14 april 2012

Kommunens ansvar för lärarnas status

I Folkpartiet anser vi att kopplingen mellan lärarens lön och yrkets status är viktig.   Kommunerna kan givetvis påverka detta  genom att arbeta för att stärka lärarnas status. 
Till att börja med bör vi arbeta med att uppfylla det centrala avtal som finns mellan kommunerna och lärarnas organisationer. Avtalet menar att det är viktigt med en koppling mellan lärarens prestation och löneutfallet om resultaten i skolan ska kunna förbättras.

Lärarnas lön bör på ett ännu tydligare sätt kopplas till prestation och lönen bör vara ett sätt att bekräfta varje lärares enskilda prestation. I Nora arbetar vi nu fram ett tydligare sätt att mäta elevers måluppfyllnad och följa den över tid. Att koppla en differentierad lönesättning till uppföljningen av uppnådda mål blir ett inslag för att tydliggöra kopplingen mellan dessa parametrar.

Läraryrket är ett viktigt yrke och runt om i Sveriges avlånga land gör lärare varje dag ett fantastiskt pedagogiskt arbete. De känner stolhet och glädje i sin yrkesroll vilket är en viktig källa till att Sveriges skolbarn och -ungdomar ska kunna klara sig i den globala konkurrensens som råder idag. Det är viktigt att lyfta fram alla de oerhört duktiga lärare som finns i våra klassrum, som vill att våra barn och ungdomar ska få kunskap och nå målen.
Det är ingen hemlighet att Folkpartiet förespråkar ett förstatligande av skolan för att säkra de brister som idag finns i skolan och i synen på lärares status. Innan dess är det dock viktigt att kommunerna gör vad de kan för att påverka i positiv riktning.


Inga kommentarer: