09 september 2011

Ja, bjud in Miljöpartiet till maktens korridorer!

Läste Kent Perssons blogginlägg igår där han uppmanar statsministern att bjuda in Miljöpartiet till samtal om regeringssamarbete. Utgångspunkten till inlägget är den  debattartikel på SvD Brännpunkt där han refererar till en undersökning som tidningen Dagens Samhälle gjort som visar att tre av fya miljöpartister är positiva till samarbete med moderaterna.
Allianspartierna i Örebro regerade tillsammans med Mp under förra mandatperioden vilket visade sig vara ett framgångsrikt koncept.

Jag har samma positiva bild av Miljöpartiet utifrån mitt perspektiv i Nora. Allianspartierna har ju majoritet i Nora tillsammans med Miljöpartiet och det lokala Norapartiet. Min erfarenhet är att Miljöpartiet tillför mycket kompetens just på miljöområdet samtidigt som man tydligt visar sig villig att ta ansvar både för miljö och ekonomi.
Demokratiutveckling är något som de sex samarbetspartierna har velat satsa mycket på under mandatperioden och även där har Miljöpartiet många goda tankar och idéer som kommer att förverkligas.

I kommunalpolitiken står Allianspartierna och Miljöpartiet nära varandra när det handlar om skolpolitiken, långsiktigt hållbar tillväxt lokalt och den ekonomiska politiken. Utvecklingsområden lokalt är sannolikt miljöpolitik och integrationspolitik. Inom alla dessa områden bör vi tillsammans kunna hitta en gemensam väg framåt.

Att kunna hitta långsiktiga kompromisser och pragmatiska lösningar tror jag är alldeles nödvändigt för att klara välfärden i ett längre perspektiv. Det har lokalt här i kommunen visat sig vara en vinnande hand att ha med Miljöpartiet i samarbetet. 
Så jag ställer mig bakom Kent Perssons uppmaning till statsministern och Alliansregeringen - bjud in Miljöpartiet till samtal!

Inga kommentarer: