28 september 2011

Är jag en bitch?

Jag fortsätter att blogga om kvinors ekonomi och jämställdhet även i dag, ett alltid lika aktuellt ämne.
I Sverige idag, 2011, tjänar kvinnor 85 % av vad männen tjänar på motsvarande jobb. Trots att det bara är knappa 30 procent av kvinnorna som anser att mannen är huvudförsörjaren i familjen tycks det vara många lönesättande chefer som fortfarande tror att världen ser ut på det viset….

Ofta är det kvinnorna som arbetar deltid. En nyligen genomförd undersökning visar att kvinnor gärna arbetar deltid till skillnad mot män. Om jag får säga vad jag tror så beror det sannolikt på att kvinnorna har två jobb, ett betalt och ett obetalt. Kvinnor fortsätter att lägga fler timmar än män på oavlönat hemmaarbete, även om det har minskat med någon timme sen den senaste undersökningen.

Krasst kan man konstatera att deltid inte går ihop med önskan som de flesta kvinnor har att få en bra pension, det går inte heller att förena med makten över sitt eget liv skulle jag vilja påstå. Om man inte kan försörja sig själv har man heller ingen frihet att lämna ett dåligt förhållande.

Vi är ganska jämställda i våra förhållanden fram till första barnet kommer. Eftersom många familjer inte delar jämställt på föräldraförsäkringen så blir det kvinnans ansvar att ta hand om barn och hem under 12-18 månader. Då blir det lätt så att det ansvaret fortsätter att vara kvinnans, speciellt om hon väljer att arbeta deltid under småbarnsåren.

Jag har en vädjan till alla kvinnor som väljer deltid under flera år – kräv av din man att han betalar in till en pensionsförsäkring som motsvarar de pengar du förlorar!

Kalla mig gärna bitch men om du inte har möjlighet att försörja dig själv så har du heller ingen frihet...Lady Gaga har sagt det så bra:
Some women chose to follow men and some women choose to follow their dreams. If you´re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn´t love you any more...

Inga kommentarer: