24 april 2012

Folkpartiets vallöfte om parboendegarantin förverkligasJag har sett alltför många exempel på kommuner som stelbent säger nej till äldre par som vill fortsätta leva tillsammans den dag den ena av makarna behöver flytta till ett äldreboende, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot och talesperson i äldrefrågor. Jag är därför glad att vi nu kan infria Folkpartiets vallöfte och införa en lagstadgad parboendegaranti i höst. På så sätt kommer alla äldre par, som så önskar, kunna fortsätta bo tillsammans.
Regeringen har i dag skickat en lagrådsremiss till lagrådet med ett lagförslag om rätten att åldras tillsammans. I den föreslås en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som slår fast att äldre par som varaktigt bott tillsammans ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken behöver äldreboende.
Folkpartiets kommunundersökning från 2011 visade att bara en tredjedel av landets kommuner själva har infört en rätt för äldre par att flytta till äldreboende tillsammans. I många kommuner finns varken politiska beslut eller andra former av riktlinjer för parboende i de fall då bara den ene maken har behov av omsorg.
Undersökningen visar även att det är få par som önskar parboende. Så kostnaderna för att gå parets önskemål till mötes är marginell för kommunerna. Men för det enskilda paret som inget hellre önskar så handlar det om livskvaliteten de sista åren i livet.
En dom i regeringsrätten 2010 slog fast att äldre makar, utifrån socialtjänstlagens nuvarande bestämmelser, inte kan ställa krav på att alltid få bo tillsammans i äldreboende om bara den ena har omfattade hjälpbehov. I det fall som prövades hade makarna levt tillsammans i 68 år. Domen visade att vi behöver förtydliga lagstiftningen.

(Källa www.folkpartiet.se) 

Inga kommentarer: