18 september 2006

Jag vill härmed framföra ett stort tack till alla er som på olika sätt varit aktiva i valarbetet 2006! Lokalt nådde inte alliansen ända fram men på riksplanet har vi äntligen fått ett maktskifte och det känns fantastiskt!
Folkpartiet i Nora har gjort ett bra val och minskat procentuellt minst av alla lokalföreningar i länet vilket har gett oss 3 mandat i fullmäktige. I vårt lokala arbete återstår nu att vässa vårt oppositionsarbete både i folkpartiet och i allians för Nora med sikte på ett lokalt maktskifte 2010! Vi kommer att ha vind i ryggen av vår borgerliga alliansregering i detta arbete.

Kvällen har ägnats åt en del summering på plus och minuskontot och samma arbete skall nu ske i respektive parti för att säkerställa hur vi går vidare i det fortsatta arbetet inom allians för Nora.
Nu tar vi nya tag!

07 september 2006

Vilka dagar det varit....något som verkade litet i början växte till en stor skandal...huvudlösa beteenden av människor som borde veta bättre!
Jag hoppas dock och tror att människorna i Sveriges avlånga land inser att folkpartiet är så mycket mer än detta datorintrång, att vi har en bra politik för skola, integration och arbete, att vi är ett parti som vågar sticka ut hakan och vågar ställa krav. Alla våra valarbetare i Nora, i länet och i landet är värda det! Varje dag lägger de ner enormt engagemang och energi på att dela ut material och prata politik med människor för att säkerställa att alliansen skall vinna valet med ett starkt folkparti i spetsen.Sverige behöver en ny regering!
Ikväll gjorde Lars "lejonkungen" Leijonborg bra ifrån sig i partiledarutfrågningen i TV 1, trots att programledarna mesta tiden försökte tala skandal istället för politik. Höga poäng i nätfrågan på tidningarnas hemsidor blev det.
Kanske är det som Lars säger att det har vänt för folkpartiet, människor som annars skulle suttit hemma har plötsligt valt att ta beslutet att gå med i partiet, Marit har ryckt ut och talar på sitt speciella, förtroendefulla sätt till människor.
Vi valarbetare går nu in i sista veckan och kommer att fokusera på de viktiga frågorna - i Nora handlar det om skola och företagande, kultur, ungdomar och en bra äldreomsorg i första hand. Vi kommer att finnas vid valstugan i morgon fredag samt lördag, ansiktsmålning, tipsfrågor och kaffe står på menyn. På lördag ska jag i min egenskap av länskandidat vara i Kumla och Askersund. Men imorgon ses vi i valvimlet!

04 september 2006

Huvudlöst!

Dagens nyhetsbevakning koncentreras på den omdömeslösa insats som en medlem av liberala ungdomsförbundet gjort sig skyldig till, istället för att fokusera på Fredrik Reinfeldts insats i partiledarutfrågningen igår kväll...Det övergår mitt förstånd hur man kan tro att ett sådant intrång inte lämnar några spår efter sig, en ip-adress är lika tydlig som min hemadress för den som kan spåra sådant. Mycket onödigt och omdömeslöst gjort av någon som borde veta bättre och som borde veta att vi, precis som andra partier har etiska regler. Onekligen dagens besvikelse!
Annars är valkampanjen i full gång, mycket att stå i för en fritidspolitiker, nu är det både möten, valstuga och utdelning av valmaterial samtidigt som jag ska driva personvalskampanj. I egenskap av länskandidat har jag varit delaktig utanför Coop Forum i Lillån samt kommer att delta i aktiviteter i Kumla och Askersund till helgen. Givetvis skriver jag en och annan debattartikel för att på så sätt synas i media. Skolan är en aktuell fråga - speciellt i Nora där den nya rektorn på Karlsäng är omtalad. Jag anser att den insats han gör för att skapa lugn och ro på skolan och i klassrummen är ovärderlig och den kommer på sikt att skapa en miljö där barnen och lärarna kan fokusera på kunskap och - vem vet - så småningom införa ordningsomdömen på terminsbetyget. Jag har förstått att vår rektorn ställer krav även på föräldrarna vilket är välkommet och alldeles nödvändigt om man ska komma tillrätta med en del av de omdömeslösa beteenden som florerar. Att visa respekt för sina kompisar och för lärare samt övrig personal på skolan borde vara självklart för alla. Vi ska komma ihåg att dessa ungdomar inom en inte alltför avlägsen framtid skall ut i arbetslivet och där ställs det krav på respekt, på ordning, på vissa arbetsplatser finns en dresscode som innebär att man inte får ha på sig vadsomhelst och framförallt kan man inte uttrycka sig hur som helst gentemot chefer och kollegor. En del av skolans och föräldrarnas uppgift är ju att förbereda barnen för vuxenlivet, där tror jag att rektor Johan Rapp gör en viktig insats. Att ställa krav är att bry sig!
Nämndarbetet har börjat för hösten och där hoppas jag att vi så småningom får en presentation av den arbetsgrupp som arbetar med mobbingrelaterade frågor på Järntorgsskolan. Här finns mycket att diskutera, både organisatoriskt och hur man på bästa sätt kommer tillrätta med denna problematik. Min bestämda åsikt är att den typen av beteende skall polisanmälas utan undantag - det får inte råda några tveksamheter om vad vuxenvärlden anser om denna typ av beteende. Inom områden finns en hel del forskning och det finns även arbetsmetoder som jag anser kan vara värda att titta närmare på. Jag säger det igen, lugn och ro i klassrummen skapar en miljö där barnen kan koncentrera sig på skolarbetet i stället för att vara rädda för vad som ska hända på rasten!
Jag kan avslutningsvis dementera det rykte som florerat i Nora om att socialdemokraterna skulle ha satt upp sina valaffischer utan tillstånd - Sven-Erik Nykvist ringde mig och var upprörd samt undrade givetvis vem som påstått något sådant - han passade samtidigt på att ge mig tillståndsnumret för att klargöra att så inte var fallet.

24 augusti 2006

Att ställa krav är att bry sig!

Idag kan vi läsa i tidningen om de nya trivselregler som rektorn på Karlsängsskolan - Noras högstadieskola - har infört i samråd med lärare och övrig personal. Reglerna innebär att man skall visa respekt för varann, komma i tid till lektionerna och inte skolka. De innebär oxå att eleverna inte får bära keps inne i korridorerna och att försen ankomst resulterar i kvarsittning. Ganska självklara saker, eller hur? Personligen tycker jag att det är positivt att någon vuxen vågar vara vuxen - precis det jag har efterfrågat i tidigare debattartikel - samt att det säger mycket om hur lärare och övrig personal tidigare har haft det i sin arbetsmiljö...
Dessa nya ordningsregler ger äntligen de vuxna på skolan mandat att skapa arbetsro och ordning i klassrummen så att eleverna får möjlighet att fokusera på lärandet. Den innehåller ett tydligt budskap om att våld, hot och trakasserier inte är tillåtna och den beskriver vilka konsekvenserna blir om elever överträder dessa regler - en polisanmälan kommer att bli resultatet.
Mycket av detta har Folkpartiet efterfrågat både centralt och lokalt och vi tycker därför att det är positivt att dessa regler nu finns på vår högstadieskola.Rektorn öppnar för en dialog med föräldrar och elever under hösten där reglerna ska diskuteras och även detta är positivt och involverar både elever och föräldrar i den processen.

Valrörelsen har nu kommit igång på allvar och så även affischeringen på stan - här säger illasinnade rykten att socialdemokraterna affischerar utan att ha tillstånd för detta...kan det vara sant? Folkpartiet väntar i dagarna på detta tillstånd och kommer sedan att affischera med våra riks-läns- och lokalkandidater. Valstugan placeras ut på måndag 28/8 men först skall vi finnas med på årets största begivenhet i Nora - Nora marken. I marknadsståndet kommer vi att få besök av Folkpartiets toppkandidater så passa på tillfället att träffa dem och ställ frågor.

På tisdag 29/8 18-20 kommer jag att gå och lyssna på Staffan Werme som på Karolinska skolan i Örebro debatterar mot Sverigedemokraterna - en viktig debatt! En alltför stor del av våra unga väljare attraheras av deras budskap och det är viktigt att ta fram deras argument i ljuset och inte låta dem stå oemotsagda.

Vi ses i valvimlet!

11 augusti 2006

Valupptakt

Så smått börjar valrörelsen märkas, både i Örebro och i Nora. I onsdags var alliansens partiledare tillsammans i Wadköping på ett välbesökt möte med många supportrar - vilken konstrast mot Göran Perssons ensamma valupptakt på Våghustorget i Örebro...Att alliansen dessutom har agerat och regeringspartiet får reagera i frågan om fastighetsskatten är naturligtvis ett positivt läge för allianspartierna!
Idag var Johan Pehrson och Anna Ågerfalk på besök i Nora och fanns på plats på Strandstugans café. En hel del personvalsfoldrar delades ut på stan i samband med detta och stämningen var positiv.
Johans frågor berör ju i första hand rättspolitiken men denna gång hade han lämnat sin "följeslagare" - papp -polisen kvar i Örebro. Att vi skulle behöva en och annan extra patrullerande polis på våra gator i Nora kan jag givetvis hålla med om, denna sommar har innehållit både skadegörelse, busåkande med bil och våldtäktsförsök, vilket är beklämmande.
Anna har precis som jag skolan som sin viktigaste fråga och vi är eniga om att vi behöver förstärka möjligheterna för lärarna att göra ett bra arbete och vi behöver införa en läsa skriva räkna garanti i skolan som säkerställer att barnen får med sig dessa kunskaper innan de går vidare till fjärde klass. Dessutom behöver vi kunna garantera alla barn studiero och införa en nolltolerans mot mobbing. Barn som sitter på lektionen och oroar sig för vad som ska hända i korridoren eller på skolgården har inga bra förutsättningar för att lära sig något i skolan.

På måndag har Folkpartiet liberalerna i Nora vår egen valupptakt och då ska vi ladda ordentligt för den kommande valrörelsen. Håll utkik efter oss på stan - vi är där du är!

03 augusti 2006

Valet närmar sig

Vi skriver den 3/8 och valdagen den 17/9 närmar sig med stormsteg. Jämnt mellan blocken och förvånansvärt tyst i media, inte mycket valkampanj på stan, varken i Nora eller Örebro - jo Folkpartiets valvagn stod på Stortorget under Örebrofesten, där kunde man köpa kaffe med kaka och prata med Örebros Staffan Werme eller Anna Ågerfalk som fanns tillgängliga för alla som ville diskutera politiska frågor.
I Nora är det fortfarande turistsäsong och mycket folk på gator och torg. Nerikes Allehanda, vår lokaltidning har reportage om Norapolitiker, ett porträtt som ger en liten närmare beskrivning av både politikern och privatpersonen som finns på våra listor.
Oroande är den skadegörelse som inträffat under sommaren i Nora, sönderslagna fönster på Karlsängskolan, sönderskurna däck på en parkering i Gyttorp....någon borde ha sett något eller hört något, någon förälder borde sakna ungdomar som är ute för sent på kvällarna och börja ställa frågor...ibland kan ett sommarlov bli för långt, för den som inte har något att göra utan mest bara driver omkring. Bra om vi kan få tips till polisen så att de skyldiga får ersätta skadegörelsen - en viktig markering från vuxenvärlden.
På onsdag den 9 augusti kommer Lars Leijonborg till Wadköping i Örebro mellan klockan 16-17:30, missa inte det!
Den 14/8 har Folkpartiet i Nora sin valupptakt för medlemmar och respektive - då ska vi ladda för valseger i kommunalvalet!

11 juli 2006

Leijonborg till Nora?

I fredags var jag tillsammans med en hel massa andra folkpartister på plats i ett soligt och varmt Almedalen för att höra Lars Leijonborg hålla sitt Almedalstal. Det var ett inspirerande tal som framförallt fokuserade på skolfrågan och vad som behöver förändras för att vi i Sverige återigen skall ligga i topp på kunskapssidan. Lugn och ro i skolan med lärare som har tydliga mandat, resurserna skall ligga på årskurs 1-3 istället för på årskurs 8-9, betyg från årskurs 6 samt en läsa, skriva räkna garanti som skall gälla för årskurs 3 är några av de saker som Folkpartiet vill införa efter valet. Fokus skall ligga på kunskap i första hand, och de elever som inte kan få hjälp med skolarbetet av sina föräldrar av olika orsaker skall erbjudas stöd i skolans regi.
Givetvis togs även andra saker upp,där var miljöfrågan och rättssäkerheten viktiga inslag.
Jag passade på att hälsa på Lars och bjöd samtidigt in honom till Nora för att ta del av vår trängselbonus - och se, den hade han hört talas om! Så vem vet, kanske får Nora ett besök så småningom.

27 juni 2006

Sparlåga

När juli månad närmar sig så lägrar sig lugnet även på det kommunalpolitiska planet. Folkpartiet har tillsammans med övriga borgerliga partier haft en lyckad valupptakt ute på Alntorps ö den 17 juni. Nu ser vi fram emot valupptakten där vi kommer att finnas med tillsammans med våra alliansvänner på de olika arrangemang som erbjuds i kommunen.
För min egen del kommer jag tillsammans med fler folkpartister från Nora att åka till Gotland för att lyssna på Lars Leijonborg den 7/7 i Almedalen - bättre valupptakt kan man väl inte tänka sig!?
Ha det gott i sommarvärmen och titta gärna in igen - jag skriver med jämna mellanrum!

22 juni 2006

Midsommar!

Äntligen tid för familj och vänner några dagar. Att få grilla, äta sill och jordgubbstårta och bara vara och umgås - härligt! Så typiskt då att solen lyser med sin frånvaro...Nåväl, jag önskar er alla en riktigt härlig midsommar!