03 februari 2013

Barnperspektivet IRL i Nora!

I Nora har det rekryterats en ny rektor till en av våra f-6 skolor. Jaha, undrar ni, var finns nyhetsvärdet i denna upplysning??

Det "nya" består i att förutom de "vanliga" rekryteringsgrupperna av fack, lärare och förvaltningschef och rektorer har även barnen på skolan samt ytterligare två av ungdomarna på vår 7-9 skola deltagit i rekryteringsprocessen.

På barn- och utbildningsnämndens möte i onsdags deltog gruppen och berättade för oss nämndledamöter vad det tyckte om att få vara med och vilka frågor de ställde till de kandidater som de träffade och intervjuade. Många kloka frågor och synpunkter kom fram och de märktes att de tagit sitt uppdrag på största allvar.

Nämnden ställde en hel del frågor och fick svar på dessa. Som avslutning frågade vi vilka kriterier deltagarna i gruppen tyckte var viktigast att uppfylla för en ny rektor och här är några av svaren vi fick:
  • trevlig
  • snäll
  • tycka om barn
  • ta elever på allvar
  • att vara öppen som person
De kriterierna uppfyller den person som nu rekryterats till Lärkeskolan i Nora. Det var både barnen och förvaltningschefen Anders Danielsson överens om!


Inga kommentarer: