04 februari 2013

Liberala alfabetet...

Idag handlar det liberala alfabetet om varför Folkpartiet liberalerna vill införa ett statligt huvudmannaskap för skolan:


Vi vill:
  • Införa ett modernt statligt huvudmannaskap.
För snart tjugo år sedan tog kommunerna över ansvaret för skolan. Tanken var att eleverna skulle lära sig mer, men i verkligheten har skolresultaten försämrats. Det är nu hög tid att föra en öppen och konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Folkpartiets alternativ är att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.
Det finns flera skäl för ett förstatligande. För det första gör blandningen av statligt och kommunalt styre över skolan det svårt att utkräva ansvar. Staten kan skylla på kommunerna när något går fel, samtidigt som kommunerna kan hävda att problemen beror på felaktig statlig styrning.

För det andra har alla barn, oavsett var de bor, rätt till en likvärdig utbildning. I dag kan det skilja 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. I vissa kommuner klarar nästan alla elever kraven till gymnasieskolan, medan en stor andel ungdomar misslyckas i andra. Ingen ska få sämre förutsättningar i livet för att de råkar födas i en kommun som inte prioriterar utbildningsväsendet.

För det tredje handlar det om läraryrkets status och attraktionskraft. Just läraryrket har drabbats extra hårt av kommunaliseringen. Bland annat visar forskarna vid IFAU i en rapport att nyblivna lärares egna studieresultat har sjunkit sedan början av nittiotalet. Studien visar att skolan har haft allt svårare att rekrytera ungdomar som själva har goda studieresultat till läraryrket.

Naturligtvis finns det frågor som man på lokal nivå även framöver ska ha stort inflytande över, t ex skolans infrastruktur - var och i vilka lokaler skolorna ska verka.

Läs mer:Framtiden börjar i klassrummet

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: