30 september 2011

Bloggare för varenda unge!

Tusentals barn i Östafrika är undernärda och sjuka. Vi kämpar för att se till att alla de här barnen ska få den hjälp de behöver.

Treåriga Aden är ett av de barn som har fått hjälp. För sex veckor sedan var han svårt undernärd, uttorkad och nära att dö, när familjen kom fram till flyktinglägret. Där tog hans pappa med honom direkt till ett av våra näringscenter.
Pappan lämnade inte sin sons sida. I fyra veckor satt han med honom på näringscentret där pojken fick näringsbehandling. Och det gav resultat.
Nu har Aden återhämtat sig och bor med sin familj i flyktinglägret. se filmen om Aden här: 


http://www.youtube.com/watch?v=Vy2SQbsXawA

Var med och hjälp barn som Aden, varje dag, året runt. Bli Världsförälder här:
http://unicef.se/ad/E51AD9?target=/bli-varldsforalder

29 september 2011

Information om barnaga....

Sverige är ett av de tjugofem länder i världen som förbjudit barnaga, men fortfarande lever nittiosju procent av världens barn i länder som inte anser att fysisk bestraffning av barn är misshandel...
Att det i Sverige är förbjudet att slå barn är inget som hindrar vuxna från att göra detta, trots lagstiftning. En information av Barnahuset i Örebro till Barn- och utbildningsnämnden i Nora visar att ca 90 procent av alla fall som kommer till Barnahuset handlar om misshandel i någon form.
När jag frågade representanten som besökte oss om Barnahus även har ett informationsansvar kring regelverket som finns i Sverige om och kring barns rättigheter fick jag ett nej till svar. Det fick mig att ifrågasätta var denna information finns att tillgå.

Det handlar ju om en lag som vi har haft i Sverige länge, men varje dag får vi nya föräldrar som behöver få information om de rättigheter som barn har. Dessutom kommer varje dag människor till Sverige från andra länder, andra kulturer, som inte har någon kunskap om våra lagar. Ganska nyligen dömdes en italiensk pappa i en svensk rättegång för att ha slagit sin son, gett honom kraftiga örfilar.
Kanske finns det information om lagen mot barnaga någonstans i kontexten kring våra barn men jag tror att vi behöver aktualisera frågan. Det handlar om att kunna säkerställa att barn inte far illa när vi vet att vi trots lagstiftningen har föräldrar och andra vuxna i barns närhet som inte respekterar den lag mot barnaga som vi har i vårt land.
Om du vill veta mer om begreppet Barnahus kan du läsa här.

28 september 2011

Är jag en bitch?

Jag fortsätter att blogga om kvinors ekonomi och jämställdhet även i dag, ett alltid lika aktuellt ämne.
I Sverige idag, 2011, tjänar kvinnor 85 % av vad männen tjänar på motsvarande jobb. Trots att det bara är knappa 30 procent av kvinnorna som anser att mannen är huvudförsörjaren i familjen tycks det vara många lönesättande chefer som fortfarande tror att världen ser ut på det viset….

Ofta är det kvinnorna som arbetar deltid. En nyligen genomförd undersökning visar att kvinnor gärna arbetar deltid till skillnad mot män. Om jag får säga vad jag tror så beror det sannolikt på att kvinnorna har två jobb, ett betalt och ett obetalt. Kvinnor fortsätter att lägga fler timmar än män på oavlönat hemmaarbete, även om det har minskat med någon timme sen den senaste undersökningen.

Krasst kan man konstatera att deltid inte går ihop med önskan som de flesta kvinnor har att få en bra pension, det går inte heller att förena med makten över sitt eget liv skulle jag vilja påstå. Om man inte kan försörja sig själv har man heller ingen frihet att lämna ett dåligt förhållande.

Vi är ganska jämställda i våra förhållanden fram till första barnet kommer. Eftersom många familjer inte delar jämställt på föräldraförsäkringen så blir det kvinnans ansvar att ta hand om barn och hem under 12-18 månader. Då blir det lätt så att det ansvaret fortsätter att vara kvinnans, speciellt om hon väljer att arbeta deltid under småbarnsåren.

Jag har en vädjan till alla kvinnor som väljer deltid under flera år – kräv av din man att han betalar in till en pensionsförsäkring som motsvarar de pengar du förlorar!

Kalla mig gärna bitch men om du inte har möjlighet att försörja dig själv så har du heller ingen frihet...Lady Gaga har sagt det så bra:
Some women chose to follow men and some women choose to follow their dreams. If you´re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn´t love you any more...

27 september 2011

Föräldraförsäkringen, igen...

Jag har i år igen fått förtroendet att vara ett av Folkpartiet liberalernas landsmötesombud och har börjat fördjupa mig i den tjocka boken (drygt 400 s) med motioner. Det finns naturligtvis många bra och kloka motioner och några drar till sig mitt intresse mer än andra.

En av dem handlar om att höja taket i föräldraförsäkringen. Ett intressant och bra förslag tycker jag, inte minst när vi ser till det fortsatt låga uttaget av föräldraförsäkringsdagar från pappornas sida trots jämställdhetsbonus och pappamånader - bägge utmärkta liberala förslag från Folkpartiet.

De unga kvinnor jag pratar med hänvisar nästan uteslutande till ekonomin när de förklarar varför papporna inte tar ut mer föräldraledigt. Ofta har männen ett högre betalt arbete än vad kvinnan har och då ser familjen till den inkomst man går miste om ifall pappan tar ut föräldraledighet.
Resultatet blir att den med den lägre lönen, oftast mammorna, stannar hemma merparten av föräldraförsäkringsdagarna. Den motion som nu ligger för beslut på vårt landsmöte kan mycket väl bli den morot som familjerna behöver för att dela föräldraledigheten mer jämställt mellan sig!

26 september 2011

Äntligen får Noras äldre välja själva

Läser med glädje att socialförvaltningen i Nora nu bestämt sig för att gå vidare med det valfrihetsförslag som allianspartierna gick till val på i Nora och som samverkanspartierna har diskuterat en längre tid. Under socialdemokraternas tid vid makten var detta med valfrihet ingenting som prioriterades.

Redan 2010 gjordes en utredning i kommunen som initerade tanken om en servicegrupp, något som finns i andra kommuner sedan flera år tillbaka. 
Den RUT-reform som alliansregeringen sjösatt innebär att det finns både stora och mindre RUT-företag. Även om inte Nora kommun är någon stor kommun hoppas vi att det finns intresserade företag som vill tillhandahålla  denna typ av servicetjänster i vår kommun.

Vi hoppas naturligtvis att uppnå flera saker med denna upphandling:
  • valfrihet för de äldre om vem som ska utföra servicetjänsterna hemma, dvs städa, tvätta, inköp och köra ut den beställda matlådan
  • möjligheten att ha en mer korrekt bemanning och inte behöva så mycket vikarier i verksamheten
  •  kunna erbjuda de äldre över 75 år 8 timmars bedömningsfri hemtjänst i månaden, vilket innebär timmar som invididen själv bestämmer vad som skall göras 
Vi har i Nora de senaste åren haft beslut om betydligt fler hemtjänsttimmar än vad den ordinarie bemanningen har mäktat med vilket har inneburit stora kostnader för vikarier. Vi vet också att behovet av hemtjänst kommer att öka ytterligare framöver och ser här en möjlighet att få undersköterskorna i kommunen att ägna sin arbetstid åt vård och omsorg och inte servicetjänster som tvätt och städning.

25 september 2011

Öppning i regionfrågan?

Det hör med att bilda regioner är ingen lätt uppgift, otacksam och osexigt som man säger. I Örebro inleddes de politiska diskussionerna redan efter valet 2006 men ännu 2011 har vi inte kommit fram till något slutgiltigt sätt att organisera oss i för de olika länen i mellansverige.

Folkpartiet liberalerna har hela tiden varit anhängare av den sk "bananen" då vi anser att det optimala vore en gemensam region från Värmland till Sörmland.
Detta har dock inte varit möjligt att genomföra praktiskt då Sörmland varit inriktad på ett samarbete med Stockholm tidigare. Nu verkar det dock som om det har svängt i Sörmland då Stockholms län uttryckt sig tydligt och sagt att man inte är intresserad av en Stockholm-Mälardalsregion.

Socialdemokraterna i Sörmland har nu svängt i regionfrågan och är intresserade av ett samarbete med Närke, Västmanland, Uppsala och Östergötland.
Några frågor dyker genast upp i mitt huvud...I Örebro vill vi gärna ha Värmland med och stillsamt undrar jag vad som händer ur ett sjukvårdsperspektiv om vi har två stora sjukhus med  i regionen, dvs både Örebro och Uppsala.
Regionfrågan är ingen lätt nöt att knäcka, varken politiskt eller praktiskt och jag har tidigare efterlyst direktiv från regeringen om exempelvis hur stor en region får vara. Regeringen verkar dock ha bestämt sig för en linje där regionbildningen ska ske ur ett underifrånperspektiv. Tydligen alldeles oavsett hur lång tid det kan ta...

24 september 2011

Utveckling eller avveckling?

Trist och tråkigt och mycket beklagligt tycker jag att det är att det finns de som har så svårt att se det positiva med utveckling och kanske till och med skulle vilja stanna utvecklingen helt. Jag tänker nu på en del av dem som i Nora är engagerade i föreningen Nora Bergslags veteranjärnväg, som trots att allt har gått rätt och riktigt till ändå protesterar mot planerna på byggandet av resecentrum i Nora...Nora behöver länspendeln, länspendeln och övrig pendlartrafik behöver ett resecentrum.

Att Nora behöver länspendeln för att bli en attraktiv förortskommun till Örebro är något som diskuterats i många år. Vill vi kunna utveckla Nora måste vi få inflyttning, inflyttning betyder mer skatteintäkter för kommunen och ökad skattekraft är den viktigaste inkomstkällan i Nora såväl som i andra kommuner runt om i Sverige.
Skatteinkomsterna gör att vi kan säkra en skola i världsklass, en god barnomsorg och en värdig äldreomsorg. Skatteinkomsterna ser till att vi kan hålla kvalitet på vägarna i kommunen, ha vårt bibliotek öppet och ordna arrangemang för alla åldrar. Vi är många som vill att kommunen skall växa och utvecklas och inte utarmas till att bara bli en trevlig ort att besöka en dag på semestern, därför känns det extra trist att det finns människor som ser utveckling som något hotfullt.

Visserligen finns inte det formella tillståndet ännu från Trafikverket/SJ:s sida men det förefaller mig otroligt att Trafikverket som bidragit med tre miljoner kronor till resecentrumprojektet inte skulle ge tillstånd i andra änden, eller hur?

23 september 2011

Liberal och Norabo? Kontakta oss!

Delar du Folkpartiet liberalernas värderingar och är intresserad av att engagera dig i lokalpolitiken i Nora? Är du intresserad av skolfrågor, demokratifrågor eller äldreomsorgsfrågor? Folkpartiet liberalerna sitter med i den sexpartikoalition som styr Nora, tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Norapartiet och Centerpartiet.

Vi har alltid plats för fler liberaler och har just nu även möjlighet att erbjuda dig en plats där du får chans att påverka politiken i praktiken. Mer om Folkpartiet liberalerna och vilka värderingar vi har kan du läsa här, är du intresserad av att veta mer om oss i lokalföreningen i Nora och vilka frågor vi driver så klickar du på denna länk.

Om du vill prata med någon av oss i styrelsen om hur det är att vara politiskt aktiv så är du välkommen att kontakta oss via telefon enligt nedan:

Bengt Nilsson, ersättare i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 070 630 7433

Birgitta Borg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 372 0068

Gabrielle Peteri, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 240 4137

Ulf Wilder, ledamot i Nora Bostäder, ledamot i kommunfullmäktige 070 637 3301


Vi ser fram emot att få höra av dig!

22 september 2011

Omsorgen om våra små...

Så tragiskt det är att följa händelsen med barnamorden i Sigtuna, av många skäl naturligtvis. Så sorgligt att man som mamma inte kan se någon annan utväg. Naturligtvis undrar jag som själv är mamma hur man kan komma till den slutsatsen att det jag måste göra är att döda mina barn. Sen undrar jag som medmänniska hur det kan komma sig att ingen såg några varningstecken innan?

Jag har tidigare skrivit om vikten av att vi alla, gemensamt, som medmänniskor, tar ett ansvar för att agera när vi ser och hör saker som inte verkar stå rätt till med barn runt omkring oss, i huset, i villaområdet, på skolan, fritidsgården och så vidare. Att det är viktigt att vi alla inte bara låter saker och ting passera utan att vi faktiskt agerar. Det är viktigt att vi som grannar, vänner, släkt och arbetskamrater gör det, kanske för att förhindra att barn dödas, som i detta fall, eller för att förhindra att barn skadas på andra sätt, såväl fysiskt som psykist.

Alldeles, alldeles självklart känns det att socialtjänsten och skolan agerar då de misstänker att något inte står rätt till eller får in en anmälan. Att som i fallet i Sigtuna inte agera på tre veckor verkar för mig närmast vara tjänstefel och borde åtminstonde innebära att man ser över sina rutiner för hur man agerar i liknande fall framöver.

21 september 2011

Kämpa för varenda unge!


Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
(Bild UNICEF/Georgina Cranston)Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.


Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.

Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här.

20 september 2011

Den viktiga förskolan

Idag får du ta del av nyheter för förskolan som biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni presenterar:Sverige har en förskola i världsklass, men det finns fortfarande saker som kan göras bättre. Med den nya skollagen höjs ambitionerna för lärandet och det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig från förskolans verksamhet. För att leva upp till den nya skollagens och läroplanens krav gör regeringen bedömningen att förskolechefer och förskollärare i förskolan behöver ytterligare möjligheter att utveckla sin kompetens.

Regeringen föreslår satsningar på kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer om totalt ca. 120 miljoner kronor under 2012-2014 inom områdena uppföljning och utvärdering samt barn i behov av särskilt stöd.

Den ena delen av fortbildningen handlar om kompetensutveckling i specialpedagogik för barn som behöver särskilt stöd för sin språkliga eller matematiska utveckling. Ibland kan man redan i förskolan se vilka barn som kommer få svårigheter längre fram i skolan, t.ex. med läs- och skrivsvårigheter. Om vi når dessa barn med behov av särskilt stöd redan i förskolan, så förbättras förutsättningar för att de ska uppnå kunskapsmålen senare i grundskolan.
Den andra delen handlar om kompetensutveckling i uppföljning och utvärdering. Det är viktigt att förskollärarna har rätt kompetens för att observera, dokumentera och analysera barns lärprocesser. Kunskap om varje barns utveckling och lärande är nödvändig för att utvärdera, upprätthålla och utveckla förskolans kvalitet, skapa goda villkor för lärande i verksamheten samt kunna möta, stödja och utmana barn i deras lärande. Detta är inte minst viktigt för att få en likvärdig förskola i hela landet.

Förskolan ska inte vara en skola - men den ska vara lärorik och förbereda för skolgången. Då måste vi redan där se varje enskilt barn och ge stöd utifrån barnets möjligheter och förutsättningar att utvecklas. Det sker bäst i en god kombination av lek, lärande och omsorg.

19 september 2011

Tack för det Folkpartiet!

Folkpartiet liberalerna i Nora har tidigare motionerat om att parboendegaranti skall införas i Nora kommun!Så glad jag blev idag när jag läste följande på Folkpartiets hemsida!

Nu kommer vi snart att kunna infria ett av Folkpartiets vallöften: en parboendegaranti i lagstiftningen, som ger äldre par rätt att fortsätta bo tillsammans när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende. Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och talesperson i äldrefrågor med anledning av att regeringen i dagarna skickar ett lagförslag om parboende på remiss.
Den kommunkartläggning Folkpartiet presenterade förra året och vårt förslag om en parboendegaranti satte fart på debatten. Sedan dess har många Alliansstyrda kommuner, men även andra, tagit initiativ för att äldre par ska kunna bo tillsammans i äldreboende, även när deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Men det finns också kommuner som fortsätter att säga nej till äldre par som vill bo tillsammans.

Regeringsrätten gav i en dom i maj 2010 kommunerna rätt att skilja äldre par åt när bara den ena maken är beviljad plats på äldreboende. I det fall som prövades hade makarna levt tillsammans i 68 år. Regeringsrätten menade att ett krav på att makar alltid ska få bo tillsammans i ett äldreboende, även om bara den ene har ett omfattande hjälpbehov, inte kan grundas på de nu gällande bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Domen i regeringsrätten visade att vi måste lagstifta om äldres rätt att, om de så vill, bo tillsammans också under livets sista år. Det är omänskligt att sära på äldre makar i en livssituation där de kanske behöver varandra som mest. Nu tar regeringen första steget för att förverkliga Folkpartiets, och numera hela Alliansens, förslag om en parboendegaranti i lagstiftningen.

18 september 2011

Hur länge till stand beside?

Gårdagen tillbringade jag tillsammans med flera hundra kvinnor (och några män) i riksdagshusets första kammarssal för att fira nittioårs jubiléet av den kvinnliga rösträtten. Jag kan lova att jag fick mycket energi av alla fantastiska kvinnors berättelser!

Även om vi svenska kvinnor kan tyckas ha kommit långt på jämställdhetsområdet, så finns det så mycket mer att göra, det framgick tydligt, inte minst av jämställdhetsminister Nyamko Sabunis anförande som  inleddes med: Från stand behind till standby, hur länge till stand beside?

Nyamko Sabuni listade tre viktiga utmaningar för att nå ända fram på jämställdhetens område:
  • halva ansvaret - halva makten
  • män måste sluta våldföra sig på kvinnor
  • ingen  vinner på ojämställdheten
Det handlar om att underlätta både hushållsarbetet och underhållsarbetet i hemmen och där har Rut och Rot en viktig funktion att fylla. Det handlar om fler kvinnor på vd-posten och i bolagsstyrelserna och det handlar om att kvinnor ännu 2011 bara tjänar 85 procent av vad männen tjänar. Kvinnor äger 1/4 av företagen och 43 procent av den samlade förmögenheten i Sverige.

När vi kommer till kvinnovåldet vet vi att 27 000 misshandelsfall anmäls årligen, 20 kvinnor mördas av någon närstående varje år och 6000 våldtäkter anmäls årligen. Vi vet att 70 000 ungdomar inte tror sig får välja sin livspartner själva...

Vi vet också att pojkar har sämre betyg än flickor och att män hävdar sig sämre inom högre utbildningar.
Det är männen som drabbas av det offentliga våldet, medan den farligaste platsen för en kvinna är hemmet. Slutligen konstaterar vår jämställdhetsminister att männen drar det kortaste strået vid skilsmässa, mycket på grund av att alltför många män inte delar ansvaret för barnen, då blir det givetvis svårt att hävda delad vårdnad.

Jag kan bara konstatera att kampen för jämställdhet måste fortsätta och att alla tjänar på ett jämställt samhälle.

16 september 2011

Hjälp i tid behövs...

Idag låter jag dig ta del av ett pressmeddelande från Lennart Gabrielsson som leder Folkpartiet liberalernas idéutvecklingsarbete på det socialpolitiska området.

Vi ser att det finns en rad åtgärder som skulle kunna vidtas snabbt föratt förebygga våld mot barn och stärka barns rätt till skydd och stöd:


•Föräldrar måste kunna få stöd utan att hamna i socialtjänstens rullor. Föräldrar ska våga söka hjälp när det urartar hemma. Det måste finnas föräldrastöd i alla kommuner, dit föräldrar kan vända sig utan att behöva registrera sig eller bli föremål för myndighetsutövning i socialtjänsten. De förebyggande insatserna förhindrar att barn far illa.


•Sök upp familjer där barn riskerar att fara illa. Vi måste våga agera utifrån kunskapen om att en del barn löper större risk än andra att bli utsatta för barnmisshandel. Många familjer där det finns flera riskfaktorer för att barn kan fara illa, såsom missbruk, psykisk ohälsa eller långvarig ekonomisk utsatthet i familjen, har socialtjänsten, sjukvården eller andra myndigheter redan kontakt med för andra typer av insatser. Vi anser att dessa familjer ska sökas upp aktivt och erbjudas föräldrastöd i öppna former.


•Inför nationell certifiering av Barnahusen. Misshandlade barn måste få barnvänligt stöd och en rättssäker utredning. Folkpartiet vill därför att det ska finnas Barnahus i alla delar av landet. De Barnahus som har byggts upp är inbördes alldeles för olika. Vi vill införa en nationell certifiering av Barnahusen för att säkerställa att myndigheternas samverkan blir så effektiv som möjligt.


•Bygg upp regionala specialistteam hos BUP för våldsutsatta barn. Att ge stöd till barn som upplevt våld är inte bara en fråga för socialtjänsten.I dag saknas det på många håll tillgång till behandling på psykiatrisk specialistnivå för barn som på grund av våld har utvecklat en egen barnpsykiatriskproblematik. Vi vill därför bygga upp regionala specialistteam,eller mottagningar, i barn- och ungdomspsykiatrin för våldutsatta barn och barn som upplevt våld i familjen.

15 september 2011

Folkpartiet gör läraryrket attraktivare

Folkpartiet liberalerna har fått gehör för sin profilfråga i årets budgetförhandlingar vilket innebär att regeringen kommer att göra en rejäl satsning på landets skolor och lärare.
Totalt innebär satsningen att 3.8 miljarder satsas på karriärutvecklingsreformer för lärare de kommande åren.

Detta är en reform som skapar utrymme för högre lärarlöner och som ger lärarna kompetensutvecklingsmöjligheter. Fler karriärsteg fanns innan skolan kommunaliserades 1990 och för att stärka attraktionskraften i läraryrket är det viktigt att karriärutveckling återskapas och finns som en tydlig möjlighet.
Bland annat ser det ut som om lektorstjänster kommer att återinföras, en titel som tilldelas de lärare som forskat. Andra karriärsteg kan komma att bli huvudlärare eller handledare. Viktigt i satsningen är också att förskollärare och förskolechefer inkluderas inom områdena barn i behov av särskilt stöd och uppföljning och utvärdering.
Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att resultaten i våra svenska skolor ska lyfta, det rättfärdigar mer än väl den satsning som nu görs på skolan!

14 september 2011

IF Metall säger nej...

Trist att läsa att IF Metalls Stefan Löfven inte tänker vara solidarisk med LO:s löneplattform som strävar efter att kvinnor i typiska låglöneyrken såsom vård, omsorg och restaurangbranschen skall få en särskild satsning i den årliga lönerörelsen.

Greppet från LO är inte nytt för årets avtalsrörelse men då det fortfarande skiljer tusentals kronor mellan mäns och kvinnors löner och dessutom behövs särskilt riktade satsningar för typiska kvinnoyrken är det ett märkligt ställningstagande ur jämställdhetssynpunkt. Det handlar om att rätta till den snedvridning som finns i kvinnodominerade yrken av lönen med en jämställdhetspott. De felsatta lönerna behöver korrigeras och som kvinna hade jag förväntat mig en mer solidaritet mellan fackliga kollegor.

13 september 2011

Kvinnors mod förändrar

Folkpartiet liberalernas kvinnoförbund Liberala kvinnor har nyligen haft konferens där en del av temat var civilkurage. Att följa sin övertygelse, att inte vara rädd för konsekvenserna är stort och många var de kvinnor som vittnade om sin oräddhet.

Att visa civilkurage kan vara allt från att som Elisabeth Ohlson Wallin ställa ut sina fotografier i utställningen Ecce Homo till att som Karin Törnqvist gå till media med kunskap om oegentligheter på arbetsplatsen som ingen chef ville ta tag i - Karin utsåg sedan till Årets whistleblower 2010.

Med på konferensen fanns även en av mina favoritförfattare, Katarina Wennstam. Katarina utgår alltid från verkliga brott och hennes böcker har ett tydligt jämställdhetsfokus.
Hennes böcker har alltid föregåtts av rejäl research och de teman som hittills avhandlats är:
att svenska poliser enligt genomgångna domar av alla brott oftast gör sig skyldiga till våld mot kvinnor, att den typiske våldtäktsmannen är en vanlig svensk man som inte respekterar gränser och att det finns ett machokomplex i skådespelarbranschen som innebär att män utnyttjar sitt kändisskap för att utnyttja unga kvinnor.
Jag bara älskar hennes ståndpunkt "det handlar inte om att tjejer ska sluta bete sig på ett visst sätt, utan om att vi ska få vissa killar att sluta våldta". Precis samma ståndpunkt har jag gett uttryck för ett antal gånger här på bloggen...

12 september 2011

Omvårdnadslyftet är igång

Omvårdnadslyftet, som regeringen beslutade om i februari i år är igång och vårdbiträden får nu en möjlighet att läsa in en  undersköterskeexamen. Något som är alldeles nödvändigt då vården idag har förändrats på många sätt - de som kommer in på ett särskilt boende idag är vanligtvis mycket sjukare än de var för tjugo- trettio år sedan vilket kräver ökad kunskap hos den personal som arbetar på våra äldreboenden.

210 av Sveriges 290 kommuner har ansökt om pengar till denna satsning. Alla kostnader täcks inte för kommunerna, vikariekostnader ersätts till exempel inte utan det får kommunen stå för. Förhoppningen är att även resterande kommuner skall ansöka om möjligheten att vidareutbilda sina medarbetare, möjligheten finns fram till 2014.

Fackförbundet Kommunal har varit kritiska till satsningen och menar att pengarna istället borde användas till att skapa bättre villkor för dem som arbetar i vården. Men är inte just en satsning på kunskap inom yrket en väg till att kunna både ge medarbetarna bättre villkor i det dagliga arbetet, men även att kräva bättre anställningsvillkor. Högre lön, bättre arbetstider och heltidstjänster i större utsträckning är saker som fordras för att göra omvårdnadsyrket attraktivare. Jag instämmer, men tycker samtidigt att det är fackliga frågor som just Kommunal bör driva. Alla tre delarna är viktiga för att öka intresset och få fler att välja omsorgsyrket.
Som kvinna tycker jag att det är skandal att en så kvinnodominerad sektor inte har kommit längre med vare sig bättre schemaläggning, högre löner och framförallt heltidstjänster. Hur ska man som kvinna i omsorgssektorn kunna försörja sig själv om man inte ens får en möjlighet till heltidsanställning? Det är väl verkligen en fråga för Kommunal att driva!

11 september 2011

Nu är det du och jag och inte politikerna som bestämmer...

Nyligen kom SNS ut med en rapport som belyser konkurrensens konsekvenser på välfärdsområdet. I rapporten slås fast att det är svårt att mäta effekterna av att vi idag i Sverige har valfrihet när det gäller förskola, skola, äldreomsorg.
I rapporten, som är skriven av ett antal forskare under ledning av SNS forskningschef Laura Hartman, sägs att det är inte går att belysa vilka effekter valfrihetsreformerna har haft på produktivitet, effektivitet och kvalitet. Rapporten hävdar att de positiva effekter man förväntat sig uteblivit.

Som en av välfärdskonsumenterna undrar jag vilka positiva effekter man förväntat sig som uteblivit och vilka det är som har deltagit i empirin som ligger till grund för denna forskning? Att jag själv får välja var mina barn skall gå i förskolan, vilken skola jag ska välja för dem och senare vilket gymnasium de själva vill välja är för mig skäl nog att hylla den valfrihetsreform som vi har tillgång till idag. Jag är säker på att Elna 82 och Gustaf 87 tycker att det är positivt att de själva får välja vem som skall sköta hemtjänsten hemma hos dem.

Att vi har konkurrensutsatt olika verksamheteri inom skola, vård och omsorg är till fördel för mig och dig och alla andra medborgare i kungariket Sverige och inte längre bara för dem som har råd att betala.
Det forskarna tycks ha missat är att valfrihetsreformen inte i första hand handlar om att spara och/eller att tjäna pengar utan det handlar om att jag själv får bestämma, istället för som tidigare, att politikerna gjorde valen åt mig. Det är den stora vinsten med valfrihetsreformen!

Nora behöver fler engagerade liberaler!

Delar du Folkpartiet liberalernas värderingar och är intresserad av att engagera dig i lokalpolitiken i Nora? Är du intresserad av skolfrågor, demokratifrågor eller äldreomsorgsfrågor? Folkpartiet liberalerna sitter med i den sexpartikoalition som styr Nora, tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Norapartiet och Centerpartiet.

Vi har alltid plats för fler liberaler och har just nu även möjlighet att erbjuda dig en plats där du får chans att påverka politiken i praktiken. Mer om Folkpartiet liberalerna och vilka värderingar vi har kan du läsa här, är du intresserad av att veta mer om oss i lokalföreningen i Nora och vilka frågor vi driver så klickar du på denna länk.

Om du vill prata med någon av oss i styrelsen om hur det är att vara politiskt aktiv så är du välkommen att kontakta oss via telefon enligt nedan:

Bengt Nilsson, ersättare i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 070 630 7433

Birgitta Borg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 372 0068

Gabrielle Peteri, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 240 4137

Ulf Wilder, ledamot i Nora Bostäder, ledamot i kommunfullmäktige 070 637 3301


Vi ser fram emot att få höra av dig!

09 september 2011

Ja, bjud in Miljöpartiet till maktens korridorer!

Läste Kent Perssons blogginlägg igår där han uppmanar statsministern att bjuda in Miljöpartiet till samtal om regeringssamarbete. Utgångspunkten till inlägget är den  debattartikel på SvD Brännpunkt där han refererar till en undersökning som tidningen Dagens Samhälle gjort som visar att tre av fya miljöpartister är positiva till samarbete med moderaterna.
Allianspartierna i Örebro regerade tillsammans med Mp under förra mandatperioden vilket visade sig vara ett framgångsrikt koncept.

Jag har samma positiva bild av Miljöpartiet utifrån mitt perspektiv i Nora. Allianspartierna har ju majoritet i Nora tillsammans med Miljöpartiet och det lokala Norapartiet. Min erfarenhet är att Miljöpartiet tillför mycket kompetens just på miljöområdet samtidigt som man tydligt visar sig villig att ta ansvar både för miljö och ekonomi.
Demokratiutveckling är något som de sex samarbetspartierna har velat satsa mycket på under mandatperioden och även där har Miljöpartiet många goda tankar och idéer som kommer att förverkligas.

I kommunalpolitiken står Allianspartierna och Miljöpartiet nära varandra när det handlar om skolpolitiken, långsiktigt hållbar tillväxt lokalt och den ekonomiska politiken. Utvecklingsområden lokalt är sannolikt miljöpolitik och integrationspolitik. Inom alla dessa områden bör vi tillsammans kunna hitta en gemensam väg framåt.

Att kunna hitta långsiktiga kompromisser och pragmatiska lösningar tror jag är alldeles nödvändigt för att klara välfärden i ett längre perspektiv. Det har lokalt här i kommunen visat sig vara en vinnande hand att ha med Miljöpartiet i samarbetet. 
Så jag ställer mig bakom Kent Perssons uppmaning till statsministern och Alliansregeringen - bjud in Miljöpartiet till samtal!

08 september 2011

Barnaga upprör på olika sätt...

En italiensk kommunpolitiker greps av polis i Gamla stan i Stockholm i slutet av augusti och häktades på sannolika skäl misstänkt för att ha misshandlat sin son på öppen gata. Enligt vittnen lyfte han sin son i håret och tvingade sedan med honom in på en restaurang. Rättegången har ägt rum och dom faller den 13 september.

Medan vi i Sverige upprörs över det faktum att pappan misshandlar sin son på öppen gata, upprörs man i Italien över att en känd och aktad kommunpolitiker och familjefader sätts i häkte. Samtidigt anser italienarna att detta är ett angrepp på den italienska familjen som institution.
Barnaga har varit förbjuden i Sverige sedan 1979, då var vårt land först i världen med att slå fast att aga mot barn inte var tillåten, inte ens i "uppfostrande syfte" vilket är vanligt i många andra länder. Italien till exempel...
Barnaga är idag förbjudet i tjugofem länder i världen. Det innebär att nittiosju procent av världens barn lever i länder som inte uppfattar fysisk bestraffning av barn som misshandel...

07 september 2011

En EU-väns funderingar...

Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman skrev förra veckan en debattartikel där han krävde att Grekland ska lämna eurosamarbetet. Samma tankegångar finns hos en del nationalekonomer.
Personligen tycker jag att vi måste hitta lösningar för det som nu håller på att hända inom EU. Jag är ingen nationalekonom men en stor EU-vän.

Samtidigt har jag stor respekt för Folkpartiets EU-parlamentariker Olle Schmidt som säger att han vill prioritera solidaritetstanken. Som Olle Schmidt säger så är ju EU ett politiskt projekt som skapades i Europa efter två världskrig för att stärka samarbetet och undvika fler krig. Eurosamarbetet är en del av detta projekt och visst finns det brister men inte stora nog för att börja föra en diskussion om uteslutning.

Kanske tänker jag, är en del av problematiken att Europas länder går i sån otakt rent ekonomiskt, förutsättningarna är väldigt olika beroende på om landet heter Grekland, Irland eller Tyskland.
Tyskland har idag i sin författningsdomstol sagt ja till de krispaket som tidigare lagts fram för att stötta Grekland och Irland, det skapar ett lugn på den annars så skakiga börsen. Det kan behövas i dessa så oroliga tider. Som lekman är det inte lätt att följa med i svängarna, hur resonerar du?

06 september 2011

Blandade grupper fungerar bäst

Alla som har arbetat i en ledande funktion vet att för att få till en bra gruppdynamik så är  sammansättningen av gruppen viktig. Som chef bör man sträva efter att se till att gruppen består av olika personligheter, olika etniciteter, olika bakgrund och varierade åldrar för att skapa dynamik och ett bra diskussionsklimat.

Att nu se de diskussioner som startats på olika håll i media med ledning av att Centerns valberedning tänker föreslå tjugoåttaåriga Anne Lööf som ny partiledare känns trist. För det första tycker jag att det är märkligt att dessa diskussioner om ålder kontra lämplighet inte fanns när Miljöpartiet valde Gustav Fridolin tjugoåtta, till språkrör, och givetvis undrar jag om det kan ha något att göra med att Annie är kvinna...
För det andra gör ju inte hennes ålder henne till varken en sämre eller bättre partiledarkandidat. Det är helt andra egenskaper som kommer att avgöra hur hon klarar det viktiga arbetet som ny ledare för Centern.

I Sverige är vi alltför åldersfixerade anser jag, både när det gäller unga och gamla och det gäller inte bara i politiken. Åldern är bara en siffra och en tjugotvååring kan vara lika gammalmodig i sitt tänkande som en sextiotvååring kan vara ungdomlig i sitt.
Jag instämmer med riksdagsveteranen och folkpartisten Barbro Westerholm när hon säger att hon inte vill ha något generationskrig i politiken. Barbro är Sveriges äldsta riksdagsledamot och ett levande bevis på att förmågan att vilja och förmågan till förändring inte ligger i åldern.

05 september 2011

Censur eller inte?


Rasistiska, personliga påhopp och kränkande tillmälen är vardagsmat på kommentarsfunktionen på våra nättidningars upplagor. Nu har flera tidningar valt att ta bort kommentarsfunktionen helt för att komma tillrätta med detta.

När jag först läste det tyckte jag att det var vettigt, vet själv att jag har valt att inte delta i debatten på nätet just på grund av att jag anser att man bör kunna stå för sina åsikter, dels att jag anser det helt ointressant att delta i en debatt som håller en så låg nivå som på bland annat vår egen lokaltidning Nerikes Allehandas webupplaga.

Vid närmare eftertanke så borde det inte vara svårare att "hålla rent" på tidningarnas kommentarsfält än vad det är för mig att göra det på min blogg när människor kommenterar. Att helt enkelt kräva att inläggen varken är rasistiska, kränkande eller innehåller personliga påhopp kan givetvis varje tidning ställa som krav.

Det går även att kräva en inloggning där man får uppge namn osv. för att säkerställa att debatten hålls på en läsvärd nivå. Troligen är det en klokare väg att gå än att stänga av kommentarsfunktionen helt för människor som vill göra sin röst hörd. Visst borde väl det vara en vettig kompromiss?

04 september 2011

Delar du våra liberala värderingar? Engagera dig!

Delar du Folkpartiet liberalernas värderingar och är intresserad av att engagera dig i lokalpolitiken i Nora? Är du intresserad av skolfrågor, demokratifrågor eller äldreomsorgsfrågor? Folkpartiet liberalerna sitter med i den sexpartikoalition som styr Nora, tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Norapartiet och Centerpartiet.
Vi har alltid plats för fler liberaler och har just nu även möjlighet att erbjuda dig en plats där du får chans att påverka politiken i praktiken. Mer om Folkpartiet liberalerna och vilka värderingar vi har kan du läsa här, är du intresserad av att veta mer om oss i lokalföreningen i Nora och vilka frågor vi driver så klickar du på denna länk.

Om du vill prata med någon av oss i styrelsen om hur det är att vara politiskt aktiv så är du välkommen att kontakta oss via telefon enligt nedan:

Bengt Nilsson, ersättare i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 070 630 7433

Birgitta Borg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 372 0068

Gabrielle Peteri, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 240 4137

Ulf Wilder, ledamot i Nora Bostäder, ledamot i kommunfullmäktige 070 637 3301


Vi hoppas att du hör av dig till oss!

03 september 2011

Vems är frukostansvaret?

På uppdrag av WHO har Folkhälsoinstitutet gjort en undersökning där 7000 svenska elever fick svara på frågor om sin hälsa. Bland annat har frågorna handlat om frukostvanor och det visar sig att 40 % av alla 15-åriga flickor minst en dag i veckan hoppar över frukosten, till skillnad mot pojkar där bara 23 % hoppar över frukosten.

Frukosten brukar betraktas som ett av dagens viktigaste mål, inte minst för att orka med skolarbetet. Tidigare studier har visat att elever som inte äter frukost också presterar sämre i skolan. 
Orsaken till att så många flickor hoppar över morgonmålet tycks vara den utseendefixering som idag råder bland ungdomar. Antingen för att för mycket tid tillbringas framför spegeln på morgonen eller för att flickor väljer bort frukosten för att bli smalare. Trots att just att hoppa över måltider innebär att kroppen istället försöker kompensera energibortfallet vid nästa måltid, vilket innebär att  frukost är ett viktigt mål om man vill gå ner i vikt.

Givetvis finns det barn som inte är hungriga innan skolan, alla är inte ens i vuxen ålder stora frukostälskare. Men något bör man försöka få i sig och goda frukostvanor i familjen är viktiga som ett bra föredöme. Barn gör som vi gör, inte som vi säger, är ett talesätt som passar även här.

Ibland höjs rösten för att skolan ska servera frukosten. Det anser inte jag, frukosten bör vara föräldrarnas ansvar. Skolans pengar skall gå till helt andra saker. Går det inte på annat sätt kan man alltid skicka med en frukt, en yoghurt eller en smörgås i skolväskan.

02 september 2011

Lösningen på matteproblemet??

Skolverket presenterade häromdagen ett förslag om att låta lärare lära av goda exempel. Man menar att ett steg på vägen mot att få lärare att bli skickligare på att lära ut mattekunskaper kan vara att använda sig av kollegialt lärande som komplement till den vanliga typen av fortbildning.

Personligen tycker jag att det är ett bra förslag, att lära av goda exempel är ett bra sätt att - om man vågar - se på sitt eget agerande med "andra glasögon". Att lära av goda exempel är något som är mycket vanligt förekommande i det privata näringslivet där exempelvis en högpresterande säljare ofta får med sig kollegor ut på kundbesöken för att lära ut sin vinnande taktik.
Givetvis hänger mycket både i en säljsituation och i en lärande situation ihop med personlighet och ens egen inställning till arbetet. Men visst kan man lära sig mycket av kollegor om man kan hantera att få personlig feedback på sin egen prestation.

Sveriges sjunkande matteresultat är bekymmersamma både i ett kort och ett långt perspektiv. Matte är ett typiskt skolämne som vinner på katederundervisning, istället för att eleverna skall sitta själva och räkna sida upp och sida ner i sina matteböcker. På skolor där man prövat att gå tillbaka till ordentliga genomgångar på matematiklektionerna har resultaten förbättrats.
Brister i ämneskunskaper och pedagogik i just matematikämnet innebär att det behövs ett rejält botemedel. Att då som Skolverket nu föreslår göra en storsatsning kan visa sig vara mycket lönsamt för Sverige och Sveriges elever.