30 april 2012

Frivilligt arbete

150 miljarder kronor eller 400 000 årsarbeten, så mycket motsvarar de ideella arbetsinsatserna i Sverige. Det ideella engagemanget har aldrig varit så stort som det är idag.
Forum för frivilligt socialt arbete är den intresseorganisation som samlar samtliga ideella riksorganisationer under sitt paraply. Det är flera miljoner medlemmar som finns i intresseorganisationen genom bland annat Svenska kyrkan, Bris, Rädda Barnen, Röda Korset och Brottsofferjourernas riksorganisation.

Det är alltså många människor runt om i Sverige som på olika sätt är engagerade i att på sin fritid göra volontärinsatser för sina medmänniskor. Allra störst är idrottsrörelsen, sen kommer de sociala verksamheterna.
I många kommuner har man nu tillsammans med den idéburna sektorn träffat lokala överenskommelser i vilka man beskriver hur kommunen kan främja den idéburna sektorn utan att för den skull blanda ihop roller, ansvar och uppgifter. Det här med att det är flera olika organisationer skapar i sig en mångfald som är viktig. Det gör att människor själva kan välja vilka organisationer de vill vara aktiva i. Det är viktigt att inte blanda ihop det offentligas ansvar med det civila samhällets frivilliginsatser, därför är den överenskommelse som har träffats så viktig.

Som privatperson kan du göra insatser på olika sätt, alltifrån att satsa din tid till att bidra med en ekonomisk insats på något sätt. Alla kan bidra på det sätt som passar dem. Lättas är naturligtvis att göra en insats på ett område som ligger ditt hjärta närmast, det kan vara barn, djur, natur eller kvinnors rättigheter. Själv är jag engagerad på olika områden, där barns och kvinnors rättigheter är det som ligger mig närmast hjärtat. Det känns gott att kunna göra en insats.

29 april 2012

Ska vi blanda idrott & politik?

EU-parlamentet och politiker vill ta hockey-VM från Vitryssland, vad tycker du om det?

Själv tycker jag att det är rätt, jag tycker att det är att gömma sig bakom floskler när människor säger att ett idrottsengagemang i en diktatur hjälper den demokratiska utvecklingen i landet eller att det skulle skynda på utvecklingen mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Idrotten är ju inte ett samhällsfenomen som står fritt från annat i samhället. Diktaturer är duktiga på att använda idrottsevenemang för att framstå i en bättre dager, min åsikt är att vi inte ska ge dem den möjligheten.
Denna gång gäller det hockey-VM i Vitryssland, nästa gång är det ett annat idrottsarrangemang som står i fokus i en annan diktaturstat i världen. Nej, bojkotta diktaturer, det är den enda framkomliga vägen till mänskliga rättigheter och demokrati i dessa stater!

27 april 2012

Företagsbesök i Nora

Idag hade jag förmånen att tillsammans med Folkpartiets riksdagsman Johan Pehrson få besöka ICA Nära Soltunet för att höra Thomas Jacobsson berätta om vad han behöver för att anställa unga och hur han resonerar kring detta med att anställa ungdomar. Thomas är en av de arbetsgivare i Nora som anställer många unga människor vilket var orsaken till att vi ville träffa honom.

Folkpartiet liberalerna har släppt en länsövergripande rapport med fakta kring ungdomsarbetslösheten i Örebro län. Den innehåller fakta om vilka insatser vi ser som viktiga för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för den här gruppen. I vårt län är andelen 20- åringar som fullföljt sin gymnasie utbildning 72 procent 2010-2011, rikssnittet ligger på 73 procent. Det är för lågt, fler unga måste avsluta gymnasiet, både i riket och i länet.
Jag skulle önska att vi slutade att "lura" ungdomarna med att säga att gymnasiet är frivilligt och istället berättade för dem att efter gymnasiet är det meningen att de ska försörja sig själva. Antingen genom att fortsätta plugga på universitetet, eller genom att skaffa sig ett jobb.

Då är det bra om de har en bild av vilka företag = arbetsgivare som har behov av att nyanställa och vilken kompetens man bör ha. Är det CNC-operatörs-, rörmokar-, förskollärar- eller vårdbiträdes utbildning som behövs? Eller är det en mediautbildning? Bara genom vägledning och samtal kan SYV (studie/yrkesvägledare) eller annan vuxen på skolan eller hemma vägleda. Våga ta det ansvaret istället för att överlåta allt till en individ som är på väg in i vuxenlivet men inte har med sig din erfarenhet... 

I Nora är ungdomsarbetslösheten 26 procent så vi behöver hjälpas åt med att skapa jobb, vägleda våra ungdomar och ha en bra dialog med det lokala näringslivet om vad de efterfrågar. Varje dag som en ung människa går utan jobb är en förlorad dag och det är alltför lätt att skaffa sig vanor som innebär att man har svårt att komma upp på morgonen...

26 april 2012

Våld i nära relationer

För kvinnor är ofta hemmet den farligaste platsen att vistas på...detta beror på att den man de lever tillsammans med är den de är mest rädda för. Denna rädsla kan handla om både fysisk och psykisk misshandel, den kan handla om att både de själva och deras barn blir misshandlade. Det här är givetvis helt oacceptabelt!

På Folkpartiets initiativ tillsätter regeringen nu Carin Götblad, länspolismästare, som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Carin Götblads uppdrag blir att stödja myndigheter, kommuner och landsting i syfte att stärka kvalitén och effektiviteten.
Hon ska även stärka samverkan mellan de olika myndigheterna som arbetar med dessa frågor, arbeta förebyggande och sprida och förbättra kunskapen om våldet som drabbar alltför många kvinnor varje dag. En viktig del i Carin Götblads arbete blir att stärka och utveckla stödet och skyddet för dessa brottsoffer.

Regeringen har under förra mandatperioden satsat närmare en miljard kronor på olika åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Trots alla insatser fortsätter våldet. Att regeringen nu utser en nationell samordnare skapar förhoppningsvis ett ännu bättre skyddsnät kring dem som är utsatta.

Som vanligt påminner jag om telefonnumret till Kvinnofridslinjen och Kvinnojouren lokalt i Nora:

Kvinnofridslinjen 020 50 50 50. Ditt nummer syns inte på telefonräkningen.
Kvinnofridslinjen is a national helpline. Your call will not appear on the telephone bill.
.هو خط المساعدة الوطني. وسوف مكالمتك لا تظهر على فاتورة الهاتف Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen es una línea de ayuda nacional. Su llamada no aparecerá en la factura telefónica.

I Nora når du kvinnojouren på 058781109 eller via kvinnojouren@nora.se  


Mer information om ny nationell samordnare finns på regeringens hemsida.

25 april 2012

Äntligen en vändning!

Att styra skolan rätt efter årtionden av kräftgång och kunskapstapp är ingen lätt uppgift och framförallt tar det tid innan reformerna får genomslag i våra mätningar. Vi är dock på god väg nu när den nya skolplanen styr skolarbetet. Igår kunde vi läsa att ännu en av alla skolreformer som initierats av Folkpartiet liberalerna och sjösatts av regeringen har gett resultat: antalet sökande till den nya lärarutbildningen har gått upp med 20 %!

Det är antalet förstahandssökande som ökar så mycket och vi ser att även förskollärarutbildningen har fler sökande än på länge vilket är mycket positivt då det är ett framtida bristyrke.

Bra lärare är det viktigaste för att Sverige återigen ska kunna vara i framkant, vara en kunskapsnation. vi ställer höga kunskapskrav idag och utan duktiga och engagerade pedagoger kan vi inte nå de målen. All forskning visar att lärarna är den enskilt viktigaste resursen i våra klassrum, för våra elever. Att vara lärare är helt enkelt Sveriges viktigaste jobb!

24 april 2012

Folkpartiets vallöfte om parboendegarantin förverkligasJag har sett alltför många exempel på kommuner som stelbent säger nej till äldre par som vill fortsätta leva tillsammans den dag den ena av makarna behöver flytta till ett äldreboende, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot och talesperson i äldrefrågor. Jag är därför glad att vi nu kan infria Folkpartiets vallöfte och införa en lagstadgad parboendegaranti i höst. På så sätt kommer alla äldre par, som så önskar, kunna fortsätta bo tillsammans.
Regeringen har i dag skickat en lagrådsremiss till lagrådet med ett lagförslag om rätten att åldras tillsammans. I den föreslås en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som slår fast att äldre par som varaktigt bott tillsammans ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken behöver äldreboende.
Folkpartiets kommunundersökning från 2011 visade att bara en tredjedel av landets kommuner själva har infört en rätt för äldre par att flytta till äldreboende tillsammans. I många kommuner finns varken politiska beslut eller andra former av riktlinjer för parboende i de fall då bara den ene maken har behov av omsorg.
Undersökningen visar även att det är få par som önskar parboende. Så kostnaderna för att gå parets önskemål till mötes är marginell för kommunerna. Men för det enskilda paret som inget hellre önskar så handlar det om livskvaliteten de sista åren i livet.
En dom i regeringsrätten 2010 slog fast att äldre makar, utifrån socialtjänstlagens nuvarande bestämmelser, inte kan ställa krav på att alltid få bo tillsammans i äldreboende om bara den ena har omfattade hjälpbehov. I det fall som prövades hade makarna levt tillsammans i 68 år. Domen visade att vi behöver förtydliga lagstiftningen.

(Källa www.folkpartiet.se) 

23 april 2012

Ett riktigt hopp i rankingen

Idag kom Svenskt Näringslivs ranking och det visar sig att Nora har klättrat mest i länet med 87 platser vilket innebär att Nora nu har placerat sig på plats 167. På topp 100 återfinns även Askersund.

Som främsta orsak till det förbättrade betyget av företagarna åberopas politikens inställning till näringslivet. Självklart är det många praktiska åtgärder som nu ger utdelning, inte minst att vi har jobbat aktivt med exempelvis myndighetsutövningen som ju hade ett mindre gott rykte i alla fyra norrkommunerna. Att även Ljusnarsberg är på frammarsch på rankinglistan visar att det arbetet har gett resultat.

Årets klättrare, Surahammar, har klättrat upp 145 placeringar. Som viktigaste orsak uppger Surahammars företagare att kommunen har vinnlagt sig om kommunikationen med näringslivet och att man har en ny näringslivschef på plats. Den nya näringslivschefen har vinnlagt sig om att besöka företagen och man har även drivit en hel del projekt gemensamt. Att lära känna varandra gör det enkelt att lyfta luren om man behöver hjälp som företagare.

Även om det är hedrande att Nora klättrat så pass rejält kommer vi givetvis inte att nöja oss med denna placering. Jobbet fortsätter utifrån de mål som tagits och i samarbete med företagarna ska vi nu bli ännu bättre. Nu växlar vi upp och satsar på att Nora kommande år har klättrat upp på topp 100 listan!

Om du vill kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs ranking här.22 april 2012

1366 kvinnor fick nej

2010 var antalet kvinnor som fick nej till skyddat boende 1030, 2011 var antalet kvinnor som fick nej 1366, en ökning med 33 procent. Till stor del beror detta på att utslussningslägenheter saknar för de kvinnor som ska lämna det skyddade boendet. Det innebär att kvinnorna blir kvar på det skyddade boendet under alltför lång tid.

Närmare 1000 kvinnor sökte sig under 2011 till något av alla de skyddade boenden som finns i Sverige. De kvinnor som det inte finns plats för måste avvisas, vilket givetvis innebär att de måste återvänta hem. Hem till den man som kommer att straffa dem hårt för att de har gjort det mest förbjudna, lämnat honom, lämnat hemmet...

Både nuvarande och förra justitieministern, men även statsministern har pratat om att det måste göras mer för dessa kvinnor, vars hem är den farligaste platsen för dem att vistas på. En viktig sak som skulle hjälpa är att kvinnojourerna slapp att ansöka om medel på nytt varje år. Detta gör verksamheten osäker både för de kvinnor som drabbas av våldet, men  även för de som är anställda i organisationen. 

21 april 2012

För våra minsta medborgare

Idag kom beskedet att regeringen, på initiativ av Folkpartiet liberalerna, tillsatt en utredning för att göra förskolan ännu tryggare. Vi vet att närmare 7000 barn skadas årligen, så pass allvarligt att de måste uppsöka sjukhus.
Självklart kommer vi aldrig att helt komma ifrån skador, barn är nyfikna och har stor upptäckarlusta, olyckor kommer att ske. Men vi måste göra vad vi kan för att minimera risken att barn kan skada sig när de är på förskolan.

Den utredning som nu tillsätts handlar om att göra förskolan ännu tryggare, det handlar om att på nationell nivå införa ett rapportsystem som gör att vi kan analysera och givetvis försöka undvika att olyckorna sker igen. Att dela kunskapen och lärdomarna av denna rapportering blir en viktig parameter för att göra våra förskolor tryggare för barnen.
Det betyder även att vi på sikt kommer att kunna införa nationella riktlinjer för att nå en ökad säkerhet. När föräldrar lämnar sina barn i samhällets vård måste vi kunna garantera att vi gör allt vi kan för att säkerställa att olyckor kan undvikas.

Om du vill läsa mer om regeringsdirektivet kan du göra det här.

20 april 2012


Vad tycker du?!

Är det viktigt att Noras elever känner sig trygga och säkra i skolan samt lämnar skolan med godkända betyg?

• Är frihet att välja viktigt även för Noras äldre invånare? Tycker du att Nora ska ha en parboendegaranti, så att äldre ska kunna bo tillsammans livet ut även om den ena blir sjuk?

• Är det viktigt att Nora skapar en tydlig näringslivsstrategi för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet?

Vill du vara med och utveckla Nora?

Har du ideer kring Noras framtid?

Är du intresserad av samhällsfrågor?

Då är du den vi söker!!

Kontakta Folkpartiets ordförande i Nora

Gabrielle Peteri

gabrielle.peteri@nora.se

070-240 41 37

eller Folkpartiets ombudsman

Madeleine Sundqvist

madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

070-309 30 13

så får du veta mer om hur du engagerar dig och får politiska uppdrag!

19 april 2012

Den här bloggposten vaccinerar 95 barn

Just nu söker UNICEF en hälsospecialist till konfliktområden i Afghanistan. I tjänsten ingår bland annat att massvaccinera miljontals barn mot stelkramp, polio och mässling.

Jag skulle gärna ta mig an uppdraget, men eftersom jag inte kommer loss så publicerar jag den här bloggposten istället. Då vaccinerar jag nämligen 95 barn runtom i världen mot stelkramp tillsammans med Apotek Hjärtat. Det är också bra.

Jag är med UNICEF i kampen för varenda unge. Vill du också vara med och förändra barns liv? Bli Världsförälder här: unicef.se/bli-varldsforalder. För 100 kronor i månaden är du med och ser till att barn över hela världen får vaccin, medicin, rent vatten och utbildning.
Har du en blogg och vill vaccinera ytterligare 95 barn? För varje bloggare som publicerar den här bloggposten mellan 16 april och 13 maj så skänker Apotek Hjärtat 95 stelkrampsvaccin. Läs mer och hämta bloggmaterial på unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

Bloggkampanjen
tillsammans med Apotek Hjärtat är en del av vår årliga kampanj ”För varenda unge”. Under en månad anstränger vi oss lite extra för att värva nya Världsföräldrar. Bland annat genom Humorgalan som sänds i TV4 den 1 maj kl 20.

Bilden visar:
UNICEF vaccinerar i Elfenbenskusten © UNICEF/Asselin

18 april 2012

Om barnen, för barnen

Socialtjänsten finns till för både barn och vuxna och i Nora har vi valt en modell där socialfövaltningens arbete med barn och ungdomar upp till 20 år ligger under barn- och utbildningsförvaltningen, i det som heter Resursen. 

Barnombudsmannen lyfter nu på Barnrättsdagarna, som pågår i Örebro just nu, frågan om hur socialtjänsten generellt arbetar med att informera om att de finns och framförallt hur denna information specifikt når barn och unga.

Finns socialtjänsten i miljöer där barn och unga vistas, är de ute på uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar? Hur och var informeras barn och unga om att och hur de kan kontakta socialtjänsten? Har information getts till barn och unga om telefonnummer och/eller mailadresser? Vet de var verksamheten som är riktad mot dem finns geografiskt? Är öppettider och information anpassad till barn och ungdomars vardag?

Så självklart och ändå så oklart...Vi måste hela tiden arbeta med barnens bästa för ögonen och ibland är det bra att bli påmind om att vi varje dag kan göra lite mer och lite bättre!

Även yngre människors rättigheter måste tas tillvara och respekteras. Årets Barnrättsdagar har temat våld mot barn i nära relationer och här kan varje vuxen som möter barn göra en insats. Insatsen kan vara så enkel som att ställa frågan: - hur mår du? Och, framförallt lyssna på svaret...
Nästa steg är sedan att ha civilkurage nog att, om det behövs, agera med barnets bästa för ögonen.

17 april 2012

Sociala investeringar

Nationalekonomen Ingvar Nilsson är en man som har bidragit med ett nytt sätt att tänka i den kommunala ekonomin. Utanförskap, som är en beskrivning av människor som ofrivilligt och under längre tidsperioder är beroende av stöd från något av samhällets socialförsäkringssystem, är något som kostar oerhörda pengar för samhället. Vid sidan av detta så innebär utanförskapet naturligtvis ett mänskligt lidande för den som är berörd och ofta en problematik som innefattar både drogproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Ofta ses de satsningar som riktar sig förebyggande mot denna grupp i kommuner som en kostnad. Ingvar Nilsson har lyckats att definiera dessa utgifter som en investering istället för en kostnad vilket är mycket intressant. Dels är det ett nytt sätt att tänka, dels ger det synsättet en möjlighet för kommunerna att redovisa dessa satsningar som investeringar vilket ger möjlighet till avskrivningar som kan sträcka sig över årtionden.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om detta intressanta sätt att se på den ekonomiska realiteten och utfallet av utanförskap via denna länk

Självklart blir det enklare att argumentera för om man kan visa i siffror att rehabilitering och förebyggande insatser kan ge utdelning på längre sikt. Finns det en prislapp på detta är det enklare för makthavare att ta beslut. Alla som arbetar med förebyggande insatser runt om i Sverige kommuner skulle kunna göra dessa beräkningar utifrån de metodhandledningar som tagits fram. "- Vårt sätt att räkna gör att man i budgetsystemen kan spåra vem som betalar, vem gynnas och vem missgynnas av en insats rent ekonomiskt, förklarar Ingvar Nilsson.

Positivt att Miljöpartiet i Nora motionerar om att införa en social investeringsfond i Nora kommun utifrån Ingvar Nilsson synsätt, tycker jag. Kanske får vi så småningom ett socioekonomiskt bokslut.

16 april 2012

Garanti & resurser i Noras skolor

I Folkpartiets valprogram för valet 2010  "Nora kan - ännu bättre", har vi tagit ställning för att Nora behöver ett annat resurshanteringssystem och för att det ska finnas en garanti i årskurs 3.

Låt mig utveckla detta lite: att införa en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre innebär att vi ska kunna försäkra elever och föräldrar att senast i årskurs 3 ska dessa färdigheter finnas hos barnet. Att läsa är en viktig kunskap som ligger till grund även för att kunna lära sig matematik. Tack vare att det idag finns ett nationellt prov i årskurs 3 som sätter fokus på resultat och uppföljning.

I Nora idag måste ofta de mesta resurserna läggas på årskurs 7-9 när de istället borde allokeras till de yngsta eleverna. Att kunna läsa, skriva och räkna när man lämnar årskurs 3 bör vara ett självklart mål för de pedagoger som har ansvar för de yngsta barnens inlärning. Detta innebär konkret att förvaltningen behöver se över det resursfördelningssystem som finns idag. Ett resursfördelningssystem ska även kunna ta hänsyn till de socioekonomiska faktorer som finns och som påverkar våra barns och ungdomars möjligheter till goda resultat i skolan.

Alldeles för ofta är det så idag att när eleverna kommer till vår 7-9 skola så visar det sig att de har stora, eller mindre, luckor i sina kunskaper. Det innebär att 7-9 skolans pedagoger måste fokusera på att "lappa & laga" istället för att utveckla eleverna vidare så att de står väl rustade för gymnasiet. Det är givetvis inte optimalt...

Samtidigt vet vi att skolan i Nora tillförs nästan halva kommunens budget årligen. Det är alltså inte ekonomiska resurser jag pratar om när jag pratar resursfördelning. Det handlar om att använda de resurser som finns på bästa sätt.
Men, viktigast av allt är att varje årskurs och givetvis varje lärare, måste ta ansvar för sin del av helheten. Det går inte att skjuta framför sig till nästa nivå, utan stödet måste sättas in så tidigt som möjligt.

15 april 2012

Lägre ungdomslöner

Igår skrev jag om lärarlöner i mitt blogginlägg, idag ska det handlar om ungdomslöner som debatterats och diskuterats en del den senaste tiden.

Folkpartiet centralt och även Folkpartiet lokalt här i Nora föreslår (via en inlämnad motion) att nyanställda - OBS! inte alla alltså - ungdomar får en lägre ingångslön under en period då de samtidigt får handledning /utbildning för att lära sig ett nytt jobb. Det är alltså inte som en del tycks tro frågan om att sänka löner för ungdomar som redan har arbete idag.
Det är en av flera möjligheter som Folkpartiet anser att vi måste pröva för att få fler ungdomar i arbete. Ursprungsförslaget initierades hos fackföreningen Metall under Stefan Löfvens ordförandeskap.

Som ni säkert minns sågades förslaget av Moderaterna och Centern valde att gå ännu längre - de föreslår helt enkelt att alla ungdomslöner ska ner 20-25 procent.

Idag visar en artikel i DN att många unga är positiva till låga ingångslöner. Av de tillfrågade i undersökningen är en majoritet i åldern 16-29 år positivt inställda. Totalt  sex av tio svenskar (61 %) tycker att förslaget om sänkta ingångslöner för ungdomar är ett bra förslag!

Undersökningen visar också att en majoritet av samtliga fack­anslutna tycker att ungdoms­löner är ett bra förslag, däremot är LO- och TCO-anslutna mer skeptiska än befolkningen i stort.
För mig är det viktigaste att ungdomarna själva kan se att detta är ett bra förslag och ett sätt för dem att komma över de höga trösklar som idag finns för att de ska få chansen att komma in på arbetsmarknaden.

14 april 2012

Kommunens ansvar för lärarnas status

I Folkpartiet anser vi att kopplingen mellan lärarens lön och yrkets status är viktig.   Kommunerna kan givetvis påverka detta  genom att arbeta för att stärka lärarnas status. 
Till att börja med bör vi arbeta med att uppfylla det centrala avtal som finns mellan kommunerna och lärarnas organisationer. Avtalet menar att det är viktigt med en koppling mellan lärarens prestation och löneutfallet om resultaten i skolan ska kunna förbättras.

Lärarnas lön bör på ett ännu tydligare sätt kopplas till prestation och lönen bör vara ett sätt att bekräfta varje lärares enskilda prestation. I Nora arbetar vi nu fram ett tydligare sätt att mäta elevers måluppfyllnad och följa den över tid. Att koppla en differentierad lönesättning till uppföljningen av uppnådda mål blir ett inslag för att tydliggöra kopplingen mellan dessa parametrar.

Läraryrket är ett viktigt yrke och runt om i Sveriges avlånga land gör lärare varje dag ett fantastiskt pedagogiskt arbete. De känner stolhet och glädje i sin yrkesroll vilket är en viktig källa till att Sveriges skolbarn och -ungdomar ska kunna klara sig i den globala konkurrensens som råder idag. Det är viktigt att lyfta fram alla de oerhört duktiga lärare som finns i våra klassrum, som vill att våra barn och ungdomar ska få kunskap och nå målen.
Det är ingen hemlighet att Folkpartiet förespråkar ett förstatligande av skolan för att säkra de brister som idag finns i skolan och i synen på lärares status. Innan dess är det dock viktigt att kommunerna gör vad de kan för att påverka i positiv riktning.


13 april 2012

Uruselt förslag

SIS, Statens institutionsstyrelse har lyft ett förslag till regeringen om att man rutinmässigt ska kunna kroppsvisitera ungdomar på ungdomshem. Detta ska kunna göras helt utan krav på dokumentation. Idag kan det enbart göras vid misstanke

Att ungdomarna har med sig droger eller rakblad används som argument för att detta ska införas enligt samma modell som idag används på fängelserna. Att sådant ska kunna stoppas är självklart, men detta är inte rätt väg att gå.
Fängelsernas uppgift är straff och kontroll men socialstyrelsernas verktyg ska vara stöd och vård. Att då införa samma synsätt på ungdomshemmen måste vara ett feltänk. Att dessutom inte kräva att sådant ska dokumenteras menar jag är väldigt fel. Då finns ingen möjlighet att följa upp vad som hänt.

Risken för övergrepp är uppenbar och utan dokumentation kommer det inte att kunna upptäckas. Att alla tvångsåtgärder som utförs dokumenteras, så att man kan granska maktutövning bör vara bashygien i en rättsstat. Barnombudsman Fredrik Malmberg har också framfört kritik mot förslaget. Förslaget ska nu ut på en remissrunda och jag hoppas att de olika remissinstanserna ser problemen och lyfter dessa i sina remissvar.

12 april 2012

Välkommet besked!

Positivt besked kom idag från Handels som inför ungdomsavtal för unga upp till 20 år motsvarande 75%. Motsvarigheten till detta har Folkpartiet motionerat om i över 100 kommuner. Självklart hoppas vi som motionerat att fackförbundet Kommunal ska följa LO-kollegan Handels väg och öppna för att kommunerna som är stora arbetsgivare gör slag i saken och öppnar kommunala arbeten för ungdomar på samma sätt som Handels nu gör.

Att införa en tidsbegränsad lägre ungdomslön dom är kopplad till handledning/utbildning i yrket är något som det har motionerats om i många kommuner runt om i Sverige, bl. a i Nora. Jag säger inte att det är hela lösningen på ungdomsarbetslösheten att sänka ingångslönerna men situationen kräver många olika lösningar för att vi ska få in så många ungdomar som möjligt på arbetsmarknaden. Risken är att vi annars tappar en hel generation.

Orsaken till att en person i ung ålder är arbetslös kan vara många - alltifrån att inte ha klarat grundskolan eller gymnasiet till att på grund av fysisk eller psykisk ohälsa inte ha orkat ta sig in på arbetsmarknaden. Systemet med att vara tvingad att vänta i tre månader innan du får hjälp menar jag är förödande, en ung människa kan på den tiden helt tappa tilltro till samhället och sig själv inte minst. För att inte tala om hur lätt det är att vända på dygnet och skapa fel rutiner för sig själv.

Nej, alla goda krafter måste hjälpas åt för att vända ungdomsarbetslösheten. Vi vet att kommunerna kommer att ha behov av 400 000 nya tjänster inom en tioårsperiod för att täcka pensionsavgångar och utökning av verksamheten inom vård,omsorg och skola. Låt oss tillsammans hitta okonventionella lösningar!

10 april 2012

Fyra utmaningar säger Marit

Dagens besök på EU-parlamentet i Bryssel där vi - nätverket Gröna liberaler -  fick träffa Folkpartiets Eu-parlamentariker Marit Paulsen var givande på många sätt. Marit är ju en stark personlighet och har varit oerhört framgångsrik i sitt arbete som EU-parlamentariker.

Marit tecknar idag bilden av att det finns fyra stora utmaningar på miljöområdet - det handlar om klimat, vatten, mat och biologiskt mångfald. Dessa fyra områden bör dock inte hanteras som enskilda, separerade utmaningar utan vi måste börja ta ett helhetsgrepp på miljöfrågorna, menar Marit. Alltför länge har frågorna hanterats separat. För att få bättre resultat och utväxling på våra insatser på miljöområdet måste vi börja hantera frågan som en helhet som hänger samman. Här finns en stor utmaning att ta vara på nu när Folkpartiet liberalerna arbetar med att ta fram ett nytt partiprogram där miljöfrågan är en del.

Vi måste också förstå att allting börjar med oss själva, även om utmaningarna är relativt lika fördelade mellan länder och människor. Men ingen av oss är en global medborgare, inte ens en europeisk medborgare, utan vi är alla medborgare i vårt eget lokalsamhälle om vi så bor i Nora, Ystad eller Uppsala. Allt börjar med oss själva, från hur maten produceras till hur vi tar hand om restavfallet. Tänkvärt i sammanhanget är att vi slänger ungefär 30-50 procent av all mat vi producerar.
Då är det svårt att acceptera att 1.4 miljarder människor svälter...

09 april 2012

Hur paketerar man krig?

Idag på nyheterna får jag veta att försvarskoncernen SAAB använder "aggressiv marknadsföring" när de ska sälja sina produkter. Reklam som delas ut på olika försvarsmässor där SAAB ställer ut beskriver JAS som ett plan som har hög kapacitet att döda och pansarsvärnsrobotar beskrivs som att de speciellt kan riktas mot mjuka mål som hus och människor.

Allt detta är uppgifter som tidningen Expressen (här kan du även se broschyren) letat fram och syftet är naturligtvis vällovligt.
Men, frågar jag mig, hur trodde vi att krigsmaterial marknadsförs?? Som något som får blommor att växa och människor att utvecklas? Vapen tillverkas i ett enda syfte - att användas i krig mot människor för att döda - den varan kan aldrig paketeras snyggt och smakfullt...

Sverige är en av världens största tillverkare av vapen och vi är skickliga på detta. Samtidigt så vill Sveriges medborgare inte att vi säljer vapen, helst inte alls, och framförallt inte till diktaturer och länder som inte står upp för mänskliga rättigheter. Om inte Sverige säljer säljer något annat land dessa vapen är ett vanligt motargument, samtidigt som argumentet om arbetstillfällen lyfts. 

Så visst finns det många orsaker till att affären med Saudiarabien har mörklagts, både av nuvarande och tidigare regeringar...För mig som liberal går det en avgörande skiljelinje mellan om vapen används för att försvara frihet och demokrati, eller för att förtrycka frihet och demokrati. Du kan läsa mer om Folkpartiets inställning till vapenexport här

08 april 2012

Rätten till a-kassa

Idag får du ta del av synpunkter från länets riksdagsman Johan Pehrson som sitter med i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen:

Har jag arbetat tillräckligt många timmar och vid rätt tillfälle för att få a-kassa? Det är idag en svår fråga att svara på för många. En modern arbetsmarknad kräver enklare och rakare regler i våra försäkringar. Vi är därför positiva till att försöka hitta en modell där arbetsvillkoret i a-kassan ersätts med ett relativt lågt inkomstvillkor.

Det säger Johan Pehrson (FP) om frågan om ett framtida inkomstvillkor för a-kassan. Idag finns ett arbetsvillkor som kräver att den arbetslöse ska kunna visa att han eller hon arbetat minst 80 timmar i månaden, i sex månader senaste året, eller minst 50 timmar under varje månad senaste året. Med ett inkomstvillkor skulle istället en genomsnittlig inkomst över en viss nivå vara tillräckligt för att kvalificera sig till a-kassa.

- Personer som har udda arbetstider är dem som idag i praktiken kanske utestängs från a-kassan till följd av tidsreglerna. Det är inte sällan personer som har en svagare förankring på arbetsmarknaden, människor med utländska bakgrund, människor med en sjukdomshistoria eller unga människor. Vi måste sänka trösklarna för outsiders, såväl till arbetsmarknaden som till försäkringarna. Ett inkomstkrav för kvalificering rimmar dessutom väl med vårt arbete för en obligatorisk och allmän a-kassa.

- Jag hoppas vi kan finna en blocköverskridande överenskommelse där vi tillsammans finner regler som är rimliga. Självklart finns det många detaljer att ta ställning till vid en sådan här förändring. Men jag tror det går att lösa.
Johan Pehrson (FP) sitter tillsammans med representanter från alla risksdagspartier i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Ett av utredningens uppdrag är att se över a-kassans utformning.

07 april 2012

Blåkulla ligger i länet


Så här på påskaftonskvällen blir det en söt historia ur dagens Nerikes Allehanda. Det visar sig att Blåkulla faktiskt inte ligger så långt bort som vi kan tro...Det ligger nämligen i Askersund, denna charmiga lilla stad vid Vättern. Det hade nog varken du eller jag en aning om.

Det visar sig att Blåkulla ligger vid Askersunds torg, där många  påskgummor och -gubbar samlades idag för att köa hos handlarn och få ett påskägg. Här kan du läsa hela den söta artikeln.

Då vet vi till nästa år att vi inte behöver fara så långt när vi ska iväg på kvasten...


Önskar dig, kära bloggläsare en riktigt GLAD PÅSK!

06 april 2012

Bojkotta diktaturer!

I går i Svenska Dagbladet skrev Kjell Albin Abrahamson en klok debattartikel på Brännpunkt om varför inte Vitryssland ska tillåtas att ordna ishockey-VM. Till dem som kritiserat beslutet hör den amerikanska kongressen, Barack Obama, en mängd organisationer för mänskliga rättigheter och Europaparlamentet.
Kjell Albin Abrahamsons argumentation är glasklar för mig som är uppvuxen med bojkotter mot Sydafrika under apartheidtiden, mot Frankrike under tiden de provsprängde atombomber vid Mururoaatollen och mot USA under Vietnamkriget.

Att Vitryssland är Europas enda land med dödsstraff borde räcka som argument för att förlägga hockey-VM i något annat land. Tillsammans med bristen på demokrati och mänskliga rättigheter som uteslutit landet ur Europarådet är det skäl nog för att ompröva beslutet. Dessutom skulle att ett VM sannolikt innebära en stor propagandaseger för Lukasjenko, Vitrysslands diktator som själv är en hängiven fan av hockey.

Jag har svårt att förstå argumentationen som nuförtiden bygger på att det är viktigt att vi semestrar och besöker länder som inte står för demokrati och mänskliga rättigheter.
Precis lika självklart som det är att vi vill styra biståndet från Sverige till länder som förbinder sig att följa demokratiska spelregler är det för mig att inte besöka dessa länder som turist.
(Jag har lagt in en del länkar i inlägget där du kan läsa vidare utifrån vad jag har hittat på Internet. Det finns mycket mer om du googlar och mina källor gör inte anspråk på att vara den enda sanningen).

04 april 2012

Reinfeldt om ungdomsavtal

Folkpartiets förslag på riksnivå om särskilda ungdomsavtal enligt IF Metalls modell vinner inte gehör hos statsministern.

Folkpartiet liberalerna i Nora har lämnat in en motion om att införa särskilda ungdomsavtal inom Nora kommuns verksamheter. 

Nedan kan du läsa ett pressmeddelande som undertecknats av Lennart Gabrielsson, Folkpartiets kommunalråd i Sollentuna. Jag instämmer helt i det Lennart säger.


"Varför avtal för unga på Volvo men inte i välfärden?

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till Folkpartiets förslag om särskilda ungdomsavtal inom offentlig sektor. Inte minst Volvos besked nyligen om att anställa och utbilda 1200 ungdomar talar emot Reinfeldts slutsats. Volvos satsning bygger på avtalet om yrkesintroduktion som IF Metall tecknat. Avtalet innebär lägre lön än lägsta kollekivavtalsnivå och utbildningsinsatser.

- Varför ska inte kommuner och landsting kunna använda sig av en liknande modell som Volvo för att rekrytera och skola in unga på arbetsmarknaden? Den frågan ställer sig idag Folkpartiets kommunalråd i Sollentuna Lennart Gabrielsson.

-Det är beklagligt att statsministern inte vill pröva om tidsbegränsade ungdomsavtal kan skapa fler arbeten, om avtalen kan ge oerfarna ungdomar den erfarenhet som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrera på lika villkor. Det är inte acceptabelt att så många unga hamnat i arbetslöshet och utanförskap, fortsätter Lennart Gabrielsson.

Istället förordar Fredrik Reinfeldt höjda löner.

-Det är inte rimligt att anta att höjda löner skapar fler arbetstillfället för oerfarna ungdomar, avslutar Lennart Gabrielsson".


03 april 2012

En sammanhållen svensk polis

Hör Johan Pehrson, Folkpartiets riksdagsman i Örebro län,  kommentera polisorganisationskommitténs förslag. Trots ökade resurser upplevs inte polisen som en effektiv myndighet. Är det möjligt att förändra organisationen för att uppnå större effektivitet och högre kvalitet? 02 april 2012

Premiera kunskap!

Inte bara i Nora utan i hela Sverige finns en stark negativ kraft som oftast kallas "Jante". Många är de gånger jag varit uppe i talarstolen i fullmäktige och sagt att det är dax att avskaffa Jante i Nora, det är dax att tycka det är OK att vara duktig, dax att lyfta fram alla goda prestationer som görs varje dag, i Nora och i Sverige.
Generellt är Sverige ett land där det är OK att bli rik genom att vinna på lotto eller tack vare en framgångsrik idrottskarriär, däremot är det inte OK att bli rik genom att driva företag...Likaså är det OK att bli framgångsrik genom att delta i TV-såpor liknande "Big brother" men inte genom att vara duktig i skolan och på den vägen skaffa sig en framgångsrik karriär.

I gårdagens debattartikel på Svd Brännpunkt lyfter författarna upp det faktum att kunskap har en så låg status i Sverige. Det finns ett förakt för kunskap i vårt land som påverkar alltifrån lärarnas lönenivå till inställningen hos föräldrar att det ska vara helt OK att ta långa ledigheter för eleverna även utanför skolloven.
Alltför länge har vi haft en skola som varit inriktad på lust, där barnen tidigt fått lära sig att om man inte har lust att träna på mattetalen är det precis lika mycket "värt" att gå ut och leka på skolgården i den vaga förhoppningen att det ska leda till lika goda resultat, i matte...

I vårt län har vi, i relation till andra län, en förhållandevis låg nivå på kunskap, fler än genomsnittet som inte har högskole/universitetsutbildning och fler killar än tjejer som inte har det. Det blir ett problem, inte bara för den enskilde individen som inte blir lika konkurrenskraftig på arbetsmarknaden utan även för länet som helhet då företag inte väljer vårt län som etableringplats för sin verksamhet. Vilket i sin tur drabbar även de med högre utbildning som då söker sig till andra orter för att få jobb och detta ger effekter på inflyttningen till vårt län...Kunskapens kretslopp kan vi kalla det.

Så visst vore det bra för oss alla att avskaffa Jante & premiera kunskap!

01 april 2012

För Noras bästa

Jag har fått många synpunkter och kommentarer på Folkpartiets ställningstagande som jag publicerade på bloggen igår. Dessa synpunkter spänner över hela registret, alltifrån de som är upprörda över att vi inte tar den utsträckta handen från socialdemokraterna till dem som ser dilemmat med det liberala individuella ställningstagandet kontra det mer kollektiva som utmärker socialdemokratin.

Kanske är det bara vi politiker som är så fast ideologiskt förankrade, kanske röstar medborgarna i första hand på dem som de har ett personligt förtroende för? Möjligtvis är det inte viktigt att hänvisa till ideologin alls i kommunalpolitiken? Ingen bryr sig kanske ändå om liberalismen i Nora?

Det sägs ofta att kommunalpolitik inte är så ideologisk som rikspolitiken vilket i viss mån stämmer, det är många praktiska frågor som ska lösas för medborgarnas bästa. Att alla som engagerat sig politiskt för Nora vill Noras bästa är självklart, men vägarna för att nå dit kan se väldigt annorlunda ut. Begreppet "Noras bästa" är å andra sidan så generellt så att vem som helst kan fylla det med vad som helst.

Men låt mig ge ett färskt exempel på liberal ideologi som menar att individen vet bäst hur han/hon ska forma sitt liv: 
som liberaler tycker vi att vi ska främja friskolor  eftersom vi har som grundprincip att se positivt på föräldradrivna/privata/kooperativa alternativ så länge de följer de regler som Skolinspektionen kräver. Inte minst ser vi det viktigt att hela kommunen får leva och inte bara centralorten.

Ett exempel på ett socialdemokratiskt mer kollektivistiskt synsätt är att man helst ser att  alla skolor skall vara kommunala. Ofta gör man det utifrån ett socialdemokratiskt rättviseperspektiv och en syn på att det allmänna vet vad som är bäst för medborgarna. Det skulle i ovanstående exempel motsvaras av att man ger ett negativt remissvar till ansökan om friskolan. 

Många menar att det uppkomna läget nu kräver ett samarbete över de traditionella partilinjerna för Noras bästa.
Facit och kvittot på vårt ställningstagande får vi först i valet 2014...