24 november 2013

Jordbrukspolitik, könskvotering och försvarsindustri

EU:s jordbrukspolitik
Marit Paulsen spenderade veckan i Strasbourg och röstade där bland annat om EU:s jordbrukspolitik för de kommande sju åren. Samtliga delar av reformen röstades igenom och i och med det bekräftade parlamentet den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet och medlemsländerna tidigare i höst.

- Jag är oerhört nöjd med att jordbruksstödet i framtiden bara ska ges till de bönder som verkligen bedriver jordbruk och inte till flygplatser och golfklubbar. Jag är dock mindre nöjd med att EU:s stats- och regeringschefer beslutade om de finansiella delarna bakom stängda dörrar och därmed hindrade oss att förhandla om detta, sade Marit efter omröstningen.

Könskvotering i bolagsstyrelser
Med stor majoritet antog Europaparlamentet EU-kommissionens förslag att könskvotera in personer i de allra största europeiska bolagens styrelser. Cecilia Wikström är kritisk till att fria europeiska bolag ska styras av EU. Europaparlamentets position innebär att Europas cirka 5 000 börsnoterade bolag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna år 2020, annars väntar sanktioner.

- EU-kommissionen består av 19 män och 9 kvinnor. Parlamentet består bara av 30 procent kvinnliga ledamöter. Den europeiska centralbanken, ECB, där vi faktiskt kunde påverka sammansättningen, liknar sin saudiarabiska motsvarighet vad gäller representation av kvinnor, eftersom inte en enda kvinna finns i dess styrelse.Trots detta tar vi oss rätten att peka med hela handen och tala om hur fria europeiska börsbolag ska tillsätta sina styrelser. Detta är hyckleri, säger Cecilia.

- Jag utgår att de ledamöter som röstat för förslaget kommer att förespråka kvotering för listorna till Europaparlamentet och nationella parlament, liksom till partistyrelserna hemma i medlemsländerna. Det ska bli mycket spännande att se, avslutar Cecilia.

Mer samarbete inom EU:s försvarsindustri
I veckan röstade Europaparlamentet igenom en resolution om mer samarbete inom Europas försvarspolitik som Olle Schmidt var liberala gruppens föredragande för i inre marknadsutskottet. Delar av resolutionen var omstridd i Europarlamentet och den stora frågan var till vilken grad medlemsstaterna kan exkludera andra länder från upphandlingsprocesser.

- EU behöver mer försvarspolitiskt samarbete och mer konkurrens inom försvarssektorn. Försvarsindustrierna är viktiga för innovation och tillväxt och de skapar direkt och indirekt omkring 400 000 arbetstillfällen, men dagens dubbelarbete och överskottskapacitet måste bort. Den ekonomiska krisen har lett till en rad nedskärningar i många medlemsstaters försvarsbudgetar. Det är ett bra tillfälle att uppmana medlemsstaterna att öka effektiviteten och transparensen när det gäller statligt stöd och upphandlingspraxis inom försvarssektorn, säger Olle.

Nästa vecka:
Marit står värd för en hearing om djurhälsa i jordbruksutskottet samt åker till Parma för att besöka EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet). Cecilia deltar vid European Jewish Congress i Bryssel. Olle åker till Addis Ababa, Etiopien, med AVS-EU, den interparlamentariska församlingen mellan länder från Afrika, Västindien, Stillahavsländerna och EU.
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-11-22                                 

Inga kommentarer: