10 april 2012

Fyra utmaningar säger Marit

Dagens besök på EU-parlamentet i Bryssel där vi - nätverket Gröna liberaler -  fick träffa Folkpartiets Eu-parlamentariker Marit Paulsen var givande på många sätt. Marit är ju en stark personlighet och har varit oerhört framgångsrik i sitt arbete som EU-parlamentariker.

Marit tecknar idag bilden av att det finns fyra stora utmaningar på miljöområdet - det handlar om klimat, vatten, mat och biologiskt mångfald. Dessa fyra områden bör dock inte hanteras som enskilda, separerade utmaningar utan vi måste börja ta ett helhetsgrepp på miljöfrågorna, menar Marit. Alltför länge har frågorna hanterats separat. För att få bättre resultat och utväxling på våra insatser på miljöområdet måste vi börja hantera frågan som en helhet som hänger samman. Här finns en stor utmaning att ta vara på nu när Folkpartiet liberalerna arbetar med att ta fram ett nytt partiprogram där miljöfrågan är en del.

Vi måste också förstå att allting börjar med oss själva, även om utmaningarna är relativt lika fördelade mellan länder och människor. Men ingen av oss är en global medborgare, inte ens en europeisk medborgare, utan vi är alla medborgare i vårt eget lokalsamhälle om vi så bor i Nora, Ystad eller Uppsala. Allt börjar med oss själva, från hur maten produceras till hur vi tar hand om restavfallet. Tänkvärt i sammanhanget är att vi slänger ungefär 30-50 procent av all mat vi producerar.
Då är det svårt att acceptera att 1.4 miljarder människor svälter...

Inga kommentarer: