08 april 2012

Rätten till a-kassa

Idag får du ta del av synpunkter från länets riksdagsman Johan Pehrson som sitter med i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen:

Har jag arbetat tillräckligt många timmar och vid rätt tillfälle för att få a-kassa? Det är idag en svår fråga att svara på för många. En modern arbetsmarknad kräver enklare och rakare regler i våra försäkringar. Vi är därför positiva till att försöka hitta en modell där arbetsvillkoret i a-kassan ersätts med ett relativt lågt inkomstvillkor.

Det säger Johan Pehrson (FP) om frågan om ett framtida inkomstvillkor för a-kassan. Idag finns ett arbetsvillkor som kräver att den arbetslöse ska kunna visa att han eller hon arbetat minst 80 timmar i månaden, i sex månader senaste året, eller minst 50 timmar under varje månad senaste året. Med ett inkomstvillkor skulle istället en genomsnittlig inkomst över en viss nivå vara tillräckligt för att kvalificera sig till a-kassa.

- Personer som har udda arbetstider är dem som idag i praktiken kanske utestängs från a-kassan till följd av tidsreglerna. Det är inte sällan personer som har en svagare förankring på arbetsmarknaden, människor med utländska bakgrund, människor med en sjukdomshistoria eller unga människor. Vi måste sänka trösklarna för outsiders, såväl till arbetsmarknaden som till försäkringarna. Ett inkomstkrav för kvalificering rimmar dessutom väl med vårt arbete för en obligatorisk och allmän a-kassa.

- Jag hoppas vi kan finna en blocköverskridande överenskommelse där vi tillsammans finner regler som är rimliga. Självklart finns det många detaljer att ta ställning till vid en sådan här förändring. Men jag tror det går att lösa.
Johan Pehrson (FP) sitter tillsammans med representanter från alla risksdagspartier i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Ett av utredningens uppdrag är att se över a-kassans utformning.

Inga kommentarer: