15 april 2012

Lägre ungdomslöner

Igår skrev jag om lärarlöner i mitt blogginlägg, idag ska det handlar om ungdomslöner som debatterats och diskuterats en del den senaste tiden.

Folkpartiet centralt och även Folkpartiet lokalt här i Nora föreslår (via en inlämnad motion) att nyanställda - OBS! inte alla alltså - ungdomar får en lägre ingångslön under en period då de samtidigt får handledning /utbildning för att lära sig ett nytt jobb. Det är alltså inte som en del tycks tro frågan om att sänka löner för ungdomar som redan har arbete idag.
Det är en av flera möjligheter som Folkpartiet anser att vi måste pröva för att få fler ungdomar i arbete. Ursprungsförslaget initierades hos fackföreningen Metall under Stefan Löfvens ordförandeskap.

Som ni säkert minns sågades förslaget av Moderaterna och Centern valde att gå ännu längre - de föreslår helt enkelt att alla ungdomslöner ska ner 20-25 procent.

Idag visar en artikel i DN att många unga är positiva till låga ingångslöner. Av de tillfrågade i undersökningen är en majoritet i åldern 16-29 år positivt inställda. Totalt  sex av tio svenskar (61 %) tycker att förslaget om sänkta ingångslöner för ungdomar är ett bra förslag!

Undersökningen visar också att en majoritet av samtliga fack­anslutna tycker att ungdoms­löner är ett bra förslag, däremot är LO- och TCO-anslutna mer skeptiska än befolkningen i stort.
För mig är det viktigaste att ungdomarna själva kan se att detta är ett bra förslag och ett sätt för dem att komma över de höga trösklar som idag finns för att de ska få chansen att komma in på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: