20 april 2012


Vad tycker du?!

Är det viktigt att Noras elever känner sig trygga och säkra i skolan samt lämnar skolan med godkända betyg?

• Är frihet att välja viktigt även för Noras äldre invånare? Tycker du att Nora ska ha en parboendegaranti, så att äldre ska kunna bo tillsammans livet ut även om den ena blir sjuk?

• Är det viktigt att Nora skapar en tydlig näringslivsstrategi för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet?

Vill du vara med och utveckla Nora?

Har du ideer kring Noras framtid?

Är du intresserad av samhällsfrågor?

Då är du den vi söker!!

Kontakta Folkpartiets ordförande i Nora

Gabrielle Peteri

gabrielle.peteri@nora.se

070-240 41 37

eller Folkpartiets ombudsman

Madeleine Sundqvist

madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

070-309 30 13

så får du veta mer om hur du engagerar dig och får politiska uppdrag!

Inga kommentarer: