01 februari 2014

Hindret heter kompetensbrist!

Idag tänkte jag fortsätta skriva på temat kompetensbrist och vad den gör med vår svenska arbetsmarknad.  Och, inte minst, vad den gör med de människor som inte kan fortbilda sig så att de får ett nytt jobb.
Jag konstaterade i förra inlägget att regeringen beslutat att insatserna oavsett  om det gäller utbildning, starta eget och praktik via AF endast skall satsas på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, dvs de som gått utan arbete länge. 

Jag tror att både du och jag vet vad som händer med motivation och självkänsla efter att någon gått utan arbete en lång period. Vad alla dessa besked om att tjänsten tillsatts av annan sökande gör med ens ego. Att, faktiskt, inte ens ha en handläggare som har tid att träffa mig utan som, för att hinna med skriver eller ringer till mig på bestämda tider...

Utbildning finns men stora delar av den kompetensutveckling som skulle behöva vara tillgänglig går inte att komma åt vilket innebär att den enskilde individen inte ens har en möjlighet att ansvara för sin egen kompetensutveckling. Det saknas helt enkelt ett system som ger möjlighet för lärande mitt i yrkeslivet med en någorlunda bibehållen ekonomi. Som kan erbjuda en kompetensutveckling på ca 20 v för att en arbetslös person ska få en chans till ett nytt jobb.Detta trots att vi är väl medvetna om glappet mellan kompetens och efterfrågan...

Förutom att kortare utbildningar/fortbildningar borde finnas tillgängliga finns det ytterligare ett par saker som skulle vara värdefulla:

Handledda praktikplatser skulle kunna vara en framkomlig väg. En möjlighet att lära sig nytt men även visa vilka kunskaper man redan har. Inte minst på kollektivsidan skulle detta kunna bli en framgångsfaktor! 

På kollektivsidan är det relativt vanligt att kunskap förvärvats genom ett mångårigt yrkesliv, men att dokumentation kring detta saknas, något som ofta kallas tyst kunskap". Genom utökade möjligheter att kunna validera kunskap skulle denna "tysta kunskap" bli erkänd och dokumenterad. Det viktiga borde ju inte vara HUR kunskapen förvärvats utan att den finns där!

Visst är det så att jag som individ har ett stort eget ansvar för min kompetensutveckling, för att jag ska vara anställningsbar! Men samhället måste erbjuda mig möjligheter att kunna skaffa mig den kunskap som behövs för att jag ska vara attraktiv på en arbetsmarknad som är i ständig förändring! Det talas ofta om att rörligheten på arbetsmarknaden borde öka, men då måste individen få chansen att fortbilda sig för att kunna gå vidare, antingen av egen vilja eller en uppsägning på grund av arbetsbrist...

Här finns mer att göra, fortsättning följer!

Inga kommentarer: