12 april 2012

Välkommet besked!

Positivt besked kom idag från Handels som inför ungdomsavtal för unga upp till 20 år motsvarande 75%. Motsvarigheten till detta har Folkpartiet motionerat om i över 100 kommuner. Självklart hoppas vi som motionerat att fackförbundet Kommunal ska följa LO-kollegan Handels väg och öppna för att kommunerna som är stora arbetsgivare gör slag i saken och öppnar kommunala arbeten för ungdomar på samma sätt som Handels nu gör.

Att införa en tidsbegränsad lägre ungdomslön dom är kopplad till handledning/utbildning i yrket är något som det har motionerats om i många kommuner runt om i Sverige, bl. a i Nora. Jag säger inte att det är hela lösningen på ungdomsarbetslösheten att sänka ingångslönerna men situationen kräver många olika lösningar för att vi ska få in så många ungdomar som möjligt på arbetsmarknaden. Risken är att vi annars tappar en hel generation.

Orsaken till att en person i ung ålder är arbetslös kan vara många - alltifrån att inte ha klarat grundskolan eller gymnasiet till att på grund av fysisk eller psykisk ohälsa inte ha orkat ta sig in på arbetsmarknaden. Systemet med att vara tvingad att vänta i tre månader innan du får hjälp menar jag är förödande, en ung människa kan på den tiden helt tappa tilltro till samhället och sig själv inte minst. För att inte tala om hur lätt det är att vända på dygnet och skapa fel rutiner för sig själv.

Nej, alla goda krafter måste hjälpas åt för att vända ungdomsarbetslösheten. Vi vet att kommunerna kommer att ha behov av 400 000 nya tjänster inom en tioårsperiod för att täcka pensionsavgångar och utökning av verksamheten inom vård,omsorg och skola. Låt oss tillsammans hitta okonventionella lösningar!

Inga kommentarer: