21 april 2012

För våra minsta medborgare

Idag kom beskedet att regeringen, på initiativ av Folkpartiet liberalerna, tillsatt en utredning för att göra förskolan ännu tryggare. Vi vet att närmare 7000 barn skadas årligen, så pass allvarligt att de måste uppsöka sjukhus.
Självklart kommer vi aldrig att helt komma ifrån skador, barn är nyfikna och har stor upptäckarlusta, olyckor kommer att ske. Men vi måste göra vad vi kan för att minimera risken att barn kan skada sig när de är på förskolan.

Den utredning som nu tillsätts handlar om att göra förskolan ännu tryggare, det handlar om att på nationell nivå införa ett rapportsystem som gör att vi kan analysera och givetvis försöka undvika att olyckorna sker igen. Att dela kunskapen och lärdomarna av denna rapportering blir en viktig parameter för att göra våra förskolor tryggare för barnen.
Det betyder även att vi på sikt kommer att kunna införa nationella riktlinjer för att nå en ökad säkerhet. När föräldrar lämnar sina barn i samhällets vård måste vi kunna garantera att vi gör allt vi kan för att säkerställa att olyckor kan undvikas.

Om du vill läsa mer om regeringsdirektivet kan du göra det här.

Inga kommentarer: