31 oktober 2010

Socialliberal välfärdspolitik

Regeringens ömma punkt - de utförsäkrade i sjukförsäkringen - är en kursändring för att få fler människor i arbete av de som kan arbeta. Att människor kan och vill arbeta och bidra till sin egen försörjning är för mig som folkpartist självklart. Varje person som kan gå ifrån att vara sjukskriven till att vara en del i ett socialt sammanhang är något som vi ska vara stolta över. Att som tidigare, under socialdemokratiskt styre, förtidspensionera 140 personer varje dag är inte människovärdigt. Människor ska ges en rimlig chans att komma tillbaka i arbete och kunna försörja sig själva och därför är det bra att man ges chansen att prövas mot arbetsmarknaden.
Folkpartiet tog strid för ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen redan i alliansens förhandlingar 2006 tack vare Lars Lejonborg - den som är sjuk ska ha en bra sjukförsäkring. Det vi nu har sett av människor som hamnar mellan stolarna på grund av de nya reglerna är givetvis inte acceptabelt, därför är det viktigt att hantera de behov av justeringar som kommer upp. Regelverket och tillämpningen av det måste ses över så att vi kan säkerställa ordentlig rehabilitering.  Den som är sjuk ska ha sjukersättning och den som kan jobba ska göra det, det är min absoluta övertygelse.

Lekplatser för alla

I Nora är behovet av att rusta upp lekplatserna stort och många är de lekplatser där det finns behov av att ta bort gamla, slitna leksaker som rent av kan vara farliga ibland. Politiken har fått en redovisning av hur högt trycket är på våra olika lekplatser för att ha som underlag för beslut när pengarna skall avsättas.

Den lekpark som har allra störst tryck på sig i antal barn är Skolparken, det bor många barn i närområdet och det finns både skolor och förskolor i närheten som utnyttjar Skolparken mycket. Samtidigt är det den lekpark som våra besökare ser först när de kommer till Nora. Allt detta sammantaget gör att jag gärna ser en satsning där, som jag även tidigare har gett utryck för i en artikel i Na, där jag beskrev några av de idéer som finns. Hela parken har stor potential att bli något utöver det vanliga både för turistande men framförallt året runt för de barn som har den som sin närmaste lekpark.

Men, givetvis måste vi även försöka avsätta pengar för att göra investeringar utifrån behoven på ex. Esstorp där lekparkerna är i stort behov av en förbättring. Bättre att ha några få, rejäla och roliga lekplatser än många med bara gungor och lite sand att leka med. Det handlar alltid om att prioritera, men det är viktigt att vi inte glömmer bort satsningar på de barn som redan bor här.

30 oktober 2010

Apropå Arkelsten

Några frågor som dyker upp när det gäller moderaternas Sofia Arkelsten. Media har skallgång när det gäller Sofia Arkelsten - varför är det alltid kvinnorna som råkar värst ut när det gäller media? Är det verkligen värre om en kvinna har gjort något eventuellt övertramp eller vad beror det på att man jagar kvinnorna "till döds"?
Är det förresten verkligen media (läs kvällspressen) som skall avsätta politiker, eller är det partierna och deras partiledare? Och varför är det så skrämmande med någon som har erfarenhet av att sitta i en styrelse? Borde inte fler riksdagsledamöter ha en företagsbakgrund för att på bästa sätt kunna hantera företagarfrågorna? Slutligen, vad är skillnaden om Sofia Arkelsten betalat ur riksdagens kassa men ändå åkt på resorna? Medias hantering av frågan gör att det blir svårt att avgöra vad som är en muta...


Jag vill ha riksdagsledamöter som varit ute i verkliga livet och inte bara dem som är uppfödda "politiska broilers", utan annan yrkeserfarenhet än den politiska - från ungdomsförbund till politisk sekreterare och vidare in i kommunfullmäktige innan det är dags för en riksdagsplats...Vad vet man då om livet och människors utmaningar i det dagliga livet?
Jag vill ha riksdagspolitiker som har en meritlista att visa upp från verkligheten och då är det säkert så att allt man gjort innan man blev riksdagsledamot inte är helt okontroversiellt och det måste få vara ok, så länge det inte är brottsligt. Med medias ständiga hetsjakt på politiskt förtroendevalda behöver vi inte förundra oss över att väldigt få människor idag vill och törs engagera sig i politiken....
Fler intressanta bloggar på samma tema finns här: http://smakavstefan.se/2010/10/28/meriter-ar-inte-ett-problem/ och här:http://www.paulronge.se/lat-dem-inte-fa-arkelstens-skalp-reinfeldt

Kulturens nytta & företagsvänliga taxor

Den gemensamma borgerliga motionen om att undersöka kulturens nytta i de norra kommunerna i länet fick bifall i fullmäktige i onsdags vilket känns positivt.

Vi är intresserade av att se om det går att bevisa att kulturyttringarna som finns i de norra kommunerna bidrar ekonomiskt till utvecklingen av bygderna. Vi tror nämligen att de som vinner mest på kulturen inte är de som själva är utövare utan tvärtom att de som finns runt omkring - alltifrån bensinmacken, butikerna, matställen och hotell - är de som vinner mest på de olika kulturevenemang som finns runtomkring oss. De norra länsdelarna har ju blivit något av kulturens Mekka - Stadra sommarscen, Opera på Skäret, Ljusstråk, Kulturnatta för att bara nämna några evenemang som lockar besökare till våra trakter.
En liknande undersökning har gjorts i form av en uppsats med utgångspunkt från akvarellmuseet på Tjörn och där visade resultatet på just detta, att det är företagen runt omkring ett kulturarrangemang som får störst utbyte ekonomiskt av det.
Intressant att se om det vetenskapligt går att belägga ett sådant faktum, alla kulturmotståndare till trots...

Värre gick det dock med beslutet om att införa en enhetlig avgift för all tillsyn när det gäller medicin, alkohol och tobak. De borgerliga ledamöterna hade redan i kommunstyrelsen reserverat sig till förmån för att vi ville ha timtaxa istället för en enhetstaxa. Nu begärde vi återremiss och fick igenom den. Märkligt tycker jag att det är så svårt att vara tillmötesgående mot företagen...
Varför ska en företagare som sköter sig betala lika mycket som en som inte har ordning på det som behövs för att sälja dessa varor, det övergår min folkpartistiska kompass när det gäller att förhålla sig till företag och företagsamhet. Det duger inte att hänvisa till att övriga kommuner i norra länet valt den vägen - om den inte är den bästa för företagen måste vi välja en bättre väg!

28 oktober 2010

Bra förslag, nog med förslag!

Följande info finns att läsa på http://www.folkpartiet.se/
Folkpartiets valberedning har haft i uppdrag att inför partirådet den 19 november nominera ny förste vice ordförande efter Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär.

Efter att ha lyssnat in Folkpartiet i hela landet och inväntat länsförbundens nomineringar vill nu en enig valberedning föreslå:

Helene Odenjung, Göteborg, till förste vice ordförande
Helene är idag andre vice ordförande i Folkpartiet och är en av Folkpartiets mest erfarna och namnkunniga kommunalpolitiker. Hon är kommunalråd och gruppledare för Folkpartiet i Göteborg.
Helene är en stark liberal profil och med Helene som vice partiledare har kommunpolitiken en framskjuten plats. Basen för att driva den socialliberala politiken nära människor finns till stora delar i kommuner och landsting.


Erik Ullenhag, Stockholm, till andre vice ordförande
Erik är idag integrationsminister och biträdande arbetsmarknadsminister och har de senaste fyra åren varit Folkpartiets partisekreterare. Han har också varit riksdagsledamot och såväl integrationspolitisk som socialpolitisk talesperson.
Erik är en erfaren och skicklig politiker med stabil socialliberal kompass. Han är väl förankrad i folkpartilandet efter sina år som partisekreterare och är en god lyssnare.

- Jan Björklund, Helene Odenjung och Erik Ullenhag är ett team som är väl lämpat att leda Folkpartiet, säger valberedningens ordförande Ann-Katrin Åslund (FP).

Jag kan inte annat än hålla med, det är ett utmärkt förslag som valberedningen kommer med. Tillsammans med vår nya partisekreterare Nina Larsson stärker partiet sin socialliberala profil vilket är glädjande.
Ett smusslande Sverige

På kort tid har flera korruptionsskandaler seglat upp i Sverige, nu senast härvan i Göteborg och det som skett i Örebro, tidigare både i Stockholm och Norrköping. Viktigt att påpeka att brotten utreds och att dom ännu inte har fallit, men ändå, visst har vi tidigare varit förskonade från detta?
Transparency International, TI, som årligen tar fram en ranking presenterades igår och visar att Sverige faktiskt har halkat ner några placeringar jämfört med tidigare. Ett par saker pekas ut som mest allvarliga hoten mot korruption i vårt land:
det ena handlar om att vi fortfarande använder oss av partipolitiskt förankrade revisorer i vår kommunrevision.
Det andra handlar om att vi fortfarande 2010 inte kan få kunskap om vilka som gett bidrag till våra politiska partier. Med hänvisning till valhemligheten värjer sig både Kristdemokraterna och Moderaterna mot att detta skall bli offentligt. Illa tycker jag, sådant bör tåla dagsljus och kritisk granskning av medborgarna. Självklart har allmänheten rätt att få veta!?
TI tar även upp något som jag bloggade om häromdagen - att skyddet för sk. whistleblowers måste stärkas. Den senaste skandalen i raden var det förfärliga som nyligen uppenbarades på äldreboendet i Kumla. Ett annat exempel som finns nära oss är Ingvar Bratt och avslöjandet av Boforsaffären, något som går till historien som en av Sveriges största företagsskandaler.
De människor som är modiga nog att våga offentliggöra sin vetskap om olika typer av skandaler som sker på våra privata och offentliga företag och verksamheter förtjänar alla heder och all respekt, men givetvis även ett bra skydd.

27 oktober 2010

63 miljarder

Hur högt värderar du demokratin? Vad tycker du att den ska få kosta, vad kan det vara värt att ha demokrati i din kommun, i ditt landsting, i Sverige?
Dagens samhälle http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/svensk-politik-kostar-16-miljarder-ar-17931 har gjort en uträkning på just detta och kommit fram till att demokratin kommer att kosta Sverige 63 miljarder den kommande mandatperioden. Det är den totalsumma som betalas till partierna, politikerna och för styret i regering, riksdag, landsting och kommuner. I summan ingår givetvis även de kostnader som inkluderar tjänstemännens arbete som utförs åt nämnder och styrelser.
I Sverige har vi förhållandevis många lokala politiker om vi jämför oss med andra länder. Kommunpolitikern kostar 140 000 kr, att jämföra med riksdags- och EU-politiker som kostar 24 280 000 kr och landstingspolitiker 300 000 kr. Summan för politiken kan förstås vara en tung post i en liten kommun, ser vi till Sorsele är kostnaden för politiken på alla tre nivåerna drygt 4000:- per år och Sorseleinvånare. Jämförelsevis kostar politiken i Malmö 333:-,billigast i Sverige, däremot har givetvis Sorseleborna en helt annan närhet till sina politiker än vad Malmöborna har.
Det finns inget självklart svar på hur mycket politiken och demokratin får kosta, men givetvis är det viktigt att demokratin  är effektiv och att medborgarna upplever att de får kloka och väl förankrade beslut som ett resultat av pengarna.
Intressant är också att de 44 000 förtroendevalda som finns i våra kommuner och landsting bara står för en 1/6 av den totala kostnaden för politiken. Lyssnar man på debatten som förs är det lätt att tro att alla lokala politiker har stora arvoden, vilket alltså inte är med sanningen överensstämmande...Vad tycker du att politiken ska få kosta?

26 oktober 2010

Me like - sociala medier!

Hör på Aktuellt att så många som var tredje politisk blogg har tystnat efter valet vilket bara bekräftar det jag trott länge - många som är på sociala medier är bara där för att man ska vara där - inte för att man verkligen gillar det. Då är det givetvis svårt att motivera sig till att fortsätta skriva nu när valet är över och vunnet alternativt förlorat på hemmaplan...

Att bara vara på Twitter, Facebook eller blogga för att det liksom hör till håller inte i längden, man måste helt enkelt gilla det man gör, även på sociala medier. Förr eller senare kommer man annars att ge upp. Mycket bättre då att kommunicera på ett sätt som passar ens personlighet, ärligast också! Men själv tänker jag hänga i ett tag till så håll utkik efter nya inlägg ;)

Vem är vi till för?

Jag har det senaste året ofta använt mig av ett sorts "mantra" när det handlar om vad som är lämpligt i mellanmänskliga möten. Mina politiska kollegor i Nora har hört det vid upprepade tillfällen...Oavsett om det handlar om kommunal service gentemot medborgarna, politisk service gentemot väljarna, landstingets service gentemot patienten eller företagets service gentemot sina kunder så är frågan man bör ställa sig  "vem är vi till för"?
Den enkla frågan hade tidigt avstyrt de tre nattsköterskornas tanke på att införa ett skräckvälde på äldreboendet i Kumla menar jag för svaret hade inte varit "genom att kränka och skrämma"...http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8022925.ab
Hur kan man med berått mod utsätta gamla, värnlösa människor för något sådant? Människor som är helt i händerna på personalen för sin dagliga omvårdnad den sista tiden i livet? För mig finns det inte ord att beskriva den avsky jag känner...

Jag är glad och tacksam mitt i alltihop att detta Lex Sarah anmälts av en modig person, att det har polisanmälts och jag hoppas att det leder till åtal och straff. Jag hoppas att dessa tre sköterskor funderar över sitt yrkesval, om det verkligen är rätt när man visar den inställningen till dem man är satt att ta hand om.
Dessutom stärker det mig i min övertygelse att skyddet för så kallade "whistleblowers", dvs. personer som vågar göra en anmälan om att allt inte står rätt till på en arbetsplats måste stärkas. Och givetvis att noggranna referenser och utdrag i belastningsregister alltid behövs när vi rekryterar till våra äldreboenden för att säkerställa att sådant inte händer igen, för, vem är vi till för?

25 oktober 2010

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, eller LOU som den oftast kallas är föremål för utredning. Anders Wijkman har fått förtroendet av regeringen att se över den lag som styr hur offentlig sektor gör sina upphandlingar.
Alltför ofta fokuseras det bara på priset i offentliga upphandlingar när det borde vara så mycket mer som skall ingå när en exempelvis en kommun ska handla varor eller tjänster. Att ställa miljökrav borde vara en självklarhet 2010, men idag är det så många som 40 % av kommunerna som inte ställer några miljörelaterade krav.
Etiska krav och sociala hänsyn är andra delar som i de allra flesta fall borde finnas med i ett upphandlingsunderlag. Sverige, bland andra länder, har ju skrivit under konventioner både mot barnarbete och diskriminering. I somras ändrades regelverket för LOU och idag gäller att man "bör ställa miljö- och sociala krav" istället för som tidigare "får ställa...

Små och medelstora företag deltar i väldigt liten utsträckning i en upphandling. Detta beror säkerligen på flera orsaker där tidsbrist och brist på möjlighet att hålla sig ajour med regelverket bara är en del. Här borde det finnas möjlighet till utbildningsinsatser för att öka kunskapen hos beställarna så att ett underlag kan skrivas på ett mer lättförståeligt sätt än idag.
Inte bara Sverige utan även EU skall se över regelverket. Låt oss hoppas att det förenklar och förbättrar LOU på flera områden.

24 oktober 2010

Ensamrätt på sanningen?

I Svenska Dagbladet, på debattsidan Brännpunkt, skrev igår en avhoppad medlem i Humanisterna en debattartikel. Efter 15 år har hon bestämt sig för att lämna förbundet då Humanisterna som hon säger " präglas av intolerans med ett växande förakt för muslimer".

Att vi i det sekulariserade Sverige har en inställning till religion som att det är något ovetenskapligt är inget nytt och många väljer bort de kyrkliga högtiderna och de kyrkliga ritualerna till förmån för något mer allmänmänskligt. Många väljer att gå ut svenska kyrkan och det finns till och med hemsidor som kan hjälpa dig med den saken - kyrkoavgiftningen.se - är bara ett exempel.

Men att tro är ovetenskapligt är inte detsamma som att den inte är sann för människor. Vi bör komma ihåg att för många människor, även i Sverige, är tron ett viktigt inslag i vardagen. När stora katastrofer inträffar vänder sig människor till kyrkan för tröst och samvaro i den helighet och Gudsnärvaro som är kyrkans signum.
För människor utanför Sverige är tron än mer närvarande i vardagen och de största religionerna har många anhängare. Kristendomen har 1,9 miljarder, islam 1,1 miljarder och hinduism 781 miljarder anhängare. Jag vet inte hur många anhängare Humanisterna räknar in men tror inte att de kommer upp riktigt i de siffrorna...
Tolerans och respekt för oliktänkande bör alltid vara en ledstjärna, även för Humanisterna, och att förakta människor för att de tagit religiös ställning är enligt min människosyn inte förenligt med humanism.

23 oktober 2010

Rätten till abort

Under etiketten aktuellt skrev jag tidigare i veckan om den resolution som antagits i EU-parlamentet där vårdpersonal ges möjlighet att vägra utföra aborter med hänvisning till sitt samvete. Även om detta inte blir aktuellt i Sverige så kommer det att få effekter på europeiska kvinnors rätt till abort. De fackliga organisationerna har sagt nej till möjligheten att införa sk. samvetsklausul. Företrädarna för vårdfacken menar att om man utbildat sig till barnmorska eller gynekolog måste man kunna ge den vård som en patient har lagstadgat rätt till, annars bör man välja ett annat yrke. Mer om det kan du läsa här:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-till-abort-undergravs_5552691.svd

Jag tillhör dem som säger ja till abort, ja till att det är kvinnan som själv skall bestämma om hon vill göra abort. För mig handlar det om rätten till sin egen kropp, sitt eget liv. Så länge inte alla kvinnor har makt över sin egen sexualitet, tillgång till preventivmedel och möjlighet att använda dem samt möjlighet att säga nej till sex så är det detta som måste gälla.
Jag anser att det är bra att man i regering och riksdag sagt nej till att införa en samvetsregel utan tvärtom istället påpekat att vårdpersonal skall rätta sig efter de bestämmelser som finns. Jag skulle önska att vi tydliggjorde den svenska abortlagstiftningen ute i Europa för att ge kvinnor möjligheten att genomföra en säker abort här. Kvinnor som i sina hemländer inte kan få en säker abort gör abort ändå, så har det alltid varit. Ofta riskerar de sitt liv i samband med en illegal abort.

En fråga att ställa är ju precis som filosofiprofessor Per Braun gör här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/arbetsplatser-ar-inte-arenor-for-att-utova-tro_5553479.svd- om undantag medges i detta fall så måste det medges även i andra fall där individens övertygelsen spelar in. Här nämner Braun exempelvis män som av religiösa skäl inte vill ta kvinnor i hand eller brevbärare som inte vill dela ut post om/till sverigedemokraterna. Våra arbetsplatser är ju inte den plats där jag ska utöva min egen, personliga tro, utan de finns till för att tillverka en produkt eller tjänst eller leverera en vara.

21 oktober 2010

Uppmaning till dig som är fullmäktigeledamot i Nora

Uppmanar alla i Noras kommunfullmäktige att bära något lila på onsdag 27/10....
Läs mer på denna länk: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/476408-facebookkampanj-for-stod-till-homosexuella-vaxer-snabbt


Vad händer?

I Örebro våldtas kvinnor och i Malmö skjuter någon på människor med annan bakgrund än den svenska...Vad är det som händer?

Våldtäkterna i Örebro har skrämt kvinnor från vettet under en lång tid nu, polisen har lyckats få fatt på en av dem, fortfarande finns det fler, det skedde en våldtäkt så sent som förra helgen, samtidigt som den stora manifestationen hölls på Järntorget. Dagarna innan skedde en våldtäkt av en kvinna där mannen beskrevs vara i 50- års åldern, ett annat signalement än det som tidigare lämnats. Överfallslarm och -spray är slut i hela Örebro och kvinnor törs knappt röra sig ute längre.

I Malmö har det ända sedan i somras skett beskjutning av invandrare och detta verkar nu ha accelererat. Idag besköts två kvinnor genom ett fönster, rakt in i lägenheten. Är det Lasermannens efterträdare som går lös?
Onekligen ställer man sig frågan - vad händer, och vart är vi på väg - om varken kvinnor eller invandrare ska våga röra sig ute...

19 oktober 2010

Pakistan är översvämmat.

Nu behöver de vatten.
Översvämningarna har orsakat en av de värsta katastroferna någonsin. Över 18 miljoner människor, varav nästan hälften är barn, beräknas ha drabbats. Familjer har flytt sina hem och många saknar rent vatten och mat. Barnen riskerar undernäring och att bli sjuka av det smutsiga vattnet.

Fokus för UNICEF just nu är att rädda liv och återställa vattenförsörjningen i de översvämningsdrabbade områdena. Vattenburna sjukdomar kan vara dödliga för små barn och det gäller att förhindra spridning av kolera, diarré och andra sjukdomar som sprids snabbt när människor inte har tillgång till rent vatten.
Hjälp UNICEF att hjälpa fler barn! Tillsammans kan vi förändra situationen för miljontals barn. Skänk 50 kronor genom att SMS:a LIV till 72 900 eller skänk en gåva till barnen i Pakistan här! Mer information om Pakistan och om hur UNICEF jobbar finner du på unicef.se


Bloggar för varenda unge!

Kämpa för varenda unge!

Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

Gör som jag - på unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller" facebooka" om barns rättigheter.
Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.

Du kan göra större skillnad än du tror.

18 oktober 2010

Ny legitimation för lärare

Lyssna på Jan Björklund om lärarlegitimation.
Behövs en lärarlegitimation eller är ett lämplighetstest viktigare? SKL, som är kommunernas och landstingens intresseorganisation, menar att det finns ett antal punkter som är viktiga nu när en lärarlegitimation kommer att krävas.
Dit hör bland annat ett lämplighetstest i samband med antagning till lärarutbildningen, höga kvalitetskrav på lärarutbildningen, att staten ser till att det alltid finns möjlighet att komplettera sin lärarutbildning och att staten ansvarar för att det utbildas lärare med rätt behörighet i hela landet.
Vad tycker du?

17 oktober 2010

Abort och Afghanistan

Så här säger Folkpartiet om abort:
Folkpartiet vill behålla den nuvarande abortlagstiftningen. Folkpartiet vill dessutom:

• Minska antalet oönskade graviditeter genom bland annat information och sex- och samlevnadsundervisning.
• Att alla ska erbjudas kuratorsamtal både före och efter abort.
Varje kvinna har rätt till sin egen kropp. Därför ska möjligheten att göra abort finnas och beslutet ska ligga hos kvinnan.
I torsdags fattades ett beslut i EU-parlamentet som innebär att sjukvårdspersonal och hela sjukhus kan vägra utföra aborter. Beslutet kuppades igenom av abortmotståndare när de flesta i EU-parlamentet redan åkt hem. Beslutet som inte är bindande, tjänar som en rekommendation till Europarådets 47 medlemsländer. Beslutet kan även vägas in i beslut som fattas av Europadomstolen. Framför allt får resolutionen betydelse i länder där det redan kan vara svårt att få aborter utförda. De osäkra aborterna kommer nu att öka i världen – med Europarådets goda minne, säger Tina Acketoft, medlem i Sveriges delegation i Europarådets parlamentariska församling. Dessutom inkräktar beslutet på svensk aborträtt och innebär att kvinnors rätt till liv och hälsa sätts på spel när vårdpersonal vägrar dem nödvändig vård med hänvisning till sitt samvete.

Ytterligare en svensk soldat har dödats i Afghanistan och sammanlagt har nu fem svenska soldater fått sätta livet till i samband med den fredsbevarande insatsen. Oerhört tragiskt naturligtvis och mina tankar går givetvis i första hand till hans familj i denna sorgestund. Jag hoppas att de ändå mitt i sorgen känner en stolthet för den viktiga insatsen han deltog i.
Sveriges insats i den fredsbevarande insatsen i Afghanistan är viktig av flera skäl - om omvärlden drar sig ur Afghanistan kommer talibanerna vinna tillbaks regeringsmakten. Kvinnor skulle återigen utsättas för det djupaste förtryck, flickor skulle inte tillåtas att gå i skola och landet skulle återigen bli bas för internationell terrorism.

För en stabil framtid i Afghanistan krävs en civil återuppbyggnad och en ekonomisk utveckling av landet. För att göra detta möjligt behövs beskydd i form av säkerhetsstyrkor, där är även Sveriges insats viktig.

16 oktober 2010

Sjukförsäkringen & äldrevård

Folkpartiets Barbro Westerholm och Birgitta Rydberg har föreslagit en utredning för att se över och rätta till de fel och brister som finns i den nya sjukförsäkringssystemet som sjösattes 2008. Förslaget borde ha kommit redan innan valet istället för att ge de rödgröna möjligheten att utnyttja bristerna i reformen under valspurtens sista vecka. Kanske hade det kunna ge Folkpartiet ytterligare procent av väljarnas förtroende...
Reformen är nödvändig men bristerna är flera och luckorna som finns i lagen måste täppas till så att inte människor ställs utan försörjning eller sjuka tvingas ut i arbete som de bevisligen inte är friska nog att klara av. Folkpartiet som socialliberalt parti bör vara pådrivande i den här processen!

Kan BVC (Barnavårdscentralen) stå modell för en äldreomsorgscentral där äldres hälsa kontrolleras, där kondition, vikt, leder och minne kontrolleras med jämna mellanrum. Hjälp för äldre multisjuka så att medicineringen är korrekt etc. En modell som bör prövas?

15 oktober 2010

Tid för tonåringen

I Nora har vi haft en stökig period med mycket ungdomsfylla och -ungdomskriminalitet bakom oss. Ni minns säkert den artikelserie som gick i tidningen på försommaren, en bra serie som jag tror bidrog till att väcka många, framförallt föräldrar. Vi lyckades mobilisera många nya nattvandrare och kommunen tog sin del av ansvaret och projektanställde två fältassistenter som varit ute varje helg bland ungdomarna. Tillsammans med polisens utmärkta arbete med Kronobergsmodellen - att hälla ut alkohol som minderåriga bär med sig - har vi lyckats vända trenden.
Det vi har visat är att det finns vuxna som bryr sig, som finns där för ungdomarna och att vi inte tänker tillåta att de helt sätter sig över gränserna.

Det är mycket det det handlar om att vara tonårsförälder, att våga säga nej, att sätta gränser för vad som är OK och inte. Att försöka skapa ett förtroende, att prata, att lyssna, finnas där. Även om, som det ju oftast är, vi får mothugg från våra telningar - alla andra får, du fattar inte, jag hatar dig osv...så är det viktigt att våga stå emot, att inte hemfalla åt att vara kompis och medlöpare...Att skapa förtroende görs inte i en handvändning, tålamod är en dygd i sammanhanget.
Kristdemokraternas förslag om att det ska gå att spara 30 föräldradagar fram tills dess barnet fyllt 18 tycker jag är ett utmärkt förslag. Vi behöver finnas till för våra barn även under den tid när vi alltsom oftast helt släpper taget, kanske är det då våra barn behöver det bäst. Förälder är man ju hela livet...

14 oktober 2010

Fort & fel

Reformivern är stor hos vår regering och det är överlag positivt. Dock går det ibland väl fort...
Som i fallet med barnomsorgspengen som nu utnyttjas tillsammans med anställningsstöd för att anställa invandrarkvinnor i städernas förorter. De anställs som dagbarnvårdare till egna och andras barn genom en pedagogisk huvudman. Huvudmannen kräver ingen utbildning och/eller tidigare erfarenhet.
Ansvarig minister, biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni menar att detta inte var intentionen när lagen infördes. Kommunerna som ansvarar för den pedagogiska omsorgen har ansvaret för att följa upp och utvärdera densamma. Likväl ansvarar kommunen för att ställa upp riktlinjer för denna verksamhet. Om den pedagogiska verksamheten inte uppfyller dessa kvalitetskrav skall kommunen dra tillbaka barnomsorgspengen.
Ett förtydligande i lagen för att undvika att helt oerfarna och outbildade kan bli privata dagbarnvårdare kommer. Det räcker således inte med att bara ha egen föräldraerfarenhet för att kunna starta en sådan verksamhet.

13 oktober 2010

Kulturbudgeten

Inte mycket mer av kultursatsning utan samma summor som tidigare mandatperiod är summeringen av regeringens nya budget. En del satsningar blir det - mer kultur i skolan, en satsning i de lägre klasserna kommer redan 2011 i form av en fortsättning på Skapande skola.Totalt får grundskolan 150 mKr för att värna kulturuttrycken i skolan. Det handlar om att barnen ska få prova olika estetiska kulturuttryck samtidigt som Skapande skola ger möjlighet för olika kulturaktörer att ha uppdrag för skolorna. Att som kulturarbetare få möjlighet att genom detta förmedla sin kunskap är ett annat viktigt sätt att stärka kulturens roll i samhället.
Intressant att även satsningar på boken stärks i budgeten samtidigt som tanken är att fler städer skall följa Uppsalas exempel - som tillkommit genom Cecilia Wikström, folkpartist och en av yttrandefrihetens tydligaste väktare - där förföljda författare ges en fristad. Kanske är det Nora som blir nästa fristad för en författare som förföljs i sitt hemland och behöver en fristad?
Bokens roll, eller snarare bibliotekens roll stärks i den nya skollagen, där det uttryckligen sägs att varje skola skall tillhandahålla ett skolbibliotek. För Noras del är det nog vårt centrala bibliotek som får vara även skolornas bibliotek med tanke på de korta avstånden i staden. Däremot bör vi förstärka möjligheterna för våra ytterskolor att på ett enkelt och smidigt sätt kunna låna böcker.

11 oktober 2010

Nu har tjejerna fått nog!

Via Facebook har det gått ut ett upprop om att gå samman och sätta ner foten - så många som möjligt skall samlas på natten mot lördag för att manifestera mot de avskyvärda överfallen och våldtäkterna som drabbat kvinnor i Örebro. Nu är vi uppe i totalt 15 våldtäkter/våldtäktsförsök och nu idag har polisen äntligen gripit någon...
Nu hoppas vi alla förstås att det är rätt man. Polisen säger dock att man tror att det är två män som varit involverade i de våldtäkter som skett så än finns den någon kvar där ute...

På lördag blir det en manifestation redan tidigt på kvällen där flera organisationer finns som medarrangörer, men uppropet på Facebook är det en tjej som heter Linn Svansbo som startat. Media och flera organisationer har hakat på så det kommer att blir uppmärksamhet kring detta. All heder åt henne tycker jag, förhoppningsvis blir vi riktigt många på stan på lördag natt! Hoppas att vi ses!
Återigen så ställer jag mig frågan vad det är som får killar att tro att det är OK att förgripa sig på tjejer, var och vem är det som lär ut detta? Det måste vi ju fråga oss som vuxna, som föräldrar, som medmänniskor...Jag har bloggat om det vid ett flertal tillfällen tidigare.

Facebook är ett fantastiskt medium där man på kort tid kan samla enormt många människor för att backa upp en händelse, ett upprop eller följa upp ett utspel som någon gjort. Vad skulle vi göra utan Internet?

10 oktober 2010

Har utbildningsministern rätt eller fel?

Ska kristendomen ha en särställning i skolans religionsundervisning eller ska den jämställas med alla fem världsreligionerna?
Utbildningsminister Jan Björklund kör över Skolverkets förslag och menar att kristendomens betydelse för det svenska samhället och dess värderingar inte nog kan betonas. Alltså underkänt för Skolverket - är det rätt eller fel undrar jag?
I vår sekulariserade värld är det många som anser att alla religioner ska vara likställda, att vi ska ägna samma uppmärksamhet åt alla de stora religionerna. Ramadan, med Eid al-Fitr som den stora avslutningsfesten är den största högtiden för muslimer - många anser att vi i Sverige bör lära mer om den. Ska vår religionsundervisning ägna lika stor uppmärksamhet åt fastemånaden ramadan som åt vårt kristna julfirande?
Eller är det som Jan Björklund säger, att den kristna religionen har en särställning i vårt land på grund av det stora inflytande den haft under många, många hundra år i vårt land och i vår del av världen. Är det viktigt att våra barn har kunskap om varför vi firar jul och påsk eller är det viktigare att de lär sig mer generellt om alla världens religioner? Hör av dig med synpunkter kring detta, direkt på bloggen eller via mail gabrielle.peteri@liberal.se

08 oktober 2010

Ny majoritet i Nora

Så var det klart, som planerat kunde vi idag tillkännage den nya majoriteten som skall styra Nora de kommande fyra åren. Moderaterna, Norapartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet går ihop och får tillsammans 18 mandat mot Socialdemokraternas och Vänsterns 16 mandat.
Spännande att se hur vår politik kan förändra Nora till något ännu bättre med mer valfrihet, fler företag och ett bättre näringslivsklimat. Musik- och kulturskola, länspendeln och fri dvs. icke biståndsbedömd hemtjänst, närproducerat mat och en läsa, skriva räkna garanti i årskurs tre är några av de saker som vi gått till val på!
Personligen hoppas jag på att vi får flera äldreboenden som via intraprenader kommer att välja att arbeta enligt Tyra Franks modell!
Nästa vecka startar budgetarbetet och då gäller det att se till att vi får utrymme för våra satsningar i kommande budget.

07 oktober 2010

06 oktober 2010

Stärk utsatta barns rättigheter

Jag fortsätter att skriva om våra barn och ungdomar på bloggen - idag handlar det om familjehemsplacerade och andra socialt utsatta barn. Vi behöver förstärka kraven på dem som tar hand om dessa barn och vi behöver utvärdera de metoder som används så att vi kan säkerställa att det är de mest optimala metoderna som används.
Det är viktigt att kommunerna som placerar barnen har full kontroll på de hem som används för placering.Länsstyrelserna riktar skarp kritik och menar att 9 av 10 granskade HVB (hem för vård eller boende) hem har brister. Även om bristerna inte anses vara av allvarlig karaktär så är det naturligtvis inte tillfredsställande. Bristerna finns främst inom dessa fyra områden: barnens möjlighet till delaktighet, barnens säkerhet, barnens rätt till utbildning, barnens rätt till god hälsa.
Bristerna är många när Länsstyrelserna undersöker hur socialtjänsten arbetar med de barn som placerats i familjehem. Allt ifrån att utredningar av familjehemmet saknas, att familjehemmen är dåligt matchade mot det barn som ska placeras till att barn placeras i jourhem för länge. Dessutom är vårdplaner ofullständiga eller saknas helt.

Socialtjänsten följer ofta inte upp hur det går för barnet i skolan och hur barnets hälsa utvecklas. Granskningen visar också att socialtjänsten inte besöker det placerade barnet regelbundet och kontinuitet ofta saknas i barnets kontakter med socialsekretare. Alla barn får inte prata med sin socialsekreterare i enrum. Det finns även kommuner som lämnat över de uppföljande kontakterna med barnet till ett privat företag, trots att uppföljning är socialnämndens ansvar. Familjehemmen får inte tillräcklig uppbackning vilket försvårar för familjehemmen att göra en bra insats.

Listan över allvarliga brister som uppdagats kan säkert göras ännu längre. Det är uppenbart att kommunerna generellt sett inte lever upp till sitt åtagande gentemot familjehemsplacerade barn. Detta är givetvis inte acceptabelt och innebär att vi som sitter och gör placeringar måste ställa ännu fler frågor och se till att kommunen tar det full ansvaret för de hem som används. När ett barn placeras i ett familjehem skall det kunna känna sig tryggt och vi som ansvarat för placeringen skall känna oss förvissade om att hemmet kan ge barnet en fullgod uppväxt, inte sant? Om barn inte kan lita på vuxenvärlden, vem ska de då kunna lita på?

05 oktober 2010

Stärkt socialliberal profil för Folkpartiet

Dagens högtidliga öppnande av riksdagen innebar även en del trista inslag - SD lämnar mitt under gudstjänsten för att de känner sig kränkta av en predikan som talar om människors lika värde...
Desto roligare med nya ministerutnämningar och jag är glad för både Birgitta Ohlson och Erik Ullenhags utnämningar som stärker det socialliberala inslaget i Folkpartiet. Båda har starka socialliberala profiler och kommer var och en på sitt sätt göra utmärkta insatser på sina respektive områden.

Jag är också glad för att statsministern valt att inte minska de mindre partiernas inflytande genom att ta bort ministerposter, eller ge dessa till Moderater. Visserligen är Moderaterna det största partiet men ett parti som fortfarande behöver ha med sina allianskollegor för att vara ett regeringsalternativ. För att inte helt uppslukas i det stora partiet behöver de små ha sina ministerposter för att kunna göra sina röster hörda och för att kunna föra ut sin politik.

04 oktober 2010

Folkpartiet vill göra Barnkonventionen till svensk lag

Folkpartiets barnpolitik tar sin utgångspunkt i ett klassiskt liberalt begrepp - ansvar. Vuxna

har ett självklart ansvar för barns liv och levnadsförhållanden. Det yttersta ansvaret har givetvis barnets föräldrar. Ibland har det i vår svenska debatt nästan upplevts som fult att påpeka det för oss liberaler självklara: att det aldrig går att smita ifrån sitt föräldraansvar för sitt barn. Som förälder kan du byta jobb, bostadsort och partner – men ansvaret för de egna barnen är livslångt. Och det måste tas på allvar!

I den innersta cirkeln när det gäller ansvaret för barnen finns föräldrarna. I nästa,
utanpåliggande, cirkel finns det civila samhället. Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Inga föräldrar klarar allt i sin strävan att få tillvaron att gå ihop; när föräldrarna inte räcker till måste det civila samhället gripa in. Det kan förutom av andra delar av familjen, handla om frivilliga föreningar eller organisationer.
Först i den tredje cirkeln träder, enligt liberal uppfattning, det offentligas ansvar in. Det
allmänna i form av stat, kommuner eller landsting ska träda in först när föräldrarna och det
civila samhället inte räcker till. Stat, kommuner och landsting ska inte ta över ansvar som
föräldrarna eller frivilliga krafter kring barnen kan klara själva. Där går också en viktig
skiljelinje mot exempelvis socialdemokratisk barnpolitik.
Det viktigaste, men även det sköraste vi har är våra barn och ungdomar. Allra skörast är de barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt.
För deras skull menar Folkpartiet att ett samlat grepp måste tas kring barn- och ungdomshälsa. Ansvaret för hälsofrämjande och förebyggande arbete samt för tidiga insatser för enskilda barn och ungdomar är splittrat på för många händer i dag. Det gör att barn hamnar mellan stolarna och inte får det stöd som de har rätt till. Vi skulle gärna se ett samlat grepp där MVC, BVC, socialtjänstens förebyggande verksamhet för barn och föräldrar, ungdomsmottagningar och en första linjens barn- och ungdomspsykiatri finns under ett tak. Elevhälsan ska ha del av sin arbetstid förlagd där för att samverka kring elever från skolan. (Delar ur Folkpartiets barnpolitiska program)

03 oktober 2010

SD 20 mandat, varför?

SvD försöker idagens tidning ge ett svar på varför svenska folket har röstat in SD i riksdagen och har i samband med artikeln varit på besök i det man kallar "SD-land" dvs södra Sverige. I Skåne är ju partiet det tredje största riksdagspartiet och i Tomelilla har SD 14,5 % av rösterna i kommunfullmäktige, på högstadieskolan där fick partiet 30,5 % av elevernas röster.
Jag kan tycka att det är sorgligt att människor känner sig så svikna av etablerade partier att man väljer att taktikrösta på SD för att visa sitt missnöje. Många av rösterna handlar om just det, att man inte anser att framförallt socialdemokratin under sitt långa regeringsinnehav har lyckat bättre med att integrera invandrarna i det svenska samhället. Att man känner sig sviken och lurad.
Hellre än att rösta borgerligt för förändring röstar man på ett missnöjesparti. Det är detta som är framgångsfaktorn för SD, som ger partiet dess kraft, att man så framgångsrikt har lyckats att koppla samman de främlingsfientliga strömningarna med det folkliga missnöjet som finns. Människor som känner sig glömda, som inte känner att de får del av den utveckling som finns, människor som känner ett förakt för politiken som de menar inte ser till deras behov. SD ställer invandrarna mot pensionärer och lockar på så sätt dem som ser saker i svart eller vitt utan att se gråtonerna däremellan...

02 oktober 2010

Vem kan man lita på...

Nyss hemkommen efter en biokväll där vi sett "Wall Street" med Michael Douglas som girigbuk av värsta sort läser jag om Postkodlotteriets vd som dragit en vinstlott när det gäller sin egen lön. Istället för att som i Holland, där moderbolaget finns, dela ut 50 % delas det i Sverige endast ut 27 % till de behjärtansvärda ändamål som lotteriet säger sig stödja. Däremot har bolagets vd på tre år tjänat elva miljoner. Givetvis finns det en bonusdel med i lönesättningen. Kommunikationschefen taxerade inkomst är en miljon...

I Sverige går pengarna till driften och för detta har man fått stark kritik inte minst i en rapport från Charity Rating som jämför spel- och lotteriföretag med varandra. Enligt rapporten är bolagets driftskostnader 83 % högre än genomsnittet i motsvarande bolag! Trots att bolaget jämför sig med spelbolag som Svenska Spel och ATG i sin egen verksamhetsrapport menar de att Charity Ratingsrapport är orättvis.

För inte så länge sedan var det stora skriverier i media om styrelseordföranden i Svenska Röda Korset som även han hade ett rejält arvode som stack i ögonen på alla dem som ser Röda Korset som ett företag som skall syssla med välgörenhet. Som givare till ett flertal idéella organisationer undrar man stilla - finns det någon man kan lita på?