16 mars 2014

Ekologisk odling, Köpenhamnskriterierna och människosmuggling


Debatt om ekologisk odling

På onsdagen deltog Marit Paulsen i en chatt, organiserad av SVT Debatt, om den ekologiska odlingens roll i framtidens matförsörjning. Utgångspunkten i diskussionen var en artikel av Marit, där hon bl a hävdar att den ekologiska odlingens totala miljöpåverkan är lika stor som det konventionella jordbrukets, räknat per kilo producerad mat. Hon fick över hundra kommentarer på sin artikel, och under en intensiv timme besvarade hon diskussionsdeltagarnas frågor om allt från närodlat till GMO-teknik.

- Det var svettigt och stressigt, men mycket glädjande att denna viktiga fråga väcker sådant starkt engagemang. Vår stora utmaning är att på 30 års sikt kunna öka matproduktionen med 70 %, och detta med mindre mark att tillgå, mindre tillgång till rent vatten och med mindre användning av konstgödsel och andra kemikalier. Där ligger nog lösningen någonstans mellan dagens konventionella och ekologiska jordbruk, men det helt avgörande är att återskapa ett fungerande kretslopp mellan stad och land, sade Marit efteråt.

Nytt ramverk för Köpenhamnskriterierna

På tisdagen presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för att EU effektivare ska kunna granska att medlemsländerna lever upp till rättsstatens principer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter garanteras av regeringarna. Det vill säga att Köpenhamnskriterierna, som alla medlemsländer förbundit sig till genom sitt inträde i EU, efterlevs. Enligt Cecilia Wikström saknar förslaget de sanktionsmöjligheter som krävs för att vara effektivt.

- Ramverket är för svagt och otillräckligt och handlar mest om att en dialog ska föras med medlemsländerna och att EU-kommissionen ska komma med rekommendationer när rättsstatens principer inte efterlevs. Det räcker inte. Det krävs att en ordentlig och kontinuerlig granskning görs. Därför går jag till val på att inrätta en Köpenhamnskommission som långsiktigt granskar medlemsländerna och som kan införa sanktioner, så som frysning eller indragning av EU-stöd och i extrema fall indragen rösträtt i ministerrådet, om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kränks, säger Cecilia. 

Människosmuggling i Sinaiöknen

Under veckans Strasbourg session antog Europaparlamentet med stor majoritet en resolution om människosmuggling i Sinaiöknen. Människorättsorganisationerna har sedan 2009 slagit larm om att flyktingar från främst Eritrea hålls fångna ute i öknen. På flykt från Eritrea faller flyktingarna offer för kriminella ligor i Sinaiöknen. Under tortyr ringer offren upp släktingar för att be om en lösensumma för sitt liv.

- Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Europaparlamentet uppmanar nu Egypten att leva upp till sin egen lagstiftning som förbjuder människosmuggling. Jag anser att Sveriges regering måste agera och ge Europol ett tydligt mandat att inrätta en utredningsgrupp. Varje månad flyr över 3000 eritreaner regimens terror, och många av dem hamnar i människosmugglarnas klor. Både Egypten och EU måste respektera principen om icke-avvisning och bevilja eritreanska flyktingar tillfällig tillflyktsort. De som i dag nekas asyl och skickas tillbaka till Eritrea återses aldrig igen, sa Olle Schmidt efter voteringen.

Nästa vecka: 

Marit deltar bl a i ett stort foderseminarium i Trolleholm, Skåne, som organiseras av föreningen Veterinär Foderråvarukontroll (VFK). På tisdag klockan 9-12 deltar Cecilia i Rädda Barnens seminarium "Bryr sig EU om romska barn?" vid Europahuset i Stockholm. Välkomna dit! Olle deltar i AVS-EU församlingens möte i Strasbourg, för sista sessionen innan valet till Europaparlamentet.

Källa: Nyhetsbrev från Folkpartiet i Bryssel 2014-03-14

07 mars 2014

Säg inte grattis!

Imorgon är det internationella kvinnodagen som inträffar 8 mars varje år. Dagen är till för att  uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen av Clara Zetkin. FN "adopterade" dagen 1978 som en internationell högtidsdag.

Jag blir alltid lite förvånad över gratulationer till kvinnor denna dag, jag tänker inte på dagen som en dag för gratulationer och blommor. För mig handlar den 8 mars om att sätta strålkastarljuset på de olikheter som fortfarande finns i mäns och kvinnors lön, rättigheter, trygghet och status. Den här dagen handlar för mig om att uppmärksamma ALLA på det som ännu återstår, att skapa rättvisa. Än så länge lever vi inte i ett jämställt samhälle. 

Låt mig ge dig några exempel:

Det allra allvarligaste hotet mot kvinnor finns oftast allra närmast dem. Hemmet är en farlig plats för kvinnor att vistas i - sjutton (17) kvinnor dödas varje år av män som de har haft en nära relation till.

2012 polisanmäldes 28 254 fall av misshandel av kvinnor.

Löneskillnaden mellan kvinnor som grupp och män som grupp är 13,9 %. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl 15:53. Såhär har det sett ut sedan 1981 - utvecklingen står still.

I dagens Europa leds mycket få av EU:s 27 regeringar av kvinnor.
Ett stort antal av EU:s medlemsländer har under 20 procent kvinnor i de nationella parlamenten.

UNICEF uppmärksammar idag att halva världens befolkning – kvinnorna – fortfarande får sina mänskliga rättigheter kränkta i betydligt högre utsträckning än männen.

Ja, så här skulle jag kunna hålla på länge, med att lista alla de orättvisor som fortfarande finns utifrån vilket kön vi tillhör.

En dag som denna vill jag även påminna om telefonnumret till nationella Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 (syns inte på din telefonräkning) www.kvinnofridslinjen.se 

02 mars 2014

Har Europa råd med världens mes välutbildade hemmafruar?

Visst är det viktigt att individen själv får välja, men Cecilia Wikströms nyhetsbrev som jag låter dig ta del av idag är onekligen tankeväckande...

Hela vägen fram till i dag, fredagen den 28 februari, måste Europas kvinnor jobba för att tjäna lika mycket som männen gjorde sista december i fjol, enligt en rapport från EU-kommissionen.

Två förlorade månadslöner har en stor betydelse för vilken plånbok som helst. Ska Europa stå sig i den hårda globala konkurrensen har vi inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar. Vi måste satsa på att bygga ut och förbättra barn- och äldreomsorgen i våra medlemsländer så att fler kvinnor kan kombinera familjelivet och -ansvaret med en karriär. I ett land som Sverige, som säger sig verka för jämställdhet och alla människors lika värde, måste vi agera för att komma till rätta med dessa klyftor.

Veckans Strasbourg-sessionPlenarsessionen i Strasbourg är nu avslutad och på tisdagen antog Europaparlamentet med stor majoritet mitt förslag om ett nytt europeiskt varumärkesskydd för att komma till rätta med varumärkesförfalskning på den europeiska marknaden.  
Med över 20 miljoner företag i EU är det viktigt att den nya lagstiftningen är enkel och flexibel nog för att ge företagare och entreprenörer det skydd som passar deras behov. Det innebär kortare handläggningstider, moderna och tydliga regler som tar hänsyn till ny teknik, och flexibla lösningar för företag som växer och utvecklar sin verksamhet, säger Cecilia.
Några minuter senare antogs även hennes rapport om förbättrade villkor för studenter och forskare från länder utanför EU med stor majoritet i plenum.
Vi måste skapa ett bättre klimat för utbildning, forskning och innovationskraft. Det är detta som på sikt kan skapa välstånd för vårt land och för hela EU. På så sätt tar vi vara på deras talanger, expertis och kreativitet, vilket vi verkligen behöver för att stärka välfärden i våra medlemsländer
    *****************************

Fram till nästa nyhetsbrev i mars kan ni följa mitt arbete på min hemsida: www.ceciliawikstrom.eu