12 september 2011

Omvårdnadslyftet är igång

Omvårdnadslyftet, som regeringen beslutade om i februari i år är igång och vårdbiträden får nu en möjlighet att läsa in en  undersköterskeexamen. Något som är alldeles nödvändigt då vården idag har förändrats på många sätt - de som kommer in på ett särskilt boende idag är vanligtvis mycket sjukare än de var för tjugo- trettio år sedan vilket kräver ökad kunskap hos den personal som arbetar på våra äldreboenden.

210 av Sveriges 290 kommuner har ansökt om pengar till denna satsning. Alla kostnader täcks inte för kommunerna, vikariekostnader ersätts till exempel inte utan det får kommunen stå för. Förhoppningen är att även resterande kommuner skall ansöka om möjligheten att vidareutbilda sina medarbetare, möjligheten finns fram till 2014.

Fackförbundet Kommunal har varit kritiska till satsningen och menar att pengarna istället borde användas till att skapa bättre villkor för dem som arbetar i vården. Men är inte just en satsning på kunskap inom yrket en väg till att kunna både ge medarbetarna bättre villkor i det dagliga arbetet, men även att kräva bättre anställningsvillkor. Högre lön, bättre arbetstider och heltidstjänster i större utsträckning är saker som fordras för att göra omvårdnadsyrket attraktivare. Jag instämmer, men tycker samtidigt att det är fackliga frågor som just Kommunal bör driva. Alla tre delarna är viktiga för att öka intresset och få fler att välja omsorgsyrket.
Som kvinna tycker jag att det är skandal att en så kvinnodominerad sektor inte har kommit längre med vare sig bättre schemaläggning, högre löner och framförallt heltidstjänster. Hur ska man som kvinna i omsorgssektorn kunna försörja sig själv om man inte ens får en möjlighet till heltidsanställning? Det är väl verkligen en fråga för Kommunal att driva!

Inga kommentarer: