16 mars 2014

Ekologisk odling, Köpenhamnskriterierna och människosmuggling


Debatt om ekologisk odling

På onsdagen deltog Marit Paulsen i en chatt, organiserad av SVT Debatt, om den ekologiska odlingens roll i framtidens matförsörjning. Utgångspunkten i diskussionen var en artikel av Marit, där hon bl a hävdar att den ekologiska odlingens totala miljöpåverkan är lika stor som det konventionella jordbrukets, räknat per kilo producerad mat. Hon fick över hundra kommentarer på sin artikel, och under en intensiv timme besvarade hon diskussionsdeltagarnas frågor om allt från närodlat till GMO-teknik.

- Det var svettigt och stressigt, men mycket glädjande att denna viktiga fråga väcker sådant starkt engagemang. Vår stora utmaning är att på 30 års sikt kunna öka matproduktionen med 70 %, och detta med mindre mark att tillgå, mindre tillgång till rent vatten och med mindre användning av konstgödsel och andra kemikalier. Där ligger nog lösningen någonstans mellan dagens konventionella och ekologiska jordbruk, men det helt avgörande är att återskapa ett fungerande kretslopp mellan stad och land, sade Marit efteråt.

Nytt ramverk för Köpenhamnskriterierna

På tisdagen presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för att EU effektivare ska kunna granska att medlemsländerna lever upp till rättsstatens principer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter garanteras av regeringarna. Det vill säga att Köpenhamnskriterierna, som alla medlemsländer förbundit sig till genom sitt inträde i EU, efterlevs. Enligt Cecilia Wikström saknar förslaget de sanktionsmöjligheter som krävs för att vara effektivt.

- Ramverket är för svagt och otillräckligt och handlar mest om att en dialog ska föras med medlemsländerna och att EU-kommissionen ska komma med rekommendationer när rättsstatens principer inte efterlevs. Det räcker inte. Det krävs att en ordentlig och kontinuerlig granskning görs. Därför går jag till val på att inrätta en Köpenhamnskommission som långsiktigt granskar medlemsländerna och som kan införa sanktioner, så som frysning eller indragning av EU-stöd och i extrema fall indragen rösträtt i ministerrådet, om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kränks, säger Cecilia. 

Människosmuggling i Sinaiöknen

Under veckans Strasbourg session antog Europaparlamentet med stor majoritet en resolution om människosmuggling i Sinaiöknen. Människorättsorganisationerna har sedan 2009 slagit larm om att flyktingar från främst Eritrea hålls fångna ute i öknen. På flykt från Eritrea faller flyktingarna offer för kriminella ligor i Sinaiöknen. Under tortyr ringer offren upp släktingar för att be om en lösensumma för sitt liv.

- Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Europaparlamentet uppmanar nu Egypten att leva upp till sin egen lagstiftning som förbjuder människosmuggling. Jag anser att Sveriges regering måste agera och ge Europol ett tydligt mandat att inrätta en utredningsgrupp. Varje månad flyr över 3000 eritreaner regimens terror, och många av dem hamnar i människosmugglarnas klor. Både Egypten och EU måste respektera principen om icke-avvisning och bevilja eritreanska flyktingar tillfällig tillflyktsort. De som i dag nekas asyl och skickas tillbaka till Eritrea återses aldrig igen, sa Olle Schmidt efter voteringen.

Nästa vecka: 

Marit deltar bl a i ett stort foderseminarium i Trolleholm, Skåne, som organiseras av föreningen Veterinär Foderråvarukontroll (VFK). På tisdag klockan 9-12 deltar Cecilia i Rädda Barnens seminarium "Bryr sig EU om romska barn?" vid Europahuset i Stockholm. Välkomna dit! Olle deltar i AVS-EU församlingens möte i Strasbourg, för sista sessionen innan valet till Europaparlamentet.

Källa: Nyhetsbrev från Folkpartiet i Bryssel 2014-03-14

Inga kommentarer: