27 februari 2013

Liberala alfabetet!

Idag fortsätter jag med att ge information om hur Folkpartiet liberalerna ser på statliga bolag:

Vi vill:
  • Sälja statens andel i flygbolaget SAS.
  • Börsintroducera och sälja en mindre del av Vattenfall.
  • Iövrigt ser över och ifrågasätter statens ägande i andra statliga bolag och säljer aktier där så är möjligt.
Staten ska inte, annat än i undantagsfall, driva företag. I en marknadsekonomi stiftar staten lagar, beslutar om skatter och sysslar med myndighetsutövning. Om staten också är en ledande aktör på marknaden blandas rollerna samman. Detta kan leda till skeva konkurrensförhållanden. Alliansregeringen har sålt hela eller delar av Vin & Sprit, Telia Sonera, OMX och fastighetsbolaget Vasakronan. Intäkterna har använts till att minska statsskulden. Regeringen har även fått riksdagens klartecken för att sälja sina andelar av bankerna Nordea och SBAB.

Folkpartiet anser även att statens andel i flygbolaget SAS bör säljas, när marknaden så tillåter. Helstatliga Vattenfall har gått alltmer mot att agera som en kommersiell aktör på den europeiska energimarkanden. Folkpartiet anser att ett naturligt steg i denna process är att staten säljer en minoritetsandel i Vattenfall.

Det här har vi gjort:
  • Sålt hela, eller delar av, Vin & Sprit, Telia Sonera, OMX och Vasakronan. Intäkterna från försäljningarna har använts till att amortera ned statsskulden
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: