15 juli 2014

Valarbete på betald arbet(s)tid?

Som medlem i Kommunalarbetarförbundet ger du som medlem varje månad 50 öre till Socialdemokratiska partiet.

Detta sker parallellt med att KA vill bli tydligare med att man är ett fackförbund och inte ett politiskt parti. "Banden har lossats en smula, nu heter det istället att "Socaldemokraterna är det parti som står oss närmast" säger förste vice ordförande Per Holmström. Eftersom man är en del av LO är man ändå aktiv i valrörelsen och har släppt ett antal valfilmer som samlas på sajten sverigekanbattre.se. Och föralldel, tvångsanslutningen till Socialdemokratiska partiet är ju numera avskaffad.

KA stöttar även Socialdemokraterna ekonomiskt - sex (6)kronor/medlem och år går direkt till partikassan i Socialdemokraterna. Beroende på hur den lokala sektionen är kopplad så kan det röra sig om mer pengar. Kan vara värt att veta att Kommunalarbetarförbundet har drygt 500 000 medlemmar...Undrar om alla dessa medlemmar fått säga sitt om detta ekonomiska bistånd?

Det jag tycker är intressantast i allt detta är trots allt att KA säger att "det vanligaste är att man stöttar indirekt, genom att fackligt valda personer avsätter tid under valkampanjen till aktivt valarbete". Kommunal Västra Svealand har ex avsatt 66 arbetsdagar för sektionerna då dessa aktivt arbetar med valet. 
Sex arbetsdagar gånger ett antal förtroendevalda fackliga ombud. Vad säger Förtroendemannalagen om det? Ger den utrymme för att fackliga ombud får valarbeta på betald arbetstid? Det tycker jag vore intressant att få svar på av någon som vet!

Källa till blogginlägget är en artikel på s 21 i nr 13/2014 av Kommunalarbetaren

04 juni 2014

Bloggar för varenda unge!

Kriget måste få ett slut!

Konflikten i Syrien har nu pågått i över tre år. Tre år av våld och lidanden. Det måste få ett slut. 

Enligt en ny rapport från UNICEF har antalet barn som drabbats av konflikten fördubblats och 5,5 miljoner barn lider nu av krigets följder. Rapporten vänder sig till världssamfundet och vädjar om en rad insatser. Jag ställer mig bakom varenda en. 

  • Våldet måste få ett slut
  • Omedelbart tillträde till de stängda områden där en miljon barn finns
  • Barnen måste skyddas från utnyttjande och våld
  • Barnen måste få utbildning
  • Rehabilitering och psykologiskt stöd till barnen
  • Stötta angränsande länder så att de bättre kan ta hand om flyktingarna och lindra de sociala och ekonomiska effekterna konflikten medför för familjerna.

Hjälp barnen i Syrien, ge en gåva nu!

04 april 2014

EU-debatt, Sverigeturné och revision


EU-debatt

I onsdags hölls i Europaparlamentet en EU-debatt mellan de svenska partiernas toppkandidater, anordnad av bl a Svenskt Näringsliv och LO/SACO/TCO. Inför flera hundra åhörare betonade Marit Paulsen vikten av att skapa framtidstro bland Europas medborgare. Hon påminde också om jord- och skogsbruket som en viktig verktygslåda för att lösa klimatfrågan.
 - Att tala om "grön omställning" och "grön ekonomi" låter ju bra, men det räcker inte. Vi måste se på miljön i sin helhet, menade Marit efter debatten, som i övrigt visade hur kraftigt Vänsterpartiet och Piratpartiet motsätter sig ett frihandelsavtal med USA, och hur djupt Socialdemokraterna beklagar den "sanslösa och obevekliga åtstramningspolitik" som EU nu tvingar länder som Grekland att genomföra.

Sverigeturné
I veckan har Cecilia besökt folkpartister, organisationer och företag i bland annat Örebro, Strömstad, Jönköping, Norrköping och Trollhättan. I samband med sitt besök vid Polisen i Trollhättan diskuterades bland annat kvinnors rättigheter, trafficking, integration och polisfrågor.
 - Folkpartiet är det enda partiet i Sverige som förespråkar inrättandet av en europeisk åklagarkammare och en gemensam polismyndighet, en europeisk motsvarighet till FBI. Vi tänker inte stå vid sidan och se på när tiotusentals personer tvingas leva i sexuellt slaveri i smutsiga källare på vår kontinent. Vi vill också se kännbara straff mot de medlemsländer som kränker sina medborgares fri- och rättigheter, säger Cecilia Wikström.
Läs mer på www.ceciliawikstrom.eu

Reform av revisionssektorn
I veckan antog Europaparlamentet lagstiftning om att reformera revisionssektorn. Företagen kommer att vara tvungna att rotera sina revisorer för att undvika intressekonflikter och för att öka öppenheten. Den höga marknadskoncentrationen har hindrat små och medelstora företag.
- Jag välkomnar att Europaparlamentet idag tydligt tog ställning för trialogöverenskommelsen med medlemsländerna och rådet , men jag är fortsatt skeptisk till reglerna om tvingande byrårotation, säger Olle Schmidt. Det riskerar att inte leda till den ökade konkurrens som man vill uppnå, utan snarare stärka de fyra stora aktörerna på revisionsmarknaden. Rotationen riskerar också att leda till ökade kostnader på upp till 145 miljarder kr för hela EU.
Jag har under debatterna i Europaparlamentet framfört att det inte finns tillräckliga skäl för en förordning och förordat att reglerna i stället antas genom ett direktiv. Ett direktiv tar hänsyn till hur det fungerar på de nationella revisionsmarknaderna och ger utrymme för nationella tolkningar av reglerna. Nu blev det EU-reglering i form av både ett direktiv och en förordning, avslutar Olle.
Nästa vecka: Marit röstar i jordbruksutskottet om att ge EU-kommissionen möjlighet att anta detaljregler kring bl a landsbygdsutvecklingen i Europa. På tisdag klockan 9.30 presenterar Cecilia en rapport vid Riksdagen med konkreta åtgärder för att stärka skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter. Olle har utskottsmöten samt deltar i debatt om Europaparlamentsvalet på Bryssels universitet.

Källa:Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-04-04 

16 mars 2014

Ekologisk odling, Köpenhamnskriterierna och människosmuggling


Debatt om ekologisk odling

På onsdagen deltog Marit Paulsen i en chatt, organiserad av SVT Debatt, om den ekologiska odlingens roll i framtidens matförsörjning. Utgångspunkten i diskussionen var en artikel av Marit, där hon bl a hävdar att den ekologiska odlingens totala miljöpåverkan är lika stor som det konventionella jordbrukets, räknat per kilo producerad mat. Hon fick över hundra kommentarer på sin artikel, och under en intensiv timme besvarade hon diskussionsdeltagarnas frågor om allt från närodlat till GMO-teknik.

- Det var svettigt och stressigt, men mycket glädjande att denna viktiga fråga väcker sådant starkt engagemang. Vår stora utmaning är att på 30 års sikt kunna öka matproduktionen med 70 %, och detta med mindre mark att tillgå, mindre tillgång till rent vatten och med mindre användning av konstgödsel och andra kemikalier. Där ligger nog lösningen någonstans mellan dagens konventionella och ekologiska jordbruk, men det helt avgörande är att återskapa ett fungerande kretslopp mellan stad och land, sade Marit efteråt.

Nytt ramverk för Köpenhamnskriterierna

På tisdagen presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för att EU effektivare ska kunna granska att medlemsländerna lever upp till rättsstatens principer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter garanteras av regeringarna. Det vill säga att Köpenhamnskriterierna, som alla medlemsländer förbundit sig till genom sitt inträde i EU, efterlevs. Enligt Cecilia Wikström saknar förslaget de sanktionsmöjligheter som krävs för att vara effektivt.

- Ramverket är för svagt och otillräckligt och handlar mest om att en dialog ska föras med medlemsländerna och att EU-kommissionen ska komma med rekommendationer när rättsstatens principer inte efterlevs. Det räcker inte. Det krävs att en ordentlig och kontinuerlig granskning görs. Därför går jag till val på att inrätta en Köpenhamnskommission som långsiktigt granskar medlemsländerna och som kan införa sanktioner, så som frysning eller indragning av EU-stöd och i extrema fall indragen rösträtt i ministerrådet, om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kränks, säger Cecilia. 

Människosmuggling i Sinaiöknen

Under veckans Strasbourg session antog Europaparlamentet med stor majoritet en resolution om människosmuggling i Sinaiöknen. Människorättsorganisationerna har sedan 2009 slagit larm om att flyktingar från främst Eritrea hålls fångna ute i öknen. På flykt från Eritrea faller flyktingarna offer för kriminella ligor i Sinaiöknen. Under tortyr ringer offren upp släktingar för att be om en lösensumma för sitt liv.

- Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Europaparlamentet uppmanar nu Egypten att leva upp till sin egen lagstiftning som förbjuder människosmuggling. Jag anser att Sveriges regering måste agera och ge Europol ett tydligt mandat att inrätta en utredningsgrupp. Varje månad flyr över 3000 eritreaner regimens terror, och många av dem hamnar i människosmugglarnas klor. Både Egypten och EU måste respektera principen om icke-avvisning och bevilja eritreanska flyktingar tillfällig tillflyktsort. De som i dag nekas asyl och skickas tillbaka till Eritrea återses aldrig igen, sa Olle Schmidt efter voteringen.

Nästa vecka: 

Marit deltar bl a i ett stort foderseminarium i Trolleholm, Skåne, som organiseras av föreningen Veterinär Foderråvarukontroll (VFK). På tisdag klockan 9-12 deltar Cecilia i Rädda Barnens seminarium "Bryr sig EU om romska barn?" vid Europahuset i Stockholm. Välkomna dit! Olle deltar i AVS-EU församlingens möte i Strasbourg, för sista sessionen innan valet till Europaparlamentet.

Källa: Nyhetsbrev från Folkpartiet i Bryssel 2014-03-14

07 mars 2014

Säg inte grattis!

Imorgon är det internationella kvinnodagen som inträffar 8 mars varje år. Dagen är till för att  uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen av Clara Zetkin. FN "adopterade" dagen 1978 som en internationell högtidsdag.

Jag blir alltid lite förvånad över gratulationer till kvinnor denna dag, jag tänker inte på dagen som en dag för gratulationer och blommor. För mig handlar den 8 mars om att sätta strålkastarljuset på de olikheter som fortfarande finns i mäns och kvinnors lön, rättigheter, trygghet och status. Den här dagen handlar för mig om att uppmärksamma ALLA på det som ännu återstår, att skapa rättvisa. Än så länge lever vi inte i ett jämställt samhälle. 

Låt mig ge dig några exempel:

Det allra allvarligaste hotet mot kvinnor finns oftast allra närmast dem. Hemmet är en farlig plats för kvinnor att vistas i - sjutton (17) kvinnor dödas varje år av män som de har haft en nära relation till.

2012 polisanmäldes 28 254 fall av misshandel av kvinnor.

Löneskillnaden mellan kvinnor som grupp och män som grupp är 13,9 %. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl 15:53. Såhär har det sett ut sedan 1981 - utvecklingen står still.

I dagens Europa leds mycket få av EU:s 27 regeringar av kvinnor.
Ett stort antal av EU:s medlemsländer har under 20 procent kvinnor i de nationella parlamenten.

UNICEF uppmärksammar idag att halva världens befolkning – kvinnorna – fortfarande får sina mänskliga rättigheter kränkta i betydligt högre utsträckning än männen.

Ja, så här skulle jag kunna hålla på länge, med att lista alla de orättvisor som fortfarande finns utifrån vilket kön vi tillhör.

En dag som denna vill jag även påminna om telefonnumret till nationella Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 (syns inte på din telefonräkning) www.kvinnofridslinjen.se 

02 mars 2014

Har Europa råd med världens mes välutbildade hemmafruar?

Visst är det viktigt att individen själv får välja, men Cecilia Wikströms nyhetsbrev som jag låter dig ta del av idag är onekligen tankeväckande...

Hela vägen fram till i dag, fredagen den 28 februari, måste Europas kvinnor jobba för att tjäna lika mycket som männen gjorde sista december i fjol, enligt en rapport från EU-kommissionen.

Två förlorade månadslöner har en stor betydelse för vilken plånbok som helst. Ska Europa stå sig i den hårda globala konkurrensen har vi inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar. Vi måste satsa på att bygga ut och förbättra barn- och äldreomsorgen i våra medlemsländer så att fler kvinnor kan kombinera familjelivet och -ansvaret med en karriär. I ett land som Sverige, som säger sig verka för jämställdhet och alla människors lika värde, måste vi agera för att komma till rätta med dessa klyftor.

Veckans Strasbourg-sessionPlenarsessionen i Strasbourg är nu avslutad och på tisdagen antog Europaparlamentet med stor majoritet mitt förslag om ett nytt europeiskt varumärkesskydd för att komma till rätta med varumärkesförfalskning på den europeiska marknaden.  
Med över 20 miljoner företag i EU är det viktigt att den nya lagstiftningen är enkel och flexibel nog för att ge företagare och entreprenörer det skydd som passar deras behov. Det innebär kortare handläggningstider, moderna och tydliga regler som tar hänsyn till ny teknik, och flexibla lösningar för företag som växer och utvecklar sin verksamhet, säger Cecilia.
Några minuter senare antogs även hennes rapport om förbättrade villkor för studenter och forskare från länder utanför EU med stor majoritet i plenum.
Vi måste skapa ett bättre klimat för utbildning, forskning och innovationskraft. Det är detta som på sikt kan skapa välstånd för vårt land och för hela EU. På så sätt tar vi vara på deras talanger, expertis och kreativitet, vilket vi verkligen behöver för att stärka välfärden i våra medlemsländer
    *****************************

Fram till nästa nyhetsbrev i mars kan ni följa mitt arbete på min hemsida: www.ceciliawikstrom.eu

10 februari 2014

Hur kan vi åtgärda kompetensbristen på vår svenska arbetsmarknad?

Om, eller när, du blir uppsagd på grund av arbetsbrist så kan det ibland vara ett ypperligt tillfälle att se över de val man tidigare gjort när det gäller arbete och studier. Arbetsmarknaden förändras och det är inte alltid jag som individ har en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. En stor del av ansvaret för kompetensutvecklingen ligger givetvis på den enskilde individen som ska se till sin anställnigsgbarhet genom ett långt arbetsliv.

I de allra flesta fall får man i en situation som beskrivs ovan hjälp av en omställningscoach som finansieras via omställningsförsäkringen TSL. I 80 procent av fallen har personen som sagts upp ett nytt jobb inom ett år. 
Men det finns också de som har det svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. För att korta ner perioden av arbetslöshet för dessa personer finns det en rad saker som skulle kunna göras inom ramen för TSL. Det finns ett antal insatser vi skulle kunna göra som effektiviserar praktik och utbildning och samtidigt åtgärdar den kompetensbrist som finns på den svenska arbetsmarknaden utan att det kostar mer än det nuvarande systemet.

  • OM en kartläggning visar att man saknar rätt kompetens för att kunna söka de befintliga jobben borde en kortare praktikperiod kunna förändra deras situation. Vilket i sin tur skulle innebära att tiden utan arbete kan kortas vilket, förutom en snabbare väg tillbaks till egen försörjning även innebär en besparing för samhället
  • Precis som TRR försäkringen borde TSL försäkringen kunna erbjuda utbildning, här finns ett förslag om att kunna erbjuda en utbildning om max sex månader med möjlighet till försörjning inom ramen för aktivitetsstöd. Här skulle TSL kunna matcha deltagarnas utbildningsbehov mot rätt utbildning.
  • Valideringsmöjligheterna behöver öka. Idag har vi många människor med höga utbildningar som dock inte har fått med sig sina betyg i samband med, många gånger, en brådstörtad flykt från hemlandet. Den tysta kunskapen behöver fler valideringsmöjligheter.
TSL-försäkringen är idag en väl fungerande försäkring som uppnår goda resultat. Den skulle kunna uppnå ännu mer tillfredsställande resultat, både på individ och företagsnivå om TSL-systemet skulle få möjlighet att ta del av de ekonomiska resurser som samhället avsätter för att hjälpa de allra svagaste på arbetsmarknaden.

Detta var den tredje delen i min serie om kompetensbristen på vår svenska arbetsmarknad. Del ett kan du läsa här och del två kan du läsa här

Källhänvisning: Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4


03 februari 2014

EU-pass, ishockey-VM och djurhälsolag

Ny djurhälsolag
I måndags deltog Marit Paulsen i jordbruksutskottets möte där man bland annat diskuterade förslaget till ny djurhälsolag och de dryga 1200 ändringsförslag som har lämnats in. Marit leder förhandlingarna i parlamentet och har under veckan även träffat motparterna från de andra politiska grupperna för att försöka nå en gemensam kompromiss om förslaget.  
- Det är tuffa förhandlingar och mycket intensivt arbete just nu vad gäller djurhälsolagen, men jag har gott hopp om att nå en kompromiss med de andra grupperna innan vi ska rösta om frågan i utskottet i februari, sade Marit efter veckans förhandlingar.


Maltas försäljning av EU-pass
Cecilia Wikström är fortfarande starkt kritisk till Maltas försäljning av EU-pass, även efter beskedet att Malta och EU-kommissionen enats om att den som önskar köpa ett EU-pass på Malta först måste bo där i ett år.
ttp://ceciliawikstrom.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif- Det är fortfarande oacceptabelt att EU-medborgarskap säljs av ett av EU:s medlemsländer på det här sättet.  Att välkomna miljonärer samtidigt som mindre välbärgade människor som söker skydd undan krig och förföljelse avvisas är diskriminerande och djupt ovärdigt ett medlemsland i EU och därför måste vi fortsätta att rikta allvarlig kritik mot Malta. Uppehållstillstånd och medborgarskap ska erbjudas till dem som är i störst behov av det, inte till den som är rikast, säger Cecilia.


Ishockey-VM i Vitryssland
I veckan var situationen i Vitryssland återigen på agendan. Finlands kultur- och idrottsminister sade att årets Ishockey-VM bör flyttas från diktaturen Vitryssland. Allt fler börjar nu reagera på att odemokratiska stater som Vitryssland ska vara värd för stora sportarrangemang.  
- Det är ännu inte för sent att flytta Ishockey-VM från Vitryssland. Internationella Ishockey Förbundet kommer att mötas i februari under OS i Sochi och styrelsen kan då besluta att ändra värdland. Idrott står inte över humanitet, och jag anser att Svenska ishockeyförbundet nu måste ta ställning i frågan. Jag hoppas att Sverige tänker stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter även när det gäller idrott. Allt annat vore bedrövligt, säger Olle Schmidt.  Nästa vecka: Strasbourgsession för samtliga
Cecilia besöker också Luleå Tekniska Universitet i slutet på veckan, där hon presenterar sin rapport om hur EU ska bli en attraktivare kontinent för studenter och forskare från länder utanför EU. Olle röstar om bankunionen.

Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-01-30 
Foto Per Johansson PROCARD AB

01 februari 2014

Hindret heter kompetensbrist!

Idag tänkte jag fortsätta skriva på temat kompetensbrist och vad den gör med vår svenska arbetsmarknad.  Och, inte minst, vad den gör med de människor som inte kan fortbilda sig så att de får ett nytt jobb.
Jag konstaterade i förra inlägget att regeringen beslutat att insatserna oavsett  om det gäller utbildning, starta eget och praktik via AF endast skall satsas på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, dvs de som gått utan arbete länge. 

Jag tror att både du och jag vet vad som händer med motivation och självkänsla efter att någon gått utan arbete en lång period. Vad alla dessa besked om att tjänsten tillsatts av annan sökande gör med ens ego. Att, faktiskt, inte ens ha en handläggare som har tid att träffa mig utan som, för att hinna med skriver eller ringer till mig på bestämda tider...

Utbildning finns men stora delar av den kompetensutveckling som skulle behöva vara tillgänglig går inte att komma åt vilket innebär att den enskilde individen inte ens har en möjlighet att ansvara för sin egen kompetensutveckling. Det saknas helt enkelt ett system som ger möjlighet för lärande mitt i yrkeslivet med en någorlunda bibehållen ekonomi. Som kan erbjuda en kompetensutveckling på ca 20 v för att en arbetslös person ska få en chans till ett nytt jobb.Detta trots att vi är väl medvetna om glappet mellan kompetens och efterfrågan...

Förutom att kortare utbildningar/fortbildningar borde finnas tillgängliga finns det ytterligare ett par saker som skulle vara värdefulla:

Handledda praktikplatser skulle kunna vara en framkomlig väg. En möjlighet att lära sig nytt men även visa vilka kunskaper man redan har. Inte minst på kollektivsidan skulle detta kunna bli en framgångsfaktor! 

På kollektivsidan är det relativt vanligt att kunskap förvärvats genom ett mångårigt yrkesliv, men att dokumentation kring detta saknas, något som ofta kallas tyst kunskap". Genom utökade möjligheter att kunna validera kunskap skulle denna "tysta kunskap" bli erkänd och dokumenterad. Det viktiga borde ju inte vara HUR kunskapen förvärvats utan att den finns där!

Visst är det så att jag som individ har ett stort eget ansvar för min kompetensutveckling, för att jag ska vara anställningsbar! Men samhället måste erbjuda mig möjligheter att kunna skaffa mig den kunskap som behövs för att jag ska vara attraktiv på en arbetsmarknad som är i ständig förändring! Det talas ofta om att rörligheten på arbetsmarknaden borde öka, men då måste individen få chansen att fortbilda sig för att kunna gå vidare, antingen av egen vilja eller en uppsägning på grund av arbetsbrist...

Här finns mer att göra, fortsättning följer!

28 januari 2014

Kompetensbrist ett hinder för både individ och företag!


Många av dem som idag går utan arbete gör det på grund av att de inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar eller att de inte har dokumentation på kompetensen. Samtidigt är det ett faktum att arbetsgivarna inte hittar den kompetens de behöver för att kunna anställa fler medarbetare för att kunna expandera och utveckla sina företag.

Vi som har kontakt med arbetslösa och arbetsgivare ser detta dagligen. Vi kan också konstatera att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för den enskilde individen att på ett smidigt och enkelt sätt skaffa sig en kortare utbildning eller fräscha upp en tidigare utbildning med en kortare repetitionskurs. Dessa kurser finns genom Arbetsförmedlingens försorg, dvs platserna på de olika utbildningsföretagen tilldelas via AF. 

MEN, eftersom regeringen beslutat att Arbetsförmedlingen enbart skall satsa på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden medför detta att den som nyligen blivit uppsagd och enbart gått arbetslös en kortare tid inte har möjlighet att få tillgång till dessa utbildningar. 

Dessa platser på de olika utbildningsföretagen "ägs" av Arbetsförmedlingen och endast de kan förmedla platserna. Inte ens om jag som arbetslös hade pengar så kan jag köpa mig en plats på en sådan utbildning! Kort sagt så görs alla satsningar idag på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, oavsett om det handlar om utbildning eller starta eget hjälp.

Här pratar vi till exempel om en uppdatering av en tidigare genomgången ekonomi- eller löneadministratörsutbildning, en utbildning för att bli tolk i olika invandrarspråk, en uppgradering från NC- till CNC-operatör eller en uppdatering av en äldre elektrikerutbildning. Ofta handlar det inte om några längre utbildningar, i snitt 20 veckors utbildning i de allra flesta fall.

Det nuvarande systemet förstärker alltså det redan befintliga glappet på arbetsmarknaden mellan efterfrågan och tillgång på rätt kompetens. Här finns en stor utvecklingspotential som kan sammanfattas i tre meningar: utbildning, praktik och validering. 

Mer om detta i nästa inlägg!

22 januari 2014

Offren för hedersvåldet

Gårdagens manifestation i Örebro för att hedra Fadimes 12-årsminne blev en stark upplevelse med många besökare, en viktig filmvisning och en bra diskussion i anslutning till filmen. Som kontaktperson vill jag tacka alla gäster och medverkande som deltog!

Det som blev tydligt under diskussionerna var hur viktigt det är att inte glömma offren för hedersvåldet, att vi påminner oss själva om att detta fortfarande pågår, att flickor, pojkar och HBTQ personer utsätts för detta varje dag. Ungdomsstyrelsen uppskattar att ungefär 70 000 ungdomar mellan 16-25 år upplever att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för hur de vill leva sina liv, vem de kan gifta sig med och vem de får älska!
8 500 av dessa ungdomar är rädda för att bli bortgifta.....Det är naturligtvis inte acceptabelt!

Tydligt blev det också att mycket görs redan idag, att vi i Sverige, tack vare Sara Mohammad, grundare av GAPF, har kommit ganska långt med att informera om begreppet hedersvåld och hederskultur. Tydligt blev det också att mycket ännu återstår...GAPF har en stor och viktig uppgift i att hjälpa de utsatta, att sprida information och opinionsbilda och att hjälpa flickor och kvinnor från andra länder att bli medvetna om sina rättigheter.

Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släktning. Det kännetecknas av att det både planeras och utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder. Det skiljer sig från mäns våld mot kvinnor genom att förtrycket är kollektivt. Hedersförtrycket bygger på att män, och ibland även kvinnor, anser sig ha rätt att använda hot och våld för att upprätthålla släktens heder. 

Känner du någon som är drabbad eller är du själv drabbad? Tveka inte att höra av dig till oss via www.gapf.se/  

Ä du intresserad av utbildningsdagar eller föreläsningar om hedersrelaterat våld är du välkommen att vända till till GAPF:s kunskapscenter via hemsidan 

Är intresserad av att bli medlem? SMSa "gapfmedlem ditt personnummer och din e-mail" till 72456

Är du intresserad av att det bildas en lokalavdelning i Örebro av GAPF? Hör av dig direkt till mig via bloggen!


19 januari 2014

Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 21 januari 2014!


