir jag beklämd när jag ser att uttaget inte är högre än 22 %. 28 % tar faktiskt inte ut en enda dag...Frågan är hur vi som politiker kan förändra och påverka utan att gå in och detaljstyra?

Många menar att vi inte skall finna oss i att skattemedel år 2010 subventionerar den diskriminering som det ojämna uttaget faktiskt innebär. Givetvis ställer jag mig frågan om det bara är lönen som påverkar att kvinnor än idag har det största uttaget? Finns det andra faktorer som påverkar hur vi hemma vid köksbordet bestämmer oss för att fördela föräldraledigheten? Vilka andra faktorer är det vi som politiker måste påverka?
Vi har en jämställdhetsbonus idag som folkpartiet liberalerna initerade för att stimulera ett mer jämställt uttag. Men om detta inte räcker - när är det i så fall dags att ta nästa steg? Hur länge ska vi vänta på att "myrstegen" bär utvecklingen framåt - är det OK att det tar 51 år innan vi är i mål?

Hur länge ska vi vänta på jämställda löner för att detta ska påverka uttaget av föräldradagar? Idag tjänar en kvinna med treårig eftergymnasial utbildning i snitt 29 100 kronor medan en man med samma utbildning tjänar 38 200 kronor. Självklart påverkar detta uttaget av föräldradagar!

04 mars 2010

Framtidsdiskussioner & nytt Nora parti

Jag deltog idag i ett möte där framtidens regionala samarbete diskuterades utifrån både näringslivs- och turismperspektivet. Intressant och givande där återigen ordet koncentration blir aktuellt...för att vi ska kunna hävda oss i Sverige och världen behöver vi gå samman och dra åt samma håll, inte sitta var och en på kammaren och uppfinna hjulet. Vilket konkret innebär att i vårt län är det Örebro som är motorn och det som är bra för Örebro är även bra för exempelvis Nora, Ljusnarsberg och Laxå.
Vårt län, Sverige och även Norden är i ett globalt perspektiv en oerhört liten marknad med 270 000, 9,5 miljoner och drygt 20 miljoner invånare. Att jämföras med Toscanas 3,5 miljoner eller Tysklands 80 miljoner invånare....men det är med dessa regioner vi skall konkurrera. Förutom att vi givetvis skall konkurrera internt med andra regioner i Sverige, såsom Västra Götaland, Stockholm och Skåneregionen om arbetstillfällen och utbildningsplatser.
Självklart blir det då än viktigare att vi är sampratade och tar lärdomar av varandra men även att vi tar hänsyn till lokala variationer. Även om Örebro är motorn har Nora, Ljusnarsberg och Laxå andra behov lokalt att ta hänsyn till, vilket inte behöver betyda att vi inte ska tänka strategiskt tillsammans och se till regionens bästa.
Ur ett arbetsmarknadsperspektiv kan vi till exempel inte längre bara tänka lokalt utan här måste det finnas ett regionalt samarbete där vi kan erbjuda företag det bästa läget i regionen utan att se på de olika kommunerna som konkurrenter. Här kan vi lära oss en del av det samarbete som finns sedan flera år på just turismsidan där länet är indelat i fyra destinationer som alla har mycket att erbjuda men sinsemellan är väldigt olika.

För övrigt läser jag i tidningen idag att vi får ett nytt parti i Nora..
spännande att se hur deras partiprogram ser ut, vilken ideologi de bekänner sig till och vilka deras företrädare blir givetvis. Innan månaden är slut så kommer besked från alla partier med vilka toppnamn som finns då datumet närmar sig när listorna skall vara inne för tryckning. Sen blir det full fart framåt mot valet!

03 mars 2010

Ungdomskultur i Nora

Nora är känd som en kulturstad och många är de evenemang som inom olika kulturyttringar erbjuds till Noras innevånare och våra besökar utifrån. Alltifrån musik, teater, måleri till kreativa konstutställningar inom olika tekniker är bara en del av vad som rikligt erbjuds oss. Alltför ofta riktar sig dock evenemangen mest till vuxna och jag kan sakna ett ungdomsperspektiv på och i kulturen. Våra ungdomar får kultur i skolan via våra kulturpedagagoger och på vår 7-9 skola kommer ett stort antal elever att delta i evenemanget Nora natt i mars med sång och dans vilket givetvis är väldigt roligt !

Men, hur kan ungdomarna bli ett självklart inslag i Noras kulturliv? Hur kan vi skapa förutsättningar för att de ska få vara med på olika arenor inom konsten på ett naturligt sätt och hur bjuder vi in till detta? Vet vi vad de skulle vilja göra? Vem initierar ett sådant samtal? Vore det möjligt att ordna workshops där yngre och äldre konstnärer möts och tillsammans skapar? Släpper vi in de ungdomar som själva vill åstadkomma något? Skapar vi de mötesplatser som behövs för att släppa in våra ungdomar? På vilket sätt skulle våra studieförbund kunna delta i detta arbete?
Det är sådana frågor jag brottas med och funderar på hur vi skulle kunna utveckla vårt eminenta kulturarbete så att det sträcker sig över generationsgränserna. Vi har alltför ofta en tendens att skapa något specifikt och separat för alla åldrar "för sig", men det är inte det jag menar utan jag är ute efter mötesplatser som är åldersintegrerade, där vi skapar och sedan beundrar konstverken tillsammans.

02 mars 2010

Apropå internationella kvinnodagen 8 mars

Annika Elias, ordförande för fackföreningen Ledarna är bekymrad över att att jämställdheten inte är en fråga i fokus.
I en nyligen genomförd undersökning som beställts av Novus Opnion som intervjuat över 1000 chefer visas att utvecklingen när det gäller jämställdhet nästan står still - 40 % av cheferna anser att det inte är en prioriterad frågan.
Vi skriver år 2010 och fortfarande är det över en tredjedel av kvinnliga chefer som anser att deras manliga kollegor behandlas bättre när det gäller anställningsvillkor och löner. Trots att kvinnor och män idag förväntas ta ett lika stort ansvar för hem och barn sätts fortfarande lönerna utifrån ett patriarkiskt perspektiv där man tycks tro att män behöver högre lön för att de har ett ekonomiskt ansvar för familjen..
Här behövs något som ruskar om och kanske är det så att när fyrtiotalistkullarna går i pension och arbetskraftsbristen blir verklighet så vaknar näringslivets företrädare och inser att man inte kan ignorera halva arbetskraften.

Ungdomsarbetslösheten

Jag frågar mig varför det måste finnas ett krav på att man som ungdom alltid skall ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt sökt jobb i tre månader innan man kan bli aktuell för jobbgarantin?
Att jobbsökningen skall vara i fokus är i grunden rätt inställning och ungdomsgruppen har trots allt ofta lättare att hitta arbete än de som är äldre och arbetssökande. Dagens konjunkturläge är dock inte helt optimalt för dem som är arbetssökande och därför borde man kanske tänka "utanför boxen". Att ta in "extra händer" inom omsorgen och vården kan dels ge lite guldkant för de boende eller barnen på förskolan, dels ge viktiga kunskaper om hur det är att arbeta inom den kommunala sektorn där vi kommer att behöva ersätta stora pensionsavgångar inom de närmaste åren.

Idag läser jag att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill se över reglerna - det är mycket positivt! Alltför ofta hör jag om ungdomar som fått erbjudanden om praktikplats innan tremånaders perioden gått till ända som de då fått tacka nej till på grund av reglerna kring detta. Visst borde det vara möjligt för arbetsförmedlingen att göra individuella bedömningar av vad en arbetssökande har behov av så att de nödvändiga insatserna kan komma igång så tidigt som möjligt. I dagens arbetsmarknadsläge måste en viss flexibilitiet kunna skapas.

Till ungdomar kan jag bara ge rådet att söka och söka igen, ge inte upp och tänkt på att även det jobb som kanske inte känns 100 % rätt ger dig viktig arbetslivserfarenhet som du sedan kan skriva med i ditt CV. Vänta inte på det rätta jobbet på rätta orten utan skaffa dig erfarenheter även inom det område du kanske inte har utbildat dig för. Ett första jobb är inte alltid så glassigt men viktigt för att sedan kunna söka sig vidare. Våga också hoppa på kortare anställningar och anställningar via bemanningsföretag - ofta kan det vara en väg in till fortsatt arbete.

01 mars 2010

Gynnas av tystnad

På Noras eminenta bibliotek finns en återkommande aktivitet - alltid på en onsdag - som denna vecka är mycket aktuell ur ett politiskt perspektiv.
Anna-Lena Lodenius, journalist, skribent, föredragshållare och debattör kommer till Nora bibliotek kl 19:00 för att föreläsa ur sin bok " Slaget om svenskheten". Boken handlar om Sverigedemokraterna, deras politik och ideologi. Som så många andra initerade manar Anna-Lena oss andra partier till att våga ta debatten, för tolerans och demokrati och mot främlingsfientligheten. Här har vi alla ett ansvar.

Jag har skrivit om det tidigare - vi etablerade partier i kommunerna måste våga möta SD där de finns för att få dem att berätta om vad de vill i kommunpolitiken. Vad har de på sin agenda mer än främlingsfientlig politik? Det är det som är intressant - vad de anser i invandrarfrågan är för alla redan uppenbart...Men vad vill de med skolan, vården och omsorgen? Hur ser de på kulturen, vad har de för planer för Noras marknadsföring, vad är deras åsikt om Länspendeln? På vilket vis vill de främja turistnäringen i Nora kommun och vilka planer har de för att öka inflyttningen? Hur och på vilket sätt vill de utveckla näringslivet i Nora? Det handlar helt enkelt om att få SD att besvara frågan hur SD vill utveckla Nora till en ännu bättre plats att bo och verka på.
För alla väljare måste alternativen hos de olika partierna tydliggöras och här är SD inget undantag. Nästa nivå i debatten blir att debattera värdegrunden, där övriga partier är överens om en värdegrund som SD inte bekänner sig till. Låt inte tystnaden gynna SD framväxt i kommunen!