28 februari 2013

Liberala alfabetet

Idag fortsätter serien om liberal politik och handlar om hur vi liberaler ser på straff.

Länets riksdagsman Johan Pehrson som du ser på bilden är ledamot i justitieutskottet och folkpartiets rättspolitiske talesman.

Vi vill:
  • Att straffen för organiserad brottslighet ska bli högre.
  • Minska den så kallade mängdrabatten, som gör att man får straffrabatt om man begår många brott.
  • Att fler fängelsestraff ska vara tidsbestämda. Livstidsstraff ska bara finnas för de absolut grövsta brotten.
  • Att dödsstraffet ska avskaffas i världens alla länder.

Folkpartiet tror inte att generellt längre straff är lösningen på brottsligheten. Det krävs ett helhetsgrepp med starka brottsförebyggande insatser, tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet och en kriminalvård där fokus är på att minska återfallen.
Det finns dock några brottstyper där domstolarna i alltför hög utsträckning lagt sig i den lägsta delen av straffskalan. Därför har Alliansregeringen skärpt påföljderna för de allra grövsta våldsbrotten, såsom mycket grov misshandel och mord, liksom påföljderna för organiserad brottslighet.
Folkpartiet vill dock att lagen ändras så att straffet blir ännu högre för organiserad brottslighet. Vi vill också minska den så kallade mängdrabatten, som innebär att domstolarna sänker det sammanlagda straffet för den som begått många brott.
Det här har vi gjort:
  • Skärpt straffet för allvarliga våldsbrott.
  • Avskaffat preskriptionstiden och förändrat straffskalan för mord.
  • Låtit en statlig utredning se över hela systemet med straff och påföljder
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: