01 april 2012

För Noras bästa

Jag har fått många synpunkter och kommentarer på Folkpartiets ställningstagande som jag publicerade på bloggen igår. Dessa synpunkter spänner över hela registret, alltifrån de som är upprörda över att vi inte tar den utsträckta handen från socialdemokraterna till dem som ser dilemmat med det liberala individuella ställningstagandet kontra det mer kollektiva som utmärker socialdemokratin.

Kanske är det bara vi politiker som är så fast ideologiskt förankrade, kanske röstar medborgarna i första hand på dem som de har ett personligt förtroende för? Möjligtvis är det inte viktigt att hänvisa till ideologin alls i kommunalpolitiken? Ingen bryr sig kanske ändå om liberalismen i Nora?

Det sägs ofta att kommunalpolitik inte är så ideologisk som rikspolitiken vilket i viss mån stämmer, det är många praktiska frågor som ska lösas för medborgarnas bästa. Att alla som engagerat sig politiskt för Nora vill Noras bästa är självklart, men vägarna för att nå dit kan se väldigt annorlunda ut. Begreppet "Noras bästa" är å andra sidan så generellt så att vem som helst kan fylla det med vad som helst.

Men låt mig ge ett färskt exempel på liberal ideologi som menar att individen vet bäst hur han/hon ska forma sitt liv: 
som liberaler tycker vi att vi ska främja friskolor  eftersom vi har som grundprincip att se positivt på föräldradrivna/privata/kooperativa alternativ så länge de följer de regler som Skolinspektionen kräver. Inte minst ser vi det viktigt att hela kommunen får leva och inte bara centralorten.

Ett exempel på ett socialdemokratiskt mer kollektivistiskt synsätt är att man helst ser att  alla skolor skall vara kommunala. Ofta gör man det utifrån ett socialdemokratiskt rättviseperspektiv och en syn på att det allmänna vet vad som är bäst för medborgarna. Det skulle i ovanstående exempel motsvaras av att man ger ett negativt remissvar till ansökan om friskolan. 

Många menar att det uppkomna läget nu kräver ett samarbete över de traditionella partilinjerna för Noras bästa.
Facit och kvittot på vårt ställningstagande får vi först i valet 2014...

1 kommentar:

Patrik Jämtvall sa...

Det kollektivistiska tänket hindrar utveckling av personer och samhället, blir så trött på att alla inom S ska tjata om detta, individers utveckling måste stå i centrum