Välkommen att komma och hedra Fadime tillsammans med oss!

Kvällsseminarium med filmvisning och panelsamtal i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Fabriksgatan 8
Kl: 18:00 (ingen föranmälan behövs)

Medarrangör: UN-Women
Medverkar med tal och samtal:
Gabrielle Peteri, kontaktperson för GAPF inleder kvällen.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women
Johan Westblad, Örebro kommun


Program:
Ljuständning, tal och tyst minut för att hedra Fadimes minne
Filmvisning: Banaz A love history. Panelsamtal
Johan Westblad Örebro kommun, ansvarig för frågor kring hedersrelaterat våld, berättar om det arbetet som pågår lokalt.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women berättar om det arbete kring hederskulturen som görs inom föreningen.


Kontakt person för Örebroaktiviteten:
Gabrielle Peteri
Mail: gabrielle.peteri@gmail.com
Mobil: 0702404137

18 januari 2014

Nytt från Folkpartiets EU-parlamentariker!Starkare konsumentskydd i direktiv om värdepappershandel

Efter långa förhandlingar enades Europaparlamentet och medlemsländerna om nya skärpta regler för värdepapper i MiFID2-direktivet.

- Det är viktigt att ha fungerande finansmarknader i Europa samtidigt som vi måste undvika överreglering. Genom överenskommelsen ökar vi konkurrensen mellan olika handelsplatser, stärker skyddet för investerare och förbättrar transparensen i värdepappersmarknaderna. Den ökade harmonisering av reglerna tar oss ett steg närmre en gemensam europeisk värdepappersmarknad säger Olle Schmidt, förhandlare för liberala gruppen ALDE,

Under förhandlingarna har Olle framgångsrikt argumenterat för att de nya genomlysningsreglerna ska vara avvägda för att fungera effektivt för de svenska obligationsmarknaderna.

- Det gläder mig att jag fick gehör för mina förslag, fortsätter Olle. Det var mycket viktigt för mig att införa genomlysningsregler och samtidigt se till att villkoren för handeln med statspapper inte försämras.

Regler för offentlig upphandling

Marit Paulsen har befunnit sig i Strasbourg för plenarsession. Parlamentet röstade bland annat om regler för offentlig upphandling. En nyhet är att offentlig upphandling ska kunna användas för att nå långsiktiga mål om t.ex. miljö, energi, klimatförändringar och innovation. Genom att ge myndigheter och andra parter möjlighet att dela upp kontrakt i flera mindre delar blir det lättare för mindre företag att vara med i upphandlingen. Det ger också t.ex. kommuner möjlighet att upphandla från lokala producenter. 

- Jag är mycket glad över att möjligheten nu ges till medlemsländerna att dela upp upphandlingar mellan flera leverantörer, att beställa ris och potatis av samma leverantör är inte alltid det mest optimala. Nu är det dock upp till Sverige och de andra medlemsländerna att ge de lokala producenterna chansen. Min uppmaning till kommuner, bönder, småföretagare och andra aktörer är: haka på nu och följ upp att denna möjlighet ges om Sverige vill, sa Marit efter omröstningen.

Fri rörlighet för alla EU-medborgare 

I veckans plenarsession debatterade Cecilia Wikström bland annat rätten för alla EU-medborgare att röra sig fritt och att bosätta sig tillsammans med sina familjer i alla medlemsländer. Detta efter att Storbritanniens premiärminister David Cameron vill inskränka den fria rörligheten för medborgare från framför allt de nyare medlemsländerna i Östeuropa, såsom Rumänien och Bulgarien.

- Inför stundande EU-val är det många som snedvrider debatten för att plocka billiga politiska poäng genom att göra EU-medborgare från vissa medlemsländer till syndabockar. Detta uppviglar rasism och xenofobi. Låt oss hålla oss till fakta, i själva verket är det så att medlemsländer tjänat på den fria rörligheten då arbetsmigranter bidrar med stora summor till värdlandets socialförsäkringssystem, säger Cecilia.

- Rättigheten för alla EU medborgare att röra sig fritt och att bosätta sig tillsammans med sin familj i alla medlemsländer är en av de grundläggande friheterna som vårt samarbete vilar på och en av de friheter som EU-medborgare uppskattar mest med EU. Denna rätt gäller för alla EU-medborgare. Om vi börjar införa begräsningar och undantag är vi ute på mycket hal is, säger Cecilia.

Provval i Folkpartiet Liberalerna
Under perioden 7-21 januari pågår folkpartiets provval inför fastställande av listan till Europavalet den 25 maj. Röstar gör du på medlemsportalen mitt.folkpartiet.se eller via det röstkit som kommer med Tidnigen NU till alla medlemmar. Marit och Cecilia kandiderar för omval, Olle har tyvärr meddelat att han inte kandiderar för en ny mandatperiod.

Du som är medlem i Folkpartiet Liberalerna var med och påverka hur listan utformas - rösta i provvalet!

Källa: Nyhetsbrev från FP
i Bryssel 2014-01-17

12 januari 2014

Primärval, penningtvätt och växtförädling

Sveriges första primärval

Cecilia Wikström gick segrande ur Sveriges första primärval på tisdagskvällen. Det var Folkpartiet i Östergötland som arrangerade primärval inför fastställandet av Folkpartiets lista till Europavalet den 25 maj.
I sitt anförande om viktiga frågor under nästa mandatperiod lyfte Cecilia särkilt fram vikten av att skapa säkra och lagliga vägar till EU för den som flyr, men högerextremism på frammarsch måste EU säkra medborgarnas rättigheter.

- Jag är oerhört glad, tacksam och hedrad över segern i primärvalet hos Folkpartiet i Östergötland! Självklart vill jag fortsätta att vara en stark liberal röst som gör skillnad i Europaparlamentet, säger Cecilia .


Stoppa penningtvätt

Under veckans utskottsmöte i CRIM, det särskilda utskottet mot organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt där Olle Schmidt är ledamot, diskuterades förslaget till reviderat penningtvättdirektiv.

- Det nya Penningtvättdirektivet är viktigt för att stoppa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Många beslutsfattare är naiva och ser inte hur den organiserade brottsligheten gör allt i sin makt för att tvätta svarta pengar vita. Speciellt inom spelsektorn är problemen jättestora. Mer måste göras av EU, sa Olle under mötet.


Växtförädling

Marit Paulsen inledde det nya året med att få besök från det skotska växtförädlingsföretaget Mylnefield, med VD:n Nigel Kirby i spetsen. Företaget är inriktat på forskning och utveckling och tar exempelvis fram olika sorters potatis, hallon och svarta vinbär. Nigel Kirby berättade att han ställer sig väldigt positiv till Marits initiativrapport om växtförädling och uppskattar att någon tar upp frågan om framtida utmaningar kring livsmedelsförsörjning och miljön.

-Min tanke med rapporten är inte att förändra världen över en natt, utan snarare att försöka öppna upp dörren för konstruktiva diskussioner. Det är oerhört viktigt att vi får upp frågan om framtida matförsörjning på bordet, innan det är för sent. Vi står inför stora utmaningar vad gäller att mätta världens befolkning, samtidigt som vi måste värna miljön och bekämpa klimatförändringar, sa Marit efter mötet.

Källa:
Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-01-10

02 januari 2014

Nytt år, nya möjligheter...

Det nya året har tagit sina första stapplande steg och allt ligger ännu framför oss som en möjlighet.

Har du avlagt några löften för året, eller har du som jag valt att istället sätta mål för året? Tydliga och mätbara mål, men framförallt realistiska ska de ju vara. För några år sedan satte jag upp som mål att skratta mer och att dricka mer champagne, att helt enkelt fira mer med bubblor, inte nödvändigtvis de äkta och inte nödvändigtvis alltid med alkohol, men mer bubblor! Det var ett mål som var enkelt att uppnå, att försöka fira även de små glädjeämnen som livet bjuder på kan aldrig vara fel.
För det kommande året har jag satt som mål att fortsätta jobba på min kondition, mitt välmående om man så vill. Men även att prova på helt nya saker, som att tova. Dessutom har jag bestämt mig för att odla mitt intresse för resor, resor långt bort och nära, ännu mer detta år. Planeringen pågår för fullt!

Förra året bjöd på många avslut för min del, men även start på något nytt. Främst avslut på det personliga planet, men även avslut som var mer officiella. Som mitt beslut att flytta från orten och följaktligen tacka för mig i de politiska sammanhangen. Att efter många aktiva år lämna plats för någon annan att ta vid. Visst känns det både vemodigt men också nödvändigt. Mitt engagemang har jag kvar och jag hoppas så småningom hitta kanaler för det. Det brådskar inte, ibland måste kroppen få vila så att själen hinner ifatt...

Ett år är till ända och ett nytt har precis startat, god fortsättning önskar jag dig kära läsare!