28 februari 2013

Liberala alfabetet

Idag fortsätter serien om liberal politik och handlar om hur vi liberaler ser på straff.

Länets riksdagsman Johan Pehrson som du ser på bilden är ledamot i justitieutskottet och folkpartiets rättspolitiske talesman.

Vi vill:
 • Att straffen för organiserad brottslighet ska bli högre.
 • Minska den så kallade mängdrabatten, som gör att man får straffrabatt om man begår många brott.
 • Att fler fängelsestraff ska vara tidsbestämda. Livstidsstraff ska bara finnas för de absolut grövsta brotten.
 • Att dödsstraffet ska avskaffas i världens alla länder.

Folkpartiet tror inte att generellt längre straff är lösningen på brottsligheten. Det krävs ett helhetsgrepp med starka brottsförebyggande insatser, tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet och en kriminalvård där fokus är på att minska återfallen.
Det finns dock några brottstyper där domstolarna i alltför hög utsträckning lagt sig i den lägsta delen av straffskalan. Därför har Alliansregeringen skärpt påföljderna för de allra grövsta våldsbrotten, såsom mycket grov misshandel och mord, liksom påföljderna för organiserad brottslighet.
Folkpartiet vill dock att lagen ändras så att straffet blir ännu högre för organiserad brottslighet. Vi vill också minska den så kallade mängdrabatten, som innebär att domstolarna sänker det sammanlagda straffet för den som begått många brott.
Det här har vi gjort:
 • Skärpt straffet för allvarliga våldsbrott.
 • Avskaffat preskriptionstiden och förändrat straffskalan för mord.
 • Låtit en statlig utredning se över hela systemet med straff och påföljder
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

27 februari 2013

Liberala alfabetet!

Idag fortsätter jag med att ge information om hur Folkpartiet liberalerna ser på statliga bolag:

Vi vill:
 • Sälja statens andel i flygbolaget SAS.
 • Börsintroducera och sälja en mindre del av Vattenfall.
 • Iövrigt ser över och ifrågasätter statens ägande i andra statliga bolag och säljer aktier där så är möjligt.
Staten ska inte, annat än i undantagsfall, driva företag. I en marknadsekonomi stiftar staten lagar, beslutar om skatter och sysslar med myndighetsutövning. Om staten också är en ledande aktör på marknaden blandas rollerna samman. Detta kan leda till skeva konkurrensförhållanden. Alliansregeringen har sålt hela eller delar av Vin & Sprit, Telia Sonera, OMX och fastighetsbolaget Vasakronan. Intäkterna har använts till att minska statsskulden. Regeringen har även fått riksdagens klartecken för att sälja sina andelar av bankerna Nordea och SBAB.

Folkpartiet anser även att statens andel i flygbolaget SAS bör säljas, när marknaden så tillåter. Helstatliga Vattenfall har gått alltmer mot att agera som en kommersiell aktör på den europeiska energimarkanden. Folkpartiet anser att ett naturligt steg i denna process är att staten säljer en minoritetsandel i Vattenfall.

Det här har vi gjort:
 • Sålt hela, eller delar av, Vin & Sprit, Telia Sonera, OMX och Vasakronan. Intäkterna från försäljningarna har använts till att amortera ned statsskulden
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

26 februari 2013

Senaste nytt från EU-parlamentet


Energi från biologiskt avfall
Denna vecka röstade jordbruksutskottet om möjligheter och utmaningar för förnyelsebar energi i Europa. Huvudbudskapet blev att produktionen av bioenergi inte ska få hota miljön och matproduktionen. Dessutom antogs Marit Paulsens förslag om utveckling av biogassystem på bondgårdar, baserat på biologiskt avfall. 


- Vi kan inte odla energi på jordbruksmarker, det är viktigt att kornet blir till bröd och halmen blir till energi, menade Marit som gläds åt att detta synsätt nu tycks få allt bredare stöd.

Behålla 20 mandat?!
Sverige är ett steg närmare att få behålla sina tjugo mandat efter Europavalet 2014. Detta efter att Cecilia Wikströms ändringsförslag om att ta ett mandat från Österrike istället för Sverige och därmed göra mandatfördelningen mer proportionerlig, framgångsrikt röstades igenom i konstitutionsutskottet i dag.


- Rättvisan har segrat. Jag känner mig oerhört glad och lättad. Nu kommer jag att fortsätta att driva frågan fram till omröstningen i plenum i mars. Det vore ett stort misslyckande om svenska medborgare blir underrepresenterade i förhållande till länder med ungefär samma befolkningsstorlek som Sverige, säger Cecilia.

Att Wikströms ändringsförslag röstats igenom innebär att Österrike får 18 mandat samtidigt som Sverige behåller sina 20 mandat i nästa Europaval. Ursprungsförslaget var att båda länderna skulle företrädas av 19 mandat vardera, trots att Sverige har en miljon fler invånare.  

ECB borde tydligare föra fram fördelarna med euron
I veckan besökte europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi utskottet för ekonomiska och monetära frågor där Olle Schmidt är ledamot, för att diskutera den ekonomiska utvecklingen i EU. Mycket av debatten handlade om bristen på tillväxt i Europa. Draghi var optimistisk inför en återhämtning i de krisande euroländerna.


- Jag bad Draghi att ta ställning till det nya förslaget på finansiell transaktionsskatt. Skatten kommer att få ödesdigra effekter på handeln i EU, framförallt mellan länderna i eurozonen och de som står utanför, kommenterade Olle.

Olle passade även på att uppmana Draghi att vara mer offensiv i debatten för att få med nya medlemsländer i eurosamarbetet.

- När ekonomin i de nordiska länderna går som på räls behöver man en påminnelse om varför eurosamarbetet är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv, underströk Olle.

Läs mer om debatten på Olles blogg

Nästa vecka: Marit deltar i miljöutskottets extrainkallade möte med EU-kommssionär Tonio Borg om den senaste hästköttsskandalen. Cecilia ser fram emot att besöka Folkpartiet i Kalmar och på Gotland. Olle träffar rapportörerna för förslaget om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och träffar lärare ifrån Ronneby samt deltar i en debatt om bankunionen.Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-02-22

18 februari 2013

Kuba, hästkött och folkpartibesök


Kuba och EU
Under den mötesfria veckan har den gemensamma parlamentariska församlingen mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla havet träffats i Dominikanska republiken. Olle Schmidt var på plats för att delta i diskussionerna. På agendan var bland annat de nya handelsavtalen, EU:s utvecklingsbidrag, beredskap på katastrofer som den på Haiti, och situationen i Kuba. Olle passade på att tala med Kubas ambassadör till Dominikanska republiken, Alexis Bandrich Vega.


- Ambassadören påpekade att Olof Palme varit en stor vän av Kuba. Jag svarade honom att vi är vänner av Kubas befolkning men inte av landets politiska ledarskap, kommenterar Olle efter dagens möte.

Kuba är det enda landet i Karibien som inte ratificerat Cotonou-avtalet som reglerar handel och biståndspolitik med EU. Nyligen bestämde EU:s utrikesministrar att relationerna med landet skulle utvärderas.


Hästkött och varifrån kommer hästarna?
Skandalen med hästkött i olika maträtter har med rätta väckt krav på skärpta livsmedelskontroller inom Europa. Marit Paulsen har därför på nytt fört fram sitt förslag om ett "Matens och djurens FBI", men också uppmärksammat ett annat problem i sammanhanget: Hästarnas färd till slakteriet. 


- Varifrån kommer alla de hästar som slaktas i Rumänien och andra länder för att sedan, under falsk beteckning, dyka upp i vår mat? Och hur har dessa djur egentligen transporterats och slaktats, frågar sig Marit.

Eftersom det idag inte finns någon myndighet eller organisation som verkligen gått igenom hur handeln med hästar ser ut i Europa, har Marit kontaktat den europeiska djurskyddsrörelsen och uppmanat dem att hjälpa till med detta.

Folkpartibesök och utnämning
I veckan har Cecilia Wikström besökt Folkpartiet i Gävle, Enköping, Stockholm och Södermanland. Tillsammans med partikollegor på orterna gjorde hon studiebesök på bla migrationsverket, integrationsenheten, boende för ensamkommande flyktingbarn och hos gränspolisen.


Dessutom utsågs Cecilia i onsdags till Uppsalas fjärde starkaste personliga varumärke av 150 nominerade för sitt engagemang i höstas mot utnämningen av hälsokommissionär Tonio Borg som bla är emot abort och verkat för att inskränka homosexuellas sociala rättigheter.

- Jag är hedrad över utnämningen. Jag måste tro på mitt budskap. Allt jag gör måste vara helhjärtat, jag följer min övertygelse ändå in i kaklet, sa Cecilia vid utnämningen

Nästa vecka: Olle besöker Ystads hamn och Folkpartiet i Halmstad. Jordbruksutskottet röstar om Marits förslag om förnyelsebar energi från biologiskt avfall. Cecilia åker till Barcelona för att delta i en konferens kring jämställdhet i Europa. 

Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-02-1511 februari 2013

EU-nytt:Bisfenol A, trafikbuller och grekiska öarFörbjuda det hormonstörande ämnet Bisfenol A?
I veckan deltog Cecilia Wikström i en debatt på SVTForum kring huruvida EU ska gå i Frankrikes fotspår och helt förbjuda det hormonstörande ämnet Bisfenol A. Ökad risk för fetma och cancer efter exponering av ämnet är några av effekterna som har rapporterats i djurförsök och EU förbjöd år 2011 Bisfenol A i nappflaskor och i matförpackningar riktade till barn under tre år.


- Jag tycker det är rimligt att vi utfasar Bisfenol A. Finns det andra ämnen som kan ersätta denna hormonstörande substans, säger Cecilia.  Alla människor har rätt att leva i en giftfri vardag.

Sänkta gränser för trafikbuller
Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Det är viktigt med sänkta gränserna för buller från motorfordon, tydliga bullermärkningar för nya bilar skulle innebära bättre hälsa för alla i EU. Samtidigt behövs standarder för elbilar så att fotgängarna ska höra dem. I veckan rösta Europaparlamentet för ett lagförslag om sänkta gränser för buller från bilmotorer. 


Jag stödde det ambitiösa förslaget från Europaparlamentets miljöutskott, och även om det var en besvikelse att så viktiga delar inte fick stöd röstade jag för rapporten, sade Olle Schmidt efter omröstningen.

- Den slutliga rapporten är inte vad vi önskat, men är en grund att bygga vidare på, avslutade Olle. 

Jordbruk på grekiska öar
I tisdags antog Europaparlamentet nya EU-regler för jordbruket på de mindre grekiska öarna. I paketet ingår, på förslag av Marit Paulsen, att EU-stöd ska kunna användas till att bevara traditionella lokala grödor, odlings- och produktionsmetoder. En fråga som är lika viktig för vår överlevnad som själva matförsörjningen, eftersom vi räddar den genetiska mångfalden för framtiden. 


- Det handlar om att bevara Europas biologiska mångfald och det måste vi faktiskt göra i alla de udda områden som finns:  på öarna, i fjällregionerna och på de smala markremsorna längs älvarna i norra Europa, underströk Marit i parlamentets debatt på måndagskvällen.

Nästa vecka: Mötesfritt i parlamentet
Cecilia ser fram emot att besöka Folkpartiet i Gävle, Enköping och Nyköping. Olle reser till Dominikanska republiken för regionalt möte med AVS-EU ländernas gemensamma parlamentariska församling. Marit passar på att lägga upp en strategi inför parlamentets omröstning om reformen av EU:s jordbrukspolitik som ska hållas i mars.


Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-02-08

06 februari 2013

EU-nytt: Växtförädling, mandatfördelning och dödsstraff


Växtförädling
Den 31 januari stod det klart att Marit Paulsen utsetts till föredragande för ett betänkande om växtförädling. Bakgrunden är det skriande behovet av att med hjälp av modern teknik och vetenskap öka skördarna för att kunna föda jordens kraftigt växande befolkning. Tyvärr är trenden den motsatta. Ett fåtal stora globala växtförädlingsföretag styr idag utvecklingen och mycket litet satsas på forskning i Sverige och övriga Europa.

- Detta är livsviktigt!
Det är den genetiska mångfalden hos dagens grödor som ger oss byggstenarna för att möta klimatförändringar och andra utmaningar för vår mat i framtiden, menar Marit som räknar med att hennes betänkande ska antas av Europaparlamentet efter sommaren.


Sveriges platser i farozonen
Sverige riskerar att förlora en av sina platser i Europaparlamentet, enligt ett nytt förslag som lagts fram i konstitutionsutskottet, AFCO. Cecilia Wikström lägger nu fram ett ändringsförslag i AFCO som ska göra mandatfördelningen mer proportionerlig. 


- Utgångspunkten är att inget land ska förlora mer än ett mandat.  Med hänsyn taget till detta och antalet innevånare bör inte Sverige förlora ett av sina mandat, säger Cecilia.

I ändringsförslaget föreslås Österrike förlorar ett av sina mandat.  Idag företräder en svensk parlamentariker ca 475 000 medborgare och en österrikisk endast ca 445 000 medborgare. Förslaget leder då till att Österrike får 18 mandat samtidigt som Sverige behåller sina 20 mandat och båda länders ledamöter företräder då ca 475 000 medborgare per ledamot.

Ugandas lagstiftning är kriminell
Lagförslaget att homosexuella handlingar ska kunna ge livstids fängelse eller dödsstraff är åter på agendan i Uganda. Hetsjakten på hbt-personer i Uganda stannar inte vid sexuell läggning, även den som känner någon som är homosexuell riskerar fängelse om de inte anmäler detta till polisen.


-EU måsta ta tydligt avstånd från all lagstiftning som diskriminerar på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, säger Olle Schmidt. Lagförslaget är inte någon rättsakt, det är en kriminell handling. Nu måste EU-kommissionen garantera att biståndspengarna går till civilsamhället och de organisationer som försvarar hbt-rättigheter i Uganda.

Läs Olles artikel på SvD Brännpunkt

Nästa vecka: Strasbourgsession och Mälardalskonferens
Marit deltar i en omröstning om jordbruket på de grekiska öarna, där hon lagt förslag om att bl a bevara de traditionella grödorna och produktionsmetoderna. Cecilia deltar i omröstningar i Strasbourg. Olle röstar om att reglera bullernivån för fordon. Marit, Cecilia och Olle avslutar veckan på Mälardalskonferensen i Örebro där de håller seminarium och deltar i panelsamtal
.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2013-02-01 På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

04 februari 2013

Liberala alfabetet...

Idag handlar det liberala alfabetet om varför Folkpartiet liberalerna vill införa ett statligt huvudmannaskap för skolan:


Vi vill:
 • Införa ett modernt statligt huvudmannaskap.
För snart tjugo år sedan tog kommunerna över ansvaret för skolan. Tanken var att eleverna skulle lära sig mer, men i verkligheten har skolresultaten försämrats. Det är nu hög tid att föra en öppen och konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Folkpartiets alternativ är att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.
Det finns flera skäl för ett förstatligande. För det första gör blandningen av statligt och kommunalt styre över skolan det svårt att utkräva ansvar. Staten kan skylla på kommunerna när något går fel, samtidigt som kommunerna kan hävda att problemen beror på felaktig statlig styrning.

För det andra har alla barn, oavsett var de bor, rätt till en likvärdig utbildning. I dag kan det skilja 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. I vissa kommuner klarar nästan alla elever kraven till gymnasieskolan, medan en stor andel ungdomar misslyckas i andra. Ingen ska få sämre förutsättningar i livet för att de råkar födas i en kommun som inte prioriterar utbildningsväsendet.

För det tredje handlar det om läraryrkets status och attraktionskraft. Just läraryrket har drabbats extra hårt av kommunaliseringen. Bland annat visar forskarna vid IFAU i en rapport att nyblivna lärares egna studieresultat har sjunkit sedan början av nittiotalet. Studien visar att skolan har haft allt svårare att rekrytera ungdomar som själva har goda studieresultat till läraryrket.

Naturligtvis finns det frågor som man på lokal nivå även framöver ska ha stort inflytande över, t ex skolans infrastruktur - var och i vilka lokaler skolorna ska verka.

Läs mer:Framtiden börjar i klassrummet

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

03 februari 2013

Barnperspektivet IRL i Nora!

I Nora har det rekryterats en ny rektor till en av våra f-6 skolor. Jaha, undrar ni, var finns nyhetsvärdet i denna upplysning??

Det "nya" består i att förutom de "vanliga" rekryteringsgrupperna av fack, lärare och förvaltningschef och rektorer har även barnen på skolan samt ytterligare två av ungdomarna på vår 7-9 skola deltagit i rekryteringsprocessen.

På barn- och utbildningsnämndens möte i onsdags deltog gruppen och berättade för oss nämndledamöter vad det tyckte om att få vara med och vilka frågor de ställde till de kandidater som de träffade och intervjuade. Många kloka frågor och synpunkter kom fram och de märktes att de tagit sitt uppdrag på största allvar.

Nämnden ställde en hel del frågor och fick svar på dessa. Som avslutning frågade vi vilka kriterier deltagarna i gruppen tyckte var viktigast att uppfylla för en ny rektor och här är några av svaren vi fick:
 • trevlig
 • snäll
 • tycka om barn
 • ta elever på allvar
 • att vara öppen som person
De kriterierna uppfyller den person som nu rekryterats till Lärkeskolan i Nora. Det var både barnen och förvaltningschefen Anders Danielsson överens om!