31 mars 2012

Folkpartiet tackar nej till samarbete med (S) i Nora.


Folkpartiet Liberalerna i Nora har idag tagit beslutet att tacka nej till förfrågan från Socialdemokraterna att tillsammans med dem bilda ny majoritet i Nora.

-       Folkpartiets politik har fokus på de traditionella liberala frågorna, säger Gabrielle Peteri, ordförande för Folkpartiet i Nora. En skola för kunskap och utveckling, omsorgen om våra äldre och självklart ett bättre klimat för näringslivet som en grund för tillväxten är områden där Nora behöver blir ännu bättre, och vi vill sätta en tydlig liberal prägel.

-       Vi anser att vår socialliberala politik med individen i centrum och dennes rätt att forma sitt eget liv står alltför långt ifrån Socialdemokraternas kollektiva lösningar. Därför ser vi ingen möjlighet till majoritetssamarbete med Socialdemokraterna, avslutar Gabrielle Peteri.


Inga kommentarer: