03 april 2012

En sammanhållen svensk polis

Hör Johan Pehrson, Folkpartiets riksdagsman i Örebro län,  kommentera polisorganisationskommitténs förslag. Trots ökade resurser upplevs inte polisen som en effektiv myndighet. Är det möjligt att förändra organisationen för att uppnå större effektivitet och högre kvalitet? Inga kommentarer: