24 november 2013

Jordbrukspolitik, könskvotering och försvarsindustri

EU:s jordbrukspolitik
Marit Paulsen spenderade veckan i Strasbourg och röstade där bland annat om EU:s jordbrukspolitik för de kommande sju åren. Samtliga delar av reformen röstades igenom och i och med det bekräftade parlamentet den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet och medlemsländerna tidigare i höst.

- Jag är oerhört nöjd med att jordbruksstödet i framtiden bara ska ges till de bönder som verkligen bedriver jordbruk och inte till flygplatser och golfklubbar. Jag är dock mindre nöjd med att EU:s stats- och regeringschefer beslutade om de finansiella delarna bakom stängda dörrar och därmed hindrade oss att förhandla om detta, sade Marit efter omröstningen.

Könskvotering i bolagsstyrelser
Med stor majoritet antog Europaparlamentet EU-kommissionens förslag att könskvotera in personer i de allra största europeiska bolagens styrelser. Cecilia Wikström är kritisk till att fria europeiska bolag ska styras av EU. Europaparlamentets position innebär att Europas cirka 5 000 börsnoterade bolag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna år 2020, annars väntar sanktioner.

- EU-kommissionen består av 19 män och 9 kvinnor. Parlamentet består bara av 30 procent kvinnliga ledamöter. Den europeiska centralbanken, ECB, där vi faktiskt kunde påverka sammansättningen, liknar sin saudiarabiska motsvarighet vad gäller representation av kvinnor, eftersom inte en enda kvinna finns i dess styrelse.Trots detta tar vi oss rätten att peka med hela handen och tala om hur fria europeiska börsbolag ska tillsätta sina styrelser. Detta är hyckleri, säger Cecilia.

- Jag utgår att de ledamöter som röstat för förslaget kommer att förespråka kvotering för listorna till Europaparlamentet och nationella parlament, liksom till partistyrelserna hemma i medlemsländerna. Det ska bli mycket spännande att se, avslutar Cecilia.

Mer samarbete inom EU:s försvarsindustri
I veckan röstade Europaparlamentet igenom en resolution om mer samarbete inom Europas försvarspolitik som Olle Schmidt var liberala gruppens föredragande för i inre marknadsutskottet. Delar av resolutionen var omstridd i Europarlamentet och den stora frågan var till vilken grad medlemsstaterna kan exkludera andra länder från upphandlingsprocesser.

- EU behöver mer försvarspolitiskt samarbete och mer konkurrens inom försvarssektorn. Försvarsindustrierna är viktiga för innovation och tillväxt och de skapar direkt och indirekt omkring 400 000 arbetstillfällen, men dagens dubbelarbete och överskottskapacitet måste bort. Den ekonomiska krisen har lett till en rad nedskärningar i många medlemsstaters försvarsbudgetar. Det är ett bra tillfälle att uppmana medlemsstaterna att öka effektiviteten och transparensen när det gäller statligt stöd och upphandlingspraxis inom försvarssektorn, säger Olle.

Nästa vecka:
Marit står värd för en hearing om djurhälsa i jordbruksutskottet samt åker till Parma för att besöka EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet). Cecilia deltar vid European Jewish Congress i Bryssel. Olle åker till Addis Ababa, Etiopien, med AVS-EU, den interparlamentariska församlingen mellan länder från Afrika, Västindien, Stillahavsländerna och EU.
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-11-22                                 

11 november 2013

Katastrofen i Filippinerna, hjälp UNICEF att hjälpa!

 
 
Du har säkert sett bilderna och hört på nyheterna vad som hänt i Filippinerna, nu kommer en vädjan från mig, till dig, då jag är bloggare "för varenda unge" för UNICEF. Min förhoppning är att du har möjlighet att bidra till det viktiga hjälparbetet med en gåva...Tack på förhand!
 
 
 
Tyfonen Haiyan som har dragit in över Filippinerna har drabbat miljontals människor. Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast.
 
UNICEF finns på plats och högsta prioritet är nu att rädda barns liv. De får ut mediciner, mat, rent vatten och hygienartiklar till de drabbade barnen och deras familjer.
 
 
Hjälp UNICEF att rädda barns liv, ge en gåva påunicef.se eller SMS:a LIV till 72 900 för att ge 100 kr.

10 november 2013

Skatteinformation, växtförädling och forskare

 
Nu var det ett tag sedan förra blogginlägget, men här kommer en uppdatering från våra EU-parlamentariker:
 
Skatteinformationsutbyte
Europaparlamentets ekonomiutskott röstade i veckan om en rapport om ändringar i ett EU-direktiv om automatiskt skatteinformationsutbyte. Olle Schmidt är den liberala gruppens förhandlare om direktivet och utskottet stödde ett förslag från Olle där informationsutbytet följer den modell som för bilaterala FATCA-avtal med USA.
- EU måste agera för att minska skatteflykt, skattebedrägeri och skatteundandragande. Därför är jag positiv till att vi i Europaparlamentet idag tydligt tog ställning för kommissionens ändringar i direktivet, så att inte informationsutbytet bara ska omfatta ränteinkomster utan också andra former av inkomster och kapital, säger Olle.
 
Växtförädling, viktigt ämne för framtidenI veckan stod Marit Paulsen värd för ett seminarium om växtförädling, i samband med att jordbruksutskottet träffades. Marit hade bjudit in tre experter som talade om växtförädling ur sina respektive perspektiv. Pamela C. Ronald, professor från University of California, talade om växtförädling och kopplingen till ekologisk odling. Per Hofvander från SLU höll en presentation av olika växtförädlingstekniker och slutligen delade britten Nigel Moore, från växtförädlingsföretaget KWS, med sig av sina erfarenheter från näringslivet.
- Detta är ett oerhört viktigt ämne för framtiden, framförallt vad gäller att mätta en kraftigt växande befolkning och att klara av klimatförändringar. För Europas del är det avgörande att vi återerövrar den växtförädlingsforskning vi förlorat, inte minst för att värna de europeiska lokala och regionala behoven, sade Marit efter seminariet.
Marit har också haft besök av de vinnande lagen i sin kocktävling "Smart europeisk mat på svenskt vis". Lagen kom från Riksäpplets gymnasium, Haninge, Leksands gymnasium, Fria Läroverken, Linköping, Bruksgymnasiet, Gimo, Skärgårdsgymnasiet, Åkersberga.
 
Attrahera och behålla studenter och forskareMed stor majoritet röstade utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter på tisdagen för Europaparlamentariker Cecilia Wikströms rapport om hur EU ska bli bättre på att attrahera och behålla de studenter och forskare som verkar i EU:s medlemsländer.
- Dagens votering återspeglar att Europaparlamentet förstår behovet av bättre och förenklade regler för studenter och forskare från tredje länder att få bättre villkor att starta ett liv i ett EU-land efter avslutad utbildning eller forskning. Omröstningen i dag stärker EU-kommissionens förslag och jag uppmanar nu ministerrådet att inta sin ståndpunkt så snart som möjligt så vi kan nå en överenskommelse, säger Cecilia.
 
Nästa vecka:
Olle, Marit och Cecilia deltar i Folkpartiets landsmöte i Västerås
 
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-11-